Den ekstra hånd - top Skjern Bank - vi er lige i Bramming Antenneforeningen Vejen - topannonce

Så bliver der igen lejlighed til at opleve Anders Matthesen i Vejen.

- Det er kæmpe optur for basketklubben, at vi kan trække et så stærkt navn til listen af store navne, som gæster Vejen, lyder det fra Morten Jensen, formand for BKV'81, der står for arrangementet.

Mere præcist står Troldesalen i Vejen på tourlisten torsdag 17. november.

 

(læs videre under annoncen)

Brørup Bilcenter

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

- Anders Matthesen er tilbage med spritny stand-up, som vi kender det bedst – Matthesen, en mikrofon og en kæmpe pulje af jokes, lyder det om showet.

Som sædvanligt tager Matthesen udgangspunkt i sin egen navle og hans groteske og underfundige observationer af det, vi alle sammen kender, græmmes og undres over.

- Emnerne er vidunderligt blandede, og den eneste gennemgående fællesnævner og røde tråd er jokes, jokes masser af jokes – og den helt store, kæmpe »griner«, lyder det videre.

Det nye stand-up materiale blev til på Fanø i efteråret 2021.

Siden da er det blevet udviklet og finjusteret ved en række dinér-shows.

(Arkivfoto: migogvejen©)

 

Under de nye broer over Vejen Å er der et lidt specielt syn.

Der hænger brædder på begge sider, og årsagen er ikke, at arbejdet ikke er færdigt.

- Det er sådan, at odderne kan passere broen, lyder det fra HedeDanmark.

 

migogvejen har skrevet om projektet:

https://migogvejen.dk/nyheder/erhverv/7241-det-gar-i-fisk

https://migogvejen.dk/vejen/7238-sa-er-der-hul-igennem

Brørup Svømmebad - åbningstider

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Siden foråret har der været gang i gravearbejdet ved Vejen store Vandmølle omkring Vandmøllevej nord for Vejen.

Vejen Å er blevet lagt om i et stort restaureringsprojekt, og klokken 13 tog to gravemaskiner de sidste mundfulde jord og ledte vandet ind i det nye forløb.

 

(læs videre under annoncen)

Mod til - Mølby og Tantholdt

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Et forløb, der der er gennemført af Vejen Kommune, men som er fianansieret af staten og EU.

Sammen med restaureringen ved Vejen lille Mølle løber projektet op i et tocifret millionbeløb.

De 75 procent er betalt af EUs Hav- og Fiskerifond, mens resten er betalt af Miljø- og Fødevareministeriet.

Begge projekter er lavet for at skabe fri passage for fisk og vandløbsinsekter i Vejen Å.

(Fotos: migogvejen©)

 

vejen store vandmiljø 22 01

Et skilt på området fortalte om projektet.

 

vejen store vandmiljø 22 03

Det nye forløb var klar til at tage mod vandet.

 

vejen store vandmiljø 22 04

Den sidste jord fjernes og åbner for vandet til det nye forløb.

 

vejen store vandmiljø 22 05

Så er der åbnet for vandet.

 

vejen store vandmiljø 22 02

Allerede i foråret startede arbejdet med omlægningen af forløbet af Vejen Å ved Vejen store Vandmølle.

 

 

 

 

Hvordan skal varmeforsyningen rundt i kommunen være fremover.

Skal der være fjernvarme i bysamfundene. Det skal undersøges nærmere.

 

Umiddelbart efter sommerferien nedsættes et koordinationsudvalg med deltagere fra byrådet og fra varmeværkerne, som skal drøfte mulighederne for fjernvarmeforsyning af bysamfundene i Vejen Kommune.

- Naturgassen skal udfases som varmekilde inden 2035, og for at sikre, at der disponeres så hensigtsmæssigt som muligt, er der et større afklaringsarbejde, som nu er igangsat. De høje og stadig stigende energipriser medvirker også til, at der er behov for en hurtig afklaring for den enkelte borger, skriver Vejen Kommune i en pressemeddelelse.

Fjernvarmeforsyning af lokalsamfundene kan ske på forskellig vis.

I Jels er borgerne for eksempel gået i gang med at undersøge mulighederne for at etablere deres eget fjernvarmeselskab. Det arbejde er i fuld gang.

Hvorvidt de eksisterende fjernvarmeværker kan forsyne mere end de nuværende forsyningsområder, vil blive afklaret i den dialog, som koordinationsudvalget skal have.

Der kunne også være muligheder omkring fjernvarmeværker fra nabokommuner, som ligger tættere på og måske endda har en overskudskapacitet på nuværende tidspunkt eller har projekter på vej

- Vejen Kommune har afholdt det første møde med de fire varmeværker i kommunen for at drøfte varmeplanlægningen. Varmeværkerne har allerede travlt med konverteringen i de nuværende forsyningsområder i Brørup, Holsted og Vejen. I Rødding er hele forsyningsområdet tilkoblet og dermed fuldt udbygget.

Spørgsmålene er mange, og der vil være kort tid til at færdiggøre den nye varmeplan for Vejen Kommune.

I løbet af efteråret vil Vejen Kommune tage kontakt til bysamfundene for at drøfte muligheder i de enkelte områder.

Lokalområderne kan allerede nu begynde at afklare, hvad man ønsker og gerne ser lokalt, som man for eksempel ser i Jels eller Glejbjerg, som er i dialog med Agerbæk, Helle og Årre om mulighederne for en kollektiv forsyning.

Vagn Sørensen (V), der er formand for udvalget teknik og miljø, glæder sig over den store interesse, der er omkring den fremtidige varmeforsyning.

Han hilser de mange initiativer, der allerede er i gang, velkommen – jo mere afklaret man er i forhold til, hvorvidt det er individuelle løsninger, man ønsker i lokalområdet, eller en kollektiv forsyning, jo hurtigere kan en egentlig varmeplan færdiggøres, konstaterer han.

Er man interesseret i at se potentialerne i en kollektiv varmeforsyning, kan man kigge på Varmeplan Danmark 2021 - https://energymaps.plan.aau.dk/?page_id=402. Her kan man se, hvilken nuværende opvarmningsform, der er, og områdernes varme behov.

Alle lokalsamfund er opgjort i tre kategorier, hvor kategorien minimum og anbefalet er sandsynlige at opvarme med en kollektiv varmeforsyning.

Kategorien maksimum i Varmeplan Danmark 2021 vil være tvivlsom ud fra et økonomisk og forsyningsmæssigt perspektiv. De områder, som ikke vil være realistiske at fjernvarme forsyne, skal i stedet over på individuelle løsninger, som også skal baseres på vedvarende energi.

Byrådet igangsatte i juni udarbejdelsen af en ny varmeplan for Vejen Kommune. Baggrunden er, at alle borgere i kommunen skal have besked inden nytår, om de kan forvente at komme på fjernvarme, eller om det er individuelle løsninger, der skal levere varmen.

Kollektiv varmeforsyning kan baseres på flere forskellige varmekilder, jordvarme, solvarme, varmepumper med videre. En kollektiv varmeforsyning kan også etableres i mindre enheder, hvor varmen produceres på f.eks. en central varmepumpe, som en gruppe borgere kan gå sammen om at etablere.

 

 

Masser af forberedelser - 120 km rundt i haven, og mere end 400.000 kroner til Børnecancerfonden.

Det er i korte tal facts efter de tre år, hvor Jesper Clausen har gået rundt i haven i Nørregade i Vejen for at samle penge.

 

(læs videre under annoncen)

Home byskilte red

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

- 30. april gik jeg haven rundt for tredje og sidste gang. Igen i år blev det nyt rekordår, fortæller Jesper Clausen til migogvejen.

Det store arbejde har givet disse resultater:

2020: 11.035 kr
2021: 201.826 kr
2022: 205.006 kr

- Så i alt har jeg sendt 417.867 kr videre til Børnecanerfonden, lyder det med glæde fra Jesper Clausen.

- Vi har solgt ca 900 start-numre de sidste to år. 14 lande har købt og gået med rundt på deres egen tur, og vi har solgt ca. 50 sportstrøjer, forklarer Jesper Clausen. 

- En skør ide, som jeg fik, da hele verden var lukket ned pga covid, gav 11.035. Meningen var kun, jeg skulle gå den ene gang, men efter første haven rundt kunne jeg godt se, at hvis jeg ville, kunne jeg gør det rigtig stort, og det må man sige, de sidste to år har været, lyder det fra Jesper Clausen.

- Det har været tre vilde år, som jeg stolt kan se tilbage på, siger Jesper Clausen videre.

- Der er brugt rigtig mange timer på haven rundt 2021 og 2022, men vi har været en gruppe på fire personer, som har gjort en god indstats. 

- Nu er det hele slut. Det er underligt. Jeg kunne godt tage en omgang haven rundt igen, men har besluttet, at tre gange er fint, noterer Jesper Clausen.

Nu skal der være tid til andet - bl.a. familien.

- Men jeg er en person, som skal have et eller andet mål og gå efter, så jeg har besluttet, at 2023 er året, jeg skal løbe mit marathon nr. to, så jeg ligger ikke bare på sofaen og slapper af, lyder det videre.

Og han har ikke glemt tanken om at støtte:

- Det kan godt ende med, at min maraton bliver en ny, lille indsamling til børnecancerfonden. Det må tiden vise, siger Jesper Clausen til migogvejen og takker alle, der har støttet haven rundt.

(Foto: PR-foto)

 

 

Færdsel på veje, stier og fortove skal kunne ske uhindret.

Derfor opfordres grundejere til at klippe deres beplantning helt ind til skel.

 

(læs videre under annoncen)

Vejen IC - træning 2022 

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

- Det er ikke kun græsset, der gror hen over sommermånederne. Både træer, buske og anden beplantning nyder også godt af sol og regn, og flere steder i byerne og på landet trænger hækkesaksen stadig til at komme frem, skriver Vejen Kommune i en pressemeddelelse.

Derfor opfordrer kommunen alle grundejere til at sørge for, at træer, hække og anden beplantning klippes ind i flugt med skel mod fortove, veje og stier.

Det gælder både på landet og i byerne, hvor buske, læhegn, træer med mere langs offentlige stier og langs mindre offentlige veje typisk skal trimmes en til to gange årligt.

- Ligesom man skal sørge for snerydning på fortovet langs ens grund, har man som grundejer også pligt til at beskære buske, læhegn, træer med mere – også selvom man bor langs offentlige stier eller mindre offentlige veje, fortæller afdelingschef for Teknik & Miljø Peter Hansen.

- Det er ikke alle, der er opmærksomme på den regel, men når beplantningen vokser ud over cykelsti, kørebane, sti eller vejrabat, og generer bilister, cyklister, fodgængere med flere skal grundejeren i gang. Der skal også klippes, hvis beplantningen dækker for færdselstavler, vejbelysning eller tager oversigt i vejkryds, vejkurver med mere, lyder det fra kommunen.

Langs de større rutenummererede offentlige veje på landet – også kaldet klasse 1 og klasse 2 veje – beskærer Vejen Kommune fortsat private læhegn og træer, hvis det generer trafikken. Tidligere beskar Vejen Kommune også læhegn på klasse 3 og klasse 4 veje, men det er ophørt fra 2020.

Denne ændring skal man være opmærksom på.

Vejklasserne kan findes på Vejen Kommunes hjemmeside.

Undlader man at beskære sine buske, læhegn og træer har Vejen Kommune mulighed for at beskære grundejernes beplantning for deres regning, jfr. vejloven og privatvejsloven.

Man kan læse mere om reglerne for beskæring af læhegn på kommunens hjemmeside.

(Foto fra cykelstien på Gestenvej: migogvejen©)

 

Skitsen illustrerer hvordan man skal beskære læhegn, træer med mere.

Skitsen illustrerer, hvordan man skal beskære læhegn, træer med mere. (Ill: Vejen Kommune)

 

 

Der er stor forskel på boligpriserne mellem by og land, og forskellene er blevet større siden 2013.

Den gennemsnitlige købesum og kvadratmeterpris falder i takt med størrelsen på byen og er lavest i landdistrikterne.

Her kan du faktisk købe tre huse for det, en lejlighed koster i København.

Det viser en ny analyse fra Danmarks Statistik. Dog er der mindre forskel, når der zoomes ind på boliger bygget efter år 2000.

 

(læs videre under annoncen)

Vejen Gymnasium og HF

(tryk på annocen og se mere)

 

 

Lejlighed i byen eller et større hus på landet?

Det kan være et valg, som mange skal træffe, når ens livsforhold ændrer sig.

Bor man i en lejlighed i hovedstadsområdet på 80-90 kvadratmeter kan den byttes til tre enfamiliehuse på 140-150 kvadratmeter på landet.

Det viser en ny bytteforholdsanalyse fra Danmarks Statistik, som sammenligner gennemsnitlige købesummer og kvadratmeterpriser for ejerlejligheder i hovedstadsområdet med huspriser i storbyer, mellemstore byer, mindre byer og på landet fra 2013 til 2021.

- Tendensen er, at boliger er steget i pris både i byer og på landet, men priserne er steget mest i hovedstadsområdet. I 2013 kunne man bytte en lejlighed i hovedstaden ud med 314 kvadratmeter hus på landet – sidste år var det tal steget til 417 kvadratmeter. Selvfølgelig er det en lidt teoretisk situation, men bytteforholdet illustrerer, at man nu kan bytte sig til flere kvadratmeter på landet end tidligere, fortæller Jakob Holmgaard, specialkonsulent i Danmarks Statistik, i en pressemeddelelse.

Sammenligner vi kvadratmeterpriser i perioden 2013 til 2021, så stiger de både på landet og i byer.

I hovedstadsområdet er kvadratmeterprisen for ejerlejligheder næsten fordoblet fra 25.500 kr. i 2013 til 46.100 kr. i 2021, og for huse fra 24.400 kr. til 41.800 kr. i samme periode.

Huse i landdistrikter er i gennemsnit blevet 2300 kr. dyrere per kvadratmeter fra 7100 kr. i 2013 til 9400 kr. sidste år.

Dog er forskellen mindre, hvis der står et byggeår senere end 2000 BBR-meddelelsen. Her kan man skifte en lejlighed i hovedstaden på 80-90 kvadratmeter ud med 230 kvadratmeter hus bygget efter 2000 i landdistrikterne.

- Kurven er mere stejl i hovedstadsområdet end i de mindre byer, men prisudviklingen går den samme vej – opad. Og hvis murstene i landdistriktet er nyere end 2000, så er bytteforholdet mellem en lejlighed i byen og et hus på landet ikke helt så stort” siger Jakob Holmgaard videre.

(Arkivfoto: LLN Press©)

 

 

Vejen Garden er i weekenden blevet dobbelt europamester.

 

(læs videre under annoncen)

Brørup Bilcenter

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Drengene har været til EM i Rastede, og der blev hentet to titler.

Vejen Garden er blevet europamester i march og i koncert.

Gardens leder, Jørgen Schmidt, blev kåret som bedste tamburmajor, mens dirigenten, Boris Kertsman, var bedste dirigent i gruppen.

(Fotos: Kim Jepsen)

 

IMG 12031004

Lørdag formiddag blev spændingen udløst.

Vejens nye kunstmuseum blev præsenteret for flere hundrede interesserede.

 

(læs videre under annoncen)

Vejen IC - træning 2022

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Der er ganske vist kun to år til, at museet kan markere 100 års jubilæum, men i dag blev den store tilbygning og renovering præsenteret for interesserede.

Og dem var der mange af.

De mødtes på museumspladsen ved Vejentrolden og hørte museumsleder Teresa Nielsen fortælle om den lokale kunstner, Niels Hansen Jacobsen, og museet.

Et museum, der de seneste år har været gennem en omfattende renovering og udvidelse ikke mindst takket være støtte fra A.P. Møller Fonden på 28,6 millioner kroner, men også 10 millioner fra Vejen Kommune.

Arbejder, der har gjort museet dobbelt så stort.

 

 

vejen kunstmuseum 22 01

Der var naturligvis store smil hos lederen af museet, Teresa Nielsen.

 

vejen kunstmuseum 22 02vejen kunstmuseum 22 03vejen kunstmuseum 22 04vejen kunstmuseum 22 05vejen kunstmuseum 22 07

Der var musikalsk underholdning af Morten Musicus, Grædstrup.

 

vejen kunstmuseum 22 08vejen kunstmuseum 22 09

 

Ved åbningen sagde borgmester Frank Schmidt-Hansen (C) bl.a.:

- Det har været længe undervejs, men jeg er sikker på, det har været værd at vente på. Vejen Kunstmuseum er et fyrtårn i Vejen Kommune - et fyrtårn, der rager op og skaber synlighed.

- Det er vores museum og vores billedhugger. Det er naturligvis vores bysbarn, Hansen Jacobsen, jeg taler om, lød det fra borgmesteren og finder det  flot, at vi har et kunstmuseum, der er en storby værdig.

Han blev suppleret af Jørgen Thøgersen (A) formand for udvalget for sundhed, kultur og fritid:

- Vejen Kunstmuseum giver masser af gode oplevelser. Det giver god læring til vores skolebørn, og kunstmuseet skaber også fællesskaber.

- Og så er museumspladsen også et dejligt opholdsrum her i byen. Her kan man nyde en pause til lyden af Troldespringvandet, mens man kigger på de markante skulpturer af Hansen Jacobsen, lød det bl.a. fra Jørgen Thøgersen.

De to politikere glæder sig over opgraderingen:

- Kæmpe til lykke til Vejen Kunstmuseum, til Vejen by og hele kommunen, jan hele landsdelen med det opgraderede kunstmuseum 2,0. Jeg er sikker på, der venter masser af fantastiske oplevelser her for en masse mennesker og en stor tak til A.P. Møller Fonden for at støtte, så visionen kunne blive til virkelighed, lød det fra Jørgen Thøgersen.

Derefter kunne folk besøge det »nye« museum, og i løbet af det første kvarter kom flere end 150 ind på museet, og der er åbent hus resten af dagen og i morgen.

(Fotos: migogvejen©)

  

frank schmidt hansen 22 03

Frank Schmidt-Hansen 

 

jørgen thøgersen 22 03

Jørgen Thøgersen

 

migogvejen har tidligere omtalt genåbningen:

https://migogvejen.dk/vejen/7189-klar-til-abning-5

https://migogvejen.dk/vejen/7110-museet-er-klart

 

 

 

Efter tre års byggeri er der nu endelig tid for genåbning af Vejen Kunstmuseum.

Åbningen sker i morgen, hvor der er åbent hus for alle, og både lørdag og søndag er der gratis adgang og mulighed for at se, hvordan museet nu tager sig ud.

(Video med troldeambassadør Bodil Jørgensen: Vejen Kunstmuseum)

 

migogvejen har tidligere omtalt genåbningen af kunstmuseet:

https://migogvejen.dk/vejen/7110-museet-er-klart

 

dagens nyheder i din mailbox

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du dagens nyheder sendt til din mailbox.

nyhedsbrev luft

-->