Den ekstra hånd - top Antenneforeningen Vejen - topannonce Skjern Bank - vi er lige i Bramming

Et flystyrt i sommer har fået Kolding Flyveklub - svæveflyveklubben i Gesten - til at skærpe undervisningen.

 

(læs videre under annoncen)

377 x 300 IT El Teknik

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

- Som følge af dette havari indførte svæveflyveklubben en grundigere gennemgang af startproceduren med hver enkelt flyveelev, når flyveeleven under dobbeltstyring selv var klar til at udføre starterne, skriver Havarikommissionen i sin  rapport.

Et svævefly forulykkede 7. juni klokken 12.30, men de to personer slap uskadte fra havariet, der skete klokken 12.30.

Til gengæld skete der skader på svæevflyet.

Om styrtet skriver Havarikommissionen:

»Svæveflyet med en flyveinstruktør og en flyveelev ombord startede fra bane 28 ved hjælp af en spilstart.

Da svæveflyet under stigning var cirka 10-15 meter(m) over jorden, bemærkede flyveinstruktøren, at svæveflyet ikke længere blev trukket frem, fordi spilstartswiren var blevet slap.

Flyveinstruktøren flyttede hånden fra luftbremse til udløserhåndtaget og frakoblede svæveflyet fra spilstartswiren.

Samtidigt med, at flyveinstruktøren havde hånden fremme ved udløserhåndtaget, udfældede flyveeleven luftbremserne fuldt ud og skubbede styrepinden helt frem.

Flyveinstruktøren indfældede luftbremserne, men nåede ikke at rette svæveflyet op, før næsen på svæveflyet ramte jorden hårdt i en stejl vinkel.

Svæveflyet ramte jorden med næsen herefter næsehjulet, hovedhjulet og halepartiet.

Svæveflyet kom i luften igen og fløj 16 m, før hovedhjul og højre vinge ramte jorden.

Svæveflyet fløj herefter yderligere 13 m, før svæveflyet ramte jorden på hovedhjulet og næsehjulet.

Landingsafløbet skete over ca. 16 m, hvor svæveflyet ændrede retning mod højre.

Svæveflyet kom til et fuldt stop ca. 258 m fra svæveflyets startpositionen.

Havariet skete i dagslys og under visuelle vejrforhold (VMC).«

(Genrefoto: LLN Press©)

 

Havarikommissionens rapport kan læses her:

https://havarikommissionen.dk/media/12703/2020-218.pdf

 

»Byskov med i prisen... fordrejet sag i Gesten«.

Sådan skriver byrådsmedlem Anni Grimm (løsgænger) i overskriften i forbindelse med omtalerne af den nye udstykning og det rekreative område i Gesten. Hun skriver i et debatindlæg:

 

»Til min store overraskelse stødte jeg på en overskrift i dagens nyheder fra Migogvejen.dk, der skiltede med »Byskov med i prisen« på baggrund af økonomiudvalgets splittede tilgang til metodevalget ved at erhverve jord til byggegrunde, der ganske rigtigt har været efterspurgt i en årrække.

I mine år her i Gesten har jeg på intet tidspunkt hørt om et behov hos Gestenborgerne for (endnu) et rekreativt prestigeprojekt i form af en byskov, som sælger - landmand Hans Gert Jacobsen - meget belejligt har opfundet i forsøg på at opnå Vejen Kommunes velvilje til at købe 12.5 ha jord til en ikke efterspurgt skov, når behovet reelt kun er 4.5 ha til udstykning af byggegrunde.

Må jeg erindre om, at vi har at gøre med skatteborgernes penge - uanset hvilken kasse de tages fra, og må jeg ligeledes erindre om Marion Mortensens (V) prestigeprojekt, der blev søsat for få år siden - en park med alt, hvad der bimler og bamler på det gamle grønne idrætsplads område. Et projekt, der vel er brugt rigeligt mange penge (i mio. str.?) på at planlægge, ligesom Vejen Kommune har brugt skattekroner i yderligere ukendt omfang på at lokalplanlægge projektområdet.

Siden har projektet tilsyneladende lidt en stille død, og jeg har ikke hørt om noget savn hos Gestenborgerne, der har masser af lys, luft, idrætsplads, egne haver og dejlige marker at nyde.

Mon ikke de 3 »opstemte« økonomiudvalgsmedlemmer skulle klappe hesten i denne sag og glæde sig over, at de undgik at bruge andre folks penge ved at opfinde behov, der ikke er efterspurgt, og ... skaffe landmanden af med ekstra 12.5 ha jord !

Jeg sender gerne en tak til de tre økonomiudvalgsmedlemmer, der tænkte sig om i tide og undlod at presse behov ned over borgerne, som disse ikke har efterspurgt - for andre folks penge forstås.

Hvis landmandens pression dermed ikke virker efter hensigten, er det jo hans helt enkle ret at sige nej til at sælge de 4.5 ha, Vejen Kommune har brug for.«

 

Indlægget fra Anni Grimm kommer på baggrund af tidligere artikler på migogvejen:

https://migogvejen.dk/nyheder/gesten/4638-byskov-med-i-prisen

https://migogvejen.dk/nyheder/gesten/4619-strid-om-jorden

 

320x300 Troldestudiet med foto 04 06 20

 

 

Folk i Gesten har i flere år efterspurgt kommunale byggegrunde, og et nyt område er udpeget, men politisk uenighed kan betyde, at ejeren af jorden siger nej til at sælge jorden til kommunen.

 

(læs videre under annoncen)

Vejen IC ny i fitness

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Som mange andre i området ser gårdejer Hans Gert Jacobsen gerne, at der bliver mulighed for at købe byggegrunde i byen.

Han stiller også gerne jorden til rådighed, men det bliver ikke for enhver pris.

- Enten skal de købe det hele, eller også skal de ikke købe noget. Jeg vil ikke gøre ejendommen dårligere ved et salg af en mindre del af marken, lyder den klare melding fra Hans Gert Jacobsen til migogvejen.

Han har været i kontakt med kommunen omkring en handel, og der var snak om køb af et 17 hektar stort område nær hans ejendom på Stilundvej i Gesten.

Kommunalt var det delt op i to områder. 4,5 hektar jord til udstykning til parcelhusgrunde og 12,5 hektar til rekreativt område. Ifølge Hans Gert Jacobsen er der også taget jordbundsprøver på hele arealet.

- Hvis jeg sælger det lille område, skal jeg stadig drive det andet, og så skal jeg køre med de store maskiner ned ad en villavej for at komme derned. Det kan kun give ballade, påpeger gårdejeren, der typisk dyrker korn på området.

Han kan tværtimod se en fordel for byen, hvis der kommer det rekreative område, der kommer til at ligge tæt på boliger og skole, så det ikke er nødvendigt at køre for at komme på skovtur.

Hans Gert Jacobsen mener, at en byskov vil være med til at øge livskvaliteten i byen, og han har valgt ikke bare at se til, mens politikerne skændes.

- Jeg har fået lavet en tegning over området, hvor jeg planter skoven til. Det kan gøres via midler fra skovrejsnings-puljen, så reelt kan Vejen Kommune få en byskov med i prisen kvit og frit. Det vil være en lækkerbidsken for byen, understreger Hans Gert Jacobsen overfor migogvejen.

Sagen om køb af jorden har været til debat i økonomiudvalget, hvor de seks fremmødte var splittede. Tre stemte imod, så derfor faldt ideen om at købe jord til et rekreativt område - i hvert fald i første omgang.

(Foto: LLN Press©)

 

migogvejen har tidligere skrevet om det splittede økonomiudvalg:

https://migogvejen.dk/nyheder/gesten/4619-strid-om-jorden

 

skov kort gesten

Sådan kan det rekreative område komme til at se ud - og kommunen kan få byskoven med kvit og frit, hvis politikerne ændrer mening.

 

Køb af landbrugsjord til henholdsvis boligbyggeri og rekreative formål skiller vandene i byrådet i Vejen.

 

(læs videre under annoncen)

377 x 300 Gadeberg Auto ny

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Eller mere præcist er det i økonomiudvalget, at der er stor uenighed om køb af jord i Gesten.

De seks fremmødte politikere var delt lige over på ugens økonomiudvalgsmøde. Tre politikere vil alene købe jord til byggegrunde, mens de tre andre også ønsker at købe et stykke jord til rekreative formål.

De tre Venstre-medlemmer, Egon Fræhr, Morten Thorøe og Malene K. Nielsen, stemte for at købe både de 4,5 hektar til selve udstykningen og 12,5 hektar til et rekreativt område.

Jørgen Thøgersen (A), Bodil Staal (A) og Frank Schmidt-Hansen (C) ønsker alene at købe jorden til udstykningen.

Punktet blev behandlet i forbindelse med nye arealudlæg i kommuneplanen.

 

(læs videre under billedet)

gesten kort udvidelse

Sådan ser kortet for området ved Troldhedestien ud. 

 

I Gesten og i partiet Venstre ærgrer man sig over, at der er modstand mod købet af de 12,5 hektar til et rekreativt område.

- Det er vigtigt, at det også er muligt at bosætte sig i landsbyerne, og derfor skal vi have gang i etableringen af byggegrunde i Gesten, som i mange år ikke har haft kommunale byggegrunde, lyder det fra Venstres Morten Thorøe.

- I Vejen har vi købt Stenninggaard til fremtidige udvidelser, og her lægges der op til at lave store grønne områder, så hvorfor ikke i Gesten, fortsætter Morten Thorøe.

Han påpeger samtidig, at kommunen selvfølgelig skal passe på pengene, men når muligheden nu er til stede som her, skal man også at købe jorden til det rekreative område.

- Det er en oplagt mulighed, som vi bør udnytte, mener det lokale byrådsmedlem, Marion Mortensen (V).

Også næstformanden i lokalrådet, Per Solgaard, håber, byrådet vil lave det grønne og rekreative område i Gesten, hvor noget kan laves til Gesten Byskov.

- Vi har også tidligere oplevet stor interesse for storparceller her i Gesten, og den mulighed kan der jo også være, noterer Per Solgaard.

 

(læs videre under billedet)

 

gesten jord 21 01

Byrådsmedlemmerne Morten Thorøe (V) og Marion Mortensen (V) håber sammen med Per Solgaard fra Gesten Lokalråd, at det ender med, at kommunen også køber jord til det rekreative område. (Foto: LLN Press©)

 

 

 Det socialdemokratiske byrådsmedlem, Jørgen Thøgersen, afviser tanken om at skulle købe de ekstra 12,5 hektar jord for at lave et rekreativt område i Gesten.

- Udgangspunktet er, at vi skal købe det, der er brug for. Det er godt købmandsskab, påpeger Jørgen Thøgersen overfor migogvejen.

- 12,5 hektar er et voldsomt stort område at udlægge til et grønt område, fastslår Jørgen Thøgersen.

Ejeren af landbrugsjorden ønsker at sælge hele området og ikke kun de 4,5 hektar, der langt om længe kan skabe nye, kommunale byggegrunde i Gesten.

- Vi skal købe det, vi ønsker. Det kan skabe præcedens, hvis vi bare siger ja til at købe den ekstra jord. Vi ønsker at købe det, der er brug for, og ikke mere, understreger Jørgen Thøgersen.

Morten Thorøe (V) ærgrer sig over, at der er modstand mod købet, men han har ikke givet op. Han håber, det vil lykkes at få etableret også det rekreative område og ikke kun de manglende byggegrunde.

 

jørgen thøgersen 1

Jørgen Thøgersen mener, kommunen kun skal købe det, der er brug for. Derfor bliver det et nej til det 12,5 hektar store, rekreative område i Gesten. (Arkivfoto: LLN Press©)

 

Der er for alvor ved at blive ryddet op ovenpå julen.

 

(læs videre under annoncen)

Vejen Kommune bundannonce

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Juletræerne er brugt for denne gang, og det sendte i dag spejderne i Gesten på gaden.

Traditionen tro blev der samlet træer på årets anden lørdag, og meldingen er klar.

- Vi har ikke tidligere samlet så mange juletræer, er meldingen efter dagens indsamling af et halvt hundrede træer.

Træerne bliver i området og genbruges - dog ikke til juletræ.

Fire biler kørte rundt i området og samlede træer ind. Træer, der var pyntet med en pose med 25 kroner.

Nogle gav også en skilling, selvom de faktisk ikke havde et juletræ.

Pengene ved indsamlingen går til spejderarbejdet i Gesten.

Blandt hjælperne var Nanna Winther Romerlund Rasmussen og Christian Lykke Jeppesen.

(Foto: LLN Press©)

 

Der er landsdækkende hastighedskontrol i denne uge.

 

(læs videre under annoncen)

Toyota Aygo

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Det betyder, at der er ekstra folus på at »fange« de bilister, der kører for hurtigt.

Fotovognen har således været på Lunderskovvej mellem Gestenvej og Kragelundkrydset i dag.

Som altid er der gang i blitzen på den strækning.

- 31 blev blitzet, hvoraf to også får klip i kørekortet. Den hurtigste kørte 116 km/t.

- Sænk farten, så alle kommer sikkert frem, skriver ATK-operatøren på politiets Twitter-profil.

Om ugens kampagne skriver Rigspolitiet bl.a.:

- Ved den første corona-nedlukning i marts 2020 kunne vi konstatere, at indtil flere bilister fik den opfattelse, at tomme veje var lig med fri hastighed. Det resulterede i nogle meget grimme uheld, der kunne have været undgået, hvis trafikanterne havde overholdt fartgrænserne. Vi arbejder hver eneste dag for at nedbringe antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken, hvorfor vi ikke vil acceptere, at nogle trafikanter blæser på love og regler. De skaber utryghed og bringer sig selv og andre i fare. Derfor sætter vi massivt ind med hastighedskontroller i hele landet i denne uge, siger Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, i en pressemeddelelse.

(Genrefoto: LLN Press©)

 

Borgerne i Gesten har længe sukket efter muligheden for at købe ledige grunde.

 

(læs videre under annoncen)

Gadeberg Begravelsesforretning 377 x 300

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Nu ser det ud til at, at der endelig sker noget - foreløbig på skrivebordet.

De første streger til en ny lokalplan er tegnet.

Det handler om arbejdet med at udarbejde en ny lokalplan - lokalplan 324 - Boligformål i Gesten.

- I Gesten vurderes der at være potentiale for øget bosætning og dermed også for at understøtte Gesten som en attraktiv lokalby. På den baggrund arbejdes der bla. med at lave et nyt boligområde med en ny kommunal boligudstykning i Gesten, lyder forvaltningens indstilling til politikerne i økonomiudvalget.

I forbindelse med arbejdet med den igangværende revision af kommuneplanen forventes der udlagt et nyt rammeområde til boligformål på ca. 4,5 ha nord for Troldhedestien.

- I tilknytning hertil kan der udlægges et nyt rammeområde til rekreativt formål på ca. 12,5 ha, lyder det videre.

Boligområdet forventes anvendt til åbent lav og tæt lav bebyggelse, og det kan disponeres, så det kan byggemodnes i etaper.

- For at sikre muligheden for salgsklare byggegrunde i Gesten medio 2022 er det hensigtsmæssigt at igangsætte lokalplanarbejdet og byggemodningsskitsering med henblik på, at der umiddelbart efter kommuneplanens vedtagelse ultimo 2021 kan vedtages et lokalplanforslag. Herefter skal lokalplanforslaget i offentlig høring og endeligt vedtages, lyder det videre fra administrationen.

Hele området er i dag privat ejet, og det forventes, at Vejen Kommune skal købe arealet, der tilsyneladende får indkørsel fra Stilundvej.

Når lokalplanen er udarbejdet, skal den i offentlig høring i fire uger, og som nævnt ventes der at gå halvandet år, inden grundene er klar.

(Illustration: Vejen Kommune)

gesten kort udvidelse

Sådan ser den første illustration til et nyt boligområde i Gesten ud.

 

 

 

I perioden op mod nytår blev mange postkasser og skraldespande sprængt i luften af formentlig kanonslag.

 

(læs videre under annoncen)

377x300 Vejen Gymnasium 2020

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Hærværket fortsatte omkring årsskiftet, hvor der rundt i kommunen er sket en del hærværk.

På Gyvelvej 4 i Gesten gik det ikke kun ud over selve postkassen. Sprængningen tog en muret søjle med i faldet.

Ellers har det været en dag, hvor der var masser af rydde op efter affyringen af nytårskrudt.

I øvrigt affyring, der blev beundret af mange.

(Foto: Benny Jakobsen + LLN Press©)

 

Vi nærmer os afslutningen på årets jule-(lys)-kalender på migogvejen.

 

(læs videre under annoncen)

Vejen IC ny i fitness

(tryk på annoncen og se mere)

 

Bag dagens låge gennem der sig motiver fra Rugholmvej mellem Gesten og Gamst.

I morgen vender vi tilbage med julelys fra et andet sted i kommunen.

(Fotos: LLN Press©)

 

22 12 jul gamst 20 0122 12 jul gamst 20 0222 12 jul gamst 20 03

 

Her kan du se, hvad der har gemt sig bag årets andre låger:

https://migogvejen.dk/holsted/4518-21-december-2020

https://migogvejen.dk/vejen/4517-20-december-2020

https://migogvejen.dk/holsted/4514-19-december-2021

https://migogvejen.dk/brorup/4508-18-december-2020

https://migogvejen.dk/holsted/4504-17-december-2020

https://migogvejen.dk/rodding/4500-16-december-2020

https://migogvejen.dk/vejen/4492-15-december-2020

https://migogvejen.dk/rodding/4488-14-december-2020

https://migogvejen.dk/brorup/4483-13-december-2020

https://migogvejen.dk/nyheder/gesten/4478-12-december-2020

https://migogvejen.dk/brorup/4471-11-december-2020

https://migogvejen.dk/vejen/4466-10-december-2020

https://migogvejen.dk/vejen/4462-9-december-2020

https://migogvejen.dk/brorup/4457-8-december-2018

https://migogvejen.dk/vejen/4453-7-december-2020

https://migogvejen.dk/holsted/4449-6-december-2020

https://migogvejen.dk/holsted/4444-5-december-2020

https://migogvejen.dk/vejen/4438-4-december-2020

https://migogvejen.dk/vejen/4431-3-december-2020

https://migogvejen.dk/rodding/4424-2-december-2020

 https://migogvejen.dk/rodding/4418-1-december-2020

 

Så er vi tæt på at være halvvejs til juleaften.

 

(læs videre under annoncen)

Gadeberg Begravelsesforretning 377 x 300

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Det er tid at åbne låge nummer 12 i julekalenderen på migogvejen.

Her gælder det julelys i området, og bag dagens låge gemmer der sig et motiv fra Stadion Alle 9 i Gesten.

(Foto: LLN Press©)

 

dagens nyheder i din mailbox

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du dagens nyheder sendt til din mailbox.

nyhedsbrev luft

-->