Bjarne Lastein - folketingskandidat Skjern Bank - vi er lige i Bramming Antenneforeningen Vejen - topannonce

Gennem støtteforeningens første 40 år har mange foreninger i Askov og Malt fået støtte til børne- og ungearbejdet.

Det er faktisk to år siden, »Støtteforeningen Askov/Malt« rundede de 40 år, men coronaen har udskudt jubilæumsfesten.

 

(læs videre under annoncen)

Leo Christensen - må jeg købe din bil 

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Den holdes på lørdag i hallen i Askov med masser  af musik startende allerede om eftermiddagen.

- For første gang holder vi fest i hallen. Vi plejer at holde en årlig fest på højskolen, men nu forsøger vi her og skal efterfølgende evaluere, hvor det skal holdes fremover, siger Steen Thomsen, der sammen med Frank Thomsen og Birgitte Haugaard Jeppesen repræsenterer festudvalget.

Ud over musikken er der også åben i Street Food-boderne, og en nyhed er på vej.

- Vi har fået brygget en lokal øl, som kan drikkes lørdag og som efterfølgende sælges i brugsen, fortæller Frank Thomsen.

Arrangørerne håber på stor opbakning til jubilæumsfest, og som som det lyder fra Birgitte Haugaard Jeppesen.

- Der er lagt op til en hyggelig fest med masser af musik, og det er på ingen måde en fest kun for Askov. Alle kan være med.

Der kan købes billet på forhånd eller ved indgangen.

Målet er selvfølgelig at skaffe yderligere penge til foreningens kasse til glæde for foreningerne.

- Vi har faktisk allerede penge, så foreningerne er velkommen til at søge til effekter eller aktiviteter, og ansøgningerne behandles løbende, noterer Steen Thomsen.

Ud over salget er der også andre penge på vej lørdag.

- Vi har oplevet en kæmpe opbakning fra erhvervslivet, lyder det fra støtteforeningens festudvalg, der også håber på mange festdeltagere på lørdag.

De glæder sig også over, at der ikke har været problemer med at skaffe frivillige til at hjælpe.

(Foto: migogvejen©)

 

Det bliver et splittet byråd, der skal vedtage budgettet for 2023 og overslagsårene.

Ved 1. behandlingen stemte alle for, men sådan bliver det ikke ved andenbehandlingen.

 

(læs videre under annoncen)

IT El

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

- Jeg kan selvfølgelig ikke stemme for en skatteforhøjelse, fastslår Martin Boye (L) overfor migogvejen.

- Jeg gik til valg med en melding om, at skatten ikke skulle stige, så det bliver et nej, fastslår Martin Boye.

Han gør det samtidig klart, at han ikke bliver alene om at stemme nej.

- Peter Svane (D) og Nils Brøndumbo (O) gør det samme, siger han på vegne af de to kolleger.

Uenigheden er kommet, efter Vejen Kommune i dag som tidligere omtalt har fået tilsagn om en mindre skatteforhøjelse på 0,15 procent.

- Det lykkedes os tre at være med til at få lavet et budget uden skattestigninger til 1. behandlingen, hvor alle bakkede op, så min opgave er løst, og det er jeg stolt af, noterer Marin Boye.

- Jeg mener, at der stadig er mange steder, kommunen kan spare, og det er meget sundt at slagte nogle hellige køer og spare, så jeg kan kun beklage skattestigningen, fastslår Martin Boye.

(Fotos: migogvejen©)

 

migogvejen skrev om skattestigningerne:

https://migogvejen.dk/vejen/7543-vi-skal-betale-mere-i-skat

 

martin boye 21 02

Martin Boye (L)

 

peter svane 21 01

Peter Svane (D)

 

nils brøndumbo 21 01

Nils Brøndumbo (O)

 

Skatteprocenten i Vejen Kommune sættes op næste år.

Det ligger fast, efter Indenrigs- og boligministeriet i dag har meldt ud, at Vejen Kommune sammen med 13 andre kommuner må hæve skatten, uden der kommer en sanktion, hvor staten tager de 75 procent det første år.

- Fem kommuner har ønsket skattenedsættelse med tilskud for samlet 179,2 mio. kr. De fem kommuner får mulighed for at sætte skatten ned med i alt 150,0 mio. kr. Tilsvarende er rammen til forhøjelser på 150,0 mio. kr. fordelt til 14 kommuner, som har søgt om skatteforhøjelser for samlet 721,5 mio. kr., skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

 For Vejen Kommune betyder det, at skatten kan hæves med 9,8 millioner kroner eller omkring en fjerdedel af, hvad der var ønsket.

 

(læs videre under annoncen)

Axel Poulsen - projektleder

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

- Det svarer til en forhøjelse på omkring 0,15 procent, fortæller borgmester Frank Schmidt-Hansen (C) til migogvejen.

Konstitueringsaftalen efter byrådsvalget lød netop på, at der kunne laves en skatteforhøjelse, hvis alle penge kunne falde ned i kommunekassen.

Det er, hvad der sker nu, og står det til borgmesteren, skal de blive liggende der.

- Min anbefaling er, at vi ikke genåbner budgettet, som nu er i høring efter 1. behandlingen i byrådet.

- Vi mangler penge i overslagsårene, og det kan måske være med til, at vi kan undgå en større spareøvelse, fortætter Frank Schmidt-Hansen.

Han gør det samtidig klart, at der kan komme en regning fra staten.

- Nogle kommuner overvejer at hæve skatten uden at få lov, og det straffes kommunerne for individuelt, men vi sanktioneres også kollektivt i alle kommuner, forklarer Frank Schmidt-Hansen.

Han konstaterer samtidig, at konservative aldrig er glade for en skatteforhøjelse.

 

(læs videre under annoncen)

Støtteforeningen - Askov

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Tidligt i valgkampen talte Jørgen Thøgersen (A) om en nødvendig skatteforhøjelse, og det fik han så skrevet ind i konstitueringen.

- Som udgangspunkt er Socialdemokratiets mål ikke bare en skatteforhøjelse, men under budgetforhandlingerne talte jeg om varm luft, hvor der ikke var lighed mellem indtægter og udgifter.

- Nu får vi pengene, og vi afventer høringssvarene, inden vi gør noget, men jeg forventer, at størstedelen af pengene går i kassen, siger Jørgen Thøgersen til migogvejen.

(Arkivfoto: LLN Press©)

 

Der lægges ud med masser af smil og grin, når Vejen Teaterforening mandag aften åbner sin nye sæson.

»To tosser på tur« lyder det i premieren, og det kan reeelt kun gå galt, når de to komikere, Farshad Kholghi og Lukas Birch, sættes sammen.

Og det er netop, hvad der sker.

- Misforståelser, hemmeligheder og aldersforvirring gør, at publikum vil opleve en komedie, lyder det forud for mandagens forestilling.

En forestilling, der afvikles i Troldesalen i Vejen.

Her afvikles der i løbet af vinteren en række forestillinger med Vejen Teaterforening som arrangør.

19. oktober gælder det »Sværdet i stenen«, mens der dagen efter bydes på Sommer i Tyrol.

9. november er der »Blinkende lygter«. 7. januar fortæller Sigurd, mens der anden februar står »Eksmænd« på plakaten og 15. marts »De tre musketerer«.

(PR-foto)

Vejen Teaterforening - To tosser på tur

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Socialdemokratiet i Vejen har sendt ungdommen til weekendens kongres i Aalborg.

Sådan lyder det fra den lokale forening, der har sendt et billede fra arrangementet.

De unge er er Troels Petersen, Tut Garang og den nye formand, Hans Kristian Skaarup.

De to første har haft deres skolegang i Rødding, og de to sidstnævnte bor nu i Vejen, mens Troels Petersen bor i Gesten.

(Foto: PR-foto)

Toyota - 2022

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Åbningen af Skovgårdsvej kan mærkes på Estrupvej i Askov.

Der er væsentlig mere trafik, og det gælder også den tunge trafik.

 

(læs videre under annoncen)

Dagli-Brugsen - 22-21

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Derfor lægger kommunen op til ikke alene en udvidelse af vejen, men samtidig etablering af en dobbeltrettet cykelsti.

Det kræver ekspropriation af jord, og byrådet har netoip sagt ja til, at det arbejde kan starte. Det forventes, at der skal erhverves ca. 8700 kvadratmeter landbrugsjord fra tre lodsejere. 

Ved et informationsmøde i juni kom mindre ændringsforslag, som i muligt omfang er indarbejdet i projektet. Herunder at udvidelsen af Estrupvej føres frem til indkørslen til Sapvej/Hans Frisesdahl A/S nord for Skovgårdsvej.

Projektet omfatter i alt:

  • Udvidelse af Estrupvej til syv meter (6,5 meter kørebane med 2 x 0,25 meter kantbane), nye rabatter og grøfteanlæg
  • 2,5 meter dobbeltrettet cykelsti i østsiden af Estrupvej
  • Byport ved Askovs bygrænse udformet med midterhelle og forsætning af vejen.

Byrådet gav anlægsbevilling til projektet på 3,113 mio. kr. på møde 10. maj 2022,

(Foto: migogvejen©)

 

estrupvej kort

Sådan ser tegningen for projektet ud. (Illustration: Vejen Kommune)

 

Byrådet  behandlede og godkendte i eftermiddag budgettet ved førstebehandlingen.

I den forbindelse er der i byrådet udarbejdet et såkaldt forståelsespapir med besparelser og investeringer, som du kan læse uredigeret herunder:

 

(læs videre under annoncen)

Mod til - Mølby og Tantholdt 

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

»Indledning:

Vejen Kommune har, sammenlignet med landets øvrige kommuner, gennemsnitlige udgifter til service.

Vejen Kommunes beskatningsgrundlag og beskatningsniveau er betydeligt lavere end de fleste kommuners.

Derfor er der en grundlæggende ubalance mellem kommunens udgifter og indtægter.

Det er en udfordring, som gennem årene er blevet håndteret ved hjælp af en aktiv beskæftigelsesindsats og lave udgifter til offentlig forsørgelse, ved mådehold i forhold til anlægsinvesteringer, og ved til stadighed at effektivisere den kommunale drift.

Med økonomiaftalen for 2023 er det imidlertid ikke tilstrækkeligt til at sikre en langtidsholdbar økonomi, hvis serviceniveauet skal forblive uændret på alle områder.

Et stort flertal i Byrådet ønsker derfor at hæve skatten med 0,6 procentpoint, hvis det kan ske uden sanktioner.

Alt tyder på, at det ikke bliver muligt i 2023.

Derfor er der også søgt om tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner.

Ansøgningen blev ikke imødekommet.

Endelig er der ansøgt om dispensation til at optage lån for i alt 25 mio. kr. til nødvendige anlægsinvesteringer i 2023, bl.a. til nye daginstitutioner.

Vejen Kommune har fået dispensation til omkring en tredjedel af det beløb, nemlig 8 mio. kr.

Det er baggrunden for, at budget 2023 med overslagsårene 2024-2026 indeholder en række effektiviseringer og besparelser.

Der er dog også fundet plads til enkelte udvidelser udover de serviceløft, der i forvejen var indarbejdet i det tekniske budget.

I det tekniske budget er der fx forlods tilført flere penge til ældreområdet som følge af den demografiske udvikling, flere penge til garantinormeringer i kommunens dagtilbud, og flere penge til at også 18-21-årige borgere kan gøre brug af den kommunale tandpleje.

Alle ændringer i forhold til det aktuelle driftsbudget 2022 med overslagsårene 2023-2025 er beskrevet i form af tekniske ændringer, reduktionsblokke samt udvidelsesblokke.

Der er herudover aftalt følgende:

På beskæftigelsesområdet er der fra og med 2023 indarbejdet en årlig besparelse på ca. 1,3 mio. kr.

Langt størstedelen gennemføres i Jobcenteret, dvs. inden for Økonomiudvalgets bevillingsramme.

Herudover skal der gennemføres en årlig besparelse på 5,5 mio. kr. som følge af delaftale 2 om en ny beskæftigelsesindsats (finansieringen af den såkaldte Arne-pension) – med delvis effekt i 2023 og fuld virkning fra 2024 og frem.

Udvalget for arbejdsmarked og integration udarbejder i efteråret 2022 forslag til/indstilling om, hvordan besparelsen kan udmøntes med mindst mulige negative virkninger for den samlede beskæftigelsesindsats og dermed udgifterne til overførselsindkomster.

Endelig skal BUC’s aktiviteter og økonomi beskrives, og tilbuddene sammenlignes med aktiviteter udført af anden aktør. På den baggrund vurderes dimensioneringen, og om der skal være en anden balance mellem beskæftigelsesindsatser udført i eget regi og indsatser, der varetages af andre aktører.

Udvalget for arbejdsmarked og integration udarbejder indstilling til Økonomiudvalg og Byråd.


Trekantområdet Danmark

Vejen Kommunes medlemskab af Trekantområdet skal beskrives, herunder hvilke aktiviteter der foregår i regi af Trekantområdet Danmark og deres værdi for Vejen Kommune.

Vejen Kommune ønsker et fortsat medlemskab af Trekantområdet Danmark, men ønsker samarbejdet i Trekantområdet Danmark er fokuseret og værdiskabende for Vejen Kommune.

Økonomiudvalget forelægges beskrivelsen og udarbejder indstilling til Byrådet.


Folkeskolernes elevgrundlag og udviklingsperspektiver

Vejen Kommune skal fortsat have skoler, hvor trivsel og læring er i højsædet.

I første halvdel af 2023 gennemføres en analyse af skoleområdet, hvor de faktiske forhold sammenlignes med målene i eksisterende strategier og beslutninger.

Analysen forelægges Udvalget for skoler og børn og drøftes efterfølgende på et temamøde i Byrådet.

Hvis det giver anledning til overvejelser om ændringer i skoledistrikter, antallet af skoler, ledelsesforhold eller lignende, skal det foregå i en åben og gennemsigtig proces, hvor relevante parter inddrages.


Infrastruktur, Vejen Syd og Ø. Skibelundvej

I investeringsoversigten for budget 2022-2025 er der i alt afsat omkring 25 mio. kr. til infrastruktur i Vejen Syd.

Der er brug for en nærmere beskrivelse af behov, muligheder og økonomi, før der afsættes konkrete beløb til projektet/projekterne.

Denne beskrivelse skal udarbejdes i første halvår af 2023.

Derfor er de nuværende rammebeløb flyttet til ikke-disponerede puljer under Økonomiudvalget.

De hidtil forventede indtægter vedrørende byggemodning er modregnet i de ikke-disponerede puljer.

Udvalget for teknik og miljø forelægges analysen og drøfter det videre forløb med Økonomiudvalget, inden der udarbejdes indstilling til Byrådet.


Vejen Idrætscenter (VIC) og Vejen Hallen

VIC er et stort og meget vigtigt aktiv for hele kommunen.

I 2023 afsættes der godt 1 mio. kr. til støtte til videreudvikling af VIC.

Der afsættes endvidere 1,1 mio. kr. til Troldesalen med det formål at videreudvikle stedet fra teatersal til kulturhus, hvilket er en del af helhedsplanen for VIC.

Der er ikke afsat midler til flytning af aktiviteter fra Vejen Hallen til området ved VIC, som også er en del af helhedsplanen.

I den aktuelle økonomiske situation er der ikke umiddelbart plads til denne store investering.

Derfor skal de økonomiske muligheder belyses nærmere, herunder potentialet i forbindelse med byudvikling og et eventuelt efterfølgende salg af arealet, hvor Vejen Hallen er beliggende, til boligformål.

Udvalget for sundhed, kultur og fritid behandler de økonomiske muligheder og perspektiver.

Udvalget drøfter herefter sagen med Økonomiudvalget som planudvalg, inden der udarbejdes indstilling til Byrådet.


Cykelstier

I budget 2022 er der i overslagsår 2023 og 2024 afsat i alt omkring 4,7 mio. kr. til etablering af cykelstier.

Rammebeløbene flyttes til ikke-disponerede puljer under Økonomiudvalget.

Der er en fælles forståelse om, at de ikke-disponerede puljer kan aktiveres, hvis der opnås statslig medfinansiering til cykelstiprojekter i kommunen.


Tandplejen

Udvidelsen af målgruppen for tandplejen kan have økonomiske konsekvenser, udover de allerede tilførte midler til driften.

Et eventuelt anlægsønske udarbejdes, når de faktiske behov kendes nærmere.


Sociale botilbud

Der er enighed om, at der ønskes etableret flere akutpladser og botilbud til borgere inden for voksen-handicapområdet/psykiatrien i Vejen Kommune hurtigst muligt.

Målet er at kunne tilbyde flere Vejen-borgere et botilbud med kvalitet i nærområdet, tæt på familie og andre pårørende.

Det forventes, at det kan gøres til samme pris eller billigere end i tilsvarende eksterne tilbud.

Der er i den samlede budgetperiode afsat betydelige ikke-disponerede anlægsrammer.

De er imidlertid ikke i sig selv tilstrækkelige til at indfri det samlede ønske, hvorfor der skal arbejdes videre med finansieringsmuligheder, herunder lånefinansiering eller samarbejde med private bygherrer med fritagelse for kommunal deponering.

Desuden skal der udarbejdes et konkret forslag til, hvordan de ønskede akutpladser og botilbud kan etableres etapevis i takt med de økonomiske muligheder.

Endelig skal de driftsøkonomiske konsekvenser af tilbud i eget regi estimeres.

Finansieringsmuligheder og opdeling i etaper tager udgangspunkt i det eksisterende beslutningsgrundlag ”Botilbud til 35 personer” fra august 2022.

Afdækning og forslag foretages i regi af Udvalget for social og ældre, som derefter indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet i først halvdel af 2023, med det sigte at vedtage en plan for finansiering af flere akutpladser og botilbud til ovennævnte gruppe af borgere i Vejen Kommune i andet halvår af 2023

.
Ikke-disponerede anlægspuljer

Der er i perioden 2023-2026 i alt afsat omkring 44 mio. kr., der ikke forlods er øremærket bestemte projekter.

Der er, som nævnt ovenfor, en fælles forståelse om, at de ikke-disponerede puljer kan aktiveres i forhold til cykelstiprojekter med statslig medfinansiering og i forbindelse med en eventuel beslutning om at opføre sociale botilbud.

Desuden kan puljerne tjene som reserve i forhold til de meget kraftige prisstigninger, der aktuelt gør sig gældende på anlægsområdet.

Der er enighed om, at Byrådet ved den årlige regnskabsafslutning beslutter, om eventuelle restbeløb fra den ikke-disponerede pulje skal overføres til efterfølgende år eller anvendes til at styrke kassebeholdningen.


Den økonomiske strategi

Med budgettet for 2023 kommer den beregnede kassebeholdning under måltallet i overslagsårene.

Der er enighed om, at det skal vurderes, om der er behov for justeringer i målet for den beregnede kassebeholdning, alternativt at der styres efter den gennemsnitlige likviditet.

Vurderingen foretages i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet i slutningen af 2022/begyndelsen af 2023.


Et ansvarligt budget

Over den fireårige budgetperiode lever såvel driftsresultat som anlægsniveau stort set op til målene i den økonomiske strategi.

Det samlede skattefinansierede område balancerer derfor også.

Kassebeholdningen bliver presset mere end ønskeligt, men det skal ses i lyset af, at kommunens gæld samtidig reduceres med over 56 mio. kr.

Budgettet for 2023-2026 er et ansvarligt budget under de givne økonomiske rammevilkår.«

 

 

- Vi er kommet længere end at skære ind til benet. Vi skærer også i benet.

Sådan lød det fra byrådsmedlem Allan Thomsen (F), da byrådet i eftermiddag førstebehandlede det kommunale budget for 2023 og overslagsårene.

 

(læs videre under annoncen)

Vejen Teaterforening - To tosser på tur

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Det forhindrede dog ikke Allan Thomsen og de øvrige byrådsmedlemmer i at stemme for budgettet og sende det i høring forud for andenbehandlingen.

- Budgettet giver ikke jubelscener foran rådhuset, konstaterede Martin Boye (L).

Byrådet har for alvor haft gang i sparekniven, og Morten Thorøe (V) lagde ikke skjul på, at besparelserne vil opleves som serviceforringelser.

- Det ser mere sort ud, end det har gjort i årtier, men det er dejligt, vi ikke sender den økonomiske regning videre til familierne, der i forvejen er nød til at spænde bæltet ind derhjemme. Det skal kommunen også, noterede Morten Thorøe.

Mike Straarup (C) glædede sig over, at byrådet kunne stå sammen og nå de nødvendige besparelser.

For Jørgen Thøgersen (A) er der for mange fugle på taget, og han er ikke glad for resultatet:

- Budgetforslaget vil kunne mærkes for borgere og medarbejdere, og der er en ubalance mellem udgifter og indtægter, så vi har brug for en skattestigning, påpegede Jørgen Thøgersen.

Det kommer der ikke denne gang, selvom det netop var det, Socialdemokratiet var gået til valg på.

Konstitueringsaftalen i byrådet siger dog, at en skatteforhøjelse kun kommer på tale, hvis kommunen kan beholde alle penge, og det ser ikke ud til at være tilfælde - en del af pengene vil ende i statskassen.

 

 

 

Resultaterne var ikke det afgørende. Det handlede om en oplevelse og socialt samvær, da der for anden gang blev budt velkommen til et fodboldarrangement for skoleelever med særlige udfordringer, fysisk eller psykisk.

Igen var det de lukkede fodboldbaner i Esbjerg, der dannede rammen om fodbolddelen, mens der var rig lejlighed til socialt samvær i pauserne.

 

(læs videre under annoncen)

Thorhallen - Jazzaften

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Det var DBU Jylland Region 4, der inviterede skolerne til stævnet, og Urbanskolen i Esbjerg og Østerbycentret fra Vejen stillede begge med to hold, og der blev kæmpet på banen og hygget udenfor.

- Det er en rigtig go’ ide med sådanne stævner, og det er dejlig tæt på, lød det fra Gitte Dalsgaard fra Østerbycentret.

Centret havde taget 30 elever med, og ikke alle skulle på banen, men de skulle have en hyggelig dag, og det fik de, selvom flere på forhånd var lidt skeptiske for, hvad dagen skulle bringe.

Det blev en oplevelse med præmier til alle, hvor der efter kampene var mulighed for et besøg og rundvisning på Blue Water Arena på den modsatte side vejen.

Hidtil er stævnerne afviklet udendørs, men Gitte Dalsgaard ser gerne, at det udvides:

- Det kunne være sjovt også at mødes til et stævne indendørs.

En ide, som Henning Fries fra regionens ungdomsgruppe vil bringe videre.

(Fotos: migogvejen©)

dbu region 22 02dbu region 22 04dbu region 22 05dbu region 22 07dbu region 22 08dbu region 22 09

 

Eleverne på Østerbyskolen i Vejen har nu gjort sig fortjent til en længere juleferie.

Det er tilfældet efter weekendens lørdagsskole/forældre på skolen. De kan nu gå på juleferie en dag før.

Ca 700 elever og forældre var mødt op, og dagen blev sat i gang med velkomst af konstitueret skoleleder Mette Kragh, musik af Den sønderjyske Pigegarde og Lasse Roost, Vejen kommunes playmaker.

 

(læs videre under annoncen)

Vejen Gymnasium og HF 

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

For andet år blev dagen afholdt I samarbejde med 10 foreninger og klubber, og der var sammensat et program, hvor alle 0.-6. klasser (pånær 5. årgang) sammen med deres forældre kom rundt til tre forskellige aktiviteter.

Der var et bredt udvalg af tilbud og aktiviteter, så indholdet var forskelligt fra klasse til klasse.

7.-9. klasse havde aktivitetsdag, hvor der blev prøvet forskellige aktiviteter som spikeball, power pump freesbee og andet. 

Udover besøg af klubber/foreninger var dagen også rammen om en Foodfestival i skolegården.

Da Østerbyskolen er en LOMA-skole med det pædagogiske måltid som et mål, kunne deltagerne i år møde lokale virksomhedsejere, og der var mulighed for at smage på lokale råvarer ved de forskellige stande.

Skolens LOMA-klasser - 5. årgang samt 8.a & 8.c – var en del af Foodfestivalen og fremstillede smagsprøver af forskellig slags.

Derudover holdt 5. årgang høstmarked med salg af årstidens grøntsager og frugt samt høstbuketter, græskardekorationer, friskpresset æblemost og meget andet.

De fleste aktiviteter foregik omkring skolen, mens der blev tilbudt bordtennis og håndbold i Vejen Hallen.

(Fotos: migogvejen©) 

 

østerbyskolen lørdag 22 01østerbyskolen lørdag 22 02østerbyskolen lørdag 22 03østerbyskolen lørdag 22 04østerbyskolen lørdag 22 06

 

dagens nyheder i din mailbox

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du dagens nyheder sendt til din mailbox.

nyhedsbrev luft

-->