migogvejen - Her er plads til din annonce - top Black days 2020 LLN Press - top - kalender 2021

Antallet af nye coronasmittede her i området ligger nogenlunde stabilt.

 

(læs videre under annoncen)

Gadeberg Auto

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Dagens tal fra Statens Serum Institut fortæller, at 35 er testet positiv de seneste syv dage.

Det giver en incidens - området til 100.000 indbyggere - på 82,0.

2096 er blevet testet, og det giver en positivprocent på 1,67.

(Genrefoto: LLN Press©)

 

Den mulige aflysning af Vejen Gardens julekoncerter ender nu i Folketinget.

 

(læs videre under annoncen)

Tove Klose NY

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

 

Det sker på baggrund af et såkaldt §20-spørgsmål fra det lokale Folketingsmedlem, Anni Matthiesen (V).

Hun undrer sig over de corona-bestemmelser, der ligger omkring afvikling af koncerter som tidligere omtalt på migogvejen.

Spørgsmålet til kulturminister Joy Mogensen lyder:

»Mener ministeren, at der er sammenhæng mellem coronarestriktionerne, når professionelle musikere kan afholde store koncerter, såfremt alle tilhørerne sidder ned, mens et amatørorkester som Vejen Garden kun kan afholde julekoncert, hvis de spiller med ryggen til publikum?«

 

anni jul

 

Mange borgere her i området testes for covid-19.

 

(læs videre under annoncen)

Vejen IC ny i fitness

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Dagens tal fra Statens Serum Institut fortæller, at ikke færre end 2140 er blevet testet de seneste syv dage.

Trods det er antallet, der er testet positiv, på vej i den rigtige retning.

De seneste syv dage er 33 blevet testet positiv, og det giver en positivprocent på 1,54. For få dage siden var den over to.

Med 33 positive lyder incidensen - antallet af smittede pr. 100.000 - på 77,3.

(Genrefoto: LLN Press©)

 

Søndagens coronatal viser et fald i antallet af smittede, men der stilles spørgsmålstegn ved tallene.

 

(læs videre under annoncen)

IdeCentret Casper med maling ny 2

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Der er muligvis nogle test, der ikke er svar på, så det er for tidligt at være for optimistisk.

Dagens tal fra Statens Serum Institut fortæller, at 2029 er testet de seneste syv dage, og i 36 tilfælde har personen været smittet med covid-19.

Det giver en positivprocent på 1,77.

Incidensen for de syv dage viser 84,4. Et tal, der fortæller, hvor mange smittede, der er pr. 100.000 indbyggere, og som kan bruges til at sammenligne kommunerne.

(Genrefoto: LLN Press©)

 

Mange steder er julelysene oppe og nogle steder også tændt.

 

(læs videre under annoncen)

377 x 300 Nørregaard Biler 20 01

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

 

I dag har frivillige fra Vejen Håndboldklub været i gang i Vejen.

De har fået lysguirlanderne op gennem byen, så der også her er kan blive julehygge, når gaverne skal købes.

(Fotos: LLN Press©)

 

julebelysning vejen 20 01julebelysning vejen 20 02

 

Der er fortsat mange i området, der testes positiv for covid-19.

 

(læs videre under annoncen)

Vejen BC bund

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Lørdagens tal fra Statens Serum Institut fortæller, at der de seneste syv dage er 39 her i området, der er testet positiv.

Dermed kommer der hele tiden nye til.

39 smittede giver en såkaldt incidens på 91,4. Et tal, der gør det muligt at sammenligne kommunerne og angiver, hvor mange smittede, der er omregnet til 100.000 indbyggere.

2003 personer her i kommunen er blevet testet de seneste syv, og det giver en positivprocent på næsten to - helt præcist 1,95.

(Genrefoto: LLN Press©)

 

Af alle i Region Syddanmark er vi blandt dem, der skylder flest penge.

 

(læs videre under annoncen)

377x300 Vejen Gymnasium 2020

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Det viser en gældsundersøgelse udarbejdet af »Bankly«, som er en af landets førende sammenligningsplatforme indenfor den finansielle verden.

Det er os borgere i Vejen kommune, der har den næststørste gæld i pengeinstitutter kun overgået af borgerne i Tønder kommune.

Ifølge en nylig offentliggjort undersøgelse skylder vi hver 120.535 kr i gennemsnit i bankerne.

Vores samlede gæld pr. person er 628.088 kroner, hvor borgerne i Middelfart og Varde skylder mere.

Samlet set er indbyggerne i Region Syddanmark faktisk dem, der har den laveste gæld pr. person. Det kan ifølge »Bankly« hænge sammen med, at boligerne er relativt billige i området.

På posten boliggæld er vi placeret som nummer tre over personer med mest boliggæld. Vi skylder i gennemsnit 485.666 kroner i boliggæld pr. person.

Om hele undersøgelsen skriver »Bankly« blandt andet:

»Vi har taget et nærmere kig på danskernes gæld for at se, hvor stor forskel der er på danskernes gæld i de forskellige kommuner, hvad indbyggerne i de forskellige kommuner og regioner låner til, og hvor gode danskerne er til at betale deres gæld af.

Det viser sig nemlig, at der er stor forskel på gældsniveauet i kommunerne – også selvom de ligger i samme region.

Hvis vi ser nærmere på typen af gæld, danskerne har mest af, så har indbyggerne i alle kommuner naturligvis mest boliggæld, da lån til bolig nok er den post, der fylder mest i budgettet – derudover er der selvfølgelig stor forskel på, hvor stor denne gæld er alt afhængig af, hvor man bor i Danmark.

Hvis vi tager et nærmere kig på de kommuner med mest og mindst samlet gæld i hele Danmark, så er det enormt interessant at se, hvor stor forskel der er på de forskellige kommuner i den samme region. De fem kommuner med mest samlet gæld per person i hele Danmark er nemlig alle placeret i Region Hovedstaden, og derudover befinder fire ud af fem kommuner med mindst samlet gæld per person i Danmark sig også i Region Hovedstaden.

Dette understreger, hvor stor forskel der er på boligpriserne og indkomstniveauet i Region Hovedstaden, da boligpriserne i de rigere kommuner i Nordsjælland er klart større end dem i Brøndby eller Albertslund.«

Tallene gælder naturligvis personer over 18 år, da børn ikke kan optage lån.

(Genrefoto: LLN Press©)

 

Den samlede gældsundersøgelse for hele landet kan findes her:

https://bankly.dk/budgetskema#gaeldsundersogelse 

 

Stafet for livet har brug for flere frivillige hjælpere, hvis der skal været en stafet i Vejen i 2021.

Dagens coronatal fortæller, at der de seneste dage er flere end 2000 her i området, der er blevet testet.

 

(læs videre under annoncen)

Kvickly

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Helt nøjagtig lyder tallet på 2066, og med 38 smittede er der ifølge tallene fra Statens Serum Institut tale om en positivprocent på 1,84.

Med 38 smittede er der tale om et lille fald i forhold til i går, og dagens incidens - altså hvor mange smittede der er pr. 100.000 - lyder nu på 89,0.

(Genrefoto: LLN Press©)

 

 

Værnemidler så som mundbind, visir, plastikhandsker og håndsprit er blevet en del af de flestes hverdag, men hvad skal vi gøre ved det, når det er brugt.

 

(læs videre under annoncen)

Gadeberg Auto

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

 

I takt med, at brugen af blandt andet mundbind vokser, gør mængden af udtjente og kasserede mundbind det samme. Det skaber udfordringer både i hjemmene og institutionerne.

- Vejen Kommunes renovatør oplever, at borgerne smider brugte mundbind i genbrugsbeholderen i stedet for i skraldespanden. Derfor opfordrer kommunen nu borgerne til at være opmærksomme på, hvordan de smider de brugte mundbind ud, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

- Alle brugere af værnemidler har et ansvar for, at eksempelvis mundbind med en eventuel virus ikke overføres til andre. Når et mundbind er brugt, kan det øge smittespredning. Derfor skal det i skraldespanden og ikke i genbrugsbeholderen, selvom det er lavet af papir siger Jens Peder Matthiesen, der er chefkonsulent på området affald og genbrug.

Borgere, der benytter offentlig transport, er rigtig gode til at smide brugte mundbind i skraldespanden eller at tage dem med hjem. Vejen Kommune oplever ikke, at der ligger mange mundbind og flyder ved banegårde og busstoppesteder.

Andre udtjente værnemidler som eksempelvis handsker og visirer er også restaffald og skal bortskaffes som sådan – nemlig i skraldespanden.

Plastbeholdere til håndsprit skal samles sammen og afleveres på genbrugspladsen som farligt affald. Beholderen med håndsprit kan antænde, og selv små gnister kan forårsage dette - derfor skal håndspritbeholderen afleveres som farligt affald.

 

Vejen Kommune opfordrer til, at engangsmundbind og andre værnemidler smides forsvarligt væk efter brug:

1. Smid brugte mundbind, visirer og engangshandsker direkte i en skraldespand (ikke i en genbrugsbeholder).

2. Bind en knude på skraldeposen, inden den kommer i dagrenovationsbeholderen.

3. Er der ikke en skraldespand i nærheden, så tag dit brugte mundbind, visir eller engangshandsker med dig, og smid det ud, når du kommer hjem.

4. Plastbeholdere til håndsprit skal afleveres på genbrugspladsen som farligt affald.

 

skrald pr

Vejen Kommunes renovatør lægger en seddel i postkassen hos de borgere, der sorterer forkert. (Foto: Vejen Kommune)

 

 

dagens nyheder i din mailbox

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du dagens nyheder sendt til din mailbox.

nyhedsbrev luft