migogvejen - Her er plads til din annonce - top Sommerhus til salg - snefoto

Nedbrydningen af hotellet i Jels er i gang, og det er også arbejdet med at finde ud af, hvordan området skal se ud fremover.

 

(læs mere under annoncen)

377 x 300 Midtgaard Thomsen 21 01

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Politikerne i økonomiudvalget i Vejen Kommune har sagt god for, at der laves en ny lokalplan for området - lokalplan 325 - og at der evt. laves forslag til tilhørende kommuneplantillæg.

I forbindelse med godkendelse af Boligselskabet Kongeåens ansøgning om etablering af boliger i bymidten vurderede administrationen ellers, at projektet kan holdes inden for gældende planlægning, men efter møder med boligselskabet og Jels Lokalråd om udviklingen i bymidten kom forslaget om at lave en ny lokalplan for bymidten.

Lokalplanen har til formål at skabe en sammenhængende planlægning for arealerne omkring torvet i Jels, skabe mulighed for etablering af nye boliger i bymidten samt sikre et opdateret administrationsgrundlag for fremtidige byggesager.

Den kommende lokalplan skal sikre, at nybyggeri sker med omtanke for helhedsindtrykket og forventes at indeholde bestemmelser, der sikrer indpasning af ny bebyggelse i kulturmiljøet i Jels.

Torvet, busholdepladsen og Jels Å grænser op til det nye almene boligområde, og for at styrke sammenhængen i midtbyen medtages de omkringliggende byrum i planens afgrænsning.

Lokalplanen kan hermed være et styrende værktøj til potentielle fremtidige investeringer og indsatser. Administrationen vurderer, at byrummene har stort potentiale for at løfte og styrke kvalitet og sammenhæng i midtbyen.

I de indledende drøftelser omkring lokalplanen har Jels Lokalråd udtrykt ønsker og idéer til torvets fremtid som samlingssted for byens borgere og hærvejsturister og udtrykt ønske om en ny sammenhæng på tværs af midtbyen.

Derfor medtænkes en borgerworkshop som en del af planlægningsprocessen. Borgerworkshoppen vil sikre borgere, erhvervsliv, foreninger og andre interessenter i Jels mulighed for at komme med idéer og input til funktioner og udformning af de fremtidige byrum og nye forbindelser.

Den nye lokalplan skal afløse tidligere planer.

(Foto: migogvejen©)

 

 

lokalplan jels hotel

Kommunens oversigt over bymidten i Jels.

 

 

dagens nyheder i din mailbox

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du dagens nyheder sendt til din mailbox.

nyhedsbrev luft