Kris Jensen Skriver - top Skjern Bank - vi er lige i Bramming Antenneforeningen Vejen - topannonce

Udfordringen med at nedbringe CO2-udslippet er en opgave for alle, også i Vejen Kommune, der netop har færdiggjort klimaplanen for hele kommunen.

 

(læs videre under annoncen)

Landklinikken

 

- I klimaplanen er der sat ambitiøse mål for at reducere udledningen af drivhusgasser. De traditionelle fossile energikilder skal ændres til bæredygtig og vedvarende energiproduktion, og der er fokus på områderne transport, landbrug og energi. Samtidig arbejdes der med at tilpasse til de klimaforandringer, der allerede er sket, og som der kommer flere af, så som mere regn hele året, voldsom regn eller skybrud, stigende grundvand, tørke og storme, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

- I klimaplanen finder man en beskrivelse af de initiativer, vi som kommune selv tager og dels hjælper med at søsætte. Vi skal håndtere klimaforandringerne sammen. Derfor har involvering af borgere og virksomheder været en stor del af klimaplanen, forklarer borgmester Frank Schmidt-Hansen (C).

Har man som borger eller virksomhed lyst til at høre mere om klimaplanen og få beskrevet de forskellige initiativer, kan man deltage i høringsmødet mandag aften på Vejen bibliotek.

Der vil ligeledes være mulighed for at besøge forskellige stande med blandt andet Vejen Forsyning og Vejen Varmeværk samt høre mere om kommunens affaldsplan og varmeplan samt planer for blandt andet ladestandere og cykelstier.

- Med visionen for klimaforebyggelse »Vejen vil være den kommune i Danmark, hvor erhvervslivet lykkes bedst med den grønne omstilling« vil kommunen bidrage til, at fødevarebranchen, håndværks- og bygningsbranchen samt transporterhvervet kommer igennem den grønne omstilling, der er nødvendig for at nå Klimalovens målsætninger for reduktion af CO2-udledning. Dette skal gøres via samarbejde, kompetenceløft, innovation og iværksætteri, lyder det videre.

På klimatilpasningsområdet er visionen »Vejen vil være den kommune i Danmark, der er bedst til at håndtere vand«.

- Den vision kan kun lykkes, hvis der er medspillere hos erhvervslivet samt borgere og lokalråd. Til det forklarer Sally Huntingford, der er leder af Natur & Miljø i Vejen Kommune:

- Vi vil samarbejde med lodsejere og boligejere om at skabe de bedste og billigste klimatilpasningstiltag samtidigt med, at der skabes flest synergier og merværdier for befolkningen.

Som eksempel samarbejder Vejen Kommune - via Kongeåkomiteen - med nabokommunerne Kolding og Esbjerg om vandhåndtering og klimatilpasning i hele oplandet til Kongeåen.

Vejen Kommune følger de klimamål, som Danmark har sat sig sammen med en lang række andre lande om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procwnt i 2030 og netto-nul udledning i 2050. Klimaplanen er i høring frem til 1. juli og skal være endelig vedtaget og afleveret 31. oktober.

Vil man læse oplægget til Vejen Kommunes klimaplan, kan det gøres på hjemmesiden klimaplan.vejen.dk

(Genrefoto: LLN Press©)

 

 

 

 

dagens nyheder i din mailbox

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du dagens nyheder sendt til din mailbox.

nyhedsbrev luft

-->