Den ekstra hånd - top Skjern Bank - vi er lige i Bramming Antenneforeningen Vejen - topannonce

Det gik bogstaveligt talt i fisk for Dansk Folkehjælp i søndags.

Sammen med Vejen og Omegns Sportsfiskerforening inviterede de til et netværks-arrangement ved fiskesøen i Drostrup.

- Vi samlede 30 deltagere fordelt rundt fra kommunen, fortæller lokalformanden for Dansk Folkehjælp, Preben Pedersen, til migogvejen.

- Målet er at give deltagerne en oplevelse og være med til at skabe et netværk for dem, lyder det videre.

Deltagerne er primært enlige forsørgere på overførselsindkomst og med hjemmeboende børn.

- Det blev en rigtig go' dag, hvor der var besøg af både børn, forældre og bedsteforældre, og flere var så heldige at fange fisk, fortsætter Preben Pedersen.

(Fotos: Privatfotos)

 

fiskeri pr 22 01fiskeri pr 22 03fiskeri pr 22 02

 

 

 

En ny lokalplan og kommuneplantillæg skal give mulighed for nybyggeri i Bække.

Vejen Kommune har modtaget en ansøgning om udarbejdelse af ny lokalplan for et boligområde ved Nørregade i Bække, og byrådet har sagt god for, at arbejdet med planerne kan starte og i sidste ende skabe mulighed for byggeri.

 

(læs videre under annoncen)

Dagli-Brugsen - 22-21

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Området hører i dag under lokalplan 162 og udlægger området til åben-lav bolig bebyggelse på store grunde (jordbrugsparceller).

- Lokalplan 162 er vedtaget i 2006, og indtil i dag har der ikke været interesse for at udvikle store grunde på dette område i Bække. Derfor ses det som en positiv udvikling, at der nu foreligger en henvendelse om at opføre tæt-lav bebyggelse i området. Et boligområde på dette sted i Bække vil være attraktivt på grund af placeringen tæt på byens skole, indkøbsmuligheder og bypark med stadion og med en god udsigt mod syd over marker og landskab, lyder det fra forvaltningen.

Projektet omfatter mellem 20–24 tæt-lav boliger opført som dobbelthuse med egen have, skur og parkering.

Boligerne er skitseret til ca. 95 m2 og er placeret omkring en intern fordelingsvej.

Terrænet skråner ned mod en mindre bæk, der afgrænser lokalplanområdet mod syd. Bebyggelsens grønne fællesområder er placeret på de lavere beliggende arealer og vil også kunne anvendes til bortledning af regnvand (LAR).

- Området grænser mod syd op til det bevaringsværdige landskab, der knytter sig til Gesten Hedeslette, hvor Bække by ligger på bakkeøkanten nord for det bevaringsværdige landskab. Fra lokalplanområdet er der en god udsigt over landskabet. Området ligger desuden indenfor kirkebyggelinjen, der afkastes af Bække Kirke. Der findes allerede bebyggelse mellem området og kirken, og bygningshøjder i lokalplanområdet bør derfor ikke skille sig ud fra den eksisterende bebyggelse i området, lyder det videre.

Adgangsvejen til lokalplanområdet er skitseret på et areal, der består af et stykke af den gamle Troldhedebane. I dag er banelegemet etableret som en mindre grusvej, der fører til byens stadion og bypark, og grusvejen skal fortsætte naturligt forbi den gamle stationsbygning.

På baggrund af en indledende screening af området vurderer administrationen, at der vil kunne etableres et attraktivt boligprojekt på arealet.

(Arkivfoto fra tidligere byggemodning i Bække: LLN Press©)

bække tegning lokalplan

Kris Jensen Skriver - top

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

En succes skal naturligvis gentages.

Derfor er der allerede nu grund til at sætte kryds i kalenderen for næste års sensommermarked i Andst i september.

 

(læs videre under annoncen)

Danny's Multiservice

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

- Det er helt klart planen, at vi skal have et marked igen næste år.

Sådan lyder det fra initiativtagerne, Rikke Ulbrandt Henriksen og John Gerdsen, efter sensommermarkedet i Andst forrige weekend.

Ideen blev født i fjor, hvor der grundet coronaen ikke blev afviklet byfest, og i år blev det så afviklet for anden gang.

- Sådan et arrangement er med til at samle byen. Naboer og folk mødes på tværs af generationer, og det er fedt, at folk bakker op, når der arrangeres noget, lyder det videre.

Sensommermarkedet blev holdt dagen før åbent hus arrangementet på efterskolen, så mange elever herfra kiggede forbi markedet.

Her var der lejlighed til at møde forskellige boder, og forsamlingshuset sørgede for, at der også var lidt til ganen.

(Fotos: migogvejen©)

 

andst sensommerdage 22 01

Rikke Ulbrandt Henriksen og John Gerdsen glæder sig over opbakningen til sensommermarkedet i Andst.

 

andst sensommerdage 22 02andst sensommerdage 22 03

 

 

I eftermiddag og i aften er der fuld gang i rocken.

Det er Sløjdscenen i Askov, der endnu en gang danner rammen om en musikalsk oplevelse.

 

(læs videre under annoncen)

Toyota - 2022

(tryk på annoncen og se mere)

 

En række bands - bl.a. lokale - er på plads og spiller forskellige rock-genrer.

Det er Sløjdscenen og Rytmisk Musik Vejen, der for tredje gang står for arrangementet, der ventes gentaget næste år.

(Fotos: migogvejen©)

 

sløjdrock 22 02

Ratfaced Wankers på scenen i Askov.

 

sløjdrock 22 04

For tredje gang afvikles i dag SløjdRock.

 

 

Antallet af børn i Vejen Kommune vokser, og det giver lige nu udfordringer i Vejen by, når børnene skal i dagpleje, vuggestue eller børnehave.

Der mangler pladser i Vejen og Askov, og det problem er ikke sådan lige at løse, konstaterer Vejen Kommune i en pressemeddelelse, så børnene fordeles i institutioner andre steder i kommunen.

 

(læs videre under annoncen)

Nørregaard biler - bund

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

- Vi vil gerne løse udfordringen, men det kan vi ikke på den korte bane. Derfor har udvalget for skole og børn besluttet at bruge den kapacitet, vi har i Vejen Kommune, hvor der er mere end 200 ledige børnehavepladser fordelt geografisk udover hele kommunen siger udvalgsformand Claus Kulmbach (V).

Han har stor forståelse for, at situationen skaber frustration hos forældre, der har brug for en plads til deres barn, og som ikke kan få deres ønske om en konkret institution opfyldt.

Direktør for området, Morten Oldrup, understreger, at der bliver arbejdet hårdt på at afhjælpe problemet.

- Inden for de seneste par år har det f.eks. været yderst vanskeligt at rekruttere det antal dagplejere, der er brug for. Der er simpelthen flere, der går på efterløn, pension eller stopper, end vi kan ansætte for de helt små.

For de lidt større børnehavebørn handler det om, at børnetalsprognoserne ikke viser det reelle mønster, som forældrene har i valget af institutioner.

- Med det samme, vi kunne analysere os frem til at se udviklingen på vuggestue og børnehaveområdet, blev der planlagt opførelse af nye institutioner i både Vejen og Askov. Men en byggeproces tager desværre tid, og midlertidige løsninger er blevet sat op. En yderligere pavillon ved Billingland er på vej til at afhjælpe problemet, men på grund af lange udbudsprocesser, mangel på materialer samt udbud og efterspørgsel, så er pavillonen forsinket og forventes først klar til foråret. Med andre ord, så leder vi med lys og lygte efter løsninger.

- Vi har stor forståelse for og medfølelse med de børn og forældre, det rammer. Vi ved, det kommer til at give følgevirkninger for dem, der gerne vil have børn i børnehave i Vejen by og Askov i den her periode. Selv med den nye pavillon har vi ikke nok kapacitet før 1. marts. Og vi får, som det ser ud nu, en udfordring igen næste år i vintermånederne, og indtil de nye institutioner er på plads i 2024, siger Morten Oldrup.

Børn, der ikke kan få den ønskede plads i Vejen og Askov, tilbydes plads i andre institutioner i Vejen Kommune, som der historisk altid har været tradition for, indtil pladsen er der lokalt. Der har været rygter om, at det er de ukrainske børn, der fylder i institutionerne i Vejen, men det er ikke tilfældet. De er fordelt i institutioner i hele kommunen, lyder det i pressemeddelelsen.

(Arkivfoto: LLN Press©)

 

 

Fjernvarmen i Vejen og Askov bliver markant dyrere ved årsskiftet.

- Det seneste års stigende priser på materialer, brændsler og el har også ramt Vejen Varmeværk, og vi er derfor desværre nødsaget til at hæve varmeprisen fra 1. januar 2023.

 

(læs videre under annoncen)

Kvickly - nye åbningstider

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

- I alt vil den samlede varmepris stige med ca. 45 procent, skriver værket på sin hjemmeside.

For en typisk husstand vil prisstigningen betyde følgende:

fjernvarme skema pr

 

 - Vi følger vores omkostninger nøje, og den endelige pris gældende fra 1. januar 2023 vil fra slutningen af december kunne ses på vores hjemmeside og på budgettet, som udsendes via betalingsservice i slutningen af januar, lyder det videre.

Vejen Varmeværk anvender i dag flis, halm, overskudsvarme og varmepumper til varmeproduktionen.

- Ved spidsbelastningsperioder har vi også mulighed for at anvende gas. Vi prioriterer dagligt mellem vores produktionsmuligheder, så vores varmeproduktion altid sker med henblik på at levere miljørigtig varme til attraktive priser, skriver Vejen Varmeværk videre.

(Arkivfoto: LLN Press©)

 

Rock er ikke bare rock.

Forskellen er stor, og det kan opleves på Sløjdscenen i Askov på lørdag 1. oktober.

 

(læs videre under annoncen)

Vejen Gymnasium og HF

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Her vil en række bands fra bl.a. lokalområdet vise forskellige genrer.

Det sker, når Rytmisk Musik Vejen og Sløjdscenen i fællesskab byder velkommen til SløjdRock.

- Det er tredje gang, vi holder det, og i fjor havde vi 160 gæster inde, fortæller Peter Amtoft fra Rytmisk Musik Vejen.

Han og arrangørerne fra Sløjdscenen håber, at lige så mange vil lægge vejen forbi lørdag.

Målet er bl.a. at trække unge mennesker, og derfor holdes entreen på et lavt niveau.

- Det handler om at gi' og få en go' dag og ikke om at tjene penge, noterer Per Kjær fra Søjdscenen.

Otte bands vil i tidsrummet fra 14 til 23 give bud på deres rock, og mange af musikerne er lokale.

Tidligere kunne lokale bands vise sig frem ved anlægskoncerten, men det ligger en del år tilbage. Nu har de muligheden ved SløjdRock.

Arrangørerne siger, at det er musik for alle aldersklasser og glæder sig til igen at præsentere det for publikum.

Og forplejningen er i orden - der er bl.a. besøg af en pølsevogn.

Programmet for dagen kan ses i annoncen på forsiden af migogvejen.dk

 

(Foto: Stefan Arentoft, Per Kjær og Peter Amtoft glæder sig til for tredje gang at byde velkommen til SløjdRock: Foto: migogvejen)

 Basketball - kamp 1-10-22

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

 

 

 

 

Uden hjælp af frivillige vil de færreste foreninger kunne overleve.

Omvendt kan det frivillige arbejde give masser af gode oplevelser og bekendtskaber.

 

(læs videre under annoncen)

Kongeå Blomster

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Derfor har »Huset Frivilligcenter og Selvhjælp Vejen« i denne uge det frivillige virke på kalenderen i form af en »Frivillighedsmesse«.

En række foreninger stiller op og fortæller om deres arbejde, og der er altid brug for flere, der vil række en hjælpende hånd.

På messen, hvor alle kommer gratis ind, er der lejlighed til at få en snak om muligheden for selv at yde hjælp og blive en del af de forskellige fællesskaber.

De første to dage har dog vist, at foreningerne ikke kun kommer i snak med nogle, der overvejer at blive frivillig.

- Vi har fået to nye medlemmer og er nu nået op på 200, fortæller Hans Chr. Schack fra Høreforeningen.

Bag »Frivillighedsmessen« står lederen af »Huset«, Gerda Eskesen.

- Vi vil gerne synliggøre frivilligheden, siger Gerda Eskesen til migogvejen og overvejer, om det er et arrangement, der skal gentages.

Der er masser af muligheder for frivilligt arbejde. Nogle er repræsenteret på messen, men også sportens verden har behov for den frivillige hjælp.

På billeder er det fra venstre Tom Møller-Larsen fra Natteravnene, Preben Pedersen fra Dansk Folkehjælp, Gerda Eskesen fra Huset, Grethe Skov og Inga Hansen fra Kærdalens Venner, Hans Chr. Schack fra Høreforeningen og Marie Andersen fra Onsdagsklubben.

(Foto: migogvejen©)

 

Der kommer også julelys op i masterne i år.

Det sagde udvalget for teknik og miljø god for på dagens møde.

 

(læs videre under annoncen)

Dagli-Brugsen - 22-21

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

- Vi ser gerne, at julelysene kommer op, siger formanden, Vagn Sørensen (V), til migogvejen.

Der lægges dog op til, at der skæres lidt ned på forbruget.

- Vi opfordrer til, at kun hver anden lyskæde tilsluttes el-nettet, lyder det videre.

»Lokalråd, borgerforeninger og handelsstandsforeninger opfordres til kun at tilslutte hver anden lyskæde/emne til elnettet og alene benytte LED-lys«, lyder det i referatet.

Som tidligere omtalt koster en julebelysning som tidligere år det, der svarer til 45 øre pr. indbygger i kommunen.

Udvalget diskuterede også gadelys:

- Her handler det om serviceniveauet, og administrationen skal nu undersøge mulighederne for at reducere det, siger Vagn Sørensen til migogvejen.

(Arkivfoto: LLN Press©)

 

migogvejen har før skrevet om julebelysningen:

https://migogvejen.dk/vejen/7573-julelys-for-45-ore

 

 

Julen er som bekendt lysenes fest. Masser af julelys pynter ude og inde.

Men hvad med i år, hvor priserne på strøm er røget i vejret.

 

(læs videre under annoncen)

Axel Poulsen - projektleder

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Det er et spørgsmål, som politikerne i kommunens udvalg for teknik og miljø skal diskutere på tirsdag.

Skal der skæres ned på årets jubelysning i masterne rundt i kommunen - og spares ca. 45 øre for hver indbygger.

Det er reeelt det, julebelysninger koster.

- Med det aktuelle prisniveau for strøm anslås det, at kommunens strømudgift til julebelysning bliver ca. 16.600-19.400 kr., skriver forvaltningen til politikerne.

- Julebelysningen på gader og torve m.v. ejes og drives af lokalråd og handelsstandsforeninger m.v. Julebelysningen er et privat anliggende, der tilsluttes det offentlige gadelys, og Vejen Kommune betaler udgifter til strøm, lyder det videre.

Citymanager i Vejen, Flemming Simested, mener, at julebelysningen selvfølgelig skal op igen i år for at skabe det, der kan trække folk til butikkerne i kommunens byer.

- Det kan være, der skal sættes en styring på og så måske ikke være tændt så længe, men vi skal have julebelysning, påpeger Flemming Simested overfor migogvejen.

Efter to år med corona, hvor mange er blevet hjemme og bestilt gaver på internettet, skal kunderne igen ud i butikkerne, og det skal være hyggeligt.

Vælger folk at blive væk fra butikkerne i kommunen, fordi det måske er mere julehygge andre steder, kan det være dyrt at spare. Så falder omsætningen i butikkerne, og dermed bliver skatterne mindre.

- Her i Vejen bruger vi årligt mere end 75.000 kroner på vedligehold af julebelysningen og betaling til Vejen Håndboldklub for opsætning, og de penge kommer jo ikke ud, hvis der ikke skal julelys op, noterer Flemming Simested.

 

(læs videre under annoncen)

Kvickly - 150 år

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Politikerne skal ikke kun diskutere julelys. Det gælder også selve gadebelysningen.

I 2021 var strømudgiften til gadelys ca. 2.655.000 kr. Som følge af prisudviklingen på strøm skønnes strømudgiften i 2022 at blive ca. 3.600.000 kr.

- Hvis strømudgiften til gadebelysning skal reduceres, kan det ske ved enten en total slukning af gadelys i nattetimerne eller ved at tænde gadelyset senere om eftermiddagen/aftenen, lyder det fra forvaltningen inden tirsdagens møde.

(Arkivfoto: LLN Press©)

 

 

 

 

 

 

dagens nyheder i din mailbox

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du dagens nyheder sendt til din mailbox.

nyhedsbrev luft

-->