Den ekstra hånd - top Antenneforeningen Vejen - topannonce

En række projekter i Vejen og Billund kommuner får del i de 1,5 millioner kroner, som LAG Vejen-Billund delte ud efter sidste ansøgningsrunde i 2021.

 

(læs videre under annoncen)

 MCSyd

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

- Til den sidste ansøgningsrunde modtog bestyrelsen for LAG Vejen-Billund otte ansøgninger, som alle lå indenfor de rammer, som foreningen støtter. Alle spændende projekter, som hver især har betydning for erhvervslivet og turismeerhvervet i begge kommuner., lyder det i nyhedsmailen.

Her i kommunen er der penge til fire projekter.

Der er 162.500 kroner til vidensformidlingn i Glad Zoo. Det gælder opgradering af skiltene, så de lever op til den standard, de gerne vil levere til deres gæster. Derfor søger de midler til udvikling, produktion og opsætning af nye skilte i parken. Udover informationsskilte i parken er der også søgt om penge til skiltning ved de store trafikknudepunkter for at opnå større kendskab til Glad Zoo.

»Den fortryllede herregård« er en permanent udstilling på Museet på Sønderskov. Det er en udstilling, som er delt op i syv etaper, og den har fokus på det lokale publikum, hvoraf mange har forfædre og -mødre, der var tilknyttet herregården eller kendte familierne, der kom herfra.

- Udstillingen tager udgangspunkt i Bodil Momsens erindringer. Hun blev født i 1900 på Sønderskov; en af de sidste, der har haft herregården som hjem. Gennem hende fortælles den lokale og nationale historie om herregårdene i det tidlige 1900-tal. Dette projekt omfatter udstillingens første etape, hvor fortællingen om slægtens historie og sociale relationer foldes ud i herregårdens Grå Stue, skriver LAG.

Projektet får 177.250 kr. i tilskud.

Hygum Hjemstavnsgård er ved at optimere legepladsfaciliteterne til et tidssvarende og sikkert aktivitetsområde til stedets børnegæster, skolebesøgende og lokale Hygum-børn og deres venner,som kan samles om leg. Med projektet opgraderes faciliteterne til at blive attraktive for såvel gæster som brugere. En væsentlig del af gæsterne er turister primært fra andre områder i det syddanske region.

Projektet modtager 150.000 kr. i tilskud.

Der er et tilskud på 187.625 kroner på vej til Welings Landsbymuseum.

- Museet ønsker at etablere solceller for at skabe en besparelse på museets elregning. Den nuværende eludgift er på ca 50.000 kr. pr. år. Ved at stille solceller op vil varmeudgiften kunne halveres. Det vil derfor være et godt bidrag til museet økonomi i tillæg til, at det vil reducere museet udledning af CO2. Solcellerne kan være på taget, hvor biblioteket har til huse. Museet ønsker desuden at installere et nyt brandalarmsystem med brandmelder på museet. I takt med, at museet efterhånden har rigtige mange bygninger og værdifulde genstande, som ikke kan erstattes med penge - er det vigtig at investere i et alarmsystem, som kan alarmere hurtig og dermed minimere skaderne ved brand, skriver LAG i nyhedsmailen.

(Genrefoto fra Hygum Hjemstavnsgård: LLN Press©)

 

dagens nyheder i din mailbox

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du dagens nyheder sendt til din mailbox.

nyhedsbrev luft

-->