Den ekstra hånd - top - kasserer Frøs Sparekasse - jan-mar 2023 Agroland - åbningstilbud Skjern Bank - rigtig størrelse Antenneforeningen Vejen - topannonce

Årets brandmand 2017 i Brørup er Søren Baggesgaard.

Hæderen modtog han i aften i forbindelse med den årlige nytårsparole på Falck-stationen i Brørup.

 

Fundet af guldet ved Fæsted har fundet plads på Slots- og Kulturstyrelsens Top 10 over de mest interessante fund, arkæologer ved danske museer har arbejdet med i året, der går på hæld og også et fund, medarbejderne på Museet på Sønderskov er særdeles stolte over og som tidligere omtalt har lavet en bog om.

Hvor højt det spektakulære fund er på listen, står hen i det uvisse, da der er tale om en såkaldt uprioriteret liste. Betingelsen for at optræde på listen er, at fundet kommer fra en ny arkæologisk udgravning, eller at der er tale om naturvidenskabelige undersøgelser, der tilfører betydelig ny viden til arkæologien og Danmarks kulturhistorie.

Om guldskatten fra Fæsted skriver styrelsen blandt andet:

»Med hele 1,46 kg guld er Fæsted-skatten den største guldskat fra vikingetiden, der til dato er fundet i Danmark.

Allerede i sommeren 2016 fandt detektorgruppen »Team Rainbow Power«, hvad der hurtigt blev kendt som Danmarks største guldskat, på en sønderjysk mark i Vejen Kommune.

Siden har arkæologer fra Museet på Sønderskov foretaget en udgravning af en større del af marken. Og her har de ikke blot kunnet finde flere dele af den store skat, de har også gjort fund, der indikerer, at det ikke er helt tilfældigt, at det var netop her, skatten blev begravet.

Det står nu klart, at den fulde skat, hvoraf 1,46 kilo er guld, består af en halskæde, otte armringe, en pragtfibel (en slags broche), vedhæng med og uden stene, guldperler, betalingsguld og sølvsmykker og klippede mønter fra Mellemøsten.

Skatten har været gravet ned ved en port, der har tilhørt en rig gård, som har haft en meget central placering lige ved Hærvejen og med let adgang til nogle af vikingetidens vigtigste byer som for eksempel Ribe, Jelling og Hedeby. Flere af skattedelene viser da også en nær kontakt til det rigeste miljø i den største danske handelsby, som Hedeby var på den tid.

Arkæologer fra Museet på Sønderskov har beskrevet, at de mange rigdomme kan have været en gave fra Gorm den Gamle til en magtfuld allieret i kampen om at vinde kongemagten i 900-tallet. Den magtfulde allierede kunne meget vel være Ravnunge Tue, hvis navn går igen på flere runesten, og som formentlig har været med til at bygge dronningehøjen i Jelling.At skatten på et senere tidspunkt er blevet begravet, kan hænge sammen med en efterfølgende strid mellem Gorm den Gamles søn, kong Harald Blåtand, og den tysk-romerske Kejser Otto II.

 

(Foto: Nick Schaadt, red. BCgrafik for Museet på Sønderskov)

 

 

Nye regler omkring salmonella giver mulighed for at få flere handler på Husdyrauktionen i Brørup.

- Fra 1. januar 2018 bliver det igen muligt for besætningsejere i Østjylland og på Fyn at købe kreaturer på Husdyrauktionen i Brørup, fortæller auktionens formand, Jørgen Bruun.

I øjeblikket er landet inddelt i en høj- og lavprævalent zone med henholdsvis høj og lav smitterisiko for salmonella. Denne zoneopdeling ophæves ved årsskiftet.

- På Husdyrauktionen glæder vi os over de nye regler omkring salmonella. De nuværende regler, som blev indført for to år siden, har bevirket, at mange af vore trofaste kunder i Østdanmark har været udelukket fra at handle på Husdyrauktionen. Ophævelsen af zonerne har derfor længe været ventet, understreger Jørgen Bruun.

Auktionen holdes som bekendt hver fredag i forbindelse med markedet, der trækker mange mennesker fra et stort område.

En spand vand er rigeligt til at slukke en brand - hvis branden ikke er ret stor.

Det blev bevist på Østergade i Brørup onsdag eftermiddag. En bilist kørte ad vejen og opdagede pludselig, at det røg fra motorrummet. Han fik bilen stoppet og så senere flammer, men et vidne fik fat i en spand vand og fik hurtigt ilden slukket, så skaderne på bilen blev begrænsede.

Dermed kom brandfolkene ikke til at slukke brand. De kunne nøjes med at fjerne lidt forurening på vejen.

Kort efter blev brandfolkene i Brørup i øvrigt igen tilkaldt. Her var det en ABA-alarm på slagteriet.

 

 

Tine Kaufholz og Morten Christiansen på Vejlevej 29 har den flottest pyntede postkasse i Gjerndrup. De vandt byens konkurrence »julepynt din postkasse«.

Mange i byen har været i gang, og allerede nu lægges der op til en gentagelse af konkurrencen til december næste år.

 

 »Fæstedskatten - Danmarks største guldskat fra vikingetiden« er titlen på en bog, som tre medarbejdere fra museet på Sønderskov ved Brørup står bag, og der har fra starten oplevet en stor interesse for bogen.

Det var museumsinspektørerne Nick Schaadt og Lars Grundvad, der faldt i snak om, at det kunne være en god ide at lave en bog om det store guldfund på en mark i Fæsted ved Sdr. Hygum, og museumsleder Bo Ejstrud var med på ideen.

- Vi sendte ideen ud til nogle forlag og lavede en aftale med forlaget Turbine, fortæller Lars Grundvad.

Forfatterne havde måske forventet mere tekst i forhold til billeder, men i bogen er det billeder af fundene, der præger siderne. I øvrigt fund, der var var så interessante, at dronning Margrethe kiggede forbi Sønderskov for at se smykkerne.

Det var i sommeren og efteråret 2016, den største danske guldskat fra vikingetiden dukkede frem fra den sorte muld. For første gang i mere end 1000 år så guldet atter dagens lys.

Det første guld blev fundet af en amatørarkæologigruppe, der var ude og afsøge et interessant område, og det viste sig at være det helt rette sted, de befandt sig. Allerede inden for få timer dukkede den første massive guldarmring op, og herefter fulgte hurtig flere.

I den forbindelse blev fundet fotodokumenteret og beskrevet. Billederne viser derfor fundene, som da de kom frem fra jorden. Guldet er ikke rengjort, men bærer stadig rester af jord og slid.

Billederne giver læseren/beskueren en enestående mulighed for at se guldet, som det så ud, netop som det så ud da solens lys atter ramte det med sine stråler. Fundhistorien og smykkernes funktion formidles i tekster af bogens forfattere.

- Vi har fået trykt 2500 eksemplarer, og bogen er blevet rigtig godt modtaget, fortæller Bo Ejstrud.

På billedet er det museumsleder Bo Ejstrud, museumsinspektør Nick Schaadt og museumsinspektør Lars Grundvad.

 

 

130 brugere af Fredenshjem var i eftermiddag til Luciafest på aktivitetscentret i Brørup. 

Eftermiddagen startede med fællessang af vore smukke julemelodier. Efterfølgende læste sognepræst Inge Klarlund Bach op af sjove julefortællinger, som fik smilet frem hos de fremmødte.

Dagen sluttede med luciaoptog, hvor Lene Bordorff havde øvet Luciasangen med de tre 4. klasser fra Brørupskolen.

De smukke lyse barnestemmer gjorde et stort indtryk og satte julestemningen i vejret.

Der blev ligeledes serveret æbleskiver og gløgg, så helt igennem en rigtig dejlig julestart på Fredenshjem.

 

lucia3lucia3

Lederen af Aktivitetscentret Fredenshjem i Brørup, Rigmor Bennetsen, har valgt at gå på pension 1. marts 2018. Hun stammer fra Esbjerg og blev valgt som centrets første leder, da det blev indviet i 1991 og har derfor siddet i spidsen for det populære aktivitetscenter i 27 år. 

Centret har allerede fundet hendes afløser. Bente Voorma fra Holsted blev i august 2017 ansat som fysioterapeut på centret og går samtidig som »føl« hos Rigmor Bennetsen med henblik på at overtage lederrollen af Aktivitetscentret til marts.

På billedet er det den afgående leder af Aktivitetscentret Fredenshjem, Rigmor Bennetsen (t.v.), der giver gode råd til sin afløser, Bente Voorma.

 

 

Et stort ønske fra Nørbølling Lokalråd går nu i opfyldelse. Det gælder oprydning af området ved den nu lukkede skole i Nørbølling.

Vejen Kommunes økonomiudvalg har sagt ja til, at der bruges 170.000 kroner plus moms til at fjerne trådhegnet foran bygningerne, etablere et beplantningsbælte mod naboen Nørbøllingvej 28 og rydde op i legeområdet. Der afsættes samtidig penge til vedligehold af området.

I forbindelse med de årlige møder med lokalrådene er Nørbølling Lokalråd fremkommet med ønskerne:

• At alt trådhegn omkring kursuscentret fjernes, idet hegnet virker skæmmende for området.
• At der etableres 3-rækket beplantningsbælte mod naboen Nørbøllingvej 28 for at danne en naturlig afgrænsning.
• At gammelt legepladsområde (bag kursuscentret) oprenses for asfaltbelægninger, betonfundamenter, træ- og jern m.v.
• At der udlægges muld og sås græs i gammelt legepladsområde.
• At buske og træer rundt om kursuscentret beskæres og udtyndes.

Vejen Kommune bruger i dag stedet til kursuscenter.

Den endelige beslutning om oprydningen ventes truffet i byrådet tirsdag.

 

Politikerne har otte dage til at pille valgplakaterne ned efter valget, og langt de fleste har overholdt disse regler. Der er ikke mange tilbage, men de kan dog findes.
Som her ved sygehuset i Brørup, hvor det nyvalgte medlem af regionsrådet - i øvrigt den eneste her fra kommunen, der blev valgt - Kurt Jensen (V), stadig hænger i lygtepælene her tirsdag middag.
Lørdag var der også lejlighed til at se plakater i Gesten, hvor Liberal Alliance havde valgplakater hængende ved fritidscentret.

dagens nyheder i din mailbox

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du dagens nyheder sendt til din mailbox.

nyhedsbrev luft

-->