Sommerhus til salg - snefoto migogvejen - Her er plads til din annonce - top

»Uddannet journalist med hang til den gode fortælling«. Sådan karakteriserer Ole Blædel, Jels, sig selv på Facebook, og 4. maj kommer det første store bevis på denne fortælling, når han debuterer som forfatter.

Der er sket meget, siden Per Elbech Madsen, Holsted, for første gang satte sig op i lastbilen hos Linko Gas i Lintrup.

 

(læs videre under annoncen)

377 x 300 JK maskinrail 21 01 mindre

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Da han startede hos Linko Gas 9. april for 25 år siden, kørte han i en Iveco med fire aksler, og den kunne rumme 20 kubikmeter.

I dag har Linko Gas seks Volvo træk/trailer med syv aksler, og de må læsse det dobbelte - altså 40 kubikmeter hver.

Per Elbech Madsen kan fejre 25 års jubilæum på firmaet, hvor han faktisk startede som chaufførafløser.

- Per har stort set været med i hele udviklingen hos Linko Gas. Han er en afholdt person hos vores leverandører og som medarbejder hos Linko Gas, lyder skudsmålet fra firmaet.

(Fotos: Børge Jensen)

 

linko jub 21 06 nylinko jub 21 01 ny

Den jubilerende chauffør, Per Elbech Madsen, omgivet af direktør Erik Mansig (t.v.) og formand Aksel Buchholt. 

 

Jesper Schmidt-Hansen fra Bække sikrer, at Det konservative Folkeparti også har en kandidat i kommunens nord-østlige del til efterårets kommunalvalg.

- Det har vi manglet, og derfor er vi meget tilfredse med, at Jesper har sagt ja til at stille op for os, siger formanden for Vejens konservative vælgerforening, Peter Simoni.

- Jeg er glad og stolt over, at jeg har fået mulighed for at stille mit kandidatur til rådighed. Udover at jeg står for sund økonomi og samarbejde, så er der tre hovedpunkter, der er særligt vigtige for mig, og det er fokus på landdistrikterne, det frivillige foreningsliv samt børn og unge, hvor vi lige nu i Bække står med to børnehaver, der i fremtiden muligvis skal samles i én. Her synes jeg det er vigtigt med en lokal stemme, der kan kæmpe for den rigtige løsning. En løsning, der er fremtidssikret, lyder det fra Jesper Schmidt-Hansen.

Partiets borgmesterkandidat, Frank Schmidt-Hansen, supplerer:

- Det er godt, at vi nu også har en kandidat i Bække, men også for de borgerlige vælgere i Bække. Jesper er sammen med en række af de øvrige kandidater med til at tegne en »yngre linje« på det konservative hold.

(Foto: PR-foto)

Vejen BC bund

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Jens Åge Larsen (.v.) er præsenteret som ny kandidat til byrådet i Vejen.

- Jeg har længe puslet med tanken om at stille op til byrådet for Venstre, og nu skal det være, siger fabrikschef Jens Åge Larsen, der bor i Vejen og har sin daglige gang som fabrikschef i en af kommunens fødevarevirksomheder – Aquapri i Gamst, som er verdens største anlæg for sandartopdræt.

- Jeg brænder for, at der i alle områder af Vejen Kommune sker positiv udvikling. Børne- og ældre området skal have fokus, og så vil jeg arbejde for at skabe optimale forhold for erhverslivet – flere virksomheder skal ønske at komme til og skabe arbejdspladser her i Vejen Kommune, siger Jens Åge Larsen, der er 52 år og gift med Annette og bor i Vejen.

- Det er med stor glæde, at Jens Åge nu er en del af Venstres kandidathold. En driftig erhvervsmand, der kender forholdene og ved, hvor vi også fremadrettet skal sætte ind for at blive Danmarks bedste kommune at drive virksomhed i, siger Venstre borgmesterkandidat, Morten Thorøe (t.h.)

(Foto: PR-foto)

Gadeberg Begravelsesforretning 377 x 300

(tryk på annoncen og se mere)

 

Med sine kun 20 år bliver Alexander Petersen en af de yngste kandidater ved efterårets kommunalvalg.

Det er Liberal Alliance, der præsenterer den 20-årige Alexander Petersen på sin liste. Til dagligt er han handelselev i en tømmerhandel i Brørup.

- Frihed og frit valg er noget, alle mænd og kvinder skal have langt mere af. Derfor opstiller jeg til kommunalvalget i Vejen Kommune. For at tage ansvar og for at udvide vores alle sammens individuelle frihed og valgmuligheder. Vi skal tage ansvar for eget liv og ikke overlade til myndighederne at vurdere, hvad der er bedst for den enkelte, siger den unge byrådskandidat i en pressemeddelelse.

Partiets nuværende byrådsmedlem, Martin Boye, hilser den unge kandidat velkommen:

- Alexander er en god mand med en masse gode ideer. Det er vigtigt med en bred repræsentation i byrådet, som jo skal repræsentere alle borgere i kommunen. Liberal Alliance er et parti, som længe har talt til ungdommen. Det er Alexander et bevis på, fortsat er tilfældet, siger Martin Boye.

Privat er Alexander er 20 år. Han opvokset i Vejen men bor nu i Holsted sammen med sin kæreste.

(Foto: PR-foto)

 Toyota 2021

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Rasmus Sandvej, Andst, præsenteres som endnu en af kandidaterne ved det forestående byrådsvalg.

 

(læs videre under annoncen)

IdeCentret Casper med maling ny 2

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Han stiller op på den konservative liste og er her fotograferet sammen med partiets borgmesterkandidat, Frank Schmidt-Hansen (t.v.).

- Med Rasmus på det konservative hold får Andst, der er et vigtigt udviklingsområde i Vejen Kommune, nu en kvalificeret borgerlig stemme til kommunalvalget, siger Frank Schmidt-Hansen i en pressemeddelelse.

Om opstillingen siger Rasmus Sandvej:

- I Vejen kommune har vi mange lokale ildsjæle. Borgere, som lægger kræfter i at skabe gode rammer for deres medborgere f.eks i foreninger, kulturelle tilbud og i aktivitetshusene. Det skaber gode rammer for vores liv i landsbyerne og tiltrækker nye tilflyttere, som ønsker at blive en del af fællesskabet. Det skal vi som byråd understøtte og bidrage til, så vi fastholder og styrker det solide sammenhold, vi alle sætter pris på. Vi skal dyrke det nære fællesskab, lyder det fra Rasmus Sandvej, der har arbejdet i forsvaret i 12 år.

- Jeg vil gerne bidrage med et forsat stort fokus på »det gode liv« i landsbyerne. Vi skal sikre udvikling på borgenes præmisser. Det betyder også, at vi skal lytte mere, end vi taler, siger den nye byrådskandidat.

(Foto: PR-foto)

 

Anette Filtenborg, Askov, stiller op for Venstre til byrådsvalget i november.

 

(læs videre under annoncen)

KK Partner bund rettet

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

- Jeg stiller op for Venstre til kommunalvalget, fordi jeg ønsker at bidrage til den gode udvikling i Vejen Kommune. I kommunen har vi nogle stærke lokalsamfund, og vi skal fortsætte med at skabe gode rammer for lokalsamfundene. Det er vigtigt, hvis vi i en geografisk stor kommune som Vejen skal sikre, at der sker udvikling i alle dele af kommunen. Udvikling i lokalsamfundene handler for mig om, at vi får skabt gode rammer for det lokale erhvervsliv, og at der er et fællesskab til alle. Fællesskaberne er afgørende for, at vores børn og unge trives, og for at vores ældre borgere ikke oplever at sidde alene og være ensomme, siger Anette Filtenborg i en pressemeddelelse.

De seneste to år har hun været formand for skolebestyrelsen på Askov-Malt Skole.

- Jeg er 38 år og født og opvokset i kommunen. Jeg bor i Askov sammen med min mand og vores to børn på ni og 11 år og har de seneste 15 år arbejdet med det kommunale sundhedsområde, lyder det videre.

Venstres borgmesterkandidat, Morten Thorøe, glæder sig over, at Anette Filtenborg er klar til at stille op:

- Anette har et stort kendskab til flere lokalområder i kommunen. Hun kender til skole- og børnområdet, fritidsområdet, ældreområdet og ikke mindst sundhedsområdet. Det er altså en vidt favnende kandidat, der gerne vil være med til at udvikle kommunen i årene fremover.

(Foto: PR-foto)

 

En sygemelding har ramt byrådet.

 

(læs videre under annoncen)

377x300 Knudsen Porte ny

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Det er Anker Ulsdal (F), der er sygemeldt fra 10. marts.

Bodil Baagø (F) indtræder som afløser, som hun også gjorde, da Anker Ulsdal (t.h.) måtte sygemelde sig i september.

Hun bliver stedfortræder og overtager Ankel Ulsdals post i byrådet og de udvalg, råd og nævn m.v., som Anker Ulsdal (F) er udpeget til i fraværsperioden.

Henning Aaskov (V) indtræder pr. 10. marts i Handicaprådet som stedfortræder for Anker Ulsdal i fraværsperioden.

Det er byrådet, som på tirsdagens møde træffer endelig beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

(Arkivfoto fra byrådets konstituering©)

 

- Jeg stiller mig med glæde til rådighed til endnu en byrådsperiode, fortæller Henny Schøler (V) fra Skodborg.

 

(læs videre under annoncen)

377 x 300 Nørregaard Biler 20 01

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Henny Schøler har været medlem af byrådet siden 2014.

- Jeg har i sidste periode siddet i Udvalget for Skole og Børn og været næstformand i Udvalget for Social og Ældre, hvor jeg snart har siddet i to perioder. Det er to spændende udvalg, hvor jeg synes, vi har fået sat gode ting i gang med nye læringsmiljøer på 0-18 års området, og på social- og ældreområdet arbejdes der aktivt med at skabe værdige og gode rammer for det gode hverdagsliv på plejecentrene, i botilbud og ude i hjemmene. Jeg brænder stadig for arbejdet i de to udvalg og byrådet som helhed.

- Derudover følger jeg arbejdet i landdistriktsudvalget, som jeg var med til at få indført i starten af min første byrådsperiode, og som heldigvis fik lov at fortsætte i den nuværende periode også, lyder det fra Henny Schøler.

- Landdistriktsudvalget har virkelig sat fokus på hele vores kommune og støttet op om de mange lokale projekter. Udvalget er en vigtig katalysator for, at det skal lykkes fortsat at have landdistrikter i udvikling. Jeg så gerne, at udvalget blev et mere permanent udvalg. Det er der brug for i en stor kommune, hvor en stor del af borgerne bor i landdistrikterne, mener Henny Schøler.

Fra Venstres borgmesterkandidat Morten Thorøe lyder det:

- Jeg er glad for, at Henny stiller op til endnu en periode. Hun er vigtig for Venstre-gruppen med hendes gode og samlende tanker inden for rigtig mange fagområder. Henny er en holdspiller, ikke kun i Venstres gruppe, men i hele byrådet.

(Foto: PR-foto)

 

Byrådsmedlem Henning Aaskov, Holsted, genopstiller på Venstres liste.

 

(læs videre under annoncen)

IdeCentret Casper med maling ny 2

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

- Jeg befinder mig godt i Venstres gruppe og har lært rigtig meget i den første periode i byrådet. Det har givet smag på mere, siger Henning Aaskov i en pressemeddelelse.

- Det er ikke kun arbejdet i de to udvalg, jeg sidder i nu, skole og børn samt arbejdsmarked og integration, der har min interesse. Det er hele vejen rundt, og her er gruppen god til at inddrage alle, fortæller Henning Aaskov videre.

- Samtidig har jeg et job, der gør, at jeg er fleksibel og dermed kan kombinere jobbet med byrådsarbejdet, noterer Henning Aaskov der til daglig er leder af Medius i Holsted.

- Holsted området, foreningsområdet og detailhandlen, der har haft det meget svært her under corona, vil fortsat have min største opmærksomhed.

Fra Venstres borgmesterkandidat, Morten Thorøe, lyder det:

- Det er med stor glæde, at Henning Aaskov fortsat vil være en del af Venstre-holdet. Henning bidrager godt også i vores gruppedrøftelser, så det ser jeg frem til også efter valget til november.

(Foto: PR-foto)

 

dagens nyheder i din mailbox

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du dagens nyheder sendt til din mailbox.

nyhedsbrev luft