Den ekstra hånd - top Frøs Sparekasse - jan-mar 2023 Antenneforeningen Vejen - topannonce Skjern Bank - rigtig størrelse

Mange tror, julemanden bor på Grønland.

Men nix, sådan er det ikke. Grønlands julemand bor faktisk i Vejen.

 

(læs videre under annoncen)

Gadeberg Begravelsesforretning

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Når første søndag i advent søndag markeres i Nuuk - Grønlands hovedstad - så er det med Vejens julemand i hovedrollen.

Og nej, Morten Bartelsen, som er julemandens civile navn, er ikke rejst til Grønland, selvom han ikke lægger skjul på, det ville være en oplevelse.

I stedet har han været i gang med videoen i hjemmet i Vejen for at kunne sende en film til Grønland.

- De havde problemer med at finde en julemand på Grønland, og de søgte derfor på nettet og fandt mig, fortæller Morten Bartelsen til migogvejen.

Ikke mindst hans egen beskrivelse som »den magiske julemand« vakte interesse i »Julemandens hus« i Nuuk.

- De fandt også ud af, at jeg har lavet mange film, og derfor kontaktede de mig, og det er selvfølgelig glædeligt og en stor ære, siger Morten Bartelsen.

Som nævnt skal han ikke besøge Grønland, men han dukker op på lærredet i biografen på en video, han har indspillet og redigeret hernede ud fra et manuskript, der er kommet fra nord.

- Jeg har ikke før prøvet at komme op på et biograflærred, noterer julemanden om arrangementet i Grønlands kulturhus.

I forvejen har Vejen-julemanden hjulpet mange steder, og han håber, det kan blive en fast tradition at blive Grønlands julemand ved at sende videoer op - og måske på sigt at være der live.

 

(læs videre under annoncen)

Vejen IC - træning 2022

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Morten Bartelsen har været julemand de seneste otte år og har hjulpet mange steder.

- Jeg søgte et år ind som frivillig hjælper juleaften, men de var for mange. Jeg blev opfordret til i stedet at være julemand og har været det siden, fortæller den 659 år gamle Morten Bartelsen - nå nej, det er julemanden, der er nået den alder.

Her i weekenden er han også i aktion i lokalområdet. Det er bl.a. tilfældet i Vejen, og intet er overladt til tilfældighederne.

- Tingene skal være i orden, så vi ikke ødelægger børnenes drømme, så udstyret er i orden, og folk vil ikke kunne se f.eks. elastik, der holder skægget fast.

Den lokale julemand har i øvrigt skiftet dragt siden i fjor. Størrelsen passede ikke mere, efter Morten Bartelsen har haft et stort, selvvalgt vægttab i år, så dragten er fornyet og i en mindre størrelse.

Ho ho hooo...

(Fotos: migogvejen©)

 

julemanden morten bartelsen 22 02

Mobiltelefonen er brugt til at optage filmen til Grønland.

 

julemanden morten bartelsen 22 03

I otte år har Morten Bartelsen været aktiv julemand.

 

 

Et nyt blad har set dagens lys - og vel at mærke et blad i trykt form.

Reelt er det dog kun halvdelen af bladet, der er nyt.

 

(læs videre under annoncen)

Dagli-Brugsen - køb lokalt og støt lokalt

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

»Askov Byblad« er navnet på bladet - eller i hvert fald på halvdelen af bladet.

Vendes det om, møder læserne en genganger i form af forsiden af »Askov Sogn Kirkeblad«.

Bladet med to forsider blev i eftermiddag officielt afsløret, men det ligger allerede i postkasserne i Askov-området.

Efter 45 år på markedet valgte Askov-Malt UI at stoppe udgivelsen af det lokale blad, Virkelyst.

Bladet er blevet flittigt læst og ikke mindst brugt til at følge med i, hvad der sker i området.

Hos mange ville det være et savn, og bylauget og menighedsrådet mødtes til en snak, og det er endt i et samarbejde.

Indholdet fra Virkelyst bliver fremover en del af kirkebladet, og det bliver altså et blad med to forsider, og samtidig dropper bylauget sit blad om årets virke.

Fra starten har 10 foreninger og skolen sagt ja til at være en del af bladet og købe tekstsider, som de selv skriver.

Redaktionsgruppen trækker i trådene og sørger for, at bladet kommer på gaden fire gange om året, i december, marts, juni og september.

I forhold til Virkelyst bliver det nye blad uden reklamer.

Bladet skal være med til at samle byen, og det er spejderne, der deler det ud, og som der står i det første blad:

- Askov Byblad skal bidrage til, at vi alle kan se, hvad det er for et lokalsamfund, vi er en del af. Med alle de gode muligheder for foreningsliv og lokale aktiviteter, som er med til at gøre Askov og omegn til det aktive og levende lokalsamfund, som det er.

 

På billedet er det Eric Ravn, Charlotte Aagaard Nielsen og Mette Hollænder fra redaktionsgruppen, der også bestå af Mie Melvang. (Foto: migogvejen©)

 

 

Weekendens sne og frost gav glatte veje, og derfor var Vejen Kommunes vinterberedskab ude at køre for første gang.

De har været på vagt siden 15. oktober. Her starter det syd- og sønderjyske vinterberedskab nemlig op og lukker ned igen omkring 15. april.

Vejen Kommune deltager i et samarbejde med de fire sønderjyske kommuner, Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder.

På den fælles vagtcentral sidder der en vagt og overvåger vej- og vejrsituationen døgnets 24 timer. Via systemet VejVejr kan vintervagten overvåge alle målestationer, der er opsat i hele landsdelen.

 

(læs videre under annoncen)

Midtgaard & Thomsen

 

 

I Vejen Kommune er der syv målestationer, der beretter om temperatur på veje og i luften samt om mængden af vejsalt på vejbanen.

Derudover er der fem webkameraer, der løbende bliver overvåget. På den måde har kommunen godt styr på, hvor der er udsatte steder, og hvor beredskabet skal sætte ind først, hvis det fryser eller sner.

- Når vinterberedskabet kaldes ud, bruger vi mellem 55 og 60 tons vejsalt pr. udkald, hvis alle er i aktion. Vi har 13 ruter i det åbne land, hvor vi har eksterne vognmænd til at salte og rydde sne. Dertil kommer 24 ruter, som Vejen Kommunes egne medarbejdere har ansvaret for at holde fri for is og sne. Det drejer sig primært om veje, stier og fortove i byerne, fortæller Andrea Schultz, der er vinteransvarlig i Teknik & Miljø i Vejen Kommune i en pressemeddelelse.

Vinterberedskabet kører ofte i døgndrift på de primære hovedveje i det åbne land, hvor der er mest trafik. Her saltes der præventivt for at forebygge glatte veje.

På andre veje i det åbne land saltes der først, når vintervagten konstaterer, at vejtemperaturen rammer 0 grader.

Der sker det i praksis, at vinter- og inspektionsvagten kaldes ud om natten. Her kører de en tur i de områder, der erfaringsmæssigt er mest udsatte, for fysisk at kontrollere, om der er behov for at kalde vinterberedskabet ud, så morgentrafikken kan afvikles sikkert.

Da vejret er omskifteligt, kræver det en del løbende koordinering for vintervagten, der hele tiden skal vurdere, hvor der skal sættes ind først.

- Via systemet Vinterman udvælger vi de ruter, som vinterberedskabet skal køre. Herefter giver systemet automatisk besked til entreprenørerne om, hvor de skal køre, i hvilken rækkefølge og med hvilke type køretøjer. Og så snart de modtager et opkald, starter de op på ruten, forklarer Andrea Schultz.

Arbejdet med at koordinere hvor og hvornår vinterberedskab skal sætte ind, er samtidig en afvejning af, hvornår der sidst er blevet saltet i forhold til, hvornår der bliver glat. Det kræver også et godt samspil med entreprenørerne og deres medarbejdere.

- Vi har et rigtig godt samarbejde med Vejen Kommune, fortalte vognmand Anders Keller og Jan Keller, da de var inviteret til opstartsmøde.

De er hyret ind til at køre med både saltspreder og sneplov.

Også Lars Andersen fra Barslund Maskinstation beretter om et godt samarbejde og er glad for, at de kan være med til at bidrage til en mere sikker vintertrafik. Karsten Juhl Jespersen fra firmaet Frede Jespersen bakker op og fortæller, at de har deltaget i vinterberedskabet i mere end 20 år.

 

Husk fortovet

Kommunens vinterberedskab er ikke ene om at skulle bekæmpe is og sne. Det skal grundejere også, så det er sikkert for både de forbipasserende, posten og renovatøren. Det gælder både for borgere, butikker, cafeer og andre arbejdspladser med direkte adgang til et fortov.

Grundejere skal salte, gruse og rydde sne i tidsrummet kl. 7.00 til 21.00 på hverdage og lørdage, og i tidsrummet kl. 8.00 til 21.00 på søndage. Ved arbejdspladser, butikker, cafeer, institutioner, restauranter med flere skal grundejere salte, gruse og snerydde i disses åbningstider. De nøjagtige regler og kort kan ses på vejen.dk/vinter.

 

Fakta

Vejen Kommunes vinterberedskab betjener vejstrækninger, stier og fortove på i alt 1.082 kilometer.

Klasse 1-veje: 230 kilometer.

Klasse 2- og 3-veje: 672 kilometer.

Stier og fortove: 180 kilometer.

Kortet over salt og snerydning kan ses på www.vejen.dk/vinter

Dertil kommer 232 parkeringspladser og rastepladser.

Vejdirektoratets vinterberedskab kører på alle statsveje.

 

På billedet ses en del af kommunens vinterberedskab i salthallen, hvor de 3000 tons vejsalt opbevares. (Foto: Vejen Kommune)

Flise Pudser Laug - Brændkjærkirken

 

 

 

Dansk Folkehjælps lokale repræsentanter oplevede en stor velvilje hos vælgerne, da raslebøsserne blev luftet på valgdagen på flere af områdets valgsteder.

- Vi har lige nu samlet 68.975 kroner ind til årets julehjælp, hvoraf halvdelen er kommet ved valget, lyder det med tilfredshed fra Christa og Preben Pedersen.

Der er heller ingen tvivl om, at pengene får ben at gå på.

 

(læs videre under annoncen)

Leo Christensen - må jeg købe din bil

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

- Vi mærker virkelig krisen med prisstigninger på alle varer og strøm og varme. Mange har det svært og er faktisk begyndt at skralde, noterer Preben Pedersen.

Det har fået mange flere til at søge om julehjælp.

- Vi har i dag nået 140 ansøgninger, fortæller Preben Pedersen.

I fjor kom der 101 ansøgninger til Dansk Folkehjælp her fra kommunen, hvoraf 87 blev godkendt.

Med de mange ansøgninger og forventning om mange godkendte skal der lokalt samles mere end 100.000 kroner.

Derfor er der stadig et godt stykke vej til mål.

- Vi vil gerne tilgodese så mange som muligt og håber derfor på hjælp fra private og virksomheder, siger Preben Pedersen til migogvejen.

Han glæder sig bl.a. over, at Kristuskirken har støttet med 20.000 kroner.

Modtagerne får 800 kroner i form af gavekort til REMA foruden 1000 kroner til køb af julegaver.

Der kommer penge fra hovedkontoret og bl.a. Ekstra Bladet, så Dansk Folkehjælps lokalafdeling her i kommunen skal finde halvdelen, og her er der et stykke vej til målet.

Christa og Preben Pedersen håber derfor, at nogle vil benytte sig af mobilepay 12 08 30.

Der kan faktisk blive brug for endnu flere penge, for fristen for at søge julehjælp udløber først søndag 20. november.

For at komme i betragtning skal man være enlig forsøger på overførselsindkomst - herunder også SU - og have hjemmeboende børn/barn under 18 år.

(Foto: migogvejen©)

Den ekstra hånd - top

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

 

 

 

Flere har spurgt om årsagen til, at Kongeåvej ved jernbanebroen ved Vejen disse dage er spærret.

- Det handler om renovering af broen, siger Jesper Drejer fra Systemafspærring til migogvejen.

Vi var sidst på formiddagen på stedet og undrede os lige som andre over, at der ingen aktivitet var på stedet - hverken personer eller materiel.

- Der er nok tale om noget, det skal tørre, vurderer Jesper Drejer uden at kunne komme det nærmere.

Det er Banedanmark, der har bedt om at få strækningen spærret i denne uge.

(Foto: migogvejen©)

Nørregaard biler - bund

(tryk på annoncen og se mere)

 

150 børn og voksne var i eftermiddag samlet på Rådhuspladsen i Vejen.

De var samlet for at demonstrere mod de besparelser, byrådet har vedtaget på skoleområdet.

 

(læs videre under annoncen)

Hygum Hjemstavnsgård - jul 2022

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

En del af besparelsen går på, at to timer af den ugentlige undervisning foregår online - altså uden en lærer til at hjælpe den enkelte elev.

- Der skal være en lærer til rådighed, fastslog demonstrationens første taler, skolebestyrelsesformand Malene Bøgh.

- Vejen er udnævnt som nummer et som erhvervskommune, men vi bliver nummer chok som børnekommune, mente formanden.

Skoleelev Julie Puk Thomsen konstaterede, at hun er frustreret over besparelserne:

- Forældrene mener, at vi bruger nok tid foran computeren, og nu skal vi til at bruge mere, lød det blandt andet.

Frida Vyff Bruun (M) - Folketingskandidat for Moderaterne - var enig i, at børn bruger for meget tid foran skærmen.

- Vi er flokdyr og har behov for at være sociale, og sådan en beslutning skal ikke tages af politikerne, men skal tages tæt på eleverne på skolerne, påpegede hun.

Allan Thomsen (F) sidder i byrådet og fortæller, at han efter skattestigningen håbede, at nogle besparelser kunne droppes:

- Jeg var desværre den eneste, der stemte for, lød det ved demonstrationen.

(Fotos: migogvejen©)

 

demonstration 22 12demonstration 22 13demonstration 22 14demonstration 22 15demonstration 22 17demonstration 22 18

 

- Vores fremtid - ik' jeres.

Det var budskabet, da omkring 300 af de ældste skoleelever her i kommunen mødtes på Rådhuspladsen i Vejen.

 

(læs videre under annoncen)

Vejen Gymnasium og HF

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

De valgte mandag over middag at droppe skoletimerne for i stedet at demonstrere mod besparelserne på skoleområdet.

Byrådet har besluttet at spare 10 millioner kroner på næste års skolebudget.

Ikke mindst beslutningen om, at to undervisningstimer ugentligt skal afvikles som fjernundervisning på skærmen, vækker harme.

Eleverne føler, de har haft rigeligt af skærmundervisning i coronatiden.

- Fuck online undervisning, lød det på et af skiltene.

Borgmester Frank Schmidt-Hansen (C) kiggede også ud og fik en snak med flere elever om beslutningen.

Han blev bl.a. mødt af skiltet »Tillykke, I har hermed taget årets dårligste beslutning« og henviser til politikernes beslutning om besparelser på skoleområdet.

(Fotos: migogvejen©)

 

demonstration 22 01demonstration 22 02demonstration 22 04demonstration 22 05demonstration 22 06demonstration 22 07demonstration 22 08demonstration 22 09demonstration 22 10

 

 

Trafikundervisning i skolerne er et vigtigt element i at gøre børn og unge klar til at færdes sikkert i trafikken.

Vejen Kommune ligger med en sjetteplads helt i top, når det gælder skolebørns trafikundervisning, viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik.

 

(læs videre under annoncen)

IT El

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

- Det er vigtigt, at de danske skolebørn får undervisning i trafiksikkerhed på alle klassetrin – det vil sige, at de yngste elever i 0.-1. klasse gennemfører gåprøve, at eleverne i 5.-6. klasse prøver kræfter med cyklistprøven, og at de ældste elever i 8.-9. klasse får undervisning i risikoforståelse, hvor de fx lærer, hvorfor det er risikabelt fx at køre uden hjelm, køre fuld på cykel eller lign.

- Det er desværre ikke tilfældet alle steder, selvom trafikundervisning er obligatorisk i folkeskolen. Det viser en ny undersøgelse, som Rådet for Sikker Trafik har gennemført sammen med 97 af landets 98 kommuner, skriver Vejen Kommune i en pressemeddelelse.

En af de kommuner, der har klaret sig godt, er Vejen Kommune, hvor man har prioriteret trafikundervisning højt.

- Med 803 point ud af 1000 mulige er Vejen Kommune blandt de bedste i landet, når det gælder om at sikre, at skolebørnene får den nødvendige trafikundervisning, lyder det videre.

- Det er yderst positivt, at vi fastholder en placering i top-10. Vi havde egentlig håbet at vinde testen i år, men nu må vi så bare fortsætte det gode arbejder, siger Vagn Sørensen (V), formand for Udvalget for Teknik & Miljø.

Vejen Kommune har siden 2019 befundet sig i top 10, og i den kommunale Trafiksikkerhedsplan 2019-2022 var målet derfor at vinde testen inden udgangen af 2022.

Af resultatet af testen findes det bl.a. at 85 procent af Vejen Kommunes Folkeskoler i skoleåret 2021/2022 gennemførte gåprøven, og at 86 procent af skolerne i skoleåret 2021/2022 underviste eleverne i 9. klasse i risikofaktorer.

- Vi er naturligvis rigtig glade for, at skolerne prioriterer at undervise eleverne i udskolingen i risikofaktorer, og at så mange gennemfører gåprøven. Til gengæld skal vi have langt flere elever på mellemtrinnet igennem cyklistprøven, siger Claus Kulmbach (V), formand for udvalget for skoler og børn.

 

(læs videre under annoncen)

Bække Murerfirma

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Ifølge skolernes svar gennemførte blot 54 procent af folkeskolerne i Vejen Kommune i skoleåret 2021/2022 cyklistprøven.

Kommunernes Skoletrafiktest er en årlig national undersøgelse, som gennemføres af Rådet for Sikker Trafik i samarbejde med landets kommuner og skoler.

Ni ud af ti ulykker i trafikken skyldes vores adfærd, og det er derfor vigtigt, at både forældre, skoler og kommuner bruger tid og energi på at lære børn og unge om færdsel og trafiksikkerhed.

- Det er rigtig positivt, at mange kommuner og skoler arbejder målrettet med trafikundervisningen, da det bidrager til, at færre skoleelever kommer til skade i trafikken, siger Sisse Egeberg, seniorprojektleder hos Rådet for Sikker Trafik.

(Arkivfoto: migogvejen©)

 

 

Politikerne måtte gennem en større sparerunde for at få økonomien til at hænge sammen næste år.

Der er lagt op til store besparelser på bl.a. skoleområdet, og det faldet ikke i god jord hos alle.

- Vi ønsker flere midler til folkeskoleområdet, da vi ikke ønsker andenklasses børn i Vejen Kommune, lyder det fra en styregruppe.

En gruppe, der inviterer alle interesserede til en demonstration mod disse besparelser.

Demonstrationen er fastsat til mandag 14. november på Rådhuspladsen i Vejen.

Her vil der være taler af:

  • Malene Bøgh, forældre og skolebestyrelseformand
  • Julie Puk Thomsen, skoleelev
  • Frida Vyff Bruun, Føvling (M)
  • Karina Lorentsen Dehnhardt (SF)
  • Brian Karkov Hemme, lærer

Styregruppen består af Yazmin Madsen, Marianne H. Thomsen og Thue Uhre Lauridsen.

(Arkivfoto: LLN Press©)

Martinsen - ny

(tryk på annoncen og se mere)

 

Pølser, sylte, ost, is, kager, chokolade, øl, vin...

Der var traditionen tro masser af smagsprøver, da Kvickly i Vejen endnu en gang inviterede til gourmetaften.

 

(se mere under annoncen)

MCSyd

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

150 gæster deltog, da Kvickly fredag aften åbnede dørene et par timer længere.

Varehusdirektør Henrik Christensen bød velkommen, og alle gæster fik en følgesvend - et glas, så der aftenen igennem kunne smages på de flydende varer.

Efter velkomsten var der bare med at gå rundt og smage på tingene - og snakke med de andre gæster.

(Fotos: migogvejen©)

 

kvickly 22 16kvickly 22 17kvickly 22 18kvickly 22 20kvickly 22 21kvickly 22 22kvickly 22 23

 

dagens nyheder i din mailbox

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du dagens nyheder sendt til din mailbox.

nyhedsbrev luft

-->