Den ekstra hånd - top Skjern Bank - rigtig størrelse Frøs Sparekasse - jan-mar 2023 Antenneforeningen Vejen - topannonce

»Folkeskoler, børnehaver og ældrepleje i Syddanmark kan se frem til et markant løft i de kommende år«, lyder det fra Socialdemokratiets skatteordfører, Troels Ravn, der er valgt her i kredsen efter aftalen om udligningsreformen og skriver:

»Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet er enige om et nyt udligningssystem, som danner forudsætningerne for et Danmark i bedre balance.

Jeg er rigtig glad for, at regeringen midt i en corona-sundhedskrise er lykkedes med at lande en vigtig aftale med et bredt flertal i Folketinget.

Aftalen betyder blandt andet, at ca. 1,4 mia. kr. bliver flyttet til landets 30 yderkommuner, og samtidig bliver der sikret en ekstra statslig finansiering til kommunerne for op til 6,5 mia. kr. i 2021.

For kommunerne i Syddanmark betyder aftalen et samlet løft på 862,5 mio. kr.

Når vi ser på Vejen Kommune, så får kommunen et løft på 1.399.000 kr.

Velfærdsområdet har længe været underprioriteret, så vi har i den grad brug for at styrke det. Med dagens aftale får vi en mere retfærdig fordeling af velfærden i landet, og det glæder mig, at Syddanmark i høj grad vinder på reformen.

For tre måneder siden fremlagde regeringen sit forslag til et nyt og mere retfærdigt system for fordelingen af velfærdskronerne blandt landets kommuner – det vi kalder udligningssystemet.

Siden da har corona-krisen vendt verden på hovedet, men opgaven er i regeringens øjne den samme: Uanset, hvor du bor i Danmark, skal du kunne have en berettiget forventning om, at der også er et ordentligt velfærdssamfund for dig og din familie. Det er aftalen om en ny udligningsreform netop med til at sikre.

Vi kan ikke løse alle problemer med én aftale, og udligningssystemet vil aldrig blive perfekt, men med aftalen sikrer vi en mere retfærdig udligning, hvor vi flytter penge fra rig til fattig, fra by til land.

Danmark er kraftigt påvirket af corona-krisen og vil efter alt at dømme være det i flere år fremover.

Derfor er det ikke nok blot at omfordele mellem kommunerne.

Vi er også nødt til at sikre en robust bund under kommuners økonomi. Det kræver flere penge. Derfor indebærer aftalen også et markant løft af den kommunale økonomi, hvor kommunerne tilføres 6,5 mia. kr. i 2021 i ekstra finansiering. Det kommer også Vejen Kommune til gavn, som ellers stod til at tabe på reformen, men nu står til at få et løft på 1.399.000 kr.

Det glæder mig, at Vejen Kommune med denne aftale får mere luft i økonomien, hvilket forhåbentlig kan komme den generelle velfærd – børnene, institutionerne, skolerne og ældreområdet til gode.

 

LLN-Press-migogvejen---bundannonce.jpg

 

Under overskriften »Store Venstre-aftryk i aftalen om det kommunale udligningssystem« skriver Venstres social- og indenrigsordfører Anni Matthiesen, der er valgt her i kredsen:

»Midt i coronakrisen har regeringen og Venstre siddet i forhandlingslokalerne de seneste mange dage, og sent mandag aften nåede de sammen med Radikale Venstre frem til en aftale om det meget omdiskuterede kommunale udligningssystem. Siden har SF og Alternativet også tilsluttet sig aftalen. Med aftalen rettes der op på nogle af de fejl og skævheder, som tidligere har præget den kommunale udligning.

Venstre har gennem hele forløbet sat store aftryk på aftalen.

Først og fremmest satte Venstre en stopper for det massive skattesmæk til danskerne, som regeringen lagde op til. På tværs af kommunerne kommer der nu ikke bare et egentlig skattestop med klare incitamenter til at sænke skatten landet over, men også mulighed for statsfinansierede skattelettelser til de 12 kommuner, som er hårdest ramt af høj skat. Dette kommer virkelig borgerne til gavn.

For det andet fik Venstre fjernet overbetalingen for udlændinge i de socialdemokratiske vestegnskommuner. Den del af udligningen blev halveret, hvorfor der nu udlignes mere end to milliarder kroner mindre på den konto. Det giver et langt mindre skævt Danmarkskort.

For det tredje er der blevet skabt reel tryghed om kommunernes økonomi. Med midler til skattelettelser, ø- og yderkommuner samt ikke mindst et ekstraordinært finansieringstilskud, som fremover bliver permanent, så bliver der en langt bedre balance i den kommunale økonomi landet over.

Det har været et langt og hektisk forløb – med afbrydelser undervejs. Nu er vi heldigvis i mål, og jeg glæder mig over de mange gode Venstre-aftryk, som er kommet med i aftaleteksten. Blandet andet fik vi sikret mulighed for skattelettelser til de kommuner, som i dag har en meget høj skatteprocent. Dette vil komme rigtig mange borgere i nogle af de dårligst stillede kommuner til gode.

Vi har i Venstre kæmpet for, at vi har fået et mere robust udligningssystem. Blandt andet ved at sikre, at finansieringstilskuddet nu bliver permanent. Dette giver mere ro til kommunerne, når de skal planlægge deres arbejde rundt om i hele landet.

 

LLN-Press-migogvejen---bundannonce.jpg

 

Under overskriften »FGU er succes«, skriver formanden for skole- og børnudvalget i Vejen Kommune, Claus Kulmbach (V), følgende om Den Forberedende Grunduddannelse:

 

»Jeg har haft fornøjelsen af at være med i bestyrelsen for FGU Kolding Vejen fra starten, da denne store omlægning af tilbud til de unge under 25 år , der har brug for at udvikle dig personligt eller socialt for at komme videre i uddannelse eller job, blev besluttet.

Det har været en lang og til tider besværligt og kompliceret proces med overgang fra VUC og produktionsskole til FGU, der står for Forberende Grunduddannelse.

Det er heldigvis blevet sådan, at det ikke bare er det samme, der hedder noget andet, som det ellers ofte kan ske.

Der er nu tre grundspor:

AGU - Den almene grunduddannelse, der er den mest boglige, er gjort meget mere praktisk og virkelighedsnært.

PGU - produktions grunduddannelse er ikke kun praktisk, men nu også med fokus på dansk og matematik.

EGU - Erhvervsgrunduddannelse, der ikke kun er praktik, men veksler med skoleophold.

Det har fra starten været vigtigt for mig at sikre, at samarbejdet mellem Vejen og Kolding er ligeværdigt, således at vores unge fra Vejen kommune har et tilbud i nærområdet og ikke skal til Kolding.

Det er lykkedes, og med godt 120 elever visiteret og tilmeldt til Vejen-afdelingen er FGU foreløbig en succes.

En succes, der forhåbentlig bliver vekslet til, at endnu flere kommer i job eller videre til f.eks. HF eller erhvervsuddannelse.

Jeg kan kun opfordre til at se mere på hjemmesiden fgukoldingvejen.dk eller tage ud på Dalgas Alle i Vejen.

Der bliver gjort et godt stykke arbejde med, for og af de unge mennesker.«

(Arkivfoto: LLN Press©)

 

Under overskriften »Brandmand reddede kommunens informationsaften« skriver en af områdets mange frivillige, Henning Knudsen, Askov:

 

Vejen Kommune havde torsdag indbudt til et offentligt fyraftensarrangement for alle kommunens frivillige ildsjæle.

Hele 75 deltagere havde taget imod invitationen for at høre om nye regler for offentlige arrangementers afholdelse.

Alle var formodentlig mødt op med en tro på, at - om end der var kommet nye regler – så skulle der tales om fællesskab, det vigtige i det brændstof, som er så vigtig for, at kommunen kan fastholde sine frivillige entusiaster. En tro på, at der ville blive informeret om den støtte, kommunen kunne tilbyde de mange initiativer i eventuelle ændringer.

Kom man med den – måske naive – forhåbning, blev man i den grad skuffet!

En letforståelig og meningsfuld indføring i, hvordan kommunen i et samarbejde med de frivillige ville klare de nye reglementer, skulle man lede længe efter.

Tværtimod følte man sig alt for ofte hensat til et sted i det tidligere DDR.

Et ord som skrankepaveri er ikke fejlanvendt.

En byggesagkyndig, der tilsyneladende så/ser det som sin fornemmeste opgave at udlægge lovteksterne så bureaukratisk som overhovedet mulig.

Og konkrete svar var en mangelvare.

Motivationsfaktoren er en helt afgørende faktor, når vi taler om at fastholde, men også rekruttere frivillige i en frivillighedskultur, der i disse år er under hårdt pres.

Desværre kan man frygte, at rigtig mange af Vejen kommunes frivillige ikke-lønnede foreningsledere/medlemmer gik hjem med en noget anden overbevisning efter Vejen Kommunes orienteringsmøde torsdag aften.

En del gik allerede efter første afdeling, hvilket er beklageligt, for efter pausen formåede Arne Christensen fra TrekantBrand på en forholdsvis let facon at gøre tingene jordnære og overskuelige.

Det blev gjort med klar, tydelig og hørlig røst og med brug af enkle, korte og præcise PowerPoints.

Han fik forklaret, at det trods alt ikke behøver at være så besværligt at være frivillig, og at det fortsat skal være sjovt og givende at være ildsjæl.

Her blev udtrykt respekt for den frivillige indsats og den kultur, hvor anerkendelse og positive attituder prioriteres højt.

Der er næppe tvivl om, at får vi brug for et godt råd om et arrangement, så benytter vi næppe kontakten til Vejen Kommunes Teknik & Miljø!

 

 

migogvejen har tidligere omtalt mødet:

http://migogvejen.dk/vejen/3166-en-fest-kraever-tilladelse

 

 

I kølvandet på regeringens beslutning om at flytte arbejdspladser i Ankestyrelsen fra Ringsted til København kalder det lokale Folketingsmedlem, Anni Matthiesen (V), nu social- og indenrigsministeren i et åbent samråd i Udvalget for Landdistrikter og Øer.

Her skal ministeren forklare, hvordan flytningen af Ankestyrelsen hænger sammen med Socialdemokratiets valgløfte om at skabe mere nærhed og aktivitet i hele landet.

Socialdemokratiet støttede den tidligere regering, da der blev flyttet statslige arbejdspladser fra København og ud i landet. Derudover snakkede partiet om endnu mere udflytning af statslige arbejdspladser.

Derfor undrer Venstres ordfører sig mildest talt over Socialdemokratiets ageren:

- Det er jo helt ude i skoven, når regeringen begynder at flytte statslige arbejdspladser retur til København. Socialdemokraterne har ellers lovet danskerne, at de nok skulle bakke op om den udflytning, som vi i Venstre stod i spidsen for og satte i gang i 2015, siger Anni Matthiesen fra Venstre.

- Når man skal flytte så mange statslige arbejdspladser, så kræver det både vilje og tålmodighed. Det er kort sagt et langt sejt træk, som der skal til. Den socialdemokratiske regering har desværre ikke viljen til at stå ved sine ord, og derfor ser vi nu, at der er ministre, som lader sig overtale til at rykke arbejdspladser tilbage til København. Det er ærgerligt og endnu et eksempel på et løftebrud fra regeringens side”, lyder det fra Anni Matthiesen (V).

Baggrund ifølge debatindlæg fra Anni Matthiesen:

»19. december 2019 orienterede Astrid Krag, social- og indenrigsministeren, Folketingets Social- og Indenrigsudvalg om, at regeringen har besluttet at omstrukturere Ankestyrelsen og flytte afdelingens ca. 20 årsværk i Ringsted til København.

Socialdemokratiet gik til valg på et nærhedsudspil, hvor partiet støttede den tidligere regerings udflytning af statslige arbejdspladser.

I udspillet skiver Socialdemokratiet følgende: »De sidste par år har regeringen flyttet statslige arbejdspladser til provinsen. Det er fornuftigt. Det støtter Socialdemokratiet, fordi det kan være med til at skabe aktivitet i hele landet«.

Ankestyrelsen hører under Social- og Indenrigsministeriet og afgør klager, koordinerer praksis og laver undersøgelser på social- og beskæftigelsesområdet.«

 

 

Debatindlæg fra folketingsmedlem, Troels Ravn (S):

Vi skal bevare VUC i Vejen

Socialdemokratiet vil afsætte en pulje på 50 millioner kroner til at hjælpe lukningstruede VUC’er i landdistriktsområderne. Det kan blandt andet komme VUC i Vejen til gavn.

I sidste uge kom det frem, at VUC til sommer lukker i otte byer, blandt andet Grindsted.

Og at yderligere 13 VUC’er er lukningstruede på grund af en presset økonomi, blandt andet VUC i Vejen.

Derfor er det nu, der skal handles.

Rigtig mange af vores VUC’er er pressede økonomisk. Og det ser desværre kun ud til at blive værre de kommende år.

Derfor vil vi have regeringens grønthøsterbesparelser fjernet. Og vi vil afsætte 50 millioner kroner til at hjælpe de lukningstruede VUC’er i landdistrikterne.

Et dugfrisk svar fra Undervisningsministeriet viser, at VUC Vest, som Vejen hører under, fra 2019 til 2022 samlet skal spare næsten 19 millioner kroner.

Det skyldes det såkaldte omprioriteringsbidrag, som betyder, at uddannelserne hvert år skal skære to procent af deres budget.

Regeringen har indtil nu afvist Socialdemokratiets forslag om at droppe omprioriteringsbidraget.

Jeg har selv besøgt VUC i Vejen adskillige gange og set det store arbejde, de udfører.

De løfter en kæmpe opgave med at løfte unge og voksne, så de kan blive opkvalificeret og få fodfæste på arbejdsmarkedet. Så det betyder rigtig meget for Vejen, at vi også fremover har et VUC.

Vi har bestemt ikke brug for endnu mere centralisering af vores uddannelser.

Puljen på 50 millioner kroner afsættes over fire år og tildeles efter ansøgning fra institutionerne på baggrund af objektive kriterier.

Link til svar fra Finansministeriet om besparelser på VUC 2019-2022:

https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/unu/spm/183/svar/1554186/2011681/index.htm

 

 

 

dagens nyheder i din mailbox

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du dagens nyheder sendt til din mailbox.

nyhedsbrev luft

-->