Den ekstra hånd - top Antenneforeningen Vejen - topannonce Skjern Bank - vi er lige i Bramming

Det ligger nu fast, at Gesten Børnecenter skal have ny leder.

 

(læs videre under annoncen)

myreekspressen

(tryk på annoncen og se mere)

 

 Det ligger fast efter en periode med uro på skolen, hvor bestyrelsen udtrykte mistillid til lederen.

- Jeg har i dag lavet en aftale med Janus Harloff Lynggaard om, at han stopper som leder på Gesten Børnecenter, fortæller Regin Holm Nielsen, skolechefen i Vejen Kommune.

- Der har været mange overvejelser om, hvordan vi samlet bedst muligt kunne tilgodese ledelsesbehovene i Gesten Børnecenter og vurderet, der skal en anden øverste leder til, lyder det i et informationsbrev til forældre og medarbejdere.

Karen Bohlbro bliver i den kommende periode konstitueret leder af Gesten Børnecenter.

- Vi fortsætter med, at ledelsen i Gesten er i et tættere samarbejde med ledelsen på Bække Skole, da de i forvejen er forbundet i forhold til udskolingen. Det gøres i den kommende periode, så den faglige viden omkring skoledelen sikres, noterer skolechefen.

Janus Lynggaard varetager et barselsvikariat i Skoler, Kultur & Fritid i den kommende tid.

- Jeg skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at hverken Karen eller jeg kan svare på yderligere spørgsmål omkring det, at Janus stopper, da det juridisk opfattes som en personalesag, som vi dermed ikke kan kommentere, lyder det fra Regin Holm Nielsen.

- Ledelsen har arbejdet hårdt på at få skemaer på plads, og hvilke lærere og pædagoger der skal have hvilke klasser. Det er rigtig dejligt for både børn, forældre og medarbejdere, at de kender det kommende års skemaer, og hvilke medarbejdere, der skal være i den enkelte klasse. Vi håber på fortsat stor opbakning i forhold til Gesten Børnecenter, så vi sammen kan skabe et stærkt og godt læringsmiljø i Gesten, skriver skolechefen og ønsker alle en god sommer.

 

migogvejen har tidligere omtalt sagen:

https://migogvejen.dk/nyheder/gesten/5408-flag-i-skolegarden

https://migogvejen.dk/nyheder/gesten/5407-til-kamp-for-centret

 

Byggegrunde har i mange år været en mangelvare i Gesten, og borgerne blander sig nu for alvor i fremtiden.

Det skete i eftermiddag, hvor tre repræsentanter fra byrådet afleverede underskrifter til borgmester Egon Fræhr (V) på rådhuset i Vejen.

 

(læs mere under annoncen)

Gadeberg Begravelsesforretning 377 x 300

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Det var tre repræsentanter for Gesten Lokalråd, formanden Steffen Christensen, Sille Raun og Claus Grynderup, der havde fået et møde med borgmesteren.

Her afleverede de 285 underskrifter fra folk i området. Mennesker, der er utilfredse med det oplæg til byggegrunde, der er i udkastet til kommuneplanen for Vejen Kommune 2021-2033.

Politisk er der tidligere lagt op til, at der skal etableres kommunale byggegrunde ved Stilundvej i Gesten, men der er strid om, hvor meget jord, der skal købes.

Flertallet i økonomiudvalget ønsker alene at købe jord til byggegrunde, mens mindretallet bestående af tre Venstre-medlemmer mener, der skal købes både 4,5 hektar til udstykning og 12,5 hektar til et rekreativt område.

»Området, som i kommuneplanen 2021-2033 er lagt ud til nye byggegrunde i Gesten, er utilstrækkelig. Vi vil gerne sikre den positive udvikling, som Gesten oplever i denne tid. En udvidelse af Gesten vil gavne lokalområdet og få  Gesten til at være attraktiv for nytilflyttere. Planerne for fremtidige udvidelser skal give mening og være tydelige. Derfor mener vi i Gesten, at området skal udvides og dermed være klar i kommuneplanen, når der skal udstykkes yderligere byggegrunde«, lyder det bl.a. i det høringssvar, der er sendt til kommunen.

Borgmester Egon Fræhr takkede for besøget og indsigelserne uden at gå ind yderligere drøftelser.

- Ønsket om byggegrunde i Gesten har været der i mange år og er velbegrundet, og der er potentiale i Gesten. Byen har en super beliggenhed tæt på motorvej og Kolding. Havde der været byggegrunde, havde der helt sikkert været solgt nogle, konstaterede Egon Fræhr.

Nu håber lokalrådet og folk i området, at kommuneplanen ændres.

- Hovedbudskabet er, at der ikke er tilstrækkeligt med det lille område. Der skal være mulighed for plads mange år frem, påpeger Steffen Christensen.

Udkastet lyder på, at der skal laves grunde nærmest Stilundvej, og der skal stadig være landbrug i området bag - og dermed trafik med landbrugsmaskiner gennem villakvarteret.

»Der ikke mange småbørnsfamilier, der ønsker store landbrugsmaskiner, herunder gyllevogne, plove, traktorer og andre maskiner igennem et lukket villakvarter«, lyder det i høringssvaret, der henvises til nedenfor..

Høringssvaret bliver nu en del den politiske behandling, og kommuneplanen skal være færdig inden årets udgang.

(Foto: migogvejen©)

  

 

høringssvaret, som 285 har skrevet under på, kan findes i sin helhed her:

http://gestensogn.dk/wp-content/uploads/2021/06/Gesten-Lokalr%C3%A5ds-H%C3%B8ringssvar.pdf

 

migogvejen har tidligere skrevet om den mulige udstykning af byggegrunde i Gesten:

https://migogvejen.dk/nyheder/gesten/4657-fordrejer-sagen

https://migogvejen.dk/nyheder/gesten?start=10

https://migogvejen.dk/nyheder/gesten?start=20

https://migogvejen.dk/nyheder/gesten/4619-strid-om-jorden

 

gesten lokalråd 21 02

Lokalrådets formand, Steffen Christensen, skriver under i forbindelse med besøget hos borgmesteren, mens Sille Raun og Claus Grynderup ser på.

 

 

 

Der var både smil og tårer i skolegården ved Gesten Børnecenter torsdag eftermiddag.

 

(tryk på annoncen og se mere)

Martinsen bund

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

En række forældre og elever troppede op med flag for at hilse af med fire af de ansatte.

Tre skifter job, mens Lisbeth Utoft, Egtved, takker af for at gå på efterløn.

Hun siger farvel til børnehaveklassen i Gesten efter 23 år.

Den officielle del var overstået, da en række børn og forældre mødte frem.

- Det var sådan en spontan opfordring til forældrene for at markere, at vi står bag personalegruppen, fortalte skolebestyrelsens næstformand, Sanne Dollerup, til migogvejen.

Det sker i en tid, hvor det er uvist, hvordan fremtiden arter sig for skolen. Bestyrelsen har som tidligere omtalt udtrykt mistillid til skoleleder Janus Lynggaard - https://migogvejen.dk/nyheder/gesten/5407-til-kamp-for-centret.

(Fotos: migogvejen©)

 

gesten børnecenter 21 02gesten børnecenter 21 04gesten børnecenter 21 05gesten børnecenter 21 06

 

Børnene i Gesten Børnecenter har i dag taget fat på deres sommerferie, men de og deres forældre aner ikke, hvad de vender tilbage til efter sommerferien.

 

(læs videre under annoncen)

myreekspressen

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Skolebestyrelsen har meddelt forældrene, at de har mistet tilliden til børnecenterleder Janus Lynggaard, der derfor ikke er på skolen i øjeblikket og formentlig ikke kommer igen.

Sagen er dog ikke afsluttet.

- Vi er kede af den usikkerhed, personalet og vi som forældre står i i øjeblikket og er kede af, at der ikke er kommet en afklaring.

Sådan siger næstformand og formand for skolebestyrelsen, Sanne Dollerup og Kristian Gammelgård Riis, til migogvejen, da vi besøgte skolen.

Bestyrelsen vil ikke komme nærmere ind på, hvad problemet er. Overordnet set handler det om manglende samarbejde med skolelederen.

- Som forældre og bestyrelse er vi bekymrede, og problemet falder på et kedeligt tidspunkt her op til sommerferien, noterer Kristian Gammlgård Riis.

Sammen med Sanne Dollerup gør formanden det dog klart, at de bakker op om centret og skolens personale, som dog er meget reduceret. Fire har sagt farvel til skolen til fordel for et andet job eller for at gå efterløn.

Siden onsdag har migogvejen forsøgt at få en kommentar fra Regin Holm Nielsen - chef for skole, kultur og fritid i Vejen Kommune. Han har villet sende noget ud, men det er endnu ikke sket.

Også nogle elever - forældre - har valgt at sige farvel til Gesten Børnecenter, og dermed falder elevtallet.

- Det er korrekt, der kører en personalesag på skolen, men det tager forvaltningen sig af, konstaterer formanden for kommunens udvalg for skoler og børn, Claus Kulmbach (V), overfor migogvejen.

Han påpeger samtidig, at centret ikke er på vej til en lukning:

- Skolen er på ingen måde på vej til en lukning. Bliver der færre end 100 elever, kan det komme på tale, at det bliver en filialskole, som vi har set flere steder i kommunen med en ledelse fra en anden, men den lukker ikke, understreger Claus Kulmbach overfor migogvejen.

Janus Lynggaard har ikke ønsket at kommentere sagen overfor migogvejen.

(Foto: migogvejen©)

377x300 sommerpas 2021 vic

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Begrebet guldkonfirmander er kendt hos de fleste.

 

(læs videre under annoncen)

Kvickly

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Altså mødes 50 år efter konfirmationen for at udveksle minder og snakke om fremtiden.

I Gesten er et hold konfirmander gået et skridt videre.

Nu er de mødtes som diamant-konfirmander - altså 60 år efter konfirmationen i Gesten Kirke.

18 konfirmander mødtes i dag til frokost på golfbanen i Læborg.

Og det er langt fra første gang, de mødes. Det er faktisk ottende gang, der er tid til at mødes.

De blev konfirmeret i 1961 og har siden mødtes i 1986, 1996, 2002, 2006, guldkonfirmationen i 2011, 2016 og 2018.

(Foto: migogvejen©)

 

 

Et nyt initiativ så dagens lys i Gesten i dag - et byloppemarked.

 

(læs videre under annoncen)

cs nørregade 90 kr

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Et initiativ taget af lokalrådet, og meldingen er klar.

- Det gik over al forventning, siger formanden, Steffen Christensen, til migogvejen efter dagens aktiviteter.

Han er så begejstret for afviklingen, at han er klar til at gentage successen næste år måske i maj.

Regnen gav en kedelig start på dagen, hvor mange ting var dækkede til og folk iklædt regntøj, da migogvejen kiggede forbi.

- Derefter blev det faktisk tørvejr, og da det først klarede op, myldrede folk til. Der var masser af liv og folk over det hele, og nogle fik hilst på mennesker, de aldrig havde mødt, fortsætter Steffen Christensen.

Målet var ikke at få solgt mest, men også det sociale for byen.

- Der kom også mennesker udefra, og de professionelle kræmmere kom også og var pågående i deres køb, så næste gang skal vi have vores borgere klædt på også til den del, noterer Steffen Christensen.

Flere end 50 husstande havde ting til salg foran deres bolig eller i garage eller carport, og ifølge rådets formand var der mange ting, der i løbet af dagen skiftede ejer.

- Vi fik meget ros for en rigtig hyggelig dag, understreger Steffen Christensen, der havde en travl dag sammen med de andre i lokalrådet.

(Fotos: migogvejen©)

 

byloppemarked 21 01

Pia Hertzberg er ferm med perlerne og glædede sig over initiativet med et byloppemarked.

 

byloppemarked 21 03

Claus Grynderup, Sille Raun og formanden Steffen Christensen - alle fra Gesten Lokalråd - mener, at byloppemarkedet skal gentages.

 

 

Tre typer af mus sætter en stopper for det såkaldte Balic Pipe-projekt, der bl.a. går gennem den nordlige del af kommunen fra Egtved ned over Veerst og Gesten til Lunderskov.

 

(læs videre under annoncen)

Vejen Varmeværk - generalforsamling

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

- Miljø- og Fødevareklagenævnet har 31. maj 2021 ophævet den miljøtilladelse til Baltic Pipe-projektet, som Miljøstyrelsen udstedte 12. juli 2019, skriver Energinet på sin hjemmeside.

- Ifølge klagenævnet udstedte Miljøstyrelsen miljøtilladelsen, før det var tilstrækkeligt belyst, hvordan de såkaldte bilag-IV-arter, fx hasselmus, birkemus og flagermus og deres yngle- og rasteområder, bliver beskyttet under arbejdet med den ca. 210 km lange gasledning, lyder det videre.

- Vi er meget kede af afgørelsen. Da vi i 2019 fik myndighedernes miljøtilladelse til Baltic Pipe, var det beskrevet, at der skulle arbejdes videre med en række tiltag for at sikre gode levevilkår for bl.a. de hasselmus, birkemus og flagermus, der lever nogle af de steder, Baltic Pipe-ledningen går igennem. Vi har siden arbejdet videre med en række tiltag for at beskytte dyrene. Men klagenævnet siger, at alle de tiltag skulle have været helt klarlagt, inden miljøtilladelsen blev givet, siger Marian Kaagh, vicedirektør og leder af Energinets afdeling for anlægsprojekter.

Energinet vil nu sammen med myndighederne få klarlagt, hvilke konsekvenser afgørelsen får for Baltic Pipe-projektet, men er i gang med en nedlukningsplan af anlægsarbejderne, indtil der foreligger de nødvendige tilladelser.

- Klagenævnet har ophævet miljøtilladelse, og vi har nu brug for grundigt at undersøge, hvad det betyder for Baltic Pipe-projektet og især anlægsarbejdet de steder, hvor de beskyttede bilag-IV-arter lever. Baltic Pipe er et stort anlægsprojekt, der krydser Danmark, og som ikke kan undgå at skabe gener, men vi har fuldt fokus på, at gasledningen bliver anlagt så skånsomt som muligt overfor mennesker og natur, herunder også at sikre gode levevilkår for beskyttede arter, som undervejs kan blive berørt, siger Marian Kaagh og forklarer, at så snart der er klarhed, vil Energinet informere yderligere.

Baltic Pipe er en gasrørledning, der årligt skal transportere op mod 10 milliarder kubikmeter gas fra de norske gasfelter gennem Danmark og videre til Polen.

(Fotos: migogvejen©)

 

gas 21 01 

Der er en rørlagerplads til projektet på Egholtvej. (Foto: migogvejen©)

 

 

Lokalplanen for en ny købmandsbutik i Gesten er nu på plads, men det skete ikke uden modstand på byrådsmødet.

 

(læs videre under annoncen)

Martinsen bund

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

 

Modstanden kom fra løsgængeren Anni Grimm.

- Tidligere behandling af sagen er ifølge min overbevisning skjult erhvervsstøtte, lød det fra Anni Grimm.

Hun hentydede dermed til, at byrådet har givet tilskud til nedrivning af erhvervsbygningen på Andstvej, der skal brækkes ned for at gøre plads til en købmandsbutik.

- Der tages heller ikke hensyn til trafikstøj og -farligheden på Andstvej. Der er i forvejen meget trafik i form a bl.a. traktorer, så Andstvej er ikke egnet til yderligere trafik, mener Anni Grimm.

En holdning, det lokale byrådsmedlem, Marion Mortensen (V), ikke deler. Hun afviste, at der vil komme mange ekstra lastbiler ved at etablere en købmandsbutik, men selvfølgelig gerne flere kunder. Hun kaldte det en rigtig go' løsning for Gestens fremtid.

- Nu går der vist for meget gøjt i det. Det er et dejligt, at der laves sådan et arbejde i Gesten. Lad os tage hatten af for det i stedet, var holdningen hos Jørgen Lastein (V).

Facit blev et stort flertal for lokalplanen, der også giver mulighed for boligbyggeri på en del af grunden.

Anni Grimm og Claus Grimm (løsgænger) stemte imod, mens Maya Ryom Mønster (løsgænger) undlod at stemme.

Med plangrundlaget i orden kan gruppen bag planen om en ny købmandsbutik komme videre med projektet.

(Foto: migogvejen©)

 

migogvejen har skrevet en række artikler om købmandsprojektet i Gesten - bl.a. disse:

https://migogvejen.dk/nyheder/gesten/4962-ros-og-skepsis

https://migogvejen.dk/nyheder/gesten/4954-brug-for-flere-anparter

https://migogvejen.dk/nyheder/gesten/4389-ny-butik-om-et-ar

https://migogvejen.dk/nyheder/gesten/4373-butik-og-boliger

https://migogvejen.dk/nyheder/gesten/3857-ny-butik-er-pa-vej

 

 

 

Hjælpen til gadehundene i Tuzla i Bosnien er nu fremme.

 

(læs videre under annoncen)

MC Syd bundannonce

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Takket være Mette Marie Clausen og Henrik Friis Clausen i Gesten er en stor sending af indsamlede produkter endt i det bosniske, hvor der er masser af gadehunde.

Charlie var en af disse hunde, og den er nu endt 1900 kilometer fra hjemlandet og bor hos familien Clausen i Gesten.

Mødet med hunden fik Gesten-parret til at samle effekter ind til et »hundehjem« i Bosnien, og mange støttede indsamlingen.

Corona-situationen har forsinket fremsendelsen, men nu er det fremme, og som det kan ses på nedenstående opslag fra Facebook er det modtaget med tak og glæde.

tuzla hunde facebook

Med indsamlingen er Mette Marie og Henrik Friis Clausen med til at hjælpe nogle af de mange hunde, hvoraf den ene er endt i Gesten, hvor den løber rundt og siger vov på bosnisk...

 

migogvejen har tidligere omtalt indsamlingen:

https://migogvejen.dk/nyheder/gesten/4709-hjaelp-til-gadehunde

 

tuzla hunde 21 01tuzla hunde 21 02henrik friis clausen 21 02

 

Traditionen tro har politiet gang i en landsdækkende hastighedskampagne i påskeugen.

 

(læs videre under annoncen)

377 x 300 IT El Teknik

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

I eftermiddag og i aften er der således målt fart på Lunderskovvej mellem Gestenvej og Kragelundkrydset, og det blev en forholdsvis stille opgave for blitzen

- 99 procent af de passerede køretøjer overholdt fartgrænsen, men ni bilister får en træls hilsen i E-boks fra os, skriver ATK-operatøren på Twitter efter målingen.

Hurtigste bilist kørte 112 km/t, og det giver ud over bøde også et klip i kørekortet, og som det kan ses på politiets illustration øverst, kom denne måling som en af dagens sidste på Lunderskovvej.

(Illustration: Syd- og Sønderjyllands Politi©)

377 x 300 Bjarne Lastein 21 01

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

dagens nyheder i din mailbox

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du dagens nyheder sendt til din mailbox.

nyhedsbrev luft

-->