Den ekstra hånd - top Skjern Bank - vi er lige i Bramming Antenneforeningen Vejen - topannonce

- Om to år er der igen julemarked i Glejbjerg Fritidscenter.

 

(læs videre under annoncen)

Bække Murerfirma

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Meldingen kommer fra Calle Junker - halinspektør - efter søndagens marked.

- Det har været rigtigt godt med 850 besøgende. Vi har virkelig oplevet en kæmpe opbakning og ikke kun trukket gæster fra lokalområdet, fortæller Calle Junker til migogvejen.

En række udstillere var på plads fra starten, og siden kom Vejen Garden til.

- Garden startede ved plejehjemmet og gik herned, og de løfter stemningen med det samme, noterer Calle Junker.

Han fortæller samtidig om positive tilbagemeldinger fra de primært lokale udstillere:

- Mange har allerede genbestilt pladsen til om to år, så det er jo virkelig positivt, understreger halinspektøren.

(Fotos: migogvejen©)

julemarked glejbjerg 22 01julemarked glejbjerg 22 02julemarked glejbjerg 22 03julemarked glejbjerg 22 04julemarked glejbjerg 22 05

 

Julemanden går sin travle tid i møde.

Han har også meldt sin ankomst til Glejbjerg Fritidscenter søndag og lover, han har godter med - til børnene.

 

(læs videre under annoncen)

IT El

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Han kigger forbi søndagens julemarked, hvor der bliver forskellige ting at se på i hallen.

Der bliver også noget at lytte til, for Vejen Garden gæster byen. De lægger ud på Åstruplund, hvorfra de går gennem byen og underholder i forbindelse med julemarkedet.

Glejbjerg Fritidscenter plejer at holde marked hvert andet år, men her har coronaen også spillet ind.

(Arkivfoto fra markedet i 2019: LLN Press©)

 

 

13 landsbyer i kommunen opvarmes i dag med primært naturgas, og de skal ikke forvente hjælp fra kommunen for at skifte til andet - og billigere.

Inden årsskiftet skal alle lodsejere have brev fra kommunen om planerne for byerne, og der kom fra kommunal side i aften et bud på, hvad der kommer til at stå i brevet.

 

(læs videre under annoncen)

Bække Murerfirma

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

- De ni byer har mulighed for en fælles løsning, mens de andre er for små. Men vi kommer ikke med en løsning. Det må I selv klare, lød det fra Claus Marcussen fra Vejen Kommune.

Og netop arbejdet med ideen om at lave en fælles løsning i Glejbjerg var til debat i aften.

I stil med bl.a. Jels og Skodborg overvejer Glejbjerg også muligheden for at skifte til fjernvarme.

75 lokale borgere deltog i aftenens orienteringsmøde i Glejbjerg Fritidscenter, hvor forskellige muligheder blev drøftet, og holdningen var klar.

Uffe Hansen - formanden for Glejbjerg Lokalråd - ønskede en vejledende afstemning, og langt de fleste rakte hånden op, så der arbejdes videre med tanken i Glejbjerg.

Fra firmaet Niras fortalte Michael Lassen Schmidt om de forskellige muligheder.

De enkelte huse kan vælge at investere i egen varmepumpe, der kan laves et termonet, der er en helt ny måde at lave en fælles løsning, eller der kan være tale om en traditionel fjernvarmeløsning.

Det kan være sammen med andre fjernvarmeselskaber eller et projekt, hvor Glejbjerg går alene.

- Hvis under 140 husstande går med, kan det ikke betale sig, noterede Michael Lassen Schmidt.

I Glejbjerg er der 200 husstande, og nogle har allerede varmepumpe.

På aftenens møde i Glejbjerg blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af John Kristensen, Niels Olesen, Steen Hermansen, Lars Jensen, Michael Gejl og Kim Jørgensen.

(Fotos: migogvejen©)

 

glejbjerg fjernvarme 22 02

 

Det er mere end 10 år siden, det sidste godstog passerede Glejbjerg.

Helt præcist var det 3. juni 2012, at det de sidste godsvogne blev kørt fra Grindsted til Bramming.

 

(læs videre under annoncen)

Vejen Teaterforening - Blinkende lygter

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Siden har den 40 kilometer lange strækning, hvor de 6,5 km ligger i Vejen Kommune, ligget mere eller mindre øde hen.

- De første to år efter en nedlæggelse er en karensperiode, så vi troede, der skulle ske noget i 2015, lød det fra Vagn Sørensen ved aftenens borgermøde om banens fremtid.

Han konstaterede, at det har taget lang tid at få en handel med Banedanmark i hus.

- Det har været en meget lang beslutningsproces. Først her 1. januar 2022 overtog Vejen, Billund, Esbjerg og Varde Kommune at overtage strækningen, lød det videre.

Siden 2012 er der ikke sket meget på strækningen. Lidt er der dog sket omkring Glejbjerg. Overkørslerne er fjernet.

Strækningen mellem Grindsted og Bramming åbnede 1. december 1916.

(Fotos: migogvejen©)

 

jernbane glejbjerg 22 03

 

 

 

Masser af ideer kom i aften på banen, da fremtiden for den 40 kilometer lange, nedlagte jernbanestrækning mellem Bramming og Grindsted blev drøftet.

De 6,5 kilometer ligger i Vejen Kommune ved Glejbjerg.

 

(læs videre under annoncen) 

Bo Plan - udstillingshus til salg

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Ved årsskiftet overtog Vejen, Billund, Varde og Esbjerg kommuner strækningen fra Banedanmark, og spørgsmålet er, hvad den skal bruges til.

Kommunerne har holdt borgermøder fire steder, hvor der i aften dukkede 70 op i Glejbjerg Fritidscenter.

Mange af deltagerne var fra lokalområdet, men der kom også interesserede fra naboområder, og interessen var stor.

Nogle ønsker asfalt på hele strækningen, mens andre talte varmt for, at der også skal være plads og underlag til hestene.

Yderligere var der snak om shelters også med mulighed for overnatning til heste, bålplads, toiletter, skilte, udsigtstårn – og vildmarksbad.

Også handicappede skal kunne bruge faciliteterne.

- Det er også vigtigt, at vi lader naturen være natur. Vi har tivoli nok, lød det fra en af tilhørerne.

På forhånd var opfordringen fra Vagn Sørensen (V), formand på kommunens udvalg for teknik og miljø:

- Vi skal tænke stort, så vi kan få fat i de store fonde.

De mange ideer samles nu sammen og udmøntes i planer, og der vil formentlig gå flere år, inden anlægsarbejdet kommer i gang.

På strækningen ligger i dag sveller og skinner, og de skal fjernes som en del af projektet. Prøver viser, at der ikke ligger en miljøbombe og venter.

Oprydningen er en del af handlen mellem kommuner og Banedanmark, og prisen er:

0,00 kr. plus moms, som der står.

(Fotos: migogvejen©)

 

jernbanemøde glejbjerg 22 02

 

 

Ved et møde på Hovborg Kro søndag arrangeret af Jysk Landbrug blev der også tid til at binde fortid og nutid sammen.

Her besøgte Thomas Danielsen, Venstres nuværende gruppeformand, og Anni Matthiesen, det lokale folketingsmedlem, Venstres tidligere gruppeformand, Ivar Hansens mindesten, som står i haven ved Hovborg Kro, hvor de lagde en krans ved stenen.

 

(læs videre under annoncen)

Danny's Multiservice

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Ivar Hansen kom fra Agerbæk, hvor hans politiske interesse blev vækket.

Det blev til en lang og flot politisk karriere på Christiansborg, hvor han gennem 30 år som Folketingsmedlem både nåede at være minister fra 1978 til 1979 og gruppeformand i 1977 og fra 1982 til 1998.

Fra 1998 og frem til hans død 11. marts 2003 var han formand for Folketinget.

Ivar Hansen repræsenterede Grindsted, Billund og Vejen gennem mange år i Folketinget, og han var en afholdt og højt respekteret politiker blandt alle Folketingets partier.

Hovborg Kro var kredsens mødested i Ivar Hansens tid, lige som den er det i dag for Vejen-kredsen.

For Anni Matthiesen er det vigtigt at huske, hvordan fortiden hænger sammen med nutiden:

- Valgkampens slutspurt er hektisk og det meste drejer sig om her og nu. I dag havde Thomas og jeg dog anledning til for en stund at tænke tilbage på fortiden og i ånden forene den nuværende og en tidligere gruppeformand. Det gav anledning til at mindes, hvem og hvad der har formet Venstre som parti, og det er noget som er vigtigt at huske, siger Anni Matthiesen og fortsætter:

- Rigtig mange dygtige mennesker, herunder Ivar Hansen, har knoklet for Venstre og vores grundværdier om mere frihed og flere muligheder, som stadig gælder i dag. Dem skal vi mindes, og de fortjener den største tak og respekt.

(Foto: PR-foto)

 

Takket være en række sponsorer og masser af frivilligt arbejde er det lykkedes for Stenderup at få en ny legeplads.

For tre måneder siden startede arbejdet, og lørdag eftermiddag var der tid til indvielse.

 

(læs videre under annoncen)

Bække Murerfirma 

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Lørdag morgen mødtes en række frivillige på Løbnersvej 3 for at lægge sidste hånd på projektet inden den officielle indvielse.

Frivillige har knoklet hele sommeren, og nu skulle det sidste på plads, og det kom det.

Igen var mange klar til at række en hjælpende hånd til glæde for ikke alene børnene, men også voksne, der kan være aktive på legepladsen.

- Rigtig mange børnefamilier er de seneste år flyttet herud, fortæller Gerda Eskesen.

Nu er den 400.000 kroner dyre legeplads klar mellem forsamlingshuset og grillhytten og kan således også bruges af gæster her.

De frivillige foreninger, som står bag projektet, er:

 • Stenderup Idrætsforening
 • Stenderup Forsamlingshus
 • Borgerforeningen i Stenderup
 • Ældreboligforeningen
 • Menighedsrådet i Stenderup forsamlingshus
 • Lokalråd 6683

Sponsorerne består af Norlys, DIF/DGI genstartspuljen, LOA, Landdistriktspuljen og Brandkassen Sydvest.

Fra lokalt hold nævnes bl.a.:

 • BUUS Entreprise
 • Jytte og Jørgen Djupnes
 • Private, som har stillet traktor, vogne og maskiner til rådighed
 • Frivillige fra lokalområdet, som har ydet en kæmpe stor indsats med anlægsarbejde og installation af redskaber
 • Frivillige, som har været koordinatorer - frivillige som har lavet mad - frivillige som har bagt kage og lavet kaffe

(Fotos: migogvejen©)

 

stenderup legeplads 22 05stenderup legeplads 22 01stenderup legeplads 22 03stenderup legeplads 22 05stenderup legeplads 22 06

 

Der har i formiddag været rund fødselsdag i Glejbjerg.

Mere præcist var det Glejbjerg Fritidscenter, der bød velkommen til en formiddag med aktiviteter og hygge - og kagebord.

 

(læs videre under annoncen)

Axel Poulsen - projektleder

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

I morgen er det nøjagtig 40 år siden, at hallen blev indviet ved siden af klubhuset, og meldingen er klar:

- Hallen er godt lejet ud, og der er masser af aktivitet, siger formanden, Gertrud Sørensen, til migogvejen.

Hun og bestyrelsen kunne i formiddag byde velkommen til omkring 100 gæster, der bl.a. blev budt på kage.

En række sportsgrene er i gang i ugens løb, mens der stadig er plads fredag og i weekenderne.

Som fast lejer er DBU Jylland, der har lokaler til sit regionskontor.

Den daglige drift tager halinspektør Calle Junker sig af som halinspektør.

Han har været med i 26 år og er den tredje i rækken efter Erik Jensen og Peter Dollerup.

Ud over de sædvanlige aktiviteter arbejdes der i øjeblikket hen mod jul.

- Vi holder julemarked 20. november og har næsten udsolgt, og det er jo dejligt at opleve, fastslår Gudrun Sørensen.

Centret holder normalt julemarked hvert andet år, men coronaen har spillet ind, men nu er julen snart tilbage.

(Fotos: migogvejen©)

 

glejbjerg fritidscenter 22 01

Glejbjerg Fritidscenter inviterede søndag indenfor til 40 års fødselsdag.

 

glejbjerg fritidscenter 22 04

Kim Jørgensen, Per Jørgensen, Rita Hungeberg, Mikael Hollænder, Mathias Bahn Nielsen, inspektør Calle Junker og formanden Gertrud Sørensen.
Keld Andersen er også aktiv i fodboldverdenen og måtte melde afbud til dagens arrangement.

 

glejbjerg fritidscenter 22 03glejbjerg fritidscenter 22 05

 

 

Mange emner blev drøftet, da borgmester Frank Schmidt-Hansen (C) kortvarigt flyttede borgmesterkontoret til Glejbjerg.

- Der var omkring 20 fremmødte, og de snakkede blandt andet om forsyningskrise, byggegrunde, bogbus og lokalt handelsliv, lyder det fra Vejen Kommune.

Arrangementet var det første af sin slags, men flere datoer kommer i borgmesterens kalender med besøg andre steder i kommunen.

(Fotos: Vejen Kommune)

 

(læs videre under annoncen)

Huset - frivillighedsmesse

(tryk på annoncen og se mere)

 

glejbjerg pr 22 02

 

 

Frank Schmidt-Hansen (C) forlader nu sit borgmesterkontor.

Det sker for at komme ud og besøge borgerne.

 

(læs videre under annoncen)

 MCSyd

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

I morgen mandag er der mulighed for at møde kommunens borgmester og nogle af udvalgsformændene, når der for første gang er »åbent borgmesterkontor«.

- Formålet med det åbne borgmesterkontor er at møde borgerne der, hvor de er, og snakke om de emner, som de finder vigtige, lyder det i en pressemeddelelse.

Denne gang foregår det i Glejbjerg Fritidscenter fra klokken 16 til 18.

- Der er ingen dagsorden for arrangementet. Alle kan komme uanmeldt og snakke om det, man gerne vil snakke med politikerne om, lyder det videre.

Dog kan der ikke sagsbehandles på enkeltsager.

De næste åbne borgmesterkontor bliver 31. oktober og 23. november. Det er endnu ikke afgjort præcist hvor.

(Arkivfoto: migogvejen©)

 

 

dagens nyheder i din mailbox

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du dagens nyheder sendt til din mailbox.

nyhedsbrev luft

-->