Klaus Kulmbach - topannonce Vagn Sørensen - valg Martin Boye - topannonce Morten Thorøe - topannonce Jørgen Thøgersen - topannonce

En ny sø skal være med til at tage store regnmængder, og lokale har ydet en stor indsats for at pynte hele området op.

 

(læs videre under annoncen)

Gadeberg Auto

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

- Intet kommer af sig selv, men med de rette personer på opgaven, er alt muligt. Det har de bevist i Lindknud, hvor et aktivt lokalråd har gennemført et utal af projekter til gavn for alle borgerne i området, skriver Vejen Kommune i en pressemeddelelse.

Det nyeste projekt er et LAR-projekt mellem oplevelsesskoven og Lindknudhallen. Her er det grønne areal omdannet til bufferzone, hvis området bliver ramt af skybrud.

Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR – Lokal Afledning af Regnvand. Vejen Forsyning etablerede regnvandsbassinet som miljøhåndtering af lokalområdets regnvand samt for at sikre og minimere risikoen for oversvømmelse af boliger og arealer, hvor det ikke ønskes.

Ved frivillig arbejdsindsats er arealet tilplantet med stauder og vandelskende planter omkring den nyetablerede buffersø og græs i resten af arealet. Der er rislebæk i lavningen og de tidligere lidt forældede træer, lærk, ahorn, poppel og røn er udskiftet med blomstrende buske og træer og ikke mindst lind, der er en del af fortællingen om Lindknud.

- Vi har haft et rigtig godt samarbejde med lokalrådet i Lindknud og håber, det bliver mulighed for endnu flere rekreative og attraktive løsninger for regnvandet i både Lindknud og den øvrige del af Vejen Kommune fortæller, Carsten Sundbæk, der er projektleder hos Vejen Forsyning.

Vejen Kommune har lagt jord til projektet og imødekommet ønsket om fældning af træer, så bedene omkring hallens p-plads også kunne blive forskønnet med den nye beplantning, som lokalrådet selv har plantet og fremadrettet vedligeholder. Omkring anlægget er der placeret marksten, der er doneret af omkringliggende landbrug.

Udover det gode samarbejde mellem lokalrådet, Vejen Forsyning og Vejen Kommune er LAR-projektet støttet af kommunens landdistriktsudvalg med kr. 93.000.

Området fremstår nu som et englignende areal, der fremadrettet kan anvendes til aktiviteter og parkering. Det er blevet et åndehul og et område, der indbyder til afslapning og oplevelser.

- Det er en fornøjelse at mærke det engagement, som de lokale har lagt for dagen i forbindelse med dette projekt. Det beviser, at et godt samarbejde kan føre til et flot resultat, fremhæver Signe Hvergel Petersen, der er landskabsarkitekt hos Vejen Kommune, i pressemeddelelsen.

Når alle vil det og giver en hjælpende hånd eller anerkendelse, kan en by som Lindknud markedsføre sig som et samlet område, der virker indbydende og lettilgængelig.

- Vi arbejder på fuld kraft for at få de sidste småting på plads i projektet, det er jo endt med at være temmelig omfangsrigt fortæller Niels Erik Storm, formand for Lindknud Lokalråd.

Tidligere kunne man ane, at der var mere at opleve i området mellem hallen og oplevelsesskoven. Nu binder det nye område hallen, vores »Spor i Landskabet« og oplevelsesskov sammen.

Lindknud Lokalråd har ønsket at kombinere indvielse samt markering af Oplevelsesskovens 10-års fødselsdag, men grundet Corona er det udsat på ubestemt tid.

LAR-projektet er langtfra det eneste projekt, der tager udgangspunkt i lokale kræfter.

For godt ti år siden blev Oplevelsesskoven i Lindknud indviet efter et stort arbejde af flere borgere, der gjorde en aktiv indsats for at søge midler og skaffe opbakning til at omdanne markarealet på 5,5 ha til et grønt og attraktivt område for borgere og besøgende.

Oplevelsesskoven består af små skovstykker, åbne arealer, bålhus, sheltere, træningsredskaber, tarzanbane, frugthaveanlæg, multibane, søer, jernaldermarkering, tumlebakke, cykelcrossbane samt et orienteringsløb med 25 poster. Oplevelsesskoven blev indviet i maj 2010, og ved samme lejlighed blev Lindknud udpeget som »Årets lokalområde i Vejen kommune«.

De lokale fik blod på tanden til at igangsætte flere projekter, og tre år senere blev »Sporet ved Lindknud« indviet. Det består af en trampesti med tre gå- og løberuter på henholdsvis 1,8 - 3,9 og 4,5 km. Alle ruter starter ved Lindknud Kirke og fører gennem naturlandskabet og videre til Oplevelsesskoven.

 

miogvejen omtalte området i Lindknud ved sommerens »turen går til«-artikler:

https://migogvejen.dk/brorup/3787-turen-gar-til-17 

 

lindknud 20 10 pr

Lokalrådsmedlemmerne Jan Erik Hansen, Kristian Pedersen, Niels Erik Storm og Aase Gjødesen er blot nogle af de kræfter, der har kæmpet for at få området færdiggjort. (PR-foto)

 

 

En familie har fået medhold hos kommunen og politiet - strækningen er farlig.

 

(læs videre under annoncen)

KK Partner bund rettet

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

 

Mere præcist er det en familie på Kongeåvej ved Foldingbro, der har fået kommunens og politiets ord for, at Kongeåvej på strækningen mellem Sønderskovgårdvej og Foldingbro er trafikfarlig.

Helt præcist lyder det, at strækningen er trafikfarlig for børn fra 0.-6. klasse, og derfor har politikerne i både Udvalget for skoler og børn og Økonomiudvalget sagt god for, at kommunen betaler buskort til de ca. fire skoleelever, det handler om. En samlet udgift på 8600 kroner pr. skoleår.

En trafiktælling foretaget i 2018 viser, at 15 procent af de 2772 køretøjer, der dagligt kører på strækningen, kører med en hastighed højere end 91,3 km/t.

Gennemsnitshastigheden er også højere end den tilladte hastighed, da den er målt til 82,2 km/t.

Samtidig viser tællingen, at der kører en del tung trafik på Kongeåvej, idet 13,5 procent af trafikken er lastbiler.

Der findes ikke cykelstier langs den ca. 6,5 m brede kørebane. Cyklister og knallerter færdes derfor på en meget smal kantbane. Der er desuden ikke opsat belysning på strækningen.

Der er i perioden 2015-2019 ikke registreret uheld med lette trafikanter på strækningen.

(Foto: LLN Press©)

 

Nu er det slut med, at kræftramte skal køre langt for at få rådgivning og støtte til at komme igennem et ofte hårdt forløb.

Når andre løb bliver aflyst, må man selv tage initiativ.

 

(læs videre under annoncen)

Nørregaard Biler

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Det var netop, hvad der skete i Brørup. De arrangerede deres eget tøseløb med mange deltagere fra bl.a. »Byparken«.

Startsignalet lød ved 18-tiden, hvor en snes tøser var af sted.

Der var lavet en fem kilometer lang rute, hvor deltagerne valgte, om de ville gå de fem kilometer, løbe ruten eller eventuelt løbe den to gange.

Kun en enkelt forventede at have ben til 10 kilometer.

Sådan en tur giver tørst og sult, så de endte hjemme hos en af deltagerne, hvor der blev budt på både mad og drikke.

(Fotos: LLN Press©)

 

tøseløb 20 04tøseløb 20 01tøseløb 20 02tøseløb 20 03

 

Trods coronaens hærgen blev der flere steder rundt i kommunen afviklet »Stafet for livet«.

 

(læs mere under annoncen)

Tove Klose NY

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

 

Ved Kløvervejs legeplads i Brørup stillede »Hanne’s Hønsegård« med et hold på 63 deltagere, der gik/løb en eller flere af de tre ruter, der var markeret med høns i Vestervangområdet.

Turene blev startet med lurblæserne i spidsen og et par figthere samt løbere fra Byparken.

Til eftermiddag- og aftenkaffe blev der solgt kaffe og kage, og Ældre Sagens grilltrailer blev flittigt besøgt sidst på eftermiddagen og aften - der var fuld gang i salget af grillpølser.

Kl. 21 blev der tændt 74 solgte lysposer, der blev stillet op på stien til en flot lysceremoni.

- Hele dagen var der mange besøgende, så det blev en rigtig god hyggelig dag, lyder det fra Hanne Welling.

Overskuddet på 24.593 går til Kræftens Bekæmpelse.

I alt i de seks år, »Hanne’s Hønsegård« har deltaget i Stafet for livet, er der indsamlet 114.594 kr.

(Fotos: PR-fotos)

 

stafet for livet brørup pr 20 03stafet for livet brørup pr 20 02

stafet tal skema

22 hold var i gang rundt i kommunen. Ifølge Stafet for livet toppede disse fem hold indsamlingen.

 

En kortslutning sendte i nat brandfolkene på arbejde.

 

377x300 Knudsen Porte ny

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

 

Klokken 02.18 lød alarmen hos brandfolkene i Brørup med en melding om brand i villaen på Byagervej 53 i Brørup.

- Der var sket en kortslutning i ventilationen i loftet, men skaderne var meget begrænsede, fortæller vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Ole Aamann, til migogvejen.

For at komme ind til ild og gløder måtte brandfolkene pille nogle tagplader af.

(Fotos: LLN Press©)

 

brand byagervej 20 02

 

Vejen Kommune skal have ny borgmester, og skal det fortsat være en Venstre-mand, er spørgsmålet hvem.

 

(læs videre under annoncen)

IdeCentret Casper med maling ny 2

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Borgermester Egon Fræhr, Brørup, har meddelt, at han ikke genopstiller ved det kommende kommunalvalg i 2021, og derfor skal Venstre i Vejen Kommune have fundet en ny kandidat til at overtage borgermesterposten.

- Det arbejde bliver nu skudt i gang, idet Venstre på et bestyrelsesmøde mandag aften har besluttet at afholde møde 16. november, hvor en ny borgermesterkandidat skal findes, fortæller formanden, Jan Møller Pedersen.

Foreløbigt har kun nuværende viceborgermester, Morten Thorøe, meldt sin kandidatur, men ifølge Venstres vedtægter kan ethvert medlem stille op og det helt frem til opstillingsmødet 16. november.

- Det er også en del af planen, som blev besluttet på mandagens bestyrelsesmøde, at der forud for selve opstillingsmødet skal afholdes møder rundt om i kommunen, hvor man kan få lov at møde og stille spørgsmål til kandidaterne forud for selve opstillingsmødet, og derfor vil det naturligvis være til fordel for de, som påtænker at stille op, at de er med på disse møder, fortsætter Jan Møller Pedersen.

Møderækken starter 5. oktober og fortsætter efter efterårsferien med fire møder frem til selve opstillingen af Venstres borgermesterkandidat 16. november.

- Det er således en oplagt mulighed for borgere i Vejen Kommune med et liberalt syn på tingene at deltage i et af de indledende møder, der vil være åbne også for ikke medlemmer, og hvis man melder sig ind, kan man både være med til at få indflydelse på udpegning af Venstres borgermesterkandidat og være med til at opstille resten af Venstres liste til kommunalvalget på et medlemsmøde til foråret, ligesom man kan være med til at udarbejde Venstres handlingsprogram for den kommende byrådsperiode, noterer formanden for Venstre i Vejen Kommune, Jan Møller Pedersen.

(Genrefoto: LLN Press©)

 

Fra at være leverandør til det professionelle marked indenfor dækbranchen og autoværksteder har virksomheden FLEX1ONE I Brørup udvidet markedet og har nu også inventar til værksteder i alle andre brancher og ikke mindst til private.

 

(læs videre under annoncen)

Gadeberg Begravelsesforretning 377 x 300

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

 

Det fortalte de blandt andet om, da borgmester Egon Fræhr (V) og kommunaldirektør Ole Slot for nylig var inviteret på virksomhedsbesøg.

Virksomheden, der ligger i det gamle mejeri i Brørup, råder i dag over mere end 6000 kvadratmeter, som ikke kun rummer lager, kontor, produktion, men også et showroom.

- En del af virksomheden rummer deres egen udviklingsafdeling, hvor kreative og innovative ideer bliver foldet ud til prototyper. Her bliver mange af de ideer og tanker virksomhedens medarbejdere løbende bidrager med udviklet. Lige fra optimering i produktion til forbedringer af nuværende produkter og ikke mindst helt nye og spændende produkter til nye markeder, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Markedet for FLEX1ONE er foruden Danmark hele Norden og en række andre lande, og virksomheden har i januar åbnet egen salgsafdeling i Norge.

Størstedelen af deres produkter er dækservicemaskiner, værkstedsmaskiner og lifte, som primært produceres i Italien.

I Brørup testes alt udstyr, og ofte bliver der eftermonteret dele i forhold til de kundetilpassede løsninger.

- Vi har brugt coronatiden på at udvikle nye produkter, forbedre vores løsninger og fået kontakt til nye markeder, så vi har haft nok og se til og vil kun se fremad, forklarer direktør Kenneth Kristensen i pressemeddelelsen.

I 2019 vandt Brørup-firmaet »Årets Innovation« ved Motorgalan 2019 i Sverige og var desuden nomineret til Danish Design Award med en lift.

ACHON er brandet under FLEX1ONE der producerer niche- og highend produkter til ergonomisk og sikker samt strømlinede workflows til håndtering af hjul på dækværksteder.

Produkterne under det 50 år gamle brand udvikles og produceres i smede- og montageværkstedet i Brørup, hvor 10 medarbejdere hver dag slår deres folder.

I alt er der 32 ansatte i virksomheden.

Direktør Kenneth Kristensen og marketingchef Jannie Nielsen viste rundt på virksomheden FLEX1ONE A/S, da bormester Egon Fræhr (V) og kommunaldirektør Ole Slot var på virksomhedsbesøg.

(Foto: Vejen Kommune)

 

 

 

Coronaen har ramt hårdt mange steder, og nogle føler en unfair konkurrence.

Museet på Sønderskov deltog søndag i Herregårdenes Dag med tematiserede rundvisninger og renæssancemad - en i herregårdens have og tre inde i hovedbygningen.

 

(læs videre under annoncen)

Kæledyrsshoppen ny 

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

 

Her blev der bl.a. fortalt om spøgelser og om ejerne af Sønderskov fra 1775 og frem til nu.

Hver rundvisning blev rundet af med forfriskende drikke og hapsere inspireret af renæssancen.

I løbet af dagen var der gratis koncerter med renæssancemusik af »Duo al Dente« med sopran-solist Anna Wierød fra DR Koncertkoret.

Slotte og herregårde over hele landet åbnede i dag publikum med et væld af forskellige aktiviteter og arrangementer i hovedhuse og driftsbygninger, haver og parker, og Sønderskov var blot en af dem.

Her var mange mødt op for at høre mere om den spændende historie, som Sønderskov har at byde på.

Sønderskov Herregård fylder 400 år i år, så historier er der nok af.

- Herregårdenes Dag er en slags oplysningskampagne for de danske herregårde og den historie og kulturarv, de repræsenterer. Fortællingen om de danske herregårde er nemlig en af de vigtigste signaturfortællinger om livet på landet. I Danmark findes omkring 730 herregårde. Det danske landskab er formet af og med godserne, der gennem århundreder har været den væsentligste drivkraft på landet. De store gamle hovedbygninger ligger stadig i dag i landskabet som vidnesbyrd om godsernes enorme betydning blandt andet som nogle af de største arbejdspladser i landområderne helt ind til midten af 1900-tallet. Med Herregårdenes Dag vil vi gerne invitere folk indenfor, så de får øjnene op for de mange smukke, storslåede herregårdsanlæg, der ligger overalt i landet, fortæller Marie Kirstine Elkjær, museumsinspektør ved Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum er tovholder på Herregårdenes Dag.

(Fotos: Ole Olesen Sørensen©)

 

sønderskov 20 02 oossønderskov 20 03 oossønderskov 20 04 oossønderskov 20 05 oos

 

dagens nyheder i din mailbox

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du dagens nyheder sendt til din mailbox.

nyhedsbrev luft

-->