Den ekstra hånd - top Antenneforeningen Vejen - topannonce Skjern Bank - vi er lige i Bramming

Antallet af covid19-smittede her i kommunen stiger fortsat.

 

(læs videre under annoncen)

377 x 300 VIC marts 2021

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Med 39 nye tilfælde de seneste syv dage ifølge tallene fra Statens Serum Institut nærmer vi os en incidens på de 100. I dag lyder den på 91,4 og har ligget højt den seneste periode.

Af de 22 kommuner i Region Syddanmark ligger Vejen på en kedelig andenplads over antal smittede kun »overgået« af Fredericia med en incidens på 123,1.

6513 af os er blevet testet den forløbne uge, og med 39 tilfælde giver det en positivprocent på 0,60.

Flest smittede her i området er i Folding/Brørup ifølge nedenstående skema fra Statens Serum Institut. Incidensen i Brørup tidligere på ugen var faktisk endnu højere.

(Genrefoto: LLN Press©)

smittede pr sogn 14 04

 

Så er det lykkedes at runde millionen i arbejdet hen mod et nyt udsigtstårn som indtegnet på ovenstående kort fra Vittrup Baun.

 

(læs videre under annoncen)

377x300 Knudsen Porte ny

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Der er dog stadig et stykke vej, før første spadestik til det nye tårn kan tages, men optimismen er stor.

- Jeg håber, at vi på vores generalforsamling sidst i juli kan nikke og sige, at pengene er hjemme, siger formanden for Vittrup Baun, Aksel Storm, til migogvejen.

Lige nu mangles der en kvart million - 250.000 kroner - men der er stadig muligheder - også lokalt.

- Vi har oplevet en stor opbakning fra foreninger og virksomheder i lokalområdet, hvor der er samlet godt 70.000 kroner, fortæller formanden.

- Der har gennem tiderne været en god tradition for, at foreninger og virksomheder har hjulpet hinanden lokalt, noterer Aksel Storm.

Der ligger stadig ansøgninger hos fonde, og Aksel Storm håber også på yderligere hjælp fra lokalt hold.

Tårnet har fået et stort tilsagn fra LAG, men flere penge er kommet til:

- I december blev vi tilkendt støtte fra Norlys Vækstpulje på 150.000 kr., og som lidt af en overraskelse blev vi opmærksom på, at vi havde fået støtte fra Nykredits fond på 150.000 kr. Nykredits fond søgte vi som en af adskillige i oktober 2019, men da vi ikke havde hørt fra dem, opdaterede vi dem for måske at kunne håbe på stadig at være i betragtning til støtte. Svaret var, at vi havde fået tilkendt de 150.000 kr i november 2019 med en løbetid på to år, forklarer Aksel Storm.

- I ventetiden på det nye tårn har vi lavet et virtuelt tårnbesøg - en video, som kan ses på vor hjemmeside https://www.vittrupbaun.dk/ , fortæller Aksel Storm.

 

 vittrup baun pr

Der er godt i gang i arbejdet med at fylde røret, der fortæller om indsamlingen til det nye udsigtstårn på Vittrup Baun. (Foto: Aksel Storm)

 

vittrup baun 20 08

Formanden, Aksel Storm, håber ved generalforsamlingen i juli at kunne sige, at alle penge er hjemme. (Arkivfoto: LLN Press©)

 

vittrup baun 20 01

Der er nu samlet en million kroner til det nye udsigtstårn på Vittrup Baun. Her ses baunen fra droneperspektiv. (Dronefoto: LLN Press©)

 

 

Påskelørdag trækker altid mange mennesker til Brørup Marked.

 

(læs mere under annoncen)

377 x 300 Bjarne Lastein 21 01

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

I år var ingen undtagelse.

Det dejlige forårsvejr trak folk af huse, og som altid var der rig lejlighed til at gøre en god handel.

Coronaen betød, at mange af kræmmerne sørgede for at have sprit stående klar til kunderne.

Markedet i Brørup afholder normalt sammen med auktionen om fredagen, men i forbindelse med påske og bededag rykkes det til lørdag.

(Foto: migogvejen©)

 

brørup marked 21 01brørup marked 21 02brørup marked 21 04brørup marked 21 05brørup marked 21 06

 

Snart er det definitivt slut med maskinforretningen i Søndergade i Brørup.

 

(tryk på annoncen og se mere)

377 x 300 Bjarne Lastein 21 01

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Nedbrydningen er i gang og ventes afsluttet i løbet af et par uger. Mest muligt skal genbruges, og det gælder bl.a. hallen længst oppe på grunden. Den flyttes og kommer i brug igen.

Når arbejdet med at rydde grunden og huset ved siden af er slut, starter arbejdet med at bygge boliger.

Det er Alfabo Kolding, der står bag projektet, der omfatter 39 familieboliger på den tidligere TBS-grund.

- Boligerne vil være mellem 74 kvadratmeter og 105 kvadratmeter og rumme to, tre eller fire værelser. Det samlede boligareal er på 3592 kvadratmeter og er beregnet til at koste 73,4 millioner kroner., lyder det i det kommunale materiale til byrådet.

Den gennemsnitlige husleje er beregnet til 895 kr. pr. kvadratmeter.

(Fotos: LLN Press©) 

 

nedbrydning brørup 21 01nedbrydning brørup 21 02

 

Penge kan kun bruges en gang, og derfor må politikerne prioritere hårdt.

 

(læs mere under annoncen)

cs nørregade 90 kr

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Omtalerne på migogvejen.dk om en mulig rundkørsel i krydset Kærvej/Esbjergvej har ført rigtig mange kommentarer af sig.

Kunne pengene ikke bruges bedre andre steder. Hvad med f.eks. krydset i Foldingbro.

- Det er fortsat tanken, at krydset i Foldingbro på sigt skal ombygges, fortæller projekt- og trafiksikkerhedskoordinator ved Vejen Kommune, Anders H. Pedersen, til migogvejen.

Derfor er det også at finde i Vejen Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2019-2022, ligesom også midterheller på Kongeåvej i begge ender af byen i øvrigt er det.

- Men da der kun er registreret et enkelt uheld i perioden 2016-2020, er der lige nu andre kryds, der prioriteres højere – eksempelvis Rebelsigkrydset, hvor der i samme periode er registreret fire uheld. I modsætning til krydset Esbjergvej/Kærvej er krydset i Foldingbro desuden allerede sikret med en venstresvingsbane, belysning og lavere hastighed, forklarer Anders H. Pedersen.

Som omtalt blev forslaget om etablering af en rundkørsel på Esbjergvej/Kærvej skudt til hjørne og kommer med i budgetdebatten til efteråret.

Trafiksikkerhedskoordinatoren kan godt se ideen med en rundkørsel i krydset:

- Ved at sideudvide Kærvej og dermed accepterer mere svingende trafik i krydset skaber vi potentielt et nyt muligt uheldskryds på en vej med høje hastigheder.

Foreløbig er pengene, mindretallet fandt til at lave rundkørslen allerede i år, lagt ned i kommunens kasse.

(Foto: LLN Press©)

 

migogvejen har skrevet flere artikler om en mulig rundkørsel i krydset Kærvej/Esbjergvej:

https://migogvejen.dk/brorup/4887-rundkorsel-ma-vente

https://migogvejen.dk/brorup/4859-rundkorsel-skudt-ned

https://migogvejen.dk/brorup/4828-endnu-en-rundkorsel

https://migogvejen.dk/brorup/4803-ny-rundkorsel

 

 

Et knebent flertal i byrådet i Vejen har i eftermiddag skudt planerne om en rundkørsel i krydset Kærvej/Esbjergvej mellem Brørup og Vejen ned.

 

(læs videre under annoncen)

377 x 300 Parykspecialisten

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Selve ideen om en rundkørsel for at sikre krydset, hvor der ventes mere tung trafik i forbindelse med udvidelse af Kærvej, er der ikke noget i vejen med.

Problemet er finansieringen, og det fik flertallet til at udskyde ideen til efterårets budgetforhandlinger.

13 af de tilstedeværende 24 byrådsmedlemmer stemte imod, mens 11 stemte for.

Det var de socialdemokratiske byrådsmedlemmer, de konservative og løsgængeren Maya Ryom Mønster, der stemte imod.

Venstres byrådsmedlemmer stemte sammen med Martin Boye (I) og løsgængeren Anni Grimm for, at rundkørslen skulle laves nu.

Malene Kaisen Nielsen (V), Anker Ulsdal (SF) og løsgængeren Claus Grimm deltog ikke i byrådsmødet.

Det var borgmester Egon Fræhr (V), der havde ønsket punktet på dagsordenen, efter det blev stemt ned i økonomiudvalget.

- Jeg tror, folk har besindet sig, lød det fra Egon Fræhr.

Han angav, at der kunne spares 350.000-450.000 kroner, hvis rundkørslen blev lavet nu samtidig med vedtagelsen af udvidelsen af Kærvej.

- Vi har en god tradition for, at store anlægsudgifter er med på budgetseminaret, og her er beløbet så stort, at det skal forbi budgettet, påpegede Jørgen Thøgersen (A).

Omvendt lød det fra formanden for udvalget for teknik og miljø, Vagn Sørensen (V):

- Når besparelsen er så stor, synes jeg, vi skal lave rundkørslen nu.

Ingen talte imod tanken om at lave en rundkørsel i krydset.

- Hvorfor ikke udvise rettidig omhu. Når alle taler for at lave en rundkørsel på et tidspunkt, så synes jeg, vi skal gennemføre det nu og spare pengene, lød det fra Anni Grimm.

Flertallet var af en anden holdning, og derfor bliver rundkørslen ikke lavet samtidig med udvidelsen af Kærvej.

Rundkørslen bliver en del af budgetforhandlingerne efter sommerferien og laves altså tidligst næste år.

(Dronefoto: LLN Press©)

 

 

migogvejen har skrevet flere artikler om tankerne om en rundkørsel - her kan du læse mere om projektet og holdningerne:

https://migogvejen.dk/brorup/4859-rundkorsel-skudt-ned

https://migogvejen.dk/brorup/4828-endnu-en-rundkorsel

https://migogvejen.dk/brorup/4803-ny-rundkorsel

 

Der bliver ikke bygget en rundkørsel i krydset Esbjergvej/Kærvej i år.

 

(læs videre under annoncen)

377 x 300 IT El Teknik

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

I hvert fald ikke, hvis det står til flertallet i økonomiudvalget, der vendte tommelfingeren ned.

- Et flertal i økonomiudvalget på fire medlemmer, Jørgen Thøgersen (A), Bodil Staal (A), Marie Ebsen (A) og Frank Schmidt-Hansen (C) stemte imod og indstiller, at projektet oversendes til budgetlægningen for 2022-2025, lyder det i referatet fra udvalgsmødet.

Omvendt stemte Egon Fræhr (V), Morten Thorøe (V) og Malene K. Nielsen (V) for, at der etableres en rundkørsel nu samtidig med, at Kærvej udvides, som der er afsat penge til, da der ventes mere trafik på Kærvej og dermed ud på Esbjergvej, når vejen udvides.

Det sidste ord i sagen skal siges på byrådsmødet på tirsdag, da Egon Fræhr begærede sagen oversendt til behandling i byrådet.

Her skal det så vise sig, om der er flertal for at lave rundkørslen nu eller senere. Det handler imidlertid ikke om selve rundkørslen, men mere om tidspunktet.

- I efteråret var rundkørslen ikke en del af anlægsprojekterne, for ellers kan det da godt være, den var prioriteret højere end andre projekter, men fremgangsmåden er forkert, lyder det fra Frank Schmidt-Hansen (C), der stemmer imod.

- Når nogle projekter giver overskud, er det tradition for at tilbageføre dem til kassen og ikke bare bruge dem, og fire en halv millioner kroner er trods alt en sjat penge, så derfor mener jeg, vi skal vente, til vi i efteråret lægger budget, fortsætter Frank Schmidt Hansen.

Udkastet lød på, at pengene til rundkørslen skulle findes  form af billigere projekter på netop Kærvej og besparelser på rampeanlægget på motorvejen.

Det bliver nu byrådet, der skal afgøre, om rundkørsel nummer fire på strækningen mellem Vejen og Brørup skal bygges nu.

(Arkivfoto: LLN Press©)

 

migogvejen har tidligere omtalt projekt rundkørsel:

https://migogvejen.dk/brorup/4803-ny-rundkorsel

https://migogvejen.dk/brorup/4828-endnu-en-rundkorsel

 

Så er der lagt op til, at rundkørsel nummer fire på Esbjergvej mellem Brørup og Vejen bliver en realitet.

 

(læs videre under annoncen)

Gadeberg Begravelsesforretning 377 x 300

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Som tidligere omtalt på migogvejen - https://migogvejen.dk/brorup/4803-ny-rundkorsel - skulle politikerne i udvalget for teknik og miljø overveje en trafiksikring af krydset Esbjergvej/Kærvej.

To muligheder var i spil, men der arbejdes nu videre med en rundkørsel.

Finansieringen var udvalgets medlemmer dog ikke enige om:

Elin Winther (A) stemte imod denne finansiering af en rundkørsel med begrundelsen, at dette projekt bør oversendes til budgetlægningen for 2022-2025. Niels Therkildsen (A) og Charlotte Klausen (C) tog med samme begrundelse forbehold for den indstillede finansiering af rundkørslen.

På Esbjergvej er der i forvejen en rundkørsel ved Vejlevej i Brørup og ved Skovgårdsvej og Asbovej i Vejen. Nu er den fjerde på tegnebrættet.

(Foto: LLN Press©)

 

læs mere om rundkørslen og renoveringen af Kærvej:

https://migogvejen.dk/brorup/4803-ny-rundkorsel

 

En ny rundkørsel er på tegnebrættet i et spørgsmål om øget trafiksikkerhed på Esbjergvej mellem Brørup og Vejen.

 

(læs videre under annoncen)

Vejen IC ny i fitness

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Mere præcist er det krydset mellem Esbjergvej og Kærvej, der er på dagsordenen hos politikerne i udvalget for teknik og miljø.

Politikerne får to tegninger at diskutere. Den ene handler om endnu en rundkørsel på Esbjergvej, mens den anden tegning viser et anlæg med venstresvingsbaner.

 

(læs videre under tegningen)

esbjergvej venstresving tegning 21 01

 

- Teknik & Miljø anbefaler, at krydset mellem Kærvej og Esbjergvej trafiksikres med en rundkørsel. Løsningen med en rundkørsel vil sænke hastigheden igennem krydset og hæve trafiksikkerheden. Endvidere skal der bruges forholdsvist lidt areal, og generne for lodsejerne er minimale. Desuden kan projektet gennemføres uafhængigt af projektet for gennemførelse af Kærvej Etape 2, lyder det i anbefalingen til politikerne.

Udgiften til en rundkørsel anslås til ca. 4,5 millioner kroner, mens et såkaldt »kanaliseringsanlæg« med venstresvingsbaner anslås til at ville koste fire millioner kroner.

Debatten om en sikring af krydset kommer samtidig med, at der skal siges ja til istandsættelsen og udvidelsen af Kærvej ved Brørup.

Der er frigivet penge til første etape, der omfatter strækningen syd for banen og forventet sat i gang efter påske, mens etape to til 3,4 millioner kroner ventes sat i gang i august.

Som følge af den stigende trafik på Kærvej og de høje hastigheder på Esbjergvej anbefaler Teknik & Miljø, at det firbenede kryds mellem Esbjergvej og Kærvej ombygges og gøres mere trafiksikkert for at forebygge trafikuheld.

- Krydset ved Esbjergvej er et ureguleret firbenet kryds. I perioden 2016-2020 har politiet registreret to uheld i krydset – heraf et uheld med en alvorligt tilskadekommen. Der er desuden registreret et enkelt eneuheld med en knallertkører, skriver forvaltningen til politikerne.

Der er ikke afsat midler til budgettet for trafiksikring af krydset mellem Kærvej og Esbjergvej, men der ligger et udkast til en finansiering.

Som tidligere omtalt på migogvejen har politiet i år også udpeget Esbjergvej til en fokusstrækningen netop grundet den høje fart, mange kører med på strækningen. Derfor bliver der holdt flere fartkontroller.

(Illustrationer: Vejen Kommune)

 

Mange holder vinterferie nu, men det er småt med aktivitetsmuligheder. I dag er er der imidlertid kommet en ny.

 

(læs videre under annoncen)

377 x 300 Parykspecialisten

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

- Vinterferien står for døren, og pga. corona må vi ikke mødes, og der er få aktiviteter for børnene, konstaterer DGI Sydvest i en pressemeddelelse.

Gåværterne Heidi og Thomas Nørregren Johansen og datteren Isabella, Lintrup, har derfor markeret en mindre gå-rute med reflekser i Brørup, som kan skabe lidt sjov for børn og familier.

- Hvis vi kan hjælpe med at sprede lidt smil og lidt glæde over, at man kan lave en aktivitet sammen i vinterferien, så er det det hele værd, lyder det fra Heidi Nørregren Johansen.

Ideen kom til live i samarbejde med DGI Sydvest, og tanken er, at familier i Brørup og omegn vil finde lommelygterne frem og gå sammen langs ruten med de mange reflekser.

Under mottoet sammen hver for sig kan familierne byde ind i fællesskabet omkring gåturen uden at mødes med andre. Thomas og Heidi Nørregren Johansen driver normalt gå-fællesskabet: Vi går for sundhed, men som så meget andet kan de ikke gå i fællesskab for tiden, og de var helt klar på ideen med en refleksrute, man kan gå hver for sig.

Refleksruten starter og slutter ved Søgården i Brørup, hvor der er mulighed for parkering. Heidi og Thomas Nørregren Johansen har i dag opsat de mange reflekser i det flotteste solskin, og de håber, at mange vil gå turen på de ca. to km.

- Jeg tænker, at vi laver nogle sjove konkurrencer omkring ruten, hvor deltagere eksempelvis skal tælle alle reflekser på turen, det gør det også ekstra sjovt, fortæller familien.

Thomas og Heidi Nørregren Johansen er to af 52 uddannede gåværter i Vejen kommune.

Kommunen indgik i august 2019 en partnerskabsaftale sammen med DGI Sydvest og Bevæg dig for livet på baggrund af den politiske strategi, Gang i Livet. Partnerskabet er netop blevet forlænget, og den nye aftale gælder fra 1. januar 2021 til 31. december 2021.

- Målet med forlængelsen er, at partnerne sammen skal arbejde dynamisk og tværgående for at skabe fokus på gang som en lettilgængelig aktivitet med lav barriere. Gå-aktiviteter og gå-fællesskaber er et middel til at højne borgernes sundhed, skriver DGI Sydvest.

Refleksruten overholder alle corona-restriktioner, da alle familier kan gå ruten på det tidspunkt, der passer dem bedst.

Ruten vil være tilgængelig til fredag 19. februar, og reflekserne vil derefter blive fjernet igen.

(Foto: Lotte Sørensen, DGI Sydvest)

 

refleksrute pr

 

dagens nyheder i din mailbox

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du dagens nyheder sendt til din mailbox.

nyhedsbrev luft

-->