Den ekstra hånd - top Skjern Bank - vi er lige i Bramming Antenneforeningen Vejen - topannonce

Eleverne - og personalet - på Vejen Friskole i Læborg har haft travlt de to sidste uger før vinterferien. Ugerne har stået i teatrets tegn, og torsdag formiddag var der generalprøve på forestillingen, hvor omkring 300 - bl.a. børnehaven og bedsteforældrene - tog plads for at se resultatet af arbejdet, hvor der er  forestilling for forældre og søskende i aften.

Selvom den traditionelle undervisning har været suspenderet i to uger til fordel for de to emneuger, har det ikke forhindret brugen af dansk, matematisk, historie og andre fag, da det er en vigtig del af teaterstykket.

- Vi har faktisk selv skrevet stykket, fortæller souschef Randi Fensman.

Efter en stor brainstorming er der skrevet et stykke baseret på fem grupper, der hver især beskæftiger sig med et tiår fra 1950 og frem. Yderligere er der etableret en sang- og musikgruppe, der er en værkstedsgruppe, og mediegruppen sørger for de lokale VF-nevs.

(Foto: LLN Press©) - men fotos kan naturligvis købes ved henvendelse til os

 

friskole02friskole10

 

friskole10friskole10friskole10friskole10friskole10friskole10friskole10

Folkeoplysningsudvalgets nye medlemmer er valgt. Udvalget har fået i alt fem nye medlemmer. Tre er valgt af foreningerne selv, mens to er udpeget af byrådet.

Cirka 30 deltagere var mødt op, da der i slutningen af januar blev afholdt valg til folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Tre nye medlemmer blev valgt til udvalget, mens fire medlemmer fortsætter, da de blev genvalgt. De nye medlemmer er følgende:

For idrætsforeningerne blev Sanne Vestergaard valgt, Bent Andersen fra senioraktiviteter blev valgt, og Brian Kronborg fra voksenundervisning blev valgt.

De fire medlemmer Jørn Holmgaard, Thue Uhre Lauridsen, Jens Christian Christensen og Jan Møller Pedersen fortsætter i udvalget. Byrådet har udpeget Poul Egelykke og Peter Fallesen som medlemmer af udvalget. Det nye udvalg skal godkendes af byrådet, det sker på byrådsmødet i marts med tiltrædelse 1. april.

- Valget gik fint, og der kom mange gode forslag til udvalgets fremtidige arbejde. Der blev blandt andet givet udtryk for, at foreningerne ønsker, at Vejen Kommune udarbejder en idrætspolitik, og at der bliver arbejdet for, at hallerne er gratis for foreningslivet, forklarer den nuværende formand, Jan Møller Pedersen, i en pressemeddelelse.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) gæstede mandag formiddag Østerbyskolen i Vejen, hvor hun blev budt velkommen af Venstres undervisningsordfører Anni Matthiesen (V) og Vejen Kommunes borgmester, Egon Fræhr (V).

De deltog i et ekstra nummer af dagens morgensamling, inden ministeren hørte om Østerbyskolens arbejde med at løfte niveauet hos fagligt svage elever.

Østerbyskolen er sammen med 119 andre skoler i Danmark med i et tre-årigt projekt. Skolerne er udvalgt, fordi de har mange elever, der forlader 9. klasse med et svagt fagligt niveau i dansk og matematik, hedder det i en pressemeddelelse.

Skolerne benytter et program, som Undervisningsministeriet stiller til rådighed, og lykkes det skolerne at højne det faglige niveau blandt afgangseleverne, så venter der en økonomisk bonus. Skolerne kan opnå en præmie på 1,4 millioner kroner årligt, og første gang skolerne kan få udbetalt penge, er sommeren 2018, hvis resultaterne af 9. klasses afgangsprøve opfylder de opstillede mål.

Udover Østerbyskolen er Højmarkskolen i Holsted også med i projektet.

(Fotos: LLN Press©)

 

østerby05østerby03østerby02

Takket være en stor donation fra A.P. Møller Fonden er der lagt op til en opkvalificering af alle matematiklærere i Vejen Kommune.

1.750.000 kr. har fonden doneret med det ønske, at eleverne bliver bedre og gladere for matematik.

- Alt for mange elever synes ikke, matematik er spændende, nogle lider ligefrem af en form for matematikangst. Det ønsker vi at gøre noget ved, udtaler Jette Hildebrandt Andersen, der er projektleder i Vejen Kommune for projektet.

Ansøgningen er blevet til efter et samarbejde med matematikvejledere og skoleledere, og det har sikret et ejerskab til projektet, hvilket vægtes højt af fonden.

Målet med projektet er, at flere elever bliver glade for matematik og føler sig matematisk kompetente. Det vil forhåbentlig medføre, at eleverne også klarer sig bedre til folkeskolens eksamen efter 9. klasse.

Matematik er et fag, der er ændret markant de seneste år. I fagformålet hedder det bl.a., at eleverne gennem dialog og samarbejde med andre erfarer, at matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed. Med indførelsen af IT, regneark, dynamiske geometriprogrammer og andre IT værktøjer er der blevet fokus på, at eleverne kan opstille og løse komplekse problemstillinger. Det stiller andre krav til lærernes måde at undervise på.

- Vi har løbende været i dialog med projektrådgiver fra A.P. Møller Fonden. De fandt vores ansøgning meget interessant, fordi projektet er tæt på praksis og på opbygningen af et professionelt læringsfælleskab i matematik på den enkelte skole, forklarer Jette Hildebrandt Andersen i en pressemeddelelse.

A.P. Møller Fonden er meget interesseret i, at erfaringer fra projektet bliver spredt til andre kommuner. Derfor vil Vejen Kommune bl.a. fortælle om projektet på forskellige konferencer.

Udover midler fra A.P. Møller Fonde har Vejen Kommune været heldige at få udlodningsmidler fra Danske Spil til en hjemmeside; Matematik.vejenskoler.dk.

Siden er under udvikling, men allerede nu kan lærere finde inspiration til en undersøgelsesbaseret undervisning.

Projektet starter i foråret og fortsætter over de næste tre skoleår. Det består af forskellige elementer, blandt andet kursus og inspirationsdage for skolernes matematiklærere, matematikvejledere og skoleledere.

I efteråret 2018 inviteres alle forældre til et informationsmøde, hvor de får indblik i, hvordan børn i dag lærer matematik.

I foråret 2019 bliver der kurser for børnehaveklasser og dagtilbud, så børnene kommer godt i gang med undersøgende matematik.

- Vi håber, at donationen kan være med til, at mange får øjnene op for, hvor spændende matematik er, noterer Jette Hildebrandt Andersen.

(Foto fra ministerbesøget på Østerbyskolen©)

 

Mandag gæster undervisningsminister Merete Riisager (LA) og undervisningsordfører Anni Matthiesen (V) Østerbyskolen i Vejen.

Her skal ministeren høre om Østerbyskolens arbejde med at løfte niveauet hos fagligt svage elever.

Østerbyskolen er sammen med 119 andre skoler i Danmark med i et tre-årigt projekt. Skolerne er udvalgt, fordi de har mange elever, der forlader 9. klasse med et svagt fagligt niveau i dansk og matematik, hedder det i en pressemeddelelse.

Skolerne benytter et program, som Undervisningsministeriet stiller til rådighed, og lykkedes det skolerne at højne det faglige niveau blandt afgangseleverne, så venter der en økonomisk bonus. Skolerne kan opnå en præmie på 1,4 millioner kroner årligt, og første gang skolerne kan få udbetalt penge, er sommeren 2018, hvis resultaterne af 9. klasses afgangsprøve opfylder de opstillede mål.

Udover Østerbyskolen er Højmarkskolen i Holsted også med i projektet.

(Foto: PR-foto)

 

 

 

 

Også den kommende weekend er der lejlighed til at gå i teater i Studio 73 i Vejen. Både lørdag og søndag bydes der på den musikalske fortælling, »det er jætte farligt«.

 

studio73 børn2studio73 børn2

Mængden var nok ikke stor, men på en fugtig vej var oliespildet søndag formiddag meget synligt, og brandfolkene måtte ud og vaske kørebanen og sætte skilte med risiko for glat føre op.

Forureningen startede på Vestre Maltvej i Malt og fortsatte ind gennem Malt og hele vejen ned forbi skolen i Askov, hvor oliesprederen holdt.

Det var Falcks brandfolk i Brørup, der tog sig af opgaven.

(Fotos: LLN Press©)

 

forurening2

Det er allerede nu ved at være tid for de unge mennesker at finde ud af, hvad de skal efter sommerferien.

Mulighederne er mange, og det samme er antallet af spørgsmål.

Det opdagede Vejen Gymnasium og HF torsdag aften, da den første af to åbent hus-aftener blev afviklet.

- Vi har aldrig haft så mange gæster om torsdagen, siger rektor Lars Amdisen Bossen.

Mange unge mennesker - og deres næsten lige så unge forældre - besøgte gymnasiet for at høre nærmere om både den treårige gymnasieuddannelse og den toårige HF-uddannelse. Der var lejlighed til at gå rundt og tale med elever og lærere, ligesom forstanderen fortalte om gymnasiet, der i dag har omkring 500 elever.

Lørdag gentages arrangementet.

(Fotos: LLN Press©)

 

gymnasium02

Gæsterne ved åbent hus arrangementet på Vejen Gymnasium og HF torsdag aften fik en forsmag på årets musical, Grease.

En række af eleverne har øvet nogle måneder og senest i weekenden var de i aktion.

Forestillingen vises 1. og 2. februar.

(Fotos: LLN Press©)

 

musical2

Vintervejret er hårdt for de mange kilometer grusveje i Vejen Kommune, men det skal der gøres noget ved. Alle grusveje er netop blevet tilset, og skaderne på vejene udbedres så godt, det er muligt.

I kommunen er der 230 kilometer grusveje, og de kan være en udfordring at holde ordentligt farbare i vinterhalvåret. Vejen Kommune får lige nu mange henvendelser omkring hullede og ujævne veje og problemer med vandet fra vejene flere steder. Vand fra markvejene og tilstødende arealer kan flere steder ikke komme væk og står derfor på vejene og medvirker til, at vejene bliver opkørte og mindre bekvemme at færdes på.

- Det forsøger vi at afhjælpe så godt som muligt. Flere steder vil det dog kun være midlertidig afhjælpning. Der skal flere steder laves større tiltag, og andre steder vil en egentlig opretning af vejene skulle afvente tørvejr, og at vandet trækker væk, konstaterer Vagn Sørensen (V), formand for udvalget for teknik og miljø.

Alle grusveje er besigtiget den seneste uge og vil blive repareret i den kommende tid. De ringeste veje vil blive taget først.

Grusvejene vedligeholdes til det, der kaldes tilstandsniveau - at vejene lever op til et givent kvalitetsniveau. Dog er det ikke muligt helt at undgå huller om vinteren og støv fra vejene om sommeren.

- Grusveje er i perioder en driftsmæssig udfordring. Trafikken i det åbne land er stigende, og transporter og maskinel bliver større. Specielt i våde perioder og i vinterhalvåret vanskeliggør det driften af vejene, da det her ikke er muligt at høvle vejene men kun at lægge grus i huller og de største lavninger, siger Vagn Sørensen.

Vejen Kommune anvender i dag to millioner kroner på driften af grusvejene. Byrådet har fra 2018 valgt at øge driftsbudgettet til grusvejene med en halv million kroner. Udvalget for Teknik og Miljø har derfor igangsat et arbejde, der skal sikre den bedst mulige anvendelse af midlerne herunder også på, hvordan opgaven løses. Målet er at bevare vejenes standard og om muligt at højne serviceniveauet.

Fakta:
Vejen Kommune har et samlet vejnet på 1303 km, heraf er der 230 kilometer grusveje fordelt på ca. 195 vejstrækninger. Grusvejene er inddelt i tre kategorier efter benyttelse og trafikken, herunder om der kører busser og lignende. Vejene i den højeste kategori vedligeholdes derfor også hyppigere. 

Oplever du problemer med vejen eller skader på skilte eller lignende, kan du indberette det på Vejen Kommunes hjemmeside, Vejen.dk. Her kan du sende et billede eller med tekst anføre, hvad problemet er. Her kan du også følge status på din henvendelse.

 

 

 

dagens nyheder i din mailbox

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du dagens nyheder sendt til din mailbox.

nyhedsbrev luft

-->