Den ekstra hånd - top Antenneforeningen Vejen - topannonce Skjern Bank - vi er lige i Bramming

- Den vildeste naturoplevelse.

 

(læs videre under annoncen)

Raco dispenser

 

Sådan beskriver Kasper Bertelsen søndagens oplevelse i Klelund Plantage ved Hovborg.

Som tidligere omtalt på migogvejen er der en ulv, der holder til i området, og den fik han ram på - med sit kamera.

Han fortæller, han var i området for at lufte sin hund, Laika, og tage billeder af hende. Han fik dog nogle helt uventede billeder med hjem.

- Pludselig midt inde i plantagen spotter jeg en ulv. Ulven bevæger sig væk fra mig. Jeg følger lidt med, men pludselig kommer den retur og står på 70 meters afstand og kigger på os. Virkelig en vild oplevelse, men også lidt klamt, at den ikke var mere bange for os, lyder det fra Kasper Bertelsen.

- Jeg nåede heldigvis at skyde et par billeder af den. Tænker ikke det er det sjoveste at være krondyr i en indhegning med sådan en fætter, noterer den heldige fotograf.

(Fotos, som migogvejen har fået lov at bringe: Kasper Bertelsen©)

 

migogvejen har tidligere skrevet om ulven i Hovborg-reviret:

https://migogvejen.dk/holsted/4583-ulv-i-omradet

ulv 21 01ulv 21 03

 

Det bliver nu landsretten, der skal afgøre, om der var  tale om en overtrædelse af forsamlingsforbuddet, da mange mennesker i sommer var samlet ved Danish Crown i Holsted.

 

(læs videre under annoncen)

377 x 300 JK maskinrail 21 01

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Procesbevillingsnævnet har givet tre tiltalte og anklagemyndigheden tilladelse til anke afgørelsen i retten i Esbjerg 2. november til Vestre Landsret.

- De fire tiltalte deltog 12. juni 2020 i et »streetrace«-arrangement i Holsted. Der deltog flere end 50 personer i arrangementet, og politiet oprettede i alt 230 sigtelser fra den pågældende politiforretning, lyder beskrivelsen fra Procesbevillingsnævnet efter afgørelsen i de fire prøvesager.

- Tre af de tiltalte var steget ud af deres biler i forbindelse med afviklingen af arrangementet. Det var ikke tilfældet for den fjerde tiltalte.

Byretten fandt de fire tiltalte skyldige i overtrædelse af forsamlingsforbuddet

Byretten fandt indledningsvist, at bekendtgørelsen om forbud mod større forsamlinger ikke er strid med grundlovens § 79, da bestemmelsen har til formål at beskytte andre væsentlige interesser, herunder befolkningens liv og velfærd. Byretten fandt endvidere, at bestemmelsen ikke gik videre end, hvad der er nødvendigt for en sådan beskyttelse.

Herefter fandt byretten, at de fire tiltalte ved at have deltaget i streetrace-arrangementet havde overtrådt det på daværende tidspunkt gældende forsamlingsforbud. Retten anførte i den forbindelse, at forsamlingsforbuddet indebærer, at der ikke må deltage mere end 50 personer i et arrangement, og at det ikke har nogen betydning, om det samlede antal deltagere er delt op i mindre grupper, i hvert fald ikke i et tilfælde, hvor arrangementet afholdes indenfor et begrænset og forholdsvis koncentreret geografisk område.

Retten bemærkede i den forbindelse, at det efter bestemmelsens ordlyd er uden betydning, om deltagerne i arrangementet har været ude af deres biler.

Straffen fastsattes for tre af de tiltalte til en bøde på 2500 kr.

Byretten lod i medfør af straffelovens § 83 straffen bortfalde for den fjerde tiltalte. Som begrundelse herfor anførtes det, at den nærmere rækkevidde af forsamlingsforbuddet herunder særligt spørgsmålet om, hvorvidt forbuddet også omfatter de deltagere, der ikke er ude af deres biler, findes at kunne give anledning til tvivl. Den fjerde tiltalte var efter det oplyste ikke ude af sin bil og deltog kun kortvarigt i arrangementet, hvorfor der for dennes vedkommende fandtes at foreligge sådanne formildende omstændigheder, at straffen burde bortfalde, lyder sagsfremstillingen fra Procesbevillingsnævnet.

(Genrefoto: LLN Press©)

 

 

Blæsten præger området sammen med hagl og torden.

 

(læs videre under annoncen)

377 x 300 Bjarne Lastein 21 01

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Det rusker i træer og biler og bygninger.

I Føvling fik vinden fat i nogle tagsten på kirketårnet, og de blæste ned og landede på fliserne.

Derfor blev der spærret af, så der ikke skulle ske personskade, hvis blæsten skulle få fat i flere tagsten.

(Fotos: LLN Press©)

 

tagsten 21 02tagsten 21 03

 

En flok grise er stukket af fra hjemmet for at få nye oplevelser.

 

(læs videre under annoncen)

Vejen BC bund

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

- Grisene har gjort oprør og trodset forsamlingsforbuddet på Særmarksvej i Holsted, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

- 10 grise har forsamlet sig på kørebanen, og da de ikke har iført sig mundbind, har landmanden iværksat indfangning, lyder det videre.

Trafikanterne skal holde øje med dyrene, men ifølge politiet er de kun til mindre gene for trafikken.

(Genrefoto: LLN Press©)

 

En ny ladestander med stor kapacitet og hastighed er på vej til Holsted.

 

(læs videre under annoncen)

Vejen Kommune bundannonce

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

- Det står klart, efter et flertal i Folketinget i april 2020 indgik en aftale om pulje til grøn transport. Dengang besluttede man at afsætte en pulje på 49,4 mio. kr. til udbredelse af ladeinfrastruktur til elbiler. Siden har forskellige aktører haft mulighed for at søge Vejdirektoratet om at få del af puljen. Holsted er nu blevet tilgodeset sammen med en række andre byer landet over, fortæller folketingsmedlem Troels Ravn (A) i en pressemeddelelse.

Han glæder sig over, at en ny super-ladestander til biler ender i Holsted og dermed kan være med til at sætte turbo på den grønne omstilling.

Den nye ladestander er af typen »lynlader 350kW«, som kan oplade elbiler fire til syv gange hurtigere end de gængse ladestandere.

- Det er helt afgørende, at vi understøtter den grønne omstilling af transportområdet i hele landet, mener Troels Ravn.

- I fremtiden kan du lade bilen op på 20 minutter. Det svarer til et toiletbesøg og to franske hotdogs, inden du kører videre, noterer det lokale folketingsmedlem.

- Standeren - som efter planen skal etableres indenfor et halvt år, skal stå ved tankstationen på Energivej. Tankstationen er med sin gode beliggenhed ved motorvej E20 et trafikalt knudepunkt, hvor mange mennesker hver dag kommer forbi - lokale, pendlere, lastbiler og turister til og fra sommerhusområderne ved vestkysten, siger Troels Ravn videre i pressemeddelelsen.

- Vi skal have den rigtige ladeinfrastruktur, så borgere i tyndere befolkede områder også kan køre elbil. Den grønne omstilling skal ikke bare være noget, man taler om i København, hvor man kan tage bussen eller metroen. Nu giver vi borgere i Holsted og omegn mulighed for at tænke mere grønt i deres hverdag, noterer Troels Ravn.

I december indgik regeringen en aftale med Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, der sikrer 775.000 grønne biler og en reduktion af drivhusgasserne på mere end to mio. tons i 2030.

Med aftalen blev partierne enige om, at grønne bilkøbere i 2021 skal betale ca. 81.400 kr. mindre i registreringsafgift, end de ellers skulle have gjort. Derudover bliver el-afgiften til at oplade de grønne biler fortsat holdt nede, hvilket betyder, at ejerne af elbiler skal betale 2550 kr. mindre om året i løbende afgifter, end de ellers ville have gjort.

Troels Ravn, der som skatteordfører sad med til forhandlingerne, glæder sig over udviklingen:

- Vi ved, at transportsektoren er en af de største kilder til Danmarks samlede udledning af klimagasser, og derfor sætter vi nu fart på den grønne omstilling af transportsektoren. Flere el-biler kræver selvfølgelig flere ladestandere, og også mindre byer som Holsted skal være med i den udvikling, siger Troels Ravn.

I 2019 indgik regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget en aftale om en ambitiøs og bindende klimalov. Loven sikrer, at Danmark arbejder for at reducere sine udledninger med 70 procent i 2030 i forhold til 1990 og mod klimaneutralitet i senest 2050.

(Foto: Forpagter John Lundorff, OK-tanken Holsted, og folketingsmedlem Troels Ravn (S) på stedet, hvor den nye super-ladestander skal stilles op - PR-foto)

 

Dagens coronatal har ændret sig markant i forhold til i går.

 

(læs videre under annoncen)

Vejen IC ny i fitness

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

 

»Et lille fald« lød overskriften på migogvejen i går, men det ændrer vi i dag til »et stort fald«.

Dagens tal fra Statens Serum Insitut fortæller, at antallet af smittede de seneste syv dage nu lyder på 53 mod 62 i går.

Incidensen - altså antal smittede omregnet til 100.000 indbyggere - er faldet fra 145,3 til 124,2, som ligger i den lave ende i det syd- og sønderjyske område.

Med 2313 testede de seneste syv dage har vi en positivprocent på 2,29 mod en overgang over fem procent.

Det går altså den rigtige vej, og det bliver spændende at se, om vi fortsat passer på og kan få tallet endne længere ned de kommende dage.

(Genrefoto: LLN Press©)

 

 

Politiet efterlyste i nat en 83-årig mand.

 

(læs videre under annoncen)

377 x 300 Nørregaard Biler 20 01

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Manden, der ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi er dement, havde forladt plejecentret i Glejbjerg.

Politiet efterlyste manden på Twitter.

- Den efterlyste 83-årige demente mand fra Glejbjerg er fundet i god behold af vores patrulje, lød det en times tid senere.

(Genrefoto: LLN Press©)

 

En rådden og hullet bro er nu udskiftet med en sikker og langtidsholdbar bro.

 

(læs videre under annoncen)

Vejen BC bund

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

I formiddags blev broen, der er bygget i Holland, løftet på plads oven Holsted Å ved Kirkestien bag kirken på Vestergade i Holsted.

Arbejdet med at få den løftet på plads gav en del udfordringer, men nu er den på plads og klar til brug.

(Fotos: LLN Press©)

 

bro 21 01bro 21 02bro 21 03bro 21 04

 

En ulv har tilsyneladende fundet sig til rette i området.

 

(læs videre under annoncen)

377 x 300 Nørregaard Biler 20 01

(tryk på annoncen og se mere)

 

I hvert fald fortæller »DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi og Naturhistorisk Museum« om et »Hovborg-revir«.

Deres opgørelse fortæller, at der i efteråret befandt sig mellem ni og 11 ulve i Danmark.

Foruden et ulvepar i Ulfborg-reviret er der ifølge opgørelsen formentlig fem såkaldte revirhævdende, enlige ulve, som opholder sig i henholdsvis Råbjerg-reviret i Nordjylland, i Klosterhede-reviret i Vestjylland, i Skjern-reviret i Vestjylland, i Oksbøl-reviret i Sydvestjylland og altså i Hovborg-reviret.

Yderligere menes, at tre af sidste års hvalpe måske fortsat befinder sig i Ulfborg-reviret i Vestjylland.

(Genrefoto: LLN Press©)

 

Smittetrykket her i området er ikke vendt.

 

(læs videre under annoncen)

KK Partner bund rettet

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Dagens tal fra Statens Serum Institut fortæller om endnu en stigning i antallet af smittede.

Stigningen er ikke stor, men den er der.

Nu lyder tallet på 73 smittede de seneste syv dage mod 71 i går.

Dermed er vi nu oppe på en incidens på 171 - altså 171 i forhold til 100.000 indbyggere.

Der er stadig fuld gang i testningen. De seneste syv dage er 3111 borgere her fra kommunen testet, og det giver en positivprocent på 2,33.

(Genrefoto: LLN Press©)

 

dagens nyheder i din mailbox

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du dagens nyheder sendt til din mailbox.

nyhedsbrev luft

-->