Følg migogvejen på Facebook  

Det kostede Vejen Kommune mere end to millioner kroner - yderligere, efter eksproprieringen af Skovgårdsvej i Højesteret blev erklæret ulovlig.

Vejen var lukket i et helt år på grund af byrådets håndtering af Højesterets dom og åbnede først, da Vejen Kommune fik endeligt medhold i Vejdirektoratet om, at den nye ekspropriering var lovlig.

Dette med udgangspunkt i, at Skovgårdsvej nu engang var etableret.

Dermed er der etableret præcedens for, at offentlige myndigheder kan få ret med tilbagevirkende kraft med udgangspunkt i, at det efterfølgende er for sent alligevel.

Et enormt tab for retsstaten, når den private ejendomsret ikke respekteres efter Grundlovens hensigt.

Grunden til, at Skovgårdsvej blev spærret, var udelukkende, at byrådet - efter at have tabt seks års juridisk tovtrækkeri - med det samme startede en ny krig i stedet for at tage sig tid til række hånden ud til en løsning – som jeg som den eneste foreslog.

Selvfølgelig skulle der findes en løsning, men når magtfuldkommenheden ikke rækker til at stikke næven frem, når man har tabt, så har man gjort regning uden vært.

At Vejdirektoratets endelige afgørelse lagde til grund, at Skovgårdvej allerede var etableret, gjorde, at den sidste rest af restfølelse forsvandt – og derfor blev afspærringen fjernet samme aften.

Vejen Kommune har gennem længere tid været i dialog med Banedanmark for at få dem til at påtage sig noget af det økonomiske ansvar i sagen, selvom det faktisk var på Vejen Kommunes opfordring, at Skovgårdsvej skulle anlægges, som den blev.

Banedanmark har imidlertid meddelt Vejen Kommune, at de ikke er villige til at være med til at betale udgifterne i sagen, som deres fælles ulovlige ekspropriering i sin tid udløste på trods af en aftale om at dele udgifterne.

Vejen Kommune ligger nok desværre, som de selv har redt og vi – borgere i kommunen - kommer til at betale regningen.

Elektrificeringsloven kunne bruges alle andre steder end i Vejen Kommune, hvor man som bekendt ønskede at benytte lejligheden til at etablere en ny vej. Resten er historie.

Gennem hele forløbet har jeg stillet spørgsmål ved borgmesterens og forvaltningens ageren omkring Skovgårdsvej, men jeg er glad for, at byrådet endelig har begravet de meget bekostelige stridsøkser.

At spilde så mange penge på at demonstrere sin magt i stedet for fra starten at have lyttet til lodsejeren, der gerne havde afgivet jord til at udvide den eksisterende linjeføring, må være slut nu.

Jeg ser frem til, at en ny borgmester i Vejen Kommune anlægger en mindre konfrontatorisk linje over for borgere og lodsejere.

Aldrig mere Skovgårdsvej.