Den ekstra hånd - top Antenneforeningen Vejen - topannonce Skjern Bank - rigtig størrelse Frøs Sparekasse - jan-mar 2023

Mindeord om Thomas Littrup, Vejen, fra Big Dutchmann A/S, hvor han var el-tekniker:


»Vi har mistet en afholdt og god kollega gennem 16 år.

Thomas var energisk, venlig, og meget hjælpsom, og han havde en positiv tilgang til arbejdsopgaverne.

En af de mange opgaver, Thomas havde, var at stå klar med løsninger, når kollegaerne havde udfordringer med deres PC el. telefon.

Thomas' store passion var at løbe, og han brugte meget tid i fællesskab med Vejen Løbemotion.

I sit engagement i Vejen Løbemotion var Thomas webmaster, og han var aktiv i Vejen Løbemotions bestyrelse.

Æret være Thomas Littrups minde.«

 

Frida Vyff Bruun bejler nu til områdets vælgere.

Hun stiller op til Folketinget for Moderaterne.

 

(læs videre under annoncen)

Bække Murerfirma

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

33-årige Frida Vyff Bruun er gift og bosat i Føvling sammen med manden og parrets fire børn.

Hun skriver i en pressemeddelelse, at hendes fokuspunkter i Folketinget vil være forsvaret, landbruget og transport og noterer:

- Min profil er ikke den klassiske person, der stiller op i politik. Jeg er ikke afpudset, jeg har en hverdag som de fleste, lyder det fra kandidaten, der er ansat i Færdselsstyrelsen i Ribe.

Frida Vyff Bruuns CV:

Student fra Ribe katedralskole med landbrugsskolelinjen på Kjærgård landbrugsskole.
Cowboy i Australien.
Sejlet i søværnet på Inspektionsskibene.
Kontoruddannet indenfor shipping, DFDS Fredericia.
Arbejdet som speditør, Blue Water Shipping Esbjerg.
Konstabel ved Kommandodelingen 1 artilleri, 2 bat. i Oksbøl.

(Foto: PR-foto)

 

Tidligere depotbestyrer og vognmand Aage Nielsen, Vejen, er død 87 år gammel.

Gennem mange år var han depotbestyrer for Esso på Knudevejen i Vejen og fik hurtigt tilnavnet »Esso-Aage«.

I perioder havde han mere end 10 medarbejdere i virksomheden.

Aage Nielsen blandede sig gerne i livet omkring sig og var bl.a. i 12 år formand for den konservative vælgerforening i Vejen.

Han var også meget aktiv i Odd Fellow Ordenen, hvor han i fjor blev fejret for sit 50 års medlemsskab.

Aage Nielsen blev optaget i Kolding, inden han var med til at etablere en loge i Vejen.

Han efterlader sig hustruen, Vita, som han i 2019 kunne fejre diamantbryllup sammen med, sønnerne Per og Lars, fem børnebørn og fire oldebørn.

(Genrefoto: LLN Press©)

 

 

Henning Aaskov (V) siger stop til byrådsarbejdet i Vejen Kommune.

Til hverdag er han centerleder i Medius Holsted.

 

(læs videre under annoncen)

 MCSyd

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

- Grundet arbejdspres i Medius Holsted er jeg desværre nødsaget til at bede om at blive fritaget for mit hverv i Vejen byråd, lyder det i brevet fra Henning Aaskov.

I øjeblikket har han orlov, og der lægges op til, at byrådet på mødet tirsdag godkender hans udtrædelse efter orloven.

Henny Schøler, Skodborg, er  partiets første suppleant, og hun overtager pladsen i byrådet.

Indstillingen til byrådet går på, at hun overtager disse pladser efter Henning Aaskov:

Medlem i Udvalget for arbejdsmarked og integration, Udvalget for teknik og miljø, bestyrelsen for Holsted Varmeværk, stedfortræder i bestyrelsen for Deponiselskabet Bobøl A/S og Handicaprådet.

Fra Henning Aaskov lyder det:

- Det har været en spændende rejse med jer og ville på ingen måde undvære denne viden, jeg har fået med arbejdet de sidste fem år, men mit job kalder, og der er jeg nødt til at kigge ind af, skriver han til kollegerne i byrådet.

(Fotos: migogvejen©)

 

skodborg lokalråd 22 02

Henny Schøler overtager pladsen i byrådet, hvor hun i øjeblikket er inde som suppleant for netop Henning Aaskov.

 

 

 

El-installatør Kent Schmidt-Christensen, Vejen, er død efter længere tids sygdom, 59 år gammel.

Han startede i 2001 egen virksomhed i Vejen, Aktiv El-Teknik ApS, og her igennem fik han en stor berøringsflade.

Kent Schmidt-Christensen opbyggede hurtigt en virksomhed, hvor der var behov for ansatte for at følge med, og i perioder var der syv medarbejdere.

Under sygdommen forsøgte han at holde gang i firmaet, som nu afvikles.

Firmaet og kunderne var vigtige for Kent Schmidt-Christensen, men onsdag aften var alligevel helliget noget helt andet. Han var glad for at spille badminton, og der skulle ske noget helt specielt for at sende afbud til en badmintonaften med kammeraterne.

Kent Schmidt-Christensen efterlader sig hustruen Betina, som han blev gift med for 29 år siden, og parrets tre børn, Christina, Jonas og Sebastian.

Begravelsen foregår fra Vejen Kirke på fredag.

(Genrefoto: LLN Press©)

 

 

 

Det bliver 66-årige Karsten Byrgesen, der bliver Nye Borgerliges kandidat i Vejen-kredsen ved det forestående Folketingsvalg.

 

(læs videre under annoncen)

MCSyd

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Han bor i Fredericia og sidder på anden periode i byrådet i Fredericia og startede ved årsskiftet i det nyvalgte regionsråd.

- Det er første gang, jeg stiller op til Folketinget, men jeg tror absolut på muligheden for at blive valgt, siger Karsten Byrgesen til migogvejen.

Han mener, det er vigtigt, et Folketingsmedlem kender til sit område og ikke efter et valg opholder sig i hovedstaden.

Vejen-kredsen dækker Vejen og Billund kommuner og er en del af Sydjyllands Storkreds, hvor også spidskandidat Pernille Vermund stiller op.

Hun vil utvivlsom trække mange stemmer, så der skal forholdsvis færre til. at Nye Borgerlige - liste D - henter et ekstra mandat i kredsen.

- Jeg arbejder for et stærkt dansk kulturelt fællesskab, klar tale og klassiske værdier. Jeg har arbejdet som major i hæren i 42 år, heraf 22 år i chefstillinger og ni års internationale udsendelser og tre år som selvstændig erhvervsdrivende. Jeg står vagt om vores frihed og retten til at være og leve dansk, lighed mellem kønnene og nej til knæfald for fremmede kulturer, lyder det på listens hjemmeside.

- Jeg vil i Folketinget, fordi der mangler en lokal Nye Borgerlige-stemme, der taler Vejens, Billunds og Syd- og Sønderjyllands sag, noterer Karsten Byrgesen.

- Vejen-kredsen er en meget vigtig og helt central del af det såkaldte udvidede trekandområde, noterer Karsten Byrgesen.

På billedet er den nye Folketingskandidat omgivet af lokalformanden, Tommi Rytz, og byrådsmedlem i Vejen, Peter Svane.

(Foto: migogvejen©)

 

 

Socialdemokratiet i Vejen kommune har i aften fået ny formand.

På en ekstraordinær generalforsamling i Vejen Idrætscenter blev Hans Kristian Skaarup, Vejen, valgt som ny formand.

Han afløser Thue Uhre Lauridsen, Rødding.

(Foto: H.E. Haulrich)

Gadeberg Begravelsesforretning

(tryk på annoncen og se mere)

 

Der har i eftermiddag været ministerbesøg i Vejen.

 

(læs videre under annoncen)

Landklinikken

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Efter et besøg i Esbjerg lagde forsvarsminister Morten Bødskov (A) vejen forbi Rådhuspladsen i Vejen.

Her var der lejlighed til at få en snak med både ministeren og Socialdemokratiets folketingskandidat Kris Jensen Skriver og folketingsmedlem Troels Ravn.

(Fotos: migogvejen)

 

migogvejen har tidligere skrevet om besøget:

https://migogvejen.dk/vejen/7399-minister-kigger-forbi

 

morten bødskov 22 03morten bødskov 22 02

 

 

Det bliver en lokalkendt person, der kommer til at stå i spidsen for Antenneforeningen Vejen.

59-årige Bo Baun Nielsen, Vejen, tiltræder 1. september som ny forretningsfører.

 

(læs videre under annoncen)

Nørregaard biler - bund

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Dermed kommer han til at stå i spidsen for en forening, der sikrer tv-signal til flere end 5000 kunder foruden de flere end 3700, der sikrer sig internetforbindelsen gennem Antenneforeningen Vejen.

Bo Baun Nielsen (t.h.) afløser Jan List, der dog fortsat vil være en vigtig brik omkring levering af signalerne.

- Jeg har i dag to kasketter som henholdsvis forretningsfører for antenneforeningen og direktør for ASOM-Net, og den ene kasket bliver nu overtaget af Bo Baun Nielsen, så jeg kan hellige mig ASOM-Net, forklarer Jan List.

ASOM-Net er et fællesskab af antenneforeninger, der sørger for at hente signalerne ned til kunderne. Blandt modtagerne er netop Antenneforeningen Vejen, men den er langt fra alene.

- Vi leverer i dag til 32 foreninger landet over, og flere er på vej, noterer Jan List.

Bo Baun Nielsen, der tidligere har været butiksansat i Vejen, overtager den kasket, der hedder servicering af kunderne under Antenneforeningen Vejen.

- Jeg glæder mig til at komme i gang og have den daglige kontakt med brugerne og være med til at sikre fremtidens signaler til vores mange kunder, lyder det fra Bo Baun Nielsen.

(Foto: Antenneforeningen Vejen)

 

- Du har foreløbig slidt to borgmestre op og er godt i gang med nummer tre.

Meldingen kom fra kommunens nuværende borgmester, Frank Schmidt-Hansen (C), ved eftermiddagens reception i kantinen på rådhuset i Vejen.

 

(læs videre under annoncen)

Bo Plan - udstillingshus til salg

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Dagens midtpunkt var kommunaldirektør Ole Slot, der blev fejret for sine 25 år i jobbet - i øvrigt en stilling, som han har søgt to gange.

I perioden 1995-2006 var Regnar Busk (V) borgmester. Han blev afløst af Egon Fræhr (V), der sad på posten efter kommunesammenlægningen og var borgmester i perioden 2007-2020.

- Du har en klæbehjerne, der sjældent svigter, du er meget arbejdsom og betjener os politikere på bedste vis, lød det videre fra Frank Schmidt-Hansen.

Hans forgænger, Egon Fræhr, var også klar med ros:

- Med 25 år på posten må du siges at være en institution, men jeg har været rigtig godt tilfreds med din indsats, hvor det handler om ordentlighed, styr på tingene og stor loyalitet, noterede Egon Fræhr.

Frank Schmidt-Hansen konstaterede samtidig, at dåbsattesten ikke lyver, men glædede sig over udsigten til at have Ole Slot i mange år endnu.

Fremover bliver det med ekstra hæder. Han blev i dag udnævnt til ridder af Dannebrog for sin indsats.

Han trådte til 1. april 1997 og var landets yngste kommunaldirektør. Her 25 år senere er den 62-årige Ole Slot Danmarks længst siddende kommunaldirektør.

- Jeg har heller ikke planer om at stoppe, sagde Ole Slot til migogvejen i forbindelse med receptionen.

Og jo, han har søgt stillingen to gange. Anden gang var i forbindelse med kommunesammenlægningen.

(Fotos: migogvejen©)

 

ole slot 22 01

Ole Slot bød velkommen til mange gæster ved sin jubilæumsreception, hvor også borgmester Frank Schmidt-Hansen hilste på.

 

ole slot 22 04

Hustruen Kirsten blev takket for lånet af Ole Slot af borgmesteren.

 

ole slot 22 07

Egon Fræhr (t.h.) så tilbage til et godt samarbejde med Ole Slot i sin periode som borgmester.

 

ole slot 22 08

Ole Slot blev udnævnt som ridder af Dannebrog for sine 25 år som kommunaldirektør i Vejen Kommune.

 

ole slot 22 02ole slot 22 03ole slot 22 06ole slot 22 09

Vejen Handelsstandsforening - velkommen hjem 2022 

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

dagens nyheder i din mailbox

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du dagens nyheder sendt til din mailbox.

nyhedsbrev luft

-->