Den ekstra hånd - top - kasserer Frøs Sparekasse - jan-mar 2023 Agroland - åbningstilbud Antenneforeningen Vejen - topannonce Skjern Bank - rigtig størrelse

En ny lokalplan skaber ikke alene basis for at etablere en ny købmandsforretning i Gesten - der bliver også plads til boligbyggeri.

 

(læs videre under annoncen)

377 x 300 Parykspecialisten

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Det viser udkastet til den lokalplan, der er udarbejdet af forvaltningen ved Vejen Kommune.

Lokalplan 318, som den hedder, skal tirsdag behandles politisk i udvalget for teknik og miljø, inden den sendes i høring.

Planen omfatter et område ved Andstvej, hvor der lægges op til en ny butik kombineret med et tankanlæg i den ene ende og altså boliger i den modsatte ende.

I administrationens sagsfremstilling til politikerne lyder det:

»Der har gennem en årrække været et stort lokalt ønske om at flytte og udvide købmanden i Gesten til en mere synlig beliggenhed i nye og større bygninger. I projektet indgår etableringen af en tankstation i forbindelse med parkeringsarealet til den nye købmandsbutik. Der er stor lokal opbakning til projektet, og en del af finansieringen af projektet kommer fra en lokal indsamling.

Projektområdet ligger på det nordøstlige hjørne af Gestenvej og Andstvej på adressen Andstvej 13 og 15. Placeringen er valgt efter et samarbejde mellem en projektgruppe fra Gesten og administrationen i Vejen Kommune. Området er i dag kendetegnet af det erhverv, som tidligere fungerede her, med tomme værksteds- og administrationsbygninger. De eksisterende bygninger nedrives som en del af købmandsprojektet.

På den nordlige del af grunden gives der mulighed for, at private kan etablere boliger, enten som tæt-lav bebyggelse eller ved udstykning til parcelhusgrunde. 

Det er lokalplanens formål at fastlægge områdets anvendelse til centerområde og dermed muliggøre opførelsen af købmandsbutik og tankanlæg og at fastlægge retningslinjer for bebyggelsens fremtræden og ubebyggede arealer i forhold til det både omkringliggende bebyggelse og det åbne land.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for overkørsler til området og stiadgang fra boligområdet mod øst. Det præciseres desuden, at arealet skal disponeres, så omkringliggende boliger ikke belastes af støj fra f.eks. vareindlevering og lignende. Derudover fastlægges der bestemmelser, som sikrer, at der ikke sker unødig påvirkning af det åbne land ved skiltning eller belysning.«

(Arkivfotos: LLN Press©)

 

Hele udkastet til lokalplan kan ses her:

https://vejen.dk/umbraco/api/EsdhFile/Download?agendaId=510284&fileName=d2e057e4-13ea-4fe1-a30e-8f7bc02e898c.pdf&committeeId=188836&downloadName=Lokalplan%20318_udkast.pdf

 

andstvej 20 01

Sådan ser området for den kommende lokalplan ud.

 

Lokalplan 318

Sådan kan området ifølge lokalplanen komme til at se ud.

 

 

dagens nyheder i din mailbox

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du dagens nyheder sendt til din mailbox.

nyhedsbrev luft

-->