migogvejen - Her er plads til din annonce - top

Aflevering og håndtering af asbestholdigt materiale på genbrugspladsen er i dag forbundet med store miljø- og arbejdsmiljømæssige udfordringer.

De forhold er blevet påpeget af arbejdsmiljøtilsynet og genbrugspladsvejlederne. Ligeledes er der i dag tekniske vanskeligheder i forhold til opbevaring af asbest på genbrugspladsen.

 

(læs videre under annoncen)

Gadeberg Begravelsesforretning 377 x 300

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Derfor indfører Vejen Kommune en forsøgsordning i 2021, hvor man som borger og virksomhed kan få afhentet asbestholdigt materiale direkte ved sin ejendom. Opgaven er gået til Hans Frisesdahl A/S, der er valgt som samarbejdspartner til afhentning.

Anders Brændgaard, der er entrepriseleder hos Hans Frisesdahl A/S, ser store fordele ved den nye ordning:

- Typisk har man før benyttet en teleskoplæsser med en palle til at lægge gamle tagplader og andet byggeaffald på, hvorefter affaldet blev tippet i en container. Fremover fylder man pallerne og trækker en bigbag ind over dem. Herefter lukkes bigbagen forsvarligt, og så afhenter vi dem. På den måde minimeres den sundhedsskadelige risiko, der er ved håndtering af asbestholdigt materiale.

Ved at benytte bigbags til at pakke det asbestholdige materiale i undgår borgeren eller håndværkeren det sundhedsskadelige støv, og man kommer ikke i berøring med det asbestholdige materiale på samme måde som tidligere. Antallet af håndteringer fra nedtagning til deponi reduceres væsentligt, og dermed bliver man mindre udsat for asbeststøv. Alt sammen noget, der bidrager til et bedre arbejdsmiljø.

Der findes to forskellige typer bigbags. Den ene er beregnet til tagplader og den anden til støvende asbest såsom klinker, fliser med asbestholdig klæb, rørisolering, eternitskifer og lignende.

Begge bigbags kan indeholde op til et ton. Både borgere og virksomheder kan købe bigbags og bestille afhentning på kommunens hjemmeside www.vejen.dk/affald i menuen Selvbetjening. Her kan man også læse mere om selve ordningen, der træder i kraft i dag.

- Det er ikke kun medarbejderne på genbrugspladserne, der får glæde af den nye forsøgsordning, fortæller Søren Cæsar Jensen, der er driftsleder for Vej, Park & Genbrug i Vejen Kommune.

- Det er også til glæde for de borgere og virksomheder, der benytter vores tre genbrugspladser. Nu minimerer vi risikoen for at indånde de sundhedsfarlige støvpartiker for alle.

Det vil stadig være muligt selv at aflevere asbest og eternitaffald på genbrugspladserne. Fremover tager pladserne imod 10 plader dagligt, typisk plader fra et udhus, hønsehus eller beskadigede plader fra en større bygning.

Genbrugspladsen modtager både hele og knækkede plader, dog skal knækkede plader og anden støvende asbest dobbeltemballeres.

Asbest er sundhedsskadeligt, og bliver man udsat for asbestfibre, kan det medføre risiko for udvikling af asbestose og forskellige former for kræft.

Arbejdet med asbestholdige materialer er underlagt en række arbejdsmiljømæssige krav, som gælder for både for virksomheder og for private.

Da man ikke umiddelbart kan skelne mellem asbestholdige og ikke asbestholdige tagplader, håndteres alle tagplader som asbestholdige plader på genbrugspladserne.

Det er velkendt, at der er asbest i gamle tagplader, men asbest findes også i mange andre byggematerialer såsom klæb under gulve, fliser og klinker, rørisolering, loftsplader og tagplader.

Derfor skal man som bygherre altid få vurderet, om der eventuelt er sundhedsskadelige materialer i bygningen, inden man anmelder og afskaffer byggeaffald.

Er man i tvivl, så er der hjælp at hente på www.vejen.dk/byggeaffald.

(Foto: Anders Brændgaard og Jan Sørensen fra Hans Frisesdahl A/S viser, hvor nemt det er at håndtere de nye bigbags - foto: Vejen Kommune)

 

 

 

dagens nyheder i din mailbox

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du dagens nyheder sendt til din mailbox.

nyhedsbrev luft