Den ekstra hånd - top Skjern Bank - rigtig størrelse Frøs Sparekasse - jan-mar 2023 Antenneforeningen Vejen - topannonce

En pulverslukker viste tirsdag morgen sit værd.

Den blev taget i brug, da der udbrød brand i en opvaskemaskine på Surhavevej 6 i Gjerndrup.

Dermed blev ilden slukket, så brandfolkene kunne nøjes med at lufte ud.

Tilbage er så rengøringen efter pulveret.

(Foto: LLN Press©)

 

De 400 økologiske køer på Debelgaard på Debelvej 1 ved Lindknud dansede søndag ved middagstid foråret i møde.

Det skete i forbindelse med den traditionelle økodag, der samler masser af interesserede.

Debelgaard deltog for fjerde gang i det landsdækkende arrangement, og inden de sidste gæster var kommet, vurderede gårdejer Chr. Petersen, at besøgstallet ville slå de 2200-2300, der plejer at komme.

- Vi vil gerne vise landbruget frem til folk, selvom det kræver mange ressourcer både før og i dag, hvor vi er 30 mand i gang, fortalte Christian Petersen mellem snakkene med gæsterne.

Som noget helt ekstraordinært fik de første besøgende i dag lejlighed til at se en af køerne føde - kælve. En lille kalv, der sammen med sin mor fik meget opmærksomhed i løbet af dagen.

- Mange spurgte til, hvorfor vi ikke hjalp med kælvningen, men det er helt naturligt, de klarer det selv, fortæller Christian Petersen, der dog var klar, hvis der skulle opstå problemer.

I løbet af arrangementet kunne de forskellige afdelinger besøges, og der var forskellige aktiviteter, inden køerne nød at komme ud.

(Fotos: LLN Press©)

økodag10økodag10økodag10økodag10økodag10økodag10økodag10økodag10økodag10

 

 

Saxo Privatbank forlader Brørup.

Det ligger nu fast, efter Finanstilsynet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ifølge banken har godkendt, at Saxo Privatbank overtages af Alm. Brand Bank.

En overtagelse, der officielt skete 1. april.

Fusionen har tidligere været omtalt her på »migogvejen«.

(Arkivfoto: LLN Press©)

 

 

Det kolde og blæsende vejr holdt ikke folk hjemme fra lørdagens marked og auktion i Brørup.

Vinterjakker, halstørklæder, tophuer og handsker var taget i brug, selvom det er påske og den sidste dag i marts.

Også mange kræmmere var på plads både ude og inde, og også den nye pop-op hal havde trukket unge handlende, men der var plads til flere ved bordene.

Til gengæld var der ikke meget plads omkring ringen, da kreaturerne kom under hammeren ved den ugentlige auktion, og der var mange, der ikke drømte om at byde - de ville bare gerne opleve stemningen, når dyrene skulle skifte ejere.

Forinden havde bl.a. de unge gæster lejlighed til at kæle med kalvene i staldene.

(Foto: LLN Press©)

 

marked1802

marked1801marked1801marked1801

 

 

 

I nat kørte en bil i grøften på Kongeåvej mellem Foldingbro og Skodborghus, men først godt middag - næsten et halvt døgn senere - blev brandvæsenet involveret i sagen.

Bilen var blevet trukket op og over på den modsatte side af vejen, og masser af olie var løbet ud i vandet i grøften og på kørebanen.

Brandfolkene fra Brørup fik fjernet olien og kunne returnere.

Under arbejdet fandt brandfolkene en nummerplade i grøften. Det er meget normalt, at en nummerplade ryger af ved et færdselsuheld, men det pudsige var her, at bilen stadig havde to nummerplader på, så hvordan den anden er endt i grøften samme sted - og har ligget der længe - er uvist.

(Fotos: LLN Press©)

 

fuhkong4fuhkong3fuhkong1

 

 

Husdyrauktionen har besluttet at åbne endnu en hal for indendørs stadeholdere.

Påskelørdag åbner den nye pop-op hal for første gang.

I hallen vil der være boder med salg af børnetøj og lejetøj. Så trænger man til at få ryddet op i det aflagte tøj og legetøjet, som børnene ikke bruger mere, så er her muligheden for at omsætte det til kontanter.

Den nye hal vil være et nyt tilbud til private, der ønsker at forsøge sig som kræmmere. Hver stand er indrettet med et bord, hvor varerne præsenteres. Når markedsdagen er slut, bliver hele hallen igen rømmet for varer.

- Vi oplever en stigende efterspørgsel efter indendørs stadepladser på markedet. Vi har derfor valgt at inddrage endnu en hal til formålet. Hallen vil foreløbig kun poppe op ved specielle lejligheder, deraf navnet pop-op hallen. Næste åbningsdag vil være lørdag efter St. Bededag, siger Jørgen Bruun, formand for Brørup Marked og Husdyrauktion.

Påskelørdag er sædvanligvis en stor markedsdag med mange besøgende. Vejrudsigten ser ifølge arrangørerne lovende ud, og der forventes derfor igen i år mange gæster.

Til lørdagens auktion inde i staldene er der tilmeldt mange dyr, så også der bliver der trængsel.

Og ja, som altid er den traditionelle fredagsaktivitet i Brørup flyttet fra fredag til lørdag grundet påsken.

(Arkivfoto: LLN Press©)

 

 

 

- Hvem byder 30.000. 29.000. 28. 27. 26. 25.000?

Auktionarius Jacob Ravn gjorde, hvad han kunne for at få gang i budene ved lørdagens avlsdyrauktion i hallerne ved Museet på Sønderskov, men det var nogle gange svært at få gang i salget. Helt konkret var det en tyr, det handlede om i dette tilfælde, men de godt 300 gæster havde ikke umiddelbart i sinde at byde på denne toptyr, der i modsætning til de andre faktisk slet ikke var til stede.

Ved de 25.000 kroner vågnede folk dog op, og så gik det stærkt. Tyren endte faktisk med at blive budt op til 58.000 kroner, der samtidig blev topscoreren ved Dansk Limousine Forenings årlige auktion, der denne gang var lagt ved Brørup.

15 dyr - flest tyre - var under hammeren, og gennemsnittet på salget lød på 24.500 kroner, hvortil naturligvis kommer handelsomkostninger og transporten af dyrene til de nye ejere.

Flere lokale avlere havde dyr under hammeren og skiftede ejere.

(Fotos: LLN Press©)

 

limou2limou2

Plejecenter Lundtoft i Brørup har i den grad formået at tage ny teknologi til sig og benytte den i dagligdagen til glæde for både borgere og ansatte.

»Arbejdet med tre forskellige teknologier understøtter det gode arbejdsmiljø i sådan en grad, at afdelingen Anemonen, som blev indviet i efteråret 2017, er nomineret til titlen Årets Arbejdsmiljøpris«, fortæller Vejen Kommune.

Anemonen er et demensafsnit, og de nye teknologier har blandt andet betydet mindre sygefravær, bedre arbejdsmiljø og mere tryghed hos både beboere og borgere.

Ifølge områdeleder Bo Smith har nomineringen betydning både internt og eksternt.

- Internt giver nomineringen endnu mere begejstring og arbejdsglæde, fordi nomineringen også er en anerkendelse af vores arbejde med at skabe en god arbejdsplads. Medarbejderne og ledelsen bliver lige en tand mere stolte af vores arbejdsplads. Eksternt betyder nomineringen, at vi får positiv omtale, hvilket er et stærkt kort, når vi skal tiltrække kvalificerede medarbejdere, forklarer Bo Smith.

Borgmester Egon Fræhr (V) er glad for anerkendelsen af den innovative satsning.

- I byrådet gør vi, hvad vi kan for at skabe de bedste rammer for beboerne og for personalet. Nomineringen er en fortjent anerkendelse af personalets arbejde med at tage de nye teknologier til sig, en tendens som jeg tror, vi kommer til at se endnu mere af i fremtiden med en øget andel af ældre borgere, siger borgmester Egon Fræhr.

Nomineringen tager afsæt i tre teknologier, som tilsammen understøtter et godt arbejdsmiljø. Sekoia skærmen, som er placeret inde i beboerens lejlighed, giver medarbejderen hurtig og overskuelig adgang til de vigtigste oplysninger om beboeren. Samtidig har det betydet en arbejdsgang, hvor medarbejderne løbende kvitterer for, at de har udført de planlagte opgaver. Det har øget sikkerheden for, at medarbejderne husker alle vigtige opgaver som eksempelvis at hjælpe beboeren med medicin.

Kollegaerne kan også se, hvis et team er ved at komme bagud med arbejdet i forhold til de planlagte opgaver, og det giver mere hjælp og støtte på tværs af teams.

Kaldesystemet med en demensbrik giver både beboeren og personalet en tryghed, fordi personalet får besked, når en beboer går ud. Det giver også tryghed, at beboerne udelukkende har adgang til egen lejlighed, fordi kaldebrikken samtidig er en trådløs nøgle. Kaldesystemet og lyset arbejder sammen, så lyset øges med 20 procent, når beboerne kalder.

Det tredje element er lys, som følger døgnrytmen og gør beboerne rolige. Lyset understøtter en rolig stemning, hvilket giver færre episoder med uhensigtsmæssig adfærd.

(Foto af byggeriet ved Lundtoft: LLN Press© - det indendørs foto er leveret af Vejen Kommune)

 

lundtoft2

 

 

 

 

Torsdag bød folketingsmedlemmet Anni Matthiesen (V) 21 elever fra 7. klasse på Gjerndrup Friskole og tre af deres lærere velkommen på Christiansborg. 

Her viste hun dem rundt i Folketinget og fortalte både om historier fra Christiansborg og om aktuelle, politiske emner.

Anni Matthiesen fik desuden forklaret de unge mennesker, hvordan hverdagen ser ud for et folketingsmedlem, en hverdag med bl.a. massevis af e-mails, møder, læsemateriale og spændende begivenheder både på Christiansborg og lokalt. Netop det lokale fylder meget for Anni Matthiesen, som også forklarede eleverne fra Gjerndrup Friskole, hvordan det er at være bosat i Jylland og arbejde i København.

- Selvom det sommetider kan være besværligt at tage frem og tilbage fra Sydjylland til København, så har jeg aldrig været i tvivl om, at jeg ville blive boende i det sydjyske. Faktisk mener jeg, at det er meget vigtigt for mit virke som folketingsmedlem, at jeg har en nær kontakt med mit lokalsamfund, og at jeg ved, hvad der rører sig i Sydjylland, fortæller Anni Matthiesen i en pressemeddelelse.

Anni Matthiesen glædede sig meget over at få besøg af så mange unge mennesker fra sin hjemegn.

- Jeg er rigtig glad for at se sådan en stor gruppe sydjyske unge her på Christiansborg. For det første, så mener jeg, det er en værdifuld oplevelse for de unge mennesker at komme herind i Folketinget og derved få en bedre fornemmelse af, hvordan demokratiet og lovgivningsarbejdet fungerer. Det føler jeg også, at jeg har en vis pligt til at viderebringe til de unge. For det andet, så er det også rart for mig at få nye inputs og indtryk fra unge mennesker i Sydjylland. Det giver mig mulighed for at forstå, hvilke udfordringer og emner, der optager denne gruppe, siger folketingsmedlemmet.

Eleverne var også glade for mødet med folketingspolitikeren, og de havde travlt med at række fingrene op for at stille Anni Matthiesen spørgsmål om dansk politik og livet som folketingsmedlem.

Det mener Anni Matthiesen er sundt:

- Det er altid godt at opleve, når unge mennesker er spørgelystne og går op i det samfund, de er en del af. Det er vigtigt for vores demokrati og sammenhold, påpeger det lokale folketingsmedlem.

 

 

Det er højsæson for gymnastikopvisninger. Det er nærmest et spørgsmål om at vælge, hvor man vil se gymnastik.

Næsten 700 valgte at bruge nogle timer søndag eftermiddag på den årlige opvisning i Brørup Hallen, hvor de lokale gymnaster viste, hvad de har arbejdet med i vinterens løb.

Aldersspredningen var stor, men tilskuerne gik ikke forgæves, hvad enten man blot var der for gymnastikkens skyld eller for at sit barn eller barnebarn på gulvet. Der var nok at se på.

(Foto: LLN Press© - men fotos kan købes, hvis du henvender dig)

 

bgym9bgym9bgym9bgym9bgym9bgym9bgym9bgym9

 

 

dagens nyheder i din mailbox

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du dagens nyheder sendt til din mailbox.

nyhedsbrev luft

-->