Den ekstra hånd - top Antenneforeningen Vejen - topannonce

Corona-smitten stiger fortsat i området.

 

(læs videre under annoncen)

Vejen IC - træning 2022

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Heller ikke i Skodborg, der har høje tal, er smitten vendt - tværtimod.

Dagens tal fra Statens Serum Institut fortæller, at der de seneste syv dage er 132, der er konstateret smittet i sognet, og det sender sognets incidens op på 7366,07.

En incidens, der samtidig er nummer 18 på listen over flest smittede i hele landet.

Læborg er nu også rundet en incidens på 6000, mens både Andst og Folding sogne ligger med en incidens på den forkerte side af 5000.

Herunder kan du se, hvordan det ser ud i de enkelte sogne i kommunen.

(Genrefoto: LLN Press©)

 

corona 20 01

Dagens tal fra Statens Serum Institut.

 

 

Endnu flere er blevet smittet med covid-19 i Skodborg.

 

(læs videre under annoncen)

IdeCentret - Casper på maling 

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Dagens tal fra Statens Serum Institut fortæller, at der de seneste syv dage er 121, der er konstateret smittet med covid-19.

Dermed kommer sognet op på en incidens på ikke mindre end 6752,23.

Trods smitten er Skodborg ikke længere så højt oppe på listen over danske sogne. Skodborg er dog stadig blandt de 25 sogne, der er hårdest ramt.

Smitten i Skodborg har bl.a. ramt byens børnecenter hårdt, og det gælder både elever og personale.

Tirsdag var således kun 37 af 154 eleve i skoler, så der er noget mere stille ved skolestart end normalt, og lærermangler betyder, at flere klasser er slået sammen.

Yderligere to af områdets sogne ligger nu med en incidens på over 5000.

Det er Folding og Læborg, der har en incidens på henholdsvis 5390,67 og 5339,11.

På skemaet herunder kan du se, hvordan det ser ud rundt i kommunens sogne.

(Arkivfoto: migogvejen©)

 

corona sognedata 19 01

Sådan ser dagens tal fra Statens Serum Institut ud.

Vejen BC - 2020

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

 

 

Smitten med covid-19 buldrer videre i området.

 

(læs videre under annoncen)

Kvickly - ny

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Det er også i dag Skodborg, der ligger med den højeste incidens her i kommunen.

Tallet for Skodborg er rundet de 6000, og Skodborg ligger nu nummer 12 på listen over danske sogne med højeste incidens.

Herunder kan du se dagens liste fra Statens Serum Institut og se, hvordan situationen er i de enkelte sogne over de seneste syv dage.

(Genrefoto: LLN Press©)

 

corona sognedata 18 01

Dagens sogneliste fra Statens Serum Institut over antallet af corona-smittede.

 

 

 

Gravemaskinerne tog i sidste uge de første spadestik til et nyt vådområde ved Skaftkær Bæk i Skodborg.

Tidligere har der ikke været tilstrækkelig kapacitet til at lede tilstrømmende vandmængder videre til områderne længere nede ad bækken og har betydet store oversvømmelser.

 

 

(læs videre under annoncen)

Martinsen - ny

(tryk på annoncne og se mere)

 

 

Oversvømmelserne kommer typisk i situationer, hvor der har været langvarige eller kraftigt regnvejr, hvor der strømmer store vandmængder fra oplandet til Skaftkær Bæk.

- For at de til tider voldsomme oversvømmelser kan minimeres og i bedste fald undgås fremover har Vejen Kommune givet tilladelse til et nyt klimaprojekt, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Projektet indeholder blandt andet etablering af et nyt åbent vandløb til opsamling af vand fra de højereliggende arealer i to klimabassiner, hvor vandet holdes tilbage af to dæmninger, som forsinker vandets vej mod det lave område ved kirken ligesom Skaftkær Bæk reguleres, så vandløbet får et nyt åbent forløb.

Ligeledes etableres der et minivådområde øverst på den åbne strækning af Skaftkær Bæk af lodsejer Christian Lund, hvilket også bidrager til en tilbageholdelse af vandet i oplandet.

- Projektet er kommet i stand efter et tæt samarbejde mellem lodsejer og Vejen Kommune. Vi glæder os over, at sådan et initiativ kan være medvirkende til, at borgerne i Skodborg får minimeret risikoen for oversvømmelse i gader, haver og huse, pointerer Vagn Sørensen (V), der er formand for udvalget for teknik og miljø.

- Det samlede projekt med minivådområdet, klimabassiner og genåbning af Skaftkær bæk vil udover at minimere risikoen for oversvømmelser være med til at mindske udvaskningen af nærringstoffer til vandmiljøet samt være med til at højne vandløbskvaliteten. Projektet vil forhåbentlig også være med til at forhøje den rekreative værdi i miljøet omkring Skodborg kirke, lyder det videre.

- Vi har haft mulighed for at bidrage til det nye vådområde med et af de arealer, som vi tidligere har dyrket. Vi håber, at Skodborgs borgere får glæde af projektet i forhold til at undgå oversvømmelser og naturligvis også, at det bliver et flot og idyllisk område at gå ture i, fortæller gårdejer Christian Lund.

Ved både kirken og syd for ejendommen Skatkær vil man kunne opleve gravemaskiner fra entreprenør Otto Chrestensen.

Vejen Kommune forventer, at projektet står færdig om et par måneder. Herefter vil der være mindre risiko for oversvømmelser på de lavtliggende arealer i den centrale del af Skodborg by.

(Arkivfoto fra en af flere oversvømmelser i Skodborg: LLN Press©)

 

spadestik skodborg pr

Arbejdet i Skodborg vil vare nogle måneder. (Foto: Vejen Kommune)

 

 

 

 

Med 88 smittede de seneste syv dage nærmer Skodborg sig en incidens med corona på 5000.

 

(læs videre under annoncen)

Landklinikken

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Det viser de tal, der i dag er kommet fra Statens Serum Institut.

Dermed topper Skodborg »suverænt« listen her i kommunen, mens Folding og Sdr. Hygum begge har incidenser på godt 3600.

Herunder kan du se, hvordan situationen er i de sogne, du er interesseret i.

(Genrefoto: LLN Press©)

 

corona sognedata 17 01

Sådan ser dagens tal fra Statens Serum Institut ud.

 

Det er i dag 17. januar 150 år siden, at Frøs Sparekasse slog dørene op for første gang.

Siden 1872 har sparekassen haft rødderne solidt plantet i den syd- og sønderjyske muld, og sådan skal det fortsætte med at være, lyder det i en pressemeddelelse fra sparekassen.

 

(læs videre under annoncen)

CS Pølsemageri - smørrebrød

(tryk på annoncen og se mere)

 


Historien om Frøs Sparekasse starter 17. januar 1872, hvor en række visionære landmænd gik sammen om at grundlægge deres eget pengeinstitut. Man ønskede at være selvstændig og lokalt til stede.

- Siden 1872 har sparekassen haft base i Syd- og Sønderjylland. Helt fra start har det været en del af sparekassens fundament at være lokal og selvstændig. Og det er noget, som, her 150 år efter, stadig er en del af vores vision, lyder der fra adm. direktør, Max Semay Hovedskov.

I december 1871 mødtes J. N. H. Skrumsager fra Københoved med nogle »gode mænd« fra Skrave, Skodborg, Lintrup, Hygum, Rødding, Øster Lindet og Jels. Her blev de enige om at stifte en sparekasse for Frøs og Kalvslund Herreder.

Ved stiftelsen af sparekassen var der en gængs vending i sparekassen om at »skaffe tyende og mindre formuende lejlighed til at få sammensparede småsummer gjort rentebærende«. Et af formålene var derudover at lette omegnens befolkning med hensyn til at skaffe lån – især af mindre pengesummer.

- Der kan ske meget på 150 år, og det må man sige er tilfældet i Frøs Sparekasse. For selvom de gamle vendinger er en smule snørklede, så gælder de stadig. Vi er meget bevidste om den rolle, vi spiller for vores kunder og for udviklingen i Syd- og Sønderjylland. Vi ved, at de rigtige finansielle løsninger kan gøre en verden til forskel for både private og erhvervskunder, fortsætter Max Semay Hovedskov.

Sparekassen har gennem årene gået gennem mangt og meget.

Blandt andet har den været under tysk styre og var det indtil genforeningen i 1920.

Indtil da blev der brugt tyske stempler, og der blev betalt med mark.

- Pengene flød i mark, men sindet var dansk, og sparekassen havde beholdt sin selvstændighed hele vejen igennem, hvor man altid havde set sig selv som dansk, lyder det i pressemeddelelsen.

100-års jubilæet blev markeret med en udvidelse af hovedkontoret i Rødding, for man ville stadig være selvstændig i en tid, hvor mange mindre sparekasser så sig nødsaget til at gå sammen eller opløses, fordi de store sparekasser blev endnu større.

I 90’erne var der fart over feltet med åbninger af mange nye afdelinger. I Vejen i 1990, Ribe i 1992 og Haderslev i 1996.

Det var også her, at sparekassen fik homebanking – netbank på diskette. Flere afdelinger kom til i løbet af 00’erne, hvor åbningerne blev markeret lokalt med kendte gæster og forskellige shows.

Sparekassen har også vundet titlen som Danmarks bedste arbejdsplads i 2010 og Europas bedste arbejdsplads i 2011 blandt 800 virksomheder.

 

jørgen kring jensen 19 01

Formand Jørgen Kring Jensen

 

- Jeg har været en del af sparekassens bestyrelse i mere end 25 år, og gennem alle årene har vores fokus været på at bevare Frøs Sparekasse som en stærk og selvstændig, lokal sparekasse. For det gør en forskel, at vi har en lokal sparekasse i Syd- og Sønderjylland. Det er ikke nødvendigvis sparekassen, der kommer på podiet, når syd- og sønderjyske virksomheder vokser og skaber arbejdspladser. Men vi står lige nede foran og hepper med fra sidelinjen, siger Jørgen Kring Jensen, bestyrelsesformand i Frøs Sparekasse.

I dag har Frøs Sparekasse afdelinger i 11 syd- og sønderjyske byer og et erhvervscenter i forbindelse med hovedkontoret i Rødding. Der er 169 medarbejdere og flere end 50.000 kunder, hvoraf ca. 12.500 er garanter.

- Her på dagen for sparekassens 150-års jubilæum er vi stadig en selvstændig og lokal sparekasse. Det i sig selv er noget af en bedrift, for det er bestemt ikke alle pengeinstitutter, der kan bryste sig af at kunne fejre et 150-års jubilæum. Vi står her i dag på grund af vores dygtige medarbejdere og loyale kunder og garanter. Til dem skylder vi en stor tak – uden jer, ingen sparekasse, påpeger Jørgen Kring Jensen.

Max Semay Hovedskov fortsætter:

- Som tingene ser ud lige nu, forventer vi at kunne præsentere et flot resultat i løbet af de kommende uger – ja, det tenderer faktisk til at blive et rekordresultat i sparekassens historie, hvor vi står stærkere end nogensinde før med en kapital på mere end 900 mio. kr. Vi er klar på 150 år mere.

Grundet Covid-19 er en del af fejringen af den runde fødselsdag udskudt. I dag fejres jubilæet internt blandt medarbejderne. Senere på året holder sparekassen en fest for medarbejderne. For sparekassens garanter fejres jubilæet i forbindelse med garantmødet.

 

frøs max hovedskov pr

Adm. direktør, Max Semay Hovedskov

 

Fakta:

Frøs Sparekasse har pr. 30. juni 2021 12.494 garanter og flere end 50.000 kunder.
Sparekassen har 169 medarbejdere fordelt på staben i Rødding og 11 afdelinger i Rødding, Gram, Ribe, Haderslev, Vejen, Esbjerg, Kolding, Vejle, Aabenraa, Sønderborg og Brørup.

 

Skal du med på næste års vikingetogt i Jels, så skal du sætte kryds i kalenderen søndag 23. januar.

Her indbyder Jels Vikingespil nemlig til infomøde i Valhal ved Friluftsscenen i Jels.

 

(læs videre under annoncen)

Vejen Gymnasium og HF

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Den kommende sommers forestilling »Danemordet« er klar til for alvor at blive præsenteret for de mange frivillige vikinger, der vanligt ønsker at være en del af forestillingen.

- Vi er enormt glade for, at det professionelle hold bag forestillingen stort set er uden udskiftninger. Således at det igen i år vil være Louise Schouw der sidder i instruktør-stolen. Fægteinstruktør er igen David Owe, Joanne Eggert står igen i år for scenografien mens Clement Irbil er lysdesigner og Kim Eskesen vil trylle ved lydpulten, fortæller Janus Lynggaard, formand for Jels Vikingespil.

Informationsmødet er der, hvor nye og gamle vikinger mødes, og hvor man kan høre om alt det, man kan lave i vikingespillet. Er man god til at sy, bygge kulisser eller måske vil sælge popcorn, så er det til mødet, man kan høre mere om det.

Til informationsmødet er der også mulighed for at skrive sig op til audition, hvis man drømmer om at have en talerolle i 2022-forestillingen.

Hvis corona-restriktionerne forhindrer vikingerne i at mødes fysisk i Valhal, eller man som interesseret gerne vil vide mere, men ikke er tryg ved at møde op i Valhal, så vil årets infomøde også være at finde på Jels Vikingespils YouTube-kanal.

 

(Billedtekst: Selvom det først er til sommer, at vikingerne indtager friluftsscenen, så er det nu tid til at lade startskuddet til 2022-sæsonen lyde. Foto: Jels Vikingespil.)

 

Brandfolkene fra Rødding har i eftermiddag været af sted. 

Klokken 16.44 lød ABA-alarmen fra Rødding Fri Fagskole.

 

* * *

 

Coronaen spænder ben for de traditionelle åbent hus-arrangementer på Vejen Business College og Vejen Gymnasium og HF.

- Pga. covid-19 har vi besluttet at ændre åbent hus til individuelle rundvisninger. Book derfor gerne en corona-sikker rundvisning på skolen en dag, der passer jer, hvor forældre og kommende elever kan få mere at vide om skolens hverdag, om studieretninger og fagpakker og meget mere, skriver skolen Vejen Gymnasium og HF, der havde planlagt åbent hus både torsdag og lørdag.

Vejen Business College satsede på åbent hus lørdag, men det er aflyst:

- I stedet vil det være muligt for kommende elever og forældre at booke en individuel rundvisning på skolen, hvor der også orienteres om skolens uddannelser HHX, EUD Business og EUX Business, er meldingen fra Vejen BC.

 

Tre af områdets sogne ligger blandt de 25 sogne i Danmark, der har højest incidenstal.

 

(læs videre under annoncen)

IdeCentret - Casper på maling

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Det er Skrave, Malt og Skodborg sogne, der ligger i den kedelige top.

Det viser de tal, Statens Serum Institut har sendt ud i dag, og som du kan se i skemaet herunder.

Det er faktisk kun seks af sognene, der har en incidens på under 1000.

(Genrefoto: LLN Press©)

 

corona sognedata 05 01

Dagens tal fra Statens Serum Institut.

 

Vi har nu fået ny borgmester.

Samtidig med raketterne steg til tops ved årsskiftet, overtog den konservative Frank Schmidt-Hansen (C), Rødding, formelt posten som borgmester for Vejen Kommune.

Han afløser Egon Fræhr (V), der ikke stillede op ved valget 16. november.

Her endte konstitueringen efter valget med, at Frank Schmidt-Hansen nu kan få opfyldt drømmen om at sidde i borgmesterstolen de næste fire år - og måske længere.

 

* * *

 

Frank Schmidt-Hansen kommer fra Rødding, og kandidaterne fra det tidligere Rødding Kommune tog godt for sig af pladserne i det nye byråd i Vejen Kommune.

Otte af de 27 pladsen besættes af politikere bosat syd for Kongeåen.

Ud over Frank Schmidt-Hansen er det Morten Thorøe (V), Jørgen Lastein (V), Tanja Bachmann Hansen (A), Jakob Bech Jensen (C), Tanja Vestergaard Skøtt (A), Martin Clausen (A) og Martin Boye (L).

 

* * *

 

Vejen er kommunens største by, men det afspejler sig på ingen måde i sammensætningen af det nye byråd.

Endnu en gang er der kun få af de nyvalgte, der er bosat i Vejen. Helt præcist tre.

Det er Peter Svane (D), Peter Fallesen (A) og Jesper Vera (C), så de skal have stemmer udenfor byen, hvis der skal ske noget i Vejen.

 

* * *

 

11 nye er valgt ind i byrådet, der tirsdag har sit første møde efter konstitueringen,

De mødes dog ikke, da byrådsmødet med kun få punkter holdes virtuelt.

 

* * *

 

Det blev kvinderne, der blev de store tabere ved valget.

Fra årsskiftet sidder der kun syv kvinder i byrådet i Vejen Kommune.

Det er Bodil Staal (A), Tanja Bachmann Hansen (A), Anette Filtenborg (V), Elin Winther (A), Tove Gæmelke (V), Tanja Vestergaard Skøtt (A) og Marion Mortensen (V).

Af de syv kvinder er de fire altså valgt ind for Socialdemokratiet.

 

* * *

 

 sf 21 01

Det lykkedes ikke for Mia Sørensen at få plads i byrådet. Hun fik ganske vist flest stemmer hos SF, men partiets opstillingsform betyder, at hendes 216 stemmer ikke rækker. Partiets mandat går til Allan Thomsen, der fik 181 stemmer. (Foto: migogvejen)

 

byråd 21 03

Sådan ser det nye byråd ud. Peter Svane (D) nåede ikke at komme til fotograferingen. (Foto: migogvejen)

 

 

dagens nyheder i din mailbox

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du dagens nyheder sendt til din mailbox.

nyhedsbrev luft

-->