Skjern Bank - vi er lige i Bramming Antenneforeningen Vejen - topannonce

Så kommer der snart liv i den tidligere møbelforretning i Brørup.

I hvert fald i en periode.

 

(læs videre under annoncen)

Leo Christensen - må jeg købe din bil

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

- Vi har lejet lokalerne, så vi kan drive butik der i byggefasen, fortæller Carina Busk fra Aldi til migogvejen.

Aldi brækker som tidligere omtalt på migogvejen den eksisterende butik ned for at bygge nyt, og for at få mere plads er to nabohuse opkøbt.

- Det er vigtigt, vi kan betjene kunderne i perioden, så derfor etablerer vi os midlertidigt på Nørregade 100 ikke så langt fra vores nuværende butik, forklarer Carina Busk.

Sidste åbningsdag i den eksisterende butik er 24. januar, men der går en måneds tid, inden butikken i møbelforretningen er klar.

Det kræver en større investering at kunne holde åbent der. Der skal være bl.a. kølerum, og der må ikke være gulvtæpper i en fødevarebutik.

Derfor skal der laves en del, inden kunderne kan komme ind.

- Vi skal også have styr på de sidste tilladelser, inden vi kan åbne, noterer Carina Busk og fortæller, at kæden har materiel fra andre butikker, der kan bruges midlertidigt.

Nu bliver butikken lukket, og så kan byggeriet gå i gang.

- Beboerne er på vej ud af de to huse, vi har købt, og derefter kan vi begynde at brække ned, inden vi kan starte på byggeriet i marts, lyder det videre.

Carina Busk slår samtidig fast, at der i skrivende stund ikke er en endelig tidsplan.

- Den nye butik skal åbne senest i november og gerne før, er målet fra Aldi.

Den nye butik i Brørup vil komme til at minde meget om firmaets butik i Vejen.

(Fotos: migogvejen©)

 

migogvejen har tidligere skrevet om Aldis byggeplaner:

https://migogvejen.dk/brorup/5786-sa-kan-der-bygges

https://migogvejen.dk/brorup/4582-braekkes-ned

 

aldi 22 01

 

 

 

 

 

 

Så er maskinerne kørt i stilling på Kongstedgårds Alle ved Vejen, og dermed lyder startskuddet til opførelse af i alt 30 nye boliger.

 

(læs videre under annoncen)

Gadeberg Begravelsesforretning

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Det er Bo Plan, ejet af Søren Knag Pedersen, der har købt jorden, hvor arbejdet nu går i gang.

- I første omgang opfører vi 10 boliger, som står færdige til 1. september, siger Søren Knag Pedersen til migogvejen.

Det handler om et nøglefærdigt byggeri med boliger på 123, 129 og 141 kvadratmeter i et og to plan.

Der bliver tale om mindre grunde, så køberne ikke får en stor have at passe. Derfor ventes ikke mindst voksne over 50 år at være blandt køberne.

Salget er lige startet.

- Det første hus er reserveret, fortæller Lars-Rune Skov fra Nybolig, der står for salget.

(Fotos: migogvejen©)

 

migogvejen har tidligere beskrevet det nye boligprojekt:

https://migogvejen.dk/vejen/5919-nyt-boligomrade

 

bo plan byggeri 22 02

Jens Henrik Nielsen, Henrik Nedergaard Christensen, Søren Knag Pedersen samt Tina Fjord og Lars-Rune Skov fra Nybolig på det nye område.

 

 

Danny Bendorff ser med stor spænding frem på det nye år.

 

(læs videre under annoncen)

Nørregaard biler - bund

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Efter mere end fem år som fastansat kranfører har han valgt nu at gå egne veje.

Den formelle start som fuldtidsselvstændig lød ved indgangen til julemåneden, og meldingen er klar:

- Jeg synes, jeg er kommet godt i gang, siger Danny Bendorff til migogvejen.

Erfaringen med at håndtere både mindre og helt store kraner er kendt i branchen, og det stopper han ikke med.

- Jeg er klar til at rykke ud og hjælpe, når der er nogle virksomheder, der akut står og savner en kranfører, lyder det videre.

Det vil dog være på freelance-basis, for der skal også være tid til de andre kunder, og det spænder bredt i Danny's Multiservice i Skodborg.

- Jeg arbejder meget med hydraulikslanger. Det gælder både akutte reparationer og service, forklarer Danny Bendorff.

Netop en akut sprængning kan sætte arbejdet i stå, og derfor tilbyder han også 24 timers service, så maskinen/bilen hurtigt kan køre igen.

Han hjælper også med læsselifte, der trænger til en kærlig hånd, og det samme gælder trailere og både.

- Allerede nu kan jeg konstatere, at jeg kommer vidt omkring i landet, og det er jo dejligt, noterer Danny Bendorff.

Nogle af opgaverne kan også løses i værkstedet ved bopælen på Industriparken i Skodborg.

Her står der også en større båd, og den kan andre også få glæde af:

- Jeg er klar, hvis nogle grupper ønsker at komme ud på en fisketur eller måske bare en hyggetur på vandet, fortæller Danny Bendorff.

(Foto: PR-foto)

 

 

 

Et enigt byråd har sagt ja til en ny kommunalplan, der skal bane vejen for et stort erhvervsbyggeri i Vejen med mange nye arbejdspladser.

 

(læs videre under annonce)

CS Pølsemageri - smørrebrød

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Det er som tidligere omtalt på migogvejen fødevarevirksomheden Dragsbæk Gruppen, der står bag Naturli', der har købt en stor grund på Norgesvej af Vejen Kommune.

Firmaet har i forvejen en stor produktion af plantebaserede fødevarer på den tidligere margarinefabrik, Grønvang, i Vejen, og det skal fortsætte.

Lokalplanen for området skal nu i høring.

Du kan læse mere om lokalplanen i en tidligere artikel.

Blandt byrådsmedlemmerne var der ingen indsigelser mod udkastet til lokalplanen, men Niels Therkildsen (A) var utilfreds med, at end ikke byrådsmedlemmerne på forhånd har kunnet få at vide, hvem der står bag byggeplanerne.

Der var fra kommunal side blevet lovet firmaet, at byggeriet skulle holdes hemmeligt så længe som muligt.

Det forstår Niels Therkildsen ikke, for hvad skal så holde hemmeligt - er det også, når en mindre virksomhed skal bygge til, og han mener, at sådanne oplysninger er vigtige, når politikere skal beslutte noget.

(Arkivfoto: migogvejen©)

 

 

migogvejen har i både oktober og december fortalt om byggeplanerne hos Dragsbæk Gruppen/Naturli':

https://migogvejen.dk/nyheder/erhverv/6326-plan-for-storbyggeri

https://migogvejen.dk/nyheder/erhverv/5884-investerer-mange-millioner

 

venstre grønvang 21 03

Allerede i oktober fortalte direktør Christian Munk (stående) om byggeplanerne, da Venstres byrådskandidater besøgte Naturli'/Grønvang.

En plan, vi også omtalte på migogvejen. (Arkivfoto: migogvejen©)

 

niels therkildsen 21 01

Niels Therkildsen (A) er utilfreds med, at ting holdes hemmelig for byrådsmedlemmerne. (Foto: migogvejen©)

 

 

 

 

Samtidig med årsskiftet er der sket et ejerskifte på Vittrup Maskinstation i Vittrup.

 

(læs videre under annoncen)

IT El

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Efter at have drevet maskinstationen siden 1985 har Bjarne Eriksen (t.v.)  solgt maskinstationen til Søren Hougaard (t.h.).

I forvejen driver Søren Hougaard Agerbæk Maskinstation, som han har haft i snart 20 år, og firmaet udfører også entreprenørarbejde.

- Jeg glæder mig til også at servicere kunderne her, siger Søren Hougaard til migogvejen.

Han gør det samtidig klart, at kunderne ikke vil mærke den store forskel, selvom han nu har købt maskinstation med bygninger og maskiner.

- Det bliver de samme medarbejdere, og de vil fortsat køre ud fra Vittrup, og det bliver med Franz Eugster som daglig leder, lyder det videre.

Telefonnummeret ændres heller ikke, men faktureringen foretages fremover fra kontoret i Agerbæk.

Vittrup Maskinstation arbejder med stort set alt indenfor markarbejde bortset fra gyllekørsel.

I en overgansperiode er Bjarne Eriksen og hustruen, Hanne, klar til at hjælpe, og Bjarne Eriksen vil også fremover blive kaldt ind, når der mangles en mand til en traktor.

- Vi fortsætter selv med driften af 200 hektar jord og flytter i løbet af året ind i huset på Nr. Vittrupvej 3, fortæller Bjarne Eriksen.

Han vil også fortsætte med kødkvæg af racen Simmentaler og salg af hø til heste.

Hanne og Bjarne Eriksen glæder sig over aftalen, der er kommet rimeligt hurtigt på plads.

Ejerskiftet vil senere blive markeret ved en reception. Det sker, når corona-smitten igen er faldet.

(Fotos: migogvejen©)

vittrup maskinstation 22 01

Medarbejderne fortsætter i Vittrup Maskinstation efter ejerskiftet. (Foto: migogvejen©)

 

 

 

Et nyt, stort erhvervsbyggeri er på vej i Vejen.

 

(læs videre under annoncen)

Nørregaard biler - bund 

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Det er ifølge vores oplysninger, Naturli' Foods, der producerer plantebaserede fødevarer, der har købt en stor erhvervsgrund på Norgesvej af Vejen Kommune.

Firmaet holder i dag til i bygningerne, der tidligere husede margarinefabrikken Grønvang på Vestergade/Grønvangsalle i Vejen, men der er nu behov for at udvide med en ny fabrik på Norgesvej, men de eksisterende anlæg fortsætter.

Planerne kræver dog en ny lokalplan, som politikerne skal se på i starten af det nye år.

I sagsfremstillingen til politikerne lyder det:

»Vejen Kommune har modtaget en henvendelse fra en virksomhed, som ønsker at etablere deres fødevareproduktion på et areal syd for Norgesvej i Vejen. Området er ved eksisterende lokalplan udlagt til erhvervsområde, og den gør det muligt at etablere virksomhed med den ønskede anvendelse. Idet virksomhedens produktion kræver bygninger i en højde, der er udover det, der gives mulighed for i eksisterende lokalplan, er der udarbejdet et forslag til en ny lokalplan.

Lokalplanen har til formål at fastholde områdets anvendelse til erhvervsformål. Derudover fastsætter lokalplanen bestemmelser for områdets bebyggelse og indretning, herunder placering af høje bygninger og anlæg. Den sikrer desuden, at høje bygninger påvirker oplevelsen af det åbne land mindst muligt.

I lokalplanen er der givet en generel mulighed for at bebyggelse kan opføres i en højde af maksimalt 15 meter. Derudover er der udlagt to delområder til bebyggelse med en højde på maksimalt 30 meter. I hvert delområde gives desuden mulighed for at bygge mere end den generelt fastsatte bebyggelsesprocent på 50.

Idet lokalplanområdet ligger på kanten mellem by og land, har der ved fastsættelsen af lokalplanens bestemmelser været arbejdet særligt med tilpasning til det åbne land omkring Estrup Skov øst for lokalplanområdet. Der stilles på den baggrund krav om, at der etableres beplantningsbælte i lokalplanafgræsningen mod Skovgårdsvej. Beplantningsbæltet medvirker til at opbløde overgangen fra erhvervsområdet med høje bygninger, til det åbne land. Derudover fastsætter planen bestemmelser om, at facader i en højde over 8,5 meter skal fremstå i lyse farver, gerne med et farvespil, der harmonerer med himmelfarverne. Der må endvidere ikke ske belysning af facader over samme højde. Der kan gives tilladelse til opsætning af solceller på facaderne, såfremt det kan udføres uden de landskabelige interesser i væsentlig grad tilsidesættes. Påvirkningen af landskabet er vurderet på baggrund af visualiseringer.

For at sikre, at erhvervsområdet fremstår som et samlet hele, i samspil med det øvrige erhvervsområde mod nord, stilles der krav om, at arealer mod Norgesvej udlægges med grønne, beplantede arealer. Der gives mulighed for at opsætte trådhegn omkring de enkelte ejendomme, men for at sløre det industrielle udtryk skal de foranliggende arealer tilplantes med enkeltstående træer.

Området er omfattet af kommuneplanramme 1.E.03, som beskriver at bebyggelseshøjden i området ikke må overstige 11 meter. Derfor udarbejdes tillæg 5 til Kommuneplan 2021, der udlægger et nyt rammeområde 1.E.18, der giver generel mulig­hed for øget bygningshøjde og derudover øget bebyggelsesprocent i afgrænsede områder.

Planerne er blevet screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Med de beskrevne bestemmelser for bygningsplaceringer, beplantning og materialer samt bestemmelser for grundvandssikring, vurderes planerne ikke at være omfattet af kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelse ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.©

Udkastet til lokalplanen kan ses her:

https://firstagenda-4.s3.eu-west-1.amazonaws.com/c86916b3-5ca5-4825-aeda-69cb62cc6896?X-Amz-Expires=300&response-content-disposition=inline%3B%20filename%20%3D%22document.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27document.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIJGTA5G4BPAFBBVQ/20211228/eu-west-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20211228T133111Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=55f826b41f60db1ad9f5afb3ca7fd3d33ab89bdf86cbad8127af190c449b4211

 

(Foto: migogvejen©)

Toyota - aygo 

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Der er lavet et nyt samarbejde på klimeområdet her i kommunen.

- De fem landbrugsorganisationer er nu officielle klimapartnere, og de har forpligtet sig til at arbejde aktivt for at nedbringe CO2-udledningen gennem forskellige initiativer, skriver Vejen Kommune i en pressemeddelelse.

 

(læs videre under annoncen)

CS Pølsemageri - smørrebrød 

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Flere møder mellem Vejen Kommune og landbrugets organisationer har ført til et kommissorium, der blandt andet indeholder en forventningsafstemning samt en underskrevet partnerskabsaftale på klimaområdet.

- Gennem et klimapartnerskab med kommunen får de deltagende organisationer hjælp til at lave CO2-regnskab og identificere mulige klimaforbedringer, lyder det i pressemeddelelsen.

Vejen Kommune er et landbrugsland og har samtidig ikke en stor produktion af vedvarende energi.

Dermed har kommunen og dens virksomheder samlet set en relativ stor udledning af CO2.

- I december 2015 underskrev 195 lande Paris-aftalen, der sigter mod, at den globale temperaturstigning skal holdes under to grader. Aftalen var et vigtigt skridt i retning af, at verdens lande tager medansvar for at bekæmpe klimaforandringerne og skabe mulighederne for god fremtid for klodens befolkning, forklarer kommunen.

- Lokale samarbejder og partnerskabsaftaler kommer til at fylde meget på klimaområdet. Som kommune kan vi ikke komme i mål alene. Det er vigtigt, at vi finder løsninger sammen, så vi kan hjælpe og understøtte hinanden, pointerer borgmester Egon Fræhr (V).

Han ser det ligeledes som en nødvendighed at få lavet aftaler med flere klimapartnere, så det sikres, at målene nås.

Landbrugsorganisationerne og Vejen Kommune ønsker alle at tage et nødvendigt, lokalt medansvar.

Hermed indgår parterne et klimapartnerskab om at arbejde for at opnå Parisaftalens mål. Det betyder, at der målrettet arbejdes for, at Vejen Kommune - som geografisk område - senest i 2050 er en klimaneutral kommune og har reduceret sin CO2-udledning til netto-nul. Ligeledes skal det sikres, at kommunens store areal bliver robust og modstandsdygtig over for oversvømmelser og andre kommende gener fra klimaforandringer.

Mere konkret betyder det, at parterne i fællesskab vil arbejde for at etablere lavbundsprojekter, en græsproteinfabrik, et biogasanlæg samt at sikre, at landbruget skaber en bæredygtig selvforsyning, herunder at de fortsat forelægger klimaregnskab på gårdniveau og anvender den nyeste teknologi.

- I forvejen er landbruget et af de erhverv, der i mange år har arbejdet med klimaregnskaber, fortæller Christian Lund, der er formand Sønderjysk Landboforening.

- Allerede i dag arbejder alle landmænd for at have styr på input og output af CO2 på produktionen af deres animalske produkter, pointerer han.

Det kommende byråd har intentioner om at etablere et paragraf 17 stk. 4 udvalg med klima som overskrift.

Her er det muligt at tage virksomheder og andre interessenter ind som en del af udvalget, der skal medvirke til at inspirere klimarbejdet.

Udvalget vil blive nedsat i første kvartal. På den måde sikres det, at der bliver lavet hensigtserklæringer og partnerskabsaftaler med flere virksomheder og andre organisationer blandt andet inden for områderne energi og transport.


 

På billedet er det øverst fra venstre Hans Peter Hansen, Kolding Herreds Landbrugsforening, Vagn Sørensen, formand for udvalget for teknik og miljø og Niels Therkildsen fra samme udvalg.

Siddende er det Henrik Bertelsen, Familielandbruget Sydvest, H.C. Gæmelke, formand Jysk Landbrug, borgmester Egon Fræhr, Christian Lund, formand Sønderjysk Landboforening, og Antoni Stenger, Sønderjysk Familielandbrug. (Foto: Vejen Kommune)

 

 

Der har været godt gang i salget af erhvervsjord her i kommunen i år.

Vejen Kommune har både oplevet en stor efterspørgsel på erhvervsjord, men helt konkret også et stort salg af erhvervsgrunde i 2021.

- Efter nogle års stilstand er der ved at komme gang i markedet igen, og på rådhuset kan man samtidig mærke, at erhvervslivet udefra har fået øje på Vejen Kommune. I 2021 er der kommet henvendelser fra lokale virksomheder, men også fra nationale virksomheder og fra udlandet, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

I alt har Vejen Kommune solgt mere end 170.000 kvadratmeter erhvervsjord fordelt på ni handler.

Handlerne fordeler sig over hele kommunen. Der er solgt erhvervsjord i både Brørup, Bække og Holsted samt i Skodborg og Vejen. Borgmester Egon Fræhr glæder sig over, at det er flere steder i Vejen Kommune, at der er interesse i at bygge nyt:

- Vi får fortsat en del nye henvendelser vedrørende ledige erhvervsarealer. Salg af erhvervsjord er typisk en længere proces. Derfor er det også glædeligt, at vi allerede nu ved, at der er handler på vej i første kvartal af 2022, fastslår Egon Fræhr, der altid har lagt stor vægt på, at Vejen skal være en erhvervsvenlig kommune.

Protræ i Skodborg er en af de virksomheder, der har købt erhvervsjord i 2021.

- Her har de oplevet en generel stigende aktivitet i byggebranchen de senere år, og væksten har været særdeles markant. Protræ er en del af den franske byggevare-koncern Saint-Gobain. De oplever en konstant, stigende efterspørgsel fra deres kunder på både handlede og egenproducerede varer. En stigning, som de både ser som en konsekvens af et marked i generel vækst, men også som følge af stigende behov for bæredygtige byggematerialer, skriver kommunen videre.

- Det er naturligvis enormt positivt for virksomheden, og det skaber unægtelig et behov for, at vi hele tiden tilpasser vores kapacitet. Derfor har vi blandt andet valgt at opkøbe jord ved siden af vores nuværende arealer i Skodborg. Et opkøb på mere end 23.000 kvadratmeter, der skal sikre vækstmulighederne for Protræ i de kommende år, fortæller Thomas Skriver Nielsen, der er forretningsudviklingschef hos Protræ.

Virksomheden roser samarbejdet med Vejen Kommune. I hele processen har der været en løsningsorienteret og handlekraftig tilgang til opgaven.

- Også hos Jysk Plast Industri er der roser til Vejen Kommune. Virksomheden har købt et erhvervsareal på ca. 3200 kvadratmeter i Bække, hvor de er godt i gang med at bygge en hal på 600 kvadratmeter, der ligeledes indeholder en lejlighed samt et kontor og andre fællesfaciliteter. Og på sigt ønsker de at udvide medarbejderstaben med en dygtig lærling. Investeringen er et led i et generationsskifte, og LarsOle og Thomas Kjær Jensen forventer at være indflytningsklar i 1. kvartal 2022, lyder det i pressemeddelelsen.

- Vejen Kommune har været en rigtig god samarbejdspartner i projektet. Da vi skulle have byggetilladelse, var vi til formøde, og det var godt givet ud. Vi skitserede, hvad vi havde af planer, og kommunen var meget løsningsorienteret. Sammen fik vi afstemt forventningerne omkring ansøgningsmaterialet og tidsplanen, fortæller LarsOle Kjær Jensen, der er direktør for Jysk Plast Industri.

Med de mange handler på både erhvervsarealer og byggegrunde og udvidelse af eksisterende virksomheder er det ikke så sært, at der har været travlhed blandt mange af kommunens afdelinger. Udover salgsteamet og byggesagsbehandlerne inddrages medarbejdere fra erhvervsmiljø og infrastruktur typisk også afhængig af virksomhedernes behov. Derudover er lokalplanlæggere og Jobcentret også involveret, og ikke mindst kommunens tætte samarbejdspartnere så som forsyningsselskaber.

- Generelt har Vejen Kommunes medarbejdere nogle rigtig gode dialoger med de virksomhedsejere, der henvender sig. Når man ønsker at købe erhvervsjord, er der mange forhold, der skal afklares, og her hjælper vi virksomhederne så meget som muligt, og helst så de kun har en kontaktperson i forløbet. Derfor er det vigtigt, at vi har fokus på et godt samarbejde på tværs af organisationen, understreger Peter Hansen, der er chef for Teknik & Miljø i Vejen Kommune.

 

Billedet:

LarsOle og Thomas Kjær Jensen fra Jysk Plast Industri er nogle af dem, der har købt erhvervsjord i Vejen Kommune i 2021. Her er det fra firmaets rejsegilde. (Foto: migogvejen©)

 

 

Så er der igen kommet liv i den tidligere tøjbutik på Søndergade 2-4 i Brørup.

 

(læs videre under annoncen)

MC Syd bundannonce

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Det er dog i en helt anden branche - computerverdenen.

Det er Mickey Rasmussen, der efter seks år som it-administrator på en lokal virksomhed går egne veje.

- Der skulle ske noget, og det er noget, jeg har tænkt på længe og glæder mig til for alvor at komme i gang, siger Mickey Rasmussen til migogvejen.

Fra starten er han alene i butikken, men på sigt håber han, at der bliver behov for at få flere ind.

Målet med computerbutikken er hjælp til privatkunder og mindre virksomheder, og de første computere har allerede været inde og blive repareret.

Han er også klar til at rykke ud og hjælpe på virksomheder, der har akutte problemer.

I butikken vil der blive lejlighed til at købe computere, men der vil ikke blive et stort lager. Der vil være udstillingsmodeller, som så kan bestilles hjem til kunden.

- I de fleste tilfælde vil jeg kunne skaffe det fra den ene dag til den anden, noterer Mickey Rasmussen, der har lejet sig ind i lokalerne, hvor der er go' plads.

- Jeg overvejer, om der skal laves noget lanparty og måske kurser, for jeg har tidligere undervist i it, fortæller initiativtageren til it-firmaet, Supporty.

De fleste har svært ved at følge med udviklingen i computerverdenen, og som han siger:

- Bilen skal starte, når du drejer nøglen om morgenen. Sådan har mange det også med deres computer. Hvis bilen ikke vil starte, tager man fat i en mekaniker – hvis det er computer, er vi klar til at hjælpe.

(Foto: migogvejen©)

377x300 Tove Klose 2021 november

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Vejen Kommune indtager førstepladsen, når det gælder hurtigheden for sagsbehandling af landmænds ansøgninger om husdyrgodkendelser.

 

(læs videre under annoncen)

 

Nørregaard biler - bund

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Med mere end 4000 arbejdspladser udgør landbrug- og fødevareerhvervet den største branche i Vejen Kommune.

Derfor har denne branche også en naturlig stor fokus blandt en del af kommunens administrative medarbejdere inden for blandt andet miljøgodkendelser, byggesagsbehandling og husdyrgodkendelser.

Sidstnævnte gør Vejen Kommune så godt, at de indtager en førsteplads i Miljøstyrelsens opgørelse over sagsbehandlingstider for 2020.

- Med 33 sager og en gennemsnitlig behandlingstid på 1,7 måneder kan det ikke gå meget hurtigere, og det giver tilfredse kunder, lyder det i en pressemeddelelse fra kommunen.

- En af dem, der har nydt godt af kommunens arbejde på området, er landmand Kasper Egegaard Nielsen. Han ejer en større ejendom vest for Holsted på kommunegrænsen mellem Esbjerg og Vejen, hvor han har søgt tilladelse til et barmarksprojekt til 1500 køer  med plads til kalve og opdræt.

- På et opstartsmøde sammen med kommunens sagsbehandlere orienterede Kasper Egegaard Nielsen om planerne for projektet. Her blev han mødt af en positiv tilgang, som fortsatte, indtil den endelige miljøgodkendelse var på plads, lyder det videre.

- En hurtig og professionel sagsbehandling er altid at foretrække, så længe kvaliteten er i top, hvilket den er hos Vejen Kommune. En hurtig sagsbehandling giver mulighed for at sætte skub i projekter, så de ikke »hænger fast« et sted, som vi ikke har indflydelse på, lyder det fra landmanden ifølge pressemeddelelsen.

Korte sagsbehandlingstider er med til at skabe vækst og arbejdspladser i kommunerne, og netop derfor sætter Vagn Sørensen (V), der er formand for Teknik & Miljø, stor pris på anerkendelsen:

- Det er dejligt, at det bliver bemærket, når medarbejdernes store arbejdsindsats bærer frugt. Titlen som landets hurtigste kommune til at sagsbehandle husdyrgodkendelser er noget, der er arbejdet henimod gennem længere tid, fortæller Vagn Sørensen, formand for Udvalget for Teknik & Miljø.

Det er Miljøstyrelsen, der hvert år samler og opgør sagsbehandlingstiden for husdyrgodkendelser fra landets kommuner.

Se opgørelsen samt tidligere opgørelser via linket herunder:

https://mst.dk/erhverv/landbrug/vejledning-om-husdyrbrug/sagsbehandlingstider/

(Genrefoto: LLN Press©)

 

Toyota - aygo

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

 

dagens nyheder i din mailbox

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du dagens nyheder sendt til din mailbox.

nyhedsbrev luft

-->