migogvejen - Her er plads til din annonce - top migogvejen - læses gratis migogvejen - topannonce - nyheder i mailbox

Marken er mejet, og høet er høstet.

 

(læs videre under annoncen)

Gadeberg Auto

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

 

- Nu er vi klar til at sætte ploven for veterantraktorerne, der giver pløjeopvisning begge dage.

Sådan lyder det fra Hygum Hjemstavnsgård forud for weekendens pløjedage.

Søndag sættes der også heste for ploven med præmieuddeling til hestepløjerne.

Søndag kl. 13.30 kommer slagteren forbi og viser, hvordan han i gamle dage tog hjem på gården for at slagte grisen. Her kan du også se, hvordan der laves blodpølse og medister, som kan smages.

Smedene forsøger sig med at lave tørvekul af tørv fra Fæsted Mose, som bruges i essen.

Har du knive og sakse, der trænger til at blive slebet, så står de klar til det.

- Hele gården summer af liv, der bliver nok at se på. Børneaktiviteter er der også fuld gang i. De kan komme hjem med en lille ting, de selv har hamret på hos smedjen, en kornbuket og mel, de selv har malet og reb, de selv har slået, lyder det videre i pressemeddelelsen.

Der vises også, hvordan man fremstillede kartoffelmel og æblemost.

(Arkivfoto: LLN Press©)

 

I Sdr. Hygum var der kampvalg om posterne i menighedsrådet.

 

(læs mere under annoncen)

377x300 Knudsen Porte ny

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

 

Der skulle vælges helt nyt råd, og det voldte ingen problemer ved aftenens valg.

- Der mødte 29 interesserede personer op og afgav deres stemme, fortæller afgående formand, Margith Clausen.

Fem personer sagde farvel til arbejdet, og nyvalgt blev Jessie Stenger, Lone Hagensen, Lars Christensen, Annika K. Mikkelsen og Sabine Lolk Vibild.

Som stedfortrædere blev Palle Andersen og Kirsten Marie Nielsen valgt.

- En dejlig aften for det afgående menighedsråd, som vil være det nye menighedsråd behjælpelig med vejledning og informationer, hvis der skulle være brug for det, siger Margith H. Clausen til migogvejen.

(Foto: LLN Press©)Jernbanestenen ved Æ'Kleinbahn mellem Rødding og Brændstrup har længe været synlig.

 

(læs videre under annoncen)

myreekspressen

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

 

Alligevel ønskede initiativtagerne i Brændstrup Hjemstavnsforening og Brændstrup Fællesforening at holde en officiel indvielse af stenen.

Det skete lørdag sidst på formiddagen, og folk strømmede til.

- Vi havde ventet måske 20-25 deltagere i arrangementet, lyder det fra formanden, Bjarne Larsen, men det holdt ikke.

Der kom tre gange så mange mennesker på cykel, gåben eller i bil for at være med til indvielsen.

Et arrangement, hvor der kom flere oplysninger og gode historier om den gamle bane, der kørte i perioden 1899-1938.

(Fotos: LLN Press©)

 

(opdateres)

æ kleinbahn 20 04æ kleinbahn 20 03æ kleinbahn 20 05æ kleinbahn 20 06æ kleinbahn 20 08æ kleinbahn 20 09æ kleinbahn 20 10æ kleinbahn 20 11

 

Der er i sommer spillet masser af padel på den nye bane i Rødding.

 

(læs videre under annoncen)

Martinsen bund

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

 

Den officielle åbning har til gengæld aldet vente på sig.

Coronaen har to gange flyttet åbningen, men i eftermiddag lykkedes det så at få banen åbnet.

Nogle erfarne spillere lagde for og viste lidt af spillet, hvor Rødding Centrets formand, Torben Falkenberg, bød velkommen og glædede sig over, at banen nu endelig kunne indvies officielt.

Og takkede de sponsorer, der har været med til at gøre byggeriet af banen mulig.

Derefter kunne andre også få lov at prøve spillet - eller spise en pølse og nyde en kop kaffe...

(Fotos: LLN Press©)

 

padel 06padel 04padel 05padel 08

 

28 personer - og en hund - var i dag på tur på Camino Frøs Herred.

 

(læs videre under annoncen)

Toyota Aygo

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

 

De tog del i bibliotekets tilbud om at deltage på den 10 kilometer lange tur, der startede ved Rødding Centret.

Turen ad den lokale pilgrimsrute blev afbrudt to steder med henholdsvis frokostpause hos J.H. Ståldesign i Brændstrup og kaffe ved forsamlingshuset i Sdr. Hygum.

Undervejs fortalte Carl Holst lidt om historien, og deltagerne oplevede Danmarks forskellige vejr.

- Vi fik mange positive tilbagemeldinger, så vi gør det helt sikkert igen og gør det til et fast tilbagevendende arrangement forår og efterår, lyder det fra Anja Sarah Pedersen fra biblioteket i Rødding.

I dag var det en organiseret tur, men Camino Frøs Herred kan man naturligvis også selv vandre.

(Fotos: Anja Sarah Pedersen)

 

camino anja 20 05camino anja 20 02camino anja 20 03camino anja 20 04camino anja 20 06

 

KFUM-spejderne i Kongeå-distriktet havde i dag inviteret deres medlemmer til orienteringsløb i Åtte Bjerge med fokus på genforeningen.

 

(læs videre under annoncen)

Vejen IC ny i fitness

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

 


Med hele 10 poster rundt i skoven var der rig mulighed for god motion til både krop og sjæl.

Enkelte opgaver kunne løses af alle aldre, mens andre opgaver var opdelt.

Inden start fik hvert hold fortalt en lille historie, og de fik samtidig udleveret en lille opgavepose og håndsprit.

En opgave kunne f.eks være, at de skulle måle højden på et træ i skoven.

På grund af corona-restriktionerne var de nødt til at gøre det lidt anderledes i år.

Spejderne blev sendt ud i hold og med afstand til de andre hold. Opgaverne var lavet således, at det var minimal med berøring.

Kongeå-distriktet fungerer som et samlingspunkt for 11 grupper af spejdere her i blandt Fole, Lintrup, Skodborg, Føvling og Grimstrup-Årre og bidrager til et større fællesskab mellem grupperne.

I distriktet afholdes aktiviteter og arrangementer, som henvender sig til alle spejdere i alle aldre. Det kan være den årlige distriktsturnering, kurser og distriktslederaftenener.

(Fotos: Ole Olesen Sørensen)

 

spejdere åtte oos 20 01spejdere åtte oos 20 02spejdere åtte oos 20 04spejdere åtte oos 20 05spejdere åtte oos 20 06spejdere åtte oos 20 07

 

Det er snart slut med at køre ind og ud af Gilbjergvej vest for Haderslevvej i Skodborg.

 

(læs videre under annoncen)

Martinsen bund

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

 

Udvalget for teknik og miljø i Vejen Kommune har besluttet at lukke vejen foreløbig som et forsøg i et år.

Krydset Haderslevvej/Gilbjergvej er udpeget som en sort plet. Der er således i perioden 2014-2018 registreret syv uheld i krydset med seks lettere personskader.

I fem af de syv uheld kolliderer et ligeud kørende køretøj på Haderslevvej med et ligeud kørende køretøj fra Gilbjergvej. Det vurderes derfor, at antallet af uheld kan nedbringes ved at lukke Gilbjergvej vest for Haderslevvej.

Forslaget om lukningen har været sendt i høring ved områdets beboere, virksomheder, grundejere m.fl., og der er kommet 18 høringssvar med meget blandede holdninger til en eventuel lukning.

Det bemærkes bl.a., at tiltaget vil flytte en del tung trafik, som i stedet vil passere Skodborg Børnecenter på Søndergade.

Skodborg Lokalråd foreslår, at man som følge af, at der flyttes trafik til Søndergade forbi Skodborg Børne Center, samtidig etablerer trafiksikkerhedsfremmende forslag ud for skolen. Lokalrådet støtter i øvrigt op om, at trafiksikkerheden forbedres i krydset Haderslevvej/Gilbjergvej.

I en stor del af høringssvarene foreslås det i stedet at etablere fuldt stop i krydset. Det vurderes kun i en begrænset periode at have en effekt på trafiksikkerheden i krydset.

Flere foreslår også at etablere bump eller chikaner på begge sider af Haderslevvej. Disse tiltag vurderes ikke at ville få den ønskede effekt, da man fortsat vil kunne køre lige over Haderslevvej, ligesom bump og chikaner alene etableres inden for byzone.

Enkelte foreslår også, at der i stedet etableres et signalanlæg, eller at Gilbjergvej lægges øst for Haderslevvej. Begge forslag vurderes, at ville forbedre trafiksikkerheden i krydset, men vurderes overslagsmæssigt at koste 10-20 gange mere end en lukning af krydsets vestlige ben.

I et par af høringssvarene er forventningen, at problemet blot flyttes til krydset Haderslevvej/Søndergade.

En enkelt grundejer gør opmærksom på, at vejlukningen vil skabe problemer for to virksomheder, der har lejet sig ind på matrikler i området.

Vejen påtænkes i forsøgsperioden spærret med spærrebomme, så lette trafikanter fortsat kan passere.

Trafikken på Haderslevvej vil sandsynligvis også vha. skilte blive gjort opmærksomme på, at Gilbjergvej er spærret.

Efter den 1-årige forsøgsperiode besluttes det, om Gilbjergvej skal lukkes permanent.

(Fotos: LLN Press©)

 

gilbjergvej 20 05

Kommunen foreslår at lukke den vestlige indkørsel af Gilbjergvej. (Illustration: Vejen Kommune)

 

gilbjergvej 20 01

Der er registreret mange uheld i krydset - det skal der nu gøres noget ved. (Dronefoto: LLN Press)

 

Når nøden er størst, er hjælpen nærmest, hedder et gammelt ord.

 

(læs videre under annoncen)

320x300 Troldestudiet med foto 04 06 20

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Der kan ikke holde en ambulance på alle gadehjørner, så derfor er folks viden om førstehjælp utrolig vigtig.

Takket været Rødding-firmaet European Ambulance Service og LifeAid fra Brejning er eleverne på Julemærkehjemmet Fjordmark i Kruså blevet meget klogere på den del af livet.

- Det var en fantastisk oplevelse, hvor børnene fik lært noget om førstehjælp og fik lov til at prøve og komme ind i ambulancen og prøve at ligge på en båre. Det er vigtigt, at også børn lærer førstehjælp, og det giver mange gode snakke igennem den proces, lyder det fra julemærkehjemmet, der er taknemmelig for at kunne give eleverne den mulighed.

- Vi havde en fantastisk dag, siger også indehaveren af ambulancefirmaet, Bjarne Christoffersen, til migogvejen.

(Fotos: Privatfotos)

 

ambulance julemærkehjem 20 01ambulance julemærkehjem 20 02ambulance julemærkehjem 20 03ambulance julemærkehjem 20 05

 

Selvom Lintrup stadig er berørt af corona-restriktioner, så er der igen begyndt at være liv i den lille landsby.

 

(læs videre under annoncen)

MC Syd bundannonce

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

I dag har »Jaguar Club of Denmark« således været på besøg ved Anitas Delikatesser på Lintrup Kro, hvor der blev budt på højtbelagt smørrebrød.

Efter frokosten gik turen videre til Wellings Landsbymuseum, hvor de fik fortællingen om Søren Welling og hans projekt med museet.

Fortællingen foregik i museets kirke, hvorfra de efterfølgende kunne gå rundt i museet på egen hånd.

Andre gæster, som besøgte museet i dag, fik lidt mere med fra oplevelsen end normalt.

Ikke nok med, at der kom gamle flotte Jaguarer ind på pladsen, så var der også en gruppe folkedansere fra Helle på besøg.

Folkedanserne havde medbragt deres egen frokost, som de valgte at nyde i museumshaven, alt imens der blev leveret stemningsmusik af en medbragt harmonika, og når folkedansere er glade og tilfredse, så kan intet stoppe dem fra at danse.

Museet har ikke det bedste underlag til udendørs dans, men de startede dog med at danse på græsset ud mod vejen, men det varede ikke længe, før at hele vejen var taget i brug, og med en person stående i hver side af vejen og holde øje med trafikken, kunne folkedanserne danse deres glæde ud til fryd for de andre gæster på museet.

(Fotos fra museet: Ole Olesen Sørensen© - foto fra Lintrup: Anitas Delikatesser)

 

jaguar 20 01 oosjaguar 20 02 oosjaguar 20 05 oosjaguar 20 06 oos

 

Sommeren går på hæld, men solen skulle vi gerne stadig opleve.

 

(læs videre under annoncen)

Kvickly

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

På Knagmøllevej ved Skudstrup er der sørget for i en periode endnu at kunne se solen - eller faktisk mange af dem.

På en længere strækning er der sået solsikker, der kan nydes.

Håbet er, at der gerne skulle kunne ses solsikker i mindst en måned endnu.

(Fotos: LLN Press©)

 

solsikker 20 02

 

dagens nyheder i din mailbox

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du dagens nyheder sendt til din mailbox.

nyhedsbrev luft