Antenneforeningen Vejen - topannonce Den ekstra hånd - top

Det handler om risikoen for nedgang i elevtallet og økonomiske problemer.

Etableringen af en helt ny uddannelsescampus i Vejen kan blive resultatet af indledende drøftelser imellem bestyrelserne på Vejen Gymnasium og HF og Vejen Business College.

 

(læs videre under annoncen)

IdeCentret - Casper på maling

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

På den baggrund har bestyrelserne for de to skoler udfærdiget et såkaldt »forståelsespapir«, der taler om et fælles uddannelsescenter på Petersmindevej, hvor gymnasiet i dag holder til.

- De to bestyrelser blev i fællesskab enige om, at skolernes daglige ledelse skal arbejde videre med etableringen af en uddannelsescampus på Petersmindevej 3, såfremt det fornødne grundlag herfor er tilstede, lyder det i en pressemeddelelse fra de to ungdomsuddannelser.

Problemerne opridses på denne måde:

  • Demografiske udvikling: Fra 2017-2030 vil der være 23,7 pct. færre unge i alderen 15-17 år i Vejen kommune.
  • Økonomiske konsekvenser: Fra 2017-2030 får Vejen Business College et fald i sine statstilskud på 16 pct. Vejen Gymnasium og HF oplever i samme periode et fald på 22 pct. i sine statstilskud (begge tal forudsætter uændrede søgemønstre/taxametertilskud.
  • Valg af gymnasial uddannelse uden for Vejen kommune: 23,72 pct. af de unge i Vejen kommune vælger en gymnasial uddannelse uden for kommunen. Mange elever i Vejen kommune vælger således at tage deres gymnasiale uddannelse på de store monoinstitutioner i nabokommunerne, f.eks. Rybners i Esbjerg, IBC og Munkensdam i Kolding eller på mindre campusdannelser f.eks. Ribe Katedralskole.

- Etableringen af en egentlig uddannelsescampus på Petersmindevej 3 i Vejen bestående af Vejen Gymnasium og HF og Vejen Business College kan være en vigtig del af løsningen på de udfordringer, som de to lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner i Vejen står overfor, skriver skolerne i pressemeddelelsen.

Det skulle give følgende fordele:

- at campusdannelsen sikrer, at den enkelte elev kan bibeholde hele sin sociale omgangskreds fra folkeskolen, når alle elever befinder sig på den samme matrikel uanset valgt ungdomsuddannelse. Eleverne følges ad i bus, tog og på cykel til samme matrikel, men går blot ud til undervisning i forskellige bygninger.

- at campusdannelsen sikrer, at et omvalg af uddannelse ikke har nogen sociale konsekvenser for den enkelte elev, da eleven blot fortsætter på en ny uddannelse på samme matrikel tæt på sine øvrige kammerater.

- at campusdannelsen samlet set kan tilbyde undervisning af høj faglig kvalitet og et bredt udsnit af gymnasiale studieretninger på stx og hhx, hf-fagpakker samt merkantile eud-forløb. Campusdannelsen skal efter to år i et samarbejde kunne udbyde tekniske eud-forløb og htx (muliggjort igennem en ny fælles institutionslovgivning).

- at campusdannelsen på grund af den fysiske nærhed imellem de udbudte uddannelser på matriklen vil kunne udbyde en bredere pallette af mulige valgfag for eleverne. Idræt og kreative fag som f.eks. billedkunst kan tilbydes til hhx-eleverne, mens innovation og markedskommunikation vil kunne tilbydes til stx-eleverne. Sprogfag, som ikke tidligere har haft et tilstrækkeligt elevgrundlag til at kunne blive oprettet på den enkelte institution, vil nu på grund af den fysiske nærhed kunne oprettes på tværs af institutionerne

- at campusdannelsen vil gøre det nemmere at tiltrække og fastholde kvalificerede lærerkræfter, da lærerne nemmere pga. den fysiske nærhed vil kunne arbejde på tværs af institutioner/uddannelser.

- at campusdannelsen vil give bedre muligheder for etableringen af spændende faglige miljøer og faglig/pædagogisk udvikling blandt lærerne.

- at campusdannelsen kan sikre stærke sociale tilbud til eleverne på tværs af deres valgte uddannelser (idrætsdage, talentkonkurrencer, fælles arrangementer, musicals, fester mv.).

Visionen for en uddannelsescampus i Vejen vil være, at den skal skabe det bedste sted for områdets unge at lære og at være, og at den skal være det helt naturlige førstevalg for områdets unge, når de skal vælge ungdomsuddannelse.

En mulig campusdannelse imellem Vejen Gymnasium og HF og Vejen Business College skal således samlet set være så attraktiv for de unge mennesker, at de foretrækker og vælger denne campus frem for tilsvarende institutioner uden for kommunen. En uddannelsescampus på Petersmindevej 3 samler således flere uddannelser på samme matrikel og understøtter et attraktivt miljø for de unge og sikrer hermed, at uddannelsesudbud i et tyndt befolket område som Vejen Kommune kan fastholdes og styrkes. Et bedre campusmiljø skaber også muligheder for at tiltrække elever, som måske havde fravalgt de enkelte institutioner som følge af manglende studiemiljø, lyder det i pressemeddelelsen.

Skolerne mener, at det er naturligt, at kommunens 10. klassecenter placeres i bygningsmæssig sammenhæng med en uddannelsescampus.

(Arkivfotos: LLN Press©) 

vejen bc 20 10

 

dagens nyheder i din mailbox

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du dagens nyheder sendt til din mailbox.

nyhedsbrev luft

-->