Den ekstra hånd - top Skjern Bank - vi er lige i Bramming Antenneforeningen Vejen - topannonce

Weekendens sne og frost gav glatte veje, og derfor var Vejen Kommunes vinterberedskab ude at køre for første gang.

De har været på vagt siden 15. oktober. Her starter det syd- og sønderjyske vinterberedskab nemlig op og lukker ned igen omkring 15. april.

Vejen Kommune deltager i et samarbejde med de fire sønderjyske kommuner, Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder.

På den fælles vagtcentral sidder der en vagt og overvåger vej- og vejrsituationen døgnets 24 timer. Via systemet VejVejr kan vintervagten overvåge alle målestationer, der er opsat i hele landsdelen.

 

(læs videre under annoncen)

Midtgaard & Thomsen

 

 

I Vejen Kommune er der syv målestationer, der beretter om temperatur på veje og i luften samt om mængden af vejsalt på vejbanen.

Derudover er der fem webkameraer, der løbende bliver overvåget. På den måde har kommunen godt styr på, hvor der er udsatte steder, og hvor beredskabet skal sætte ind først, hvis det fryser eller sner.

- Når vinterberedskabet kaldes ud, bruger vi mellem 55 og 60 tons vejsalt pr. udkald, hvis alle er i aktion. Vi har 13 ruter i det åbne land, hvor vi har eksterne vognmænd til at salte og rydde sne. Dertil kommer 24 ruter, som Vejen Kommunes egne medarbejdere har ansvaret for at holde fri for is og sne. Det drejer sig primært om veje, stier og fortove i byerne, fortæller Andrea Schultz, der er vinteransvarlig i Teknik & Miljø i Vejen Kommune i en pressemeddelelse.

Vinterberedskabet kører ofte i døgndrift på de primære hovedveje i det åbne land, hvor der er mest trafik. Her saltes der præventivt for at forebygge glatte veje.

På andre veje i det åbne land saltes der først, når vintervagten konstaterer, at vejtemperaturen rammer 0 grader.

Der sker det i praksis, at vinter- og inspektionsvagten kaldes ud om natten. Her kører de en tur i de områder, der erfaringsmæssigt er mest udsatte, for fysisk at kontrollere, om der er behov for at kalde vinterberedskabet ud, så morgentrafikken kan afvikles sikkert.

Da vejret er omskifteligt, kræver det en del løbende koordinering for vintervagten, der hele tiden skal vurdere, hvor der skal sættes ind først.

- Via systemet Vinterman udvælger vi de ruter, som vinterberedskabet skal køre. Herefter giver systemet automatisk besked til entreprenørerne om, hvor de skal køre, i hvilken rækkefølge og med hvilke type køretøjer. Og så snart de modtager et opkald, starter de op på ruten, forklarer Andrea Schultz.

Arbejdet med at koordinere hvor og hvornår vinterberedskab skal sætte ind, er samtidig en afvejning af, hvornår der sidst er blevet saltet i forhold til, hvornår der bliver glat. Det kræver også et godt samspil med entreprenørerne og deres medarbejdere.

- Vi har et rigtig godt samarbejde med Vejen Kommune, fortalte vognmand Anders Keller og Jan Keller, da de var inviteret til opstartsmøde.

De er hyret ind til at køre med både saltspreder og sneplov.

Også Lars Andersen fra Barslund Maskinstation beretter om et godt samarbejde og er glad for, at de kan være med til at bidrage til en mere sikker vintertrafik. Karsten Juhl Jespersen fra firmaet Frede Jespersen bakker op og fortæller, at de har deltaget i vinterberedskabet i mere end 20 år.

 

Husk fortovet

Kommunens vinterberedskab er ikke ene om at skulle bekæmpe is og sne. Det skal grundejere også, så det er sikkert for både de forbipasserende, posten og renovatøren. Det gælder både for borgere, butikker, cafeer og andre arbejdspladser med direkte adgang til et fortov.

Grundejere skal salte, gruse og rydde sne i tidsrummet kl. 7.00 til 21.00 på hverdage og lørdage, og i tidsrummet kl. 8.00 til 21.00 på søndage. Ved arbejdspladser, butikker, cafeer, institutioner, restauranter med flere skal grundejere salte, gruse og snerydde i disses åbningstider. De nøjagtige regler og kort kan ses på vejen.dk/vinter.

 

Fakta

Vejen Kommunes vinterberedskab betjener vejstrækninger, stier og fortove på i alt 1.082 kilometer.

Klasse 1-veje: 230 kilometer.

Klasse 2- og 3-veje: 672 kilometer.

Stier og fortove: 180 kilometer.

Kortet over salt og snerydning kan ses på www.vejen.dk/vinter

Dertil kommer 232 parkeringspladser og rastepladser.

Vejdirektoratets vinterberedskab kører på alle statsveje.

 

På billedet ses en del af kommunens vinterberedskab i salthallen, hvor de 3000 tons vejsalt opbevares. (Foto: Vejen Kommune)

Flise Pudser Laug - Brændkjærkirken

 

 

 

dagens nyheder i din mailbox

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du dagens nyheder sendt til din mailbox.

nyhedsbrev luft

-->