migogvejen - Her er plads til din annonce - top Black days 2020 LLN Press - top - kalender 2021

Den grusbelagte parkeringsplads ved Rødding Centret bliver nu nedlagt.

 

(læs mere under annoncen)

 Fanø - ferie hele Ã¥ret

(tryk på annoncen og se flere billeder og se, om huset er ledigt)

 

 

 

Det er i hvert fald den indstilling, der ligger på bordet hos politikerne i Vejen Kommunes teknik- og miljøudvalg i næste uge.

I stedet for at være en offentlig parkeringsplads er der lagt op til, at der skal etableres en offentlig legeplads på arealet efter ønske fra Rødding Centret.

Politikerne har tidligere påpeget, at får centret tilladelse til at etablere en legeplads, vil de i givet fald ikke efterfølgende kunne stille krav til Vejen Kommune om finansiering af en ny p-plads.

Den er Rødding Centret med på og arbejder på at etablere en legeplads, bordbænkesæt og eventuelt på sigt en bålplads, en minigolfbane, pannabaner og andre rekreative anlæg, der alle vil blive offentligt tilgængelige rekreative anlæg.

Der er ikke lovhjemmel i vejloven til at etablere en legeplads eller lignende på en offentlig p-plads og ej heller hjemmel til at udleje en offentlig p-plads til en legeplads med mere. Offentlige p-pladser er ene og alene udlagt af hensyn til færdsel og parkering.

Derfor er sagen på politikernes bord. Området skal først nedlægges som en offentlig p-plads, inden der eventuelt kan etableres en legeplads på arealet.

Spørgsmålet om eventuel nedlæggelse af p-pladsen har været i høring, og der er kommet bemærkninger fra to beboere/grundejere.

Den ene beboer/grundejer er bekymret for, at en nedlæggelse af p-pladsen vil give parkeringsproblemer i området med parkerede biler på Søndergyden med de gener og fremkommelighedsproblemer, det kan give.

»Rødding Centret har tidligere, i maj 2018, mundtligt oplyst, at de ikke har behov for parkeringspladserne, da de har erhvervet en grund i området, hvor de om nødvendigt i givet fald kan etablere de nødvendige parkeringspladser«, lyder det i dagsordenen til politikerne.

Derfor vurderes det, at p-pladsen kan nedlægges som offentlig p-plads.

(Foto: LLN Press©)

 rødding centret kort

dagens nyheder i din mailbox

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du dagens nyheder sendt til din mailbox.

nyhedsbrev luft