Sommerhus til salg - forårsfoto Rødding Auto - topannonce

132 stemmeberettigede medlemmer var på plads ved opstillingsmødet i Brørup Hallerne, hvor placeringen på Venstres liste til kommunalvalget blev afgjort.

 

(læs videre under annoncen)

myreekspressen

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

- Vi havde et godt og velbesøgt opstillingsmøde, fortæller formanden for Venstre i Vejen Kommune, Jan Møller Pedersen.

På forhånd var Morten Thorøe sikret førstepladsen som partiets borgmesterkandidat, mens de andre navne blev placeret ud fra aftenens afstemning.

Venstre har nu 18 personer på listen, men flere kan komme i spil.

- Nye kandidater, som kommer på banen her efterfølgende, vil blive påfyldt i bunden af listen, forklarer Jan Møller Pedersen.

I sidste ende har placeringen på listen heller ingen praktisk betydning. Alle har lige gode muligheder for at komme ind i byrådet, da partiet opstiller sideordnet.


Listen efter afstemningen ser således ud:

  1. Morten Thorøe, Mikkelborg (billedet)
  2. Henny Schøler, Skodborg
  3. Anette Filtenborg, Askov
  4. Peter Viuff, Askov
  5. Jette Christensen, Sdr. Hygum
  6. Claus Kulmback, Føvling
  7. Jørgen Lastein, Jels
  8. Vagn Sørensen, Glejbjerg
  9. Frode Poulsen, Rødding
  10. Marion Mortensen, Gesten
  11. Henrik Pihl Jessen, Gjerndrup
  12. Henning Aaskov, Holsted
  13. Jens Åge Larsen, Vejen
  14. Anders Jørgensen, Brørup
  15. Jens Chr. K. Bruhn, Vejen
  16. Niels Erik Storm, Lindknud
  17. Erling Hansen, Vejen
  18. Poul Egelykke, Vejen

 

I 34 år har han siddet på en af »taburetterne« i bestyrelsen i Vejen Varmeværk, men nu skal det være slut.

 

(læs videre under annoncen)

 377x300 sommerpas 2021 vic

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

- Der skal nye kræfter til, lyder det fra den 69-årige Jes Holm Hansen, der takker nej til genvalg ved værkets generalforsamling på tirsdag.

Eller det gør han faktisk ikke, for han deltager slet ikke i generalforsamlingen, da han er på ferie.

Derfor besøgte direktør Richard Sloth Nielsen (t.v.) ham for at takke for den store indsats, han har gjort for værket.

Et værk, der er meget anderledes, end da han i 1987 blev valgt ind i bestyrelsen.

- De ville gerne have en repræsentant fra boligforeningen ind, forklarer Jes Holm Hansen, der sad i Vejen Boligforenings bestyrelse i 15 og var formand de syv af dem.

I 34 år har han været aktiv i og for varmeværket og kunderne, og fra at bruge fossile brændstoffer har han været med i udviklingen, så der i dag fyres med flis og halm.

- Det har været en meget spændende teknologiske udvikling, noterer det nu snart forhenværende bestyrelsesmedlem.

Et bestyrelsesmedlem, der har været meget aktivt og vist et stort engagement. 

- Jes har en stor faglighed indenfor miljøområdet, og han har været med til at positionere Vejen Varmeværk som et af de mest grønne selskaber i landet, konstaterer direktøren.

- I 2020 producerede Vejen Varmeværk 99,94 procent af varmen CO2-neutralt, hvilket placerer Vejen Varmeværk i den absolutte front på i den grønne omstilling. Vejen Varmeværk har en ambition om, at endnu flere i de kommende år skal nyde gavn af den lokale grønne fjernvarme. Vi er pt. i fuld gang med at forberede kampagnetilbud til de kunder i Vejen og Askov, som endnu ikke har tilsluttet sig fjernvarmen, lyder det fra Richard Sloth Nielsen.

Potentielle kunder, der også er velkommen til at deltage i generalforsamlingen irsdag for at få et indblik i værkets arbejde for kunderne.

- Da jeg startede, var der 2000 kunder. I dag er vi oppe på 4000, konstaterer Jes Holm Hansen,

(Foto: migogvejen©)

Martinsen bund

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

For fjerde år i træk afholder PenSam og FOA Ungdom »Velfærdens Talent 100«. Med prisen hyldes unge talenter, som hver dag gør en forskel og yder en særlig indsats.

 

(læs videre under annoncen)

377 x 300 Dagli brugsen 22 21 med trekant

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Torsdag blev to af dette års Velfærdens Talent 100 hyldet i Brørup Hjemmepleje.

Afdelingsformand for FOA Vest, Susanne Johansen, overrakte gaver og blomster til de to stolte medarbejdere.

Susanne Johansen fremhævede i sin tale, at FOA med prisen understreger en fælles interesse i at sikre »varme hænder« nok på velfærdsområdet – også på den lange bane.

Talenterne kan være med til at skabe interesse for deres fag blandt andre unge.

- Vi håber med initiativet at få de gode historier frem om de unge, der arbejder i fag, som ikke altid får så stor anerkendelse, og som af og til også møder fordomme, siger Susanne Johansen.

Velfærdstalenterne blev i sidste uge hyldet virtuelt direkte fra FOA’s Forbundshus på Staunings Plads. Her var der være prominente gæster som Social- og indenrigsminister Astrid Krag (A), forbundsformand Mona Strib og PenSams adm. direktør, Torsten Fels.

Susanne Johansen fortalte, at det var gruppeleder Cindie Pedersen og områdeleder Bo Smith, der havde indstillet de to medarbejdere.

Den ene medarbejder er social- og sundhedsassistent Pia Beck Nielsen.

I indstillingen lød det blandt andet: Pia er disponator og APV og forflytningsvejleder. Hun har et stort overblik i både den daglige og den langsigtede planlægning af kørelister, hun har en god kommunikation med sine samarbejdspartnere som visitationen og hjælpemiddelteamet. Pia fungerer desuden som en god sparringspartner for sine kollegaer og er god til at se opgaverne fra andre perspektiver og italesætte dem for sine kollegaer.

Social- og sundhedsassistent Rikke Johannsen var også indstillet og modtog prisen, og her lød begrundelsen:

Hun er afløser for disponator, og hun har et stor overblik i den daglige planlægning. Rikke er desuden inkontinensmedarbejder, hvor hun er god til at informere og hjælpe såvel borgere som kollegaer med at finde de rette hjælpemidler indenfor den kategori.

Rikke er meget vellidt blandt sine kollegaer, hvor hun betragtes som en god sparringspartner, der også er god til at se opgaver/situationer fra andre vinkler. Rikke har et skarpt klinisk blik og er god til have opmærksomhed på, hvad der er godt for borgerne.

Cindie Pedersen og Bo Smith fremhævede, at de som ledere er superstolte af de to talenter – og at der i Brørup Hjemmepleje heldigvis også er mange andre faglige talenter, som hver dag gør en kæmpe indsats.

På foto ses Pia Beck Nielsen til venstre og Rikke Johannsen.

(Foto: PR-foto©)

 

 

Årets naturpris går til en lokal ildsjæl.

 

(læs videre under annoncen)

Gadeberg Begravelsesforretning 377 x 300

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

15. Juni Fondens to naturpriser, Naturprisen og Ildsjælprisen, er blevet uddelt på Naturmødet for to helt særlige indsatser for dansk natur og biodiversitet.

Fondens Naturpris på 200.000 kr. blev uddelt til Martin Sandager for en ambitiøs, målrettet og meget omfattende indsats for at genskabe en værdifuld hedemosenatur i Kragelund Mose.

- For egne midler har Martin Sandager påbegyndt et ambitiøst naturforvaltningsprojekt med det formål at genskabe en lysåben hedemose med værdifulde og sjældne planter og sommerfugle. Han har fortsat stor fokus på de særlige naturværdier, der er i Kragelund Mose, og han målretter sin naturpleje derefter, i samråd med Vejen Kommune og med SAGRO, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Vejen Kommune har indstillet ham til prisen på baggrund af hans store indsats og tilgang til det store naturplejeprojekt.

Michala Thomsen, der er projektmedarbejder i Natur & Vandmiljø i Vejen Kommune, fortæller hvorfor:

- Martin har lavet et kæmpe arbejde, som vi aldrig selv ville være nået i mål med. Kragelund Mose var nærmest helt tilgroet med træer og buske. Martin har blandt andet opsat 300 fuglekasser og har lavet græsningsaftaler med lokale lodsejere, hvis arealer hans dyr afgræsser i løbet af året. Det har krævet mange kopper kaffe med naboer og andre lodsejere i området.

Martin Sandagers arbejde med at etablere helårsgræsning som forsøg på at skabe et ekstensivt og holdbart plejeprogram kan være banebrydende for indsatsen for den trængte biodiversitet i tilsvarende områder.

Hans initiativer har blandt andet medført, at planten otteradet ulvefod er fordoblet i antal. I 2007 udpegede Miljøministeriet den otteradede ulvefod som en ansvarsart for Vejen Kommune. Det betyder, at Vejen Kommune skal beskytte den og gennemføre pleje af de områder, hvor den findes. Det gøres blandt andet med græsning.

- Jeg er selvfølgelig både glad og enormt ydmyg over at modtage den flotte pris. Jeg er drevet af en stor kærlighed til naturen. Den har givet mig utrolig meget, og på den her måde har jeg kunnet give lidt igen, fortæller Martin Sandager i pressemeddelelse og fortsætter:

- Jeg håber, at jeg kan være med til at inspirere andre til at gå i gang med at gøre en indsats for naturpleje og biodiversitet.

Kragelund Mose ligger sydøst for Bække i den nordlige ende af kommunen og udgør i alt ca. 280 hektar.

Kragelund Mose er en hedemose, der har ligget uden drift i mange år og er derfor under tilgroning. Kragelund Mose er udpeget som et hovedindsatsområde i Vejen Kommunes naturkvalitetsplan, da det er et stort sammenhængende naturareal med fine, men truede naturværdier.

Mosen særlige biodiversitet er især knyttet til naturtypen fattigkær, som er hjemsted for både den sjældne plante otteradet ulvefod, klokke-ensian og dagsommerfuglen mose-randøje, der er opført på rødlisten som næsten truet (NT).

Ildsjæleprisen gik til Biologisk Forening for Nordvestjylland .

Naturpriserne uddeles på baggrund af indstillinger.

15. Juni Fonden, der er stiftet af det naturinteresserede ægtepar, Valdemar og Lise Kähler, bidrager til at sikre og forbedre de danske landskabelige og naturmæssige værdier samt den danske biodiversitet.

Derfor uddeler fonden hvert år to naturpriser, Naturprisen på 200.000 kr og Ildsjælprisen på 100.000 kr. Fonden ønsker herigennem at støtte personer eller grupper af personer, der gennem egne initiativer aktivt har gjort en særlig og ekstra indsats for naturen til stor inspiration for andre.

Se mere om 15. Juni Fonden her: https://www.15junifonden.dk/

 

Billedet: 15. Juni Fondens bestyrelsesformand, Helene Kähler Hjenner, overrækker naturprisen til lodsejer Martin Sandager, Kragelund. (PR-foto)

 

 

 

 

Lone Holst er valgt som ny formand for Rødding Centret, der kom ud med et flot overskud.

 

(læs mere under annoncen)

377 x 300 Rødding Isoleringsservice alger 21 01

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Lone Holst afløser Torben Falkenberg, der takkede af på centrets repræsentantskabsmøde.

Det kunne han gøre med god samvittighed, efter centret er kommet ud af det vanskelige corona-år med et overskud på næsten en halv million kroner. Helt præcist lød overskuddet på 467.542 kroner.

Han glædede sig samtidig over, at byggeriet/ombygningen snart kan komme i gang.

Henrik Bruun blev nyvalgt til centrets bestyrelse.

(Arkivfoto: LLN Press©)

 

migogvejen har tidligere skrevet om byggeplanerne ved Rødding Centret:

 https://migogvejen.dk/rodding/4813-ja-til-renovering

 https://migogvejen.dk/rodding/4796-naede-ikke-i-mal

 

Byrådsmedlem Anker Ulsdal er død, 72 år.

 

Borgmester Egon Fræhr, har sendt disse mindeord:

»Anker Ulsdal blev valgt ind i byrådet i Vejen i 2010 for SF. Han var meget engageret i sit byrådsarbejde, og som uddannet lærer havde han stor interesse i arbejdet med børn og unge.

Det gjaldt også i hans politiske karriere, hvor han i flere år sad i udvalget for skoler og børn.

Musikken fyldte også i Ankers liv, og her ydede han en indsats som bestyrelsesmedlem i Vejen Musikskole og som formand for Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn.

Anker Ulsdal var desuden medlem af handicaprådet, også et af hans interesseområder.

Anker var en meget venlig og imødekommende person, og det gjorde det let at samarbejde med ham. Samtidigt stod han fast på sine politiske mærkesager, som han var valgt i byrådet på.

Anker bidrog med sin lune til et godt klima i byrådet, og han vil blive savnet meget.

Vores tanker går til Ankers efterladte familie i denne svære tid.«

 

anker ulsdal arkiv 

Byrådsmedlem Anker Ulsdal (t.h.) er død 72 år gammel. Her er det arkivfoto fra konstitueringen i byrådet. (Arkivfoto: LLN Press)

 

 

Jesper Vera Christensen, Vejen, er i dag blevet præsenteret som kandidat på den konservative liste til kommunalvalget i november.

 

(læs videre under annoncen)

Toyota 2021

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

- Det er ikke hver dag, at selvstændigt erhvervsdrivende siger ja til et politisk kandidatur, men med Jesper Vera Christensen beriges vores liste med en, som udover egen virksomhed også er optaget af andres ve og vel, lyder det fra formand for Vejens konservative vælgerforening, Peter Simoni.

- Jeg kæmper for, at de udsatte i samfundet får en chance i livet og får bedre vilkår i fremtiden. Jeg brænder for at formidle og hjælpe sårbare mennesker, som har brug for en håndsrækning. Et liv med diagnoser, psykiske lidelser eller andre handicaps skal også være et værdigt liv, mener Jesper Vera Christensen (t.h.).

- Flere borgere falder desværre ned imellem to stole, fordi de er for psykisk syge til at have et job, men for gode til at få en pension. Der er brug for bedre individuel sagsbehandling og projekter, som er med til at udvikle livsmod og lyst hos hver enkelt borger. Vi skal give disse borgere håbet om en god fremtid tilbage, påpeger byrådskandidaten.

- Som frivillig i ADHD-foreningen – bl.a. som formand i deres lokalafdeling i Sydjylland - har jeg indblik i, hvad der skal til for, at mennesker med diagnoser og psykiske udfordringer får bedre vilkår. Det handler om den rette hjælp og omsorg, så de får de bedste muligheder for at lære og udvikle sig til kompetente og dannede mennesker, fastslår Jesper Vera Christensen i en pressemeddelelse.

- Som foredragsholder møder jeg rigtig mange frustrerede forældre til børn med diagnoser. Disse forældre føler afmagt. Vi har brug for mindre behandlingstid og mere rettidig hjælp til de pårørende forældre. Pårørende til mennesker med psykiske lidelser har også brug for at blive hørt. Vi skal gøre en større indsats for, at samarbejdet med forældrene bliver bedre, så vores børn og unge med psykiske lidelser får bedre vilkår i institutionerne og særdeles i skolen. Der skal være plads til skæve eksistenser i Vejen Kommune, og der skal være plads til, at de får den rette hjælp og omsorg, påpeger Jesper Vera Christensen.

Fra partiets spidskandidat, Frank Schmidt-Hansen (t.v.), lyder det:

- Jeg er superglad for, at endnu et ungt menneske vil stille op på den konservative liste. Jesper brænder for de svageste i samfundet. Han har aktivt valgt Vejen til, han er flyttet tilbage til kommunen, ligesom hans gulvvirksomhed og arbejdspladser også er fulgt med.

(Foto: PR-foto)

 

For anden gang på to uger har Odd Fellow Logen i Vejen fejret et rundt jubilæum.

 

(læs videre under annoncen)

Raco dispenser 

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

I dag var der besøg hos Kurt Skov Madsen for privat at markere, at han har været en del af ordenen i 40 år.

Det er ikke kun ordenen i Vejen, der har nydt godt af Kurt Skov Madsens virke.

I perioden 2004-2008 havde han det næsthøjeste embede hos Odd Fellow i Danmark.

I formiddag tog han og hustruen, Karen Faust Sølvsten, imod på adressen. De er her omgivet af undermester Lars Kilian, overmester Finn Heiredal og storrepræsentant Rud Jul August.

For to uger siden var det Aage Nielsen, der blev fejret. Han har været medlem i 50 år.

(Foto: migogvejen©)

 Salon Skovvang 21 01

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

 

Ugen fik en anden start end ventet for lederen af Glad Zoo i Lintrup, Dennis Hein Jensen. Under dække af at skulle holde et møde dukkede en gruppe op for at hædre ham for indsatsen i parken. Han skulle først lige lokkes ned på parkeringspladsen, hvor der blev ventet på ham.

 

(læs mere under annoncen)

myreekspressen

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Han fik overrakt UdviklingVejens turismepris 2021.

- Vi er samlet her for at kunne overrække dig UdviklingVejens turismepris 2021. Vi har haft en helt enig dommerkomite, der har peget på dig som årets modtager, lød det fra formanden for UdviklingVejen, OIe Stubbe, ved overrækkelsen.

Dennis Hein Jensen var tydeligvis overrasket over det store rykind, men han lagde ikke skjul på, at han var glad for at modtage hæderen.

 

(læs mere under billedet)

dennis hein jensen 21 08

Den glade prismodtager omgivet af formanden for UdviklingVejen, Ole Stubbe (t.v.), og UdviklingVejens direktør, Ulrik Kragh.

 

 

- Du får turismeprisen for din store indsats for at forbedre kvaliteten i oplevelserne i Glad Zoo – lige fra dyrenes rammer til medarbejdernes aktive formidling. Du får prisen, fordi vi har bemærket dit arbejde med at produktudvikle – at gøre det du kan, med det du har. Både til dyrevelfærd, gæsteoplevelse og senest med spritny mulighed for at overnattte blandt dyrene – helt på linie med de større zoo’er i dette land. Godt gået, Dennis, fortsatte formanden.

- Du har lagt en habil indsats i markedsføringen af Glad Zoo. Vi husker det år, hvor du lykkedes at komme på forsiden af LegolandBillund Resort-magasinet, som mange gæster fik i hånden, og hvor der for alvor kom mange udenlandske gæster her til Lintrup. Vi ved, at du har lagt dig i selen – og sat dig bag rattet – for at få Glad Zoo’s brochurer ud i en stor geografi. Du rykker på gavekort og gode tilbud. Vi ved, at du med frisk mod har prøvet en række markedsføringskanaler og metoder af i det opland, som du naturligt henter gæster fra.

- Du får også turismeprisen for en helt særlig faktor: samspil. Det har ligget dommerkomiteen på sinde, at netop din tilgang, holdning og indsats til samspil i turismeerhvervet er værd at anerkende. Du er ivrig fortaler for bedre kendskab til hinanden, mere samarbejde – også når det gælder om at dele gæsten, som det så smukt hedder i turismesprog. Og du går selv foran.  Du deltager konstruktivt på branchemøderne for turismeerhvervet, og du har været aktiv medspiller i Netværket for Frontpersonale, som UdviklingVejen har kørt. Det har også ført til, at du har budt ind med at være vært for en dag i Glad Zoo for alle turismevirksomheder i UdviklingVejen. En indsats og en tilgang, som vi gerne vil fremhæve. Du har også udvist stor lyst, vilje og evne til at deltage i de muligheder, som Legoland Billund Resort-samarbejdet har budt på. Vi har hørt noget om et erhvervsmøde, hvor du troppede op med slanger - plysslanger, noterede Ole Stubbe.

Også hos UdviklingVejens turismemedarbejdere bliver der sat pris på hans positive og hjælpsomme tilgang til tingene.

 

(læs mere under billedet)

dennis hein jensen 21 04

Dennis Hein Jensen lytter til begrundelsen for modtagelsen af »Turismeprisen 2021«.

 

 

- Glad Zoo er et godt eksempel på, hvilke turismevirksomheder vi har i Vejen Kommune, og hvordan de er startet – en zoologisk have etableret på privat initiativ. Det skete tilbage i 1995 præcis her, hvor vi står, her i Lintrup, og siden har det udviklet sig - blevet større arealmæssigt, blevet større med flere dyr, blevet større med flere medarbejdere. Som zoo er I med i ISIS-samarbejdet, hvor dyr registreres, I er med i avlsprogrammer og I arbejder efter EAZA-standarder. Ja, selv dyreverdenen har sine forkortelser – men summa summarum: I arbejder seriøst med dyr og deler oplevelserne med gæsterne, fastslog Ole Stubbe.

Han konstaterede også, at Glad Zoo ikke alene arbejder med dyr.

- I Glad Zoo arbejder I også med mennesker – unge mennesker under uddannelse. I laver praktik og læringsforløb for unge, der er i gang med den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse. I sikrer herved, at unge på kanten af arbejdsmarkedet får et fodfæste gennem et meningsfyldt job, påpegede Ole Stubbe.

- Turismeprisen består i år af diplomet her til dig, og så har vi taget et nyt dyr med til dig. Du må se om du kan finde et ledigt bur. Dog flyver den nok ikke så langt. Keramikfuglen er lavet af Dorit Knudsen fra Holsted, der laver unika keramik, og i stedet for den sædvanlige buket, så har vi taget kage til kaffen med til dig og dine medarbejdere, sagde Ole Stubbe ved afsløringen, hæderen og lykønskningen af Dennis Hein Jensen.

(Fotos: migogvejen©)

 dennis hein jensen 21 03dennis hein jensen 21 05dennis hein jensen 21 06dennis hein jensen 21 07dennis hein jensen 21 09

 

 

28-årige Kaare Clement Thingstrup Pedersen fra Vejen stiller op for Liberal Alliance ved efterårets byrådsvalg.

 

(læs mere under annoncen)

Vejen BC bund 

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

- Politik er for mig pligten til at gøre en forskel, og hos Liberal Alliance arbejder vi for et friere og rigere samfund, hvor engagement og virkelyst ikke begrænses af kvælende bureaukrati. Gennem tiden har flere kollegaer og jeg selv rystet meget på hovedet over meningsløse regler og procedurer. Jeg vil bidrage med friske idéer og konkrete løsninger på udfordringerne, siger den nyvalgte byrådskandidat i en pressemeddelelse.

Kaare kommer oprindeligt fra Vejen, men har i en årrække været bosat i Fredericia, hvor han uddannede sig til maskinmester. Nu er han flyttet tilbage og glæder sig til at bidrage til den politiske debat omkring udviklingen i sin hjemkommune.

Martin Boye (t.v.), der er partiets spidskandidat, er meget tilfreds med opstillingen:

- Liberal Alliance er partiet for det arbejdende Danmark. De, der ser lyst på fremtiden og ved, at værdierne, der bærer samfundet, skabes i erhvervslivet. Jeg er derfor rigtig glad for at have Kaare på holdet, der med sin nysgerrige og nøgterne tilgang til udfordringer altid er værd at lytte til. Det er hvad Vejen Byråd skal have mere af, byrådsmedlem Martin Boye.

(Foto: PR-foto)

 

 

dagens nyheder i din mailbox

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du dagens nyheder sendt til din mailbox.

nyhedsbrev luft