Den ekstra hånd - top Frøs Sparekasse - jan-mar 2023 Antenneforeningen Vejen - topannonce Skjern Bank - rigtig størrelse

Området fik torsdag en række nye ambassadører - sundhedsambassadører.

Det skete officielt ved et arrangement på Brørup Sundhedscenter, hvor der blev budt velkommen til de første - siden skal flere følge efter.

»Sundhedsambassadører er borgere, som har gode erfaringer med sundhedsforandringer og som har lyst til at dele disse med andre eller som har lyst til at tage initiativer i eget nærmiljø og derigennem bidrage til at fremme sundheden blandt borgerne i Vejen Kommune«, lyder den officielle beskrivelse af ambassadørerne.

Du kan blive ambassadør, hvis du har gennemført et forløb på Brørup Sundhedscenter og har lyst til at dele sine sundhedsforandringer og fortælle om, hvilken betydning, det har haft for din hverdag.

Jørgen Thøgersen (A) - formand for udvalget for sundhed, kultur og fritid i Vejen Kommune deltog i arrangementet og bød ambassadørerne velkommen. Formanden sagde bl.a.:

»Det er en vision for Vejen Kommune at være en kommune, der i fællesskab med borgerne skaber de bedste rammer for, at alle dagligt kan træffe et sundere valg og leve det sunde liv. I Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid er det vigtigt for os, at vi også bidrager til at styrke det fælles ansvar, men også for at alle borgere får gode muligheder for deltage i sundsfremmende aktiviteter.

Derfor vil vi i samarbejde med borgere skabe udvikling og nytænke vores kommune, så sundhed er noget, der indtænkes i alt, hvad vi foretager os og derfor bliver en naturlig del af vores dagligdag.

Netop samarbejde mellem borger og kommune er det, vi vil videreudvikle sammen med vores sundhedsambassadører. Sammen med jer vil vi ud lokalt, dér, hvor sundhed er hverdag, og der hvor sundhed skabes hver dag. Derfor er jeg også meget glad for, at vi i dag er samlet med de første, som har sagt ja til at være sundhedsambassadør sammen med os. Sammen med jer vil vi undersøge, udvikle og anvende de muligheder, der allerede findes.

Vores lokalområder spiller en afgørende rolle, når vi taler sundhed. For det er her, vi lever hverdagslivet, og det er her, vi dagligt træffer de valg, der har indflydelse på vores egen og vores nærmestes sundhed.

Det er derfor, at navnet sundhedsambassadør er så velvalgt, fordi en ambassadør er en repræsentant. I Vejen Kommune er en sundhedsambassadør en borger, der selv har oplevet positive forandringer med egen sundhed. Om forandringerne er store eller små, er ikke afgørende, det vigtige er, at man har oplevet en positiv forandring, og at man gerne vil dele det med andre. Når man deler det med andre, kan det forhåbentlig inspirere andre til også at lave lignende forandringer i deres liv.

Sundhed er målet, men indholdet er ikke fastsat, altså hvordan den enkelte borger og sundhedsambassadør skal arbejder med egen sundhed. Den enkelte er selv med til at bestemme, hvordan man vil være med til at brede sundheden ud. Det er vigtigt, fordi vi ønsker, at initiativer skal spire lokalt, så de tager udgangspunkt i lokale interesser og behov. Initiativer som vokser op af lokale behov og interesser er også stærke.

»Vi skal gøre det sunde valg til det lette valg«. Det er en sætning, der ofte bliver gentaget, når vi taler om sundhed. Vi håber, at samarbejdet mellem sundhedsambassadører og Vejen Kommune kan være med til, at borgerne nemt kan finde vejen til det sunde valg og med inspiration og fortællinger om, hvad man selv har gjort, så kan man være med til at give andre mulighed for også at forbedre deres sundhed. For ved at løfte i flok kan vi løfte mere og så bliver det også sjovere at være sammen om sundheden.

Vi tror på, at vi de kommende år kan få mindst 250 sundhedsambassadører i kommunen og gerne flere. Hvis vi er mange, der arbejder sammen om sundheden både i de større byer og i de mindre lokalsamfund, så tror vi, at vi kan være med til at forbedre folkesundheden.

(Fotos: LLN Press©)

 

sundamb4sundamb4sundamb4

 

 

- Skål og til lykke.

Sådan lød det bl.a. fra lederen af Lille Veum i Brørup, Gunnar B. Viuff, da bo- og beskæftigelsescentret onsdag eftermiddag inviterede indenfor til officiel indvielse af otte nye boliger.

- Det er en glæde, at vi i dag officielt kan indvie de otte nye boliger her på Lille Veum, lød det fra borgmester Egon Fræhr (V).

Boligerne er overtaget af otte borgere, der nu kommer i større og mere tidssvarende boliger efter hidtil at have boet i boliger opført i 1950-erne.

De nye boliger er på 63 kvadratmeter med en overdækket fordelingsareal, skur, personalerum mv. Der er i alt bygget 752 kvadratmeter til en samlet pris på godt 14 millioner kroner.

- Alle jer borgere, der bor her, får støtte og vejledning til små og store gøremål, hvilket er en opgave, som de tilknyttede hjemmevejledere fra Vejen Kommune vil gøre en indsats for fortsat at løse på bedste vis, lovede Egon Fræhr.

- For jer har det fra første spadestik og til nu været en spændende periode - ind imellem også bøvlet, men nu er I flyttet ind,og alle på Lille Veum glæder sig til at udnytte de nye rammer fuldt ud, noterede borgmesteren.

Han takkede de implicerede, inden der blev råbt hurra.

- De nye boliger og hele Lille Veum fortjener et hurra, konstaterede Egon Fræhr.

(Fotos: LLN Press©)

 

 

veum07veum07veum07veum07veum07veum07

 

 

Beredskabet var tidligt i aktion lørdag morgen.

Lidt før klokken seks modtog politiet en anmeldelse om, at en kvinde måske var hoppet i søen ved Åtte Bjerge.

Der blev sendt brandfolk fra Falck i Brørup, ambulance, akutbil, læge, politi og en båd fra Jels frivillige Brandværn.

Den sidstnævnte blev dog afmeldt inden ankomst til adressen, da kvinden var fundet gående i området.

(Fotos: LLN Press©)

 

drukne3drukne3

åtte

 

 

Et par storke har de seneste dage kunnet ses i området ved Gjerndrup, og beboerne håber at kunne få dem til at slå sig ned.

En rede i området har stået klar, men det  har knebet med kvaliteten i »lejligheden«, men det er der nu taget hånd om.

Mandag aften var lokale i aktion og har fået frisket »lejligheden« til storkene op.

Kun tiden vil så vise, om storkene har lyst til at blive nye beboere i Gjerndrup.

 

rede2

 

 

 

Et særpræget syn kunne fredag aften opleves i Gjerndrup.

Hr. og fru stork har - i hvert fald kortvarigt - slået sig ned i området, hvor billedet med storken på lygtepælen er taget på Vejlevej.

På det andet ses de to storke på en mark.

(Fotos: Karin Ravn + Marianne Baagø©)

 

 

 stork2

stork1

 

 

Flaget var hejst og vajrede i vinden over den nye spejderhytte, Skovbrynet, i Brørup fredag eftermiddag.

Det skete, da håndværkere, spejdere, forældre, ledere og andre interesserede markerede den første milepæl i byggeriet - rejsegildet.

Efter sommerferien, når den nye sæson for Brørups spejdere - både DDS- og KFUM-spejderne - starter, vil de kunne tage den nye 2,5 millioner kroner dyre spejderhytte i brug.

Dermed kan en langvarig snak forstumme.

- Tilbage i 2009 kunne vi konstatere, at det gamle hus var ved at rådne op. Renoveringen ville koste 900.000 kroner, og så var vejen ligesom vist. Det var mere klogt at bygge en ny hytte, fortælle Svend Erik Prüsse, kasserer i hytteudvalget.

Det er lykkedes at få økonomien i projektet på plads, så de omkring 140 spejdere kan glæde sig til en ny og meget praktisk indrettet hytte bygget af lokale håndværkere.

Spejderne har dog flere ønsker, så alle opfordres til at købe lodsedler og dermed støtte projektet, hvor der bl.a. er behov for penge til indretning af spejderhytten.

(Fotos: LLN Press©)

 

spejdbrørup01

Fire af byggeudvalgets medlemmer samlet ved fredagens rejsegilde. Det er fra venstre Bjørn Pedersen, Kim Olesen, Jesper Eskelund og Svend Erik Prüsse.

 

spejdbrørup02

Dette skilt foran byggeriet viser resultatet, når arbejdet er slut - dog fra den modsatte side.

 

 

 

 

 

Fællesskabet i Gjerndrup viste igen onsdag aften sin styrke.

Ikke færre end 83 voksne og 31 børn var samlet i Gjerndrup Friskoles gymnastiksal og et klasseværelse til fællesspisning, mens et andet klasseværelse blev brugt til tilbehør.

 

gjernspis3gjernspis3

 

 

Brørup Husdyrauktion er i fornem vækst - i årets første 17 uger er omsætningen fordoblet.

Ved årsskiftet trådte en ny bekendtgørelse i kraft i forbindelse med bekæmpelsen af salmonella i kvægbesætninger. Zoneopdelingen blev ophævet samtidig med, at der blev indført begrænsninger for besætninger med salmonellastatus 2.

Dermed blev det igen muligt for besætningsejere i Østjylland og på Fyn at købe kreaturer på Husdyrauktionen i Brørup.

Det har betydet, at auktionen siden årsskiftet har oplevet en kraftig stigning i antallet af omsatte kreaturer.

- Siden ophævelsen af salmonellazonerne pr. 1. januar har vi øget antallet af omsatte dyr med hele 60 procent, lyder det fra formanden for husdyrauktionen, Jørgen Bruun.

- Vi glæder os over de nye regler omkring salmonella. De tidligere regler, som blev indført for snart tre år siden, bevirkede, at mange af vore trofaste kunder i Østdanmark har været udelukket fra at handle på husdyrauktionen. Ophævelsen af zonerne har derfor længe været ventet på husdyrauktionen, hvor kreaturer fra salmonella 2 besætninger er udelukket, noterer Jørgen Bruun.

Kreaturerne, der er blevet omsat på auktionen, har desuden en højere værdi. Det har betydet, at omsætningen målt i kroner i årets første 17 uger er fordoblet fra 1,6 millioner kroner til 3,2 millioner kroner.

(Foto: LLN Press©)

 

 

Der var på forhånd dækket til 120 personer ved morgenens 1. maj arrangement på Markedsrestaurationen i Brørup, men det rakte ikke.

Der måtte findes flere borde og stole frem, ligesom der skulle dækkes op til morgenkaffen. Op mod de 150 deltog i arrangementet, hvor fem talere var på listen.

Lokalt handlede det om folketingsmedlem Troels Ravn (S) og byrådsmedlem Jørgen Thøgersen (S).

(Fotos: LLN Press©)

 

maj10maj10maj10maj10maj10maj10maj10maj10maj10

 

 

 

 

En ny frivillig mentorordning i Vejen Kommune skal støtte ledige over 30 år på vej tilbage på arbejdsmarkedet. Beskæftigelses- og Udviklingscenter (BUC) har udvidet den succesrige mentorordning for unge med et mentortilbud for ledige aktivitetsparate borgere over 30 år på kontanthjælp.

»Mentorindsatsen er en af de mest virksomme redskaber for borgere på kanten af arbejdsmarkedet«, lyder det i en pressemeddelelse fra Vejen Kommune.

En-til-en relation med mentor kan være med til at løse de personlige udfordringer, der står i vejen for den ledige, som f.eks. manglende selvtillid, sociale udfordringer, sygdom, misbrug, kriminalitet, problemer i familien, usund livsstil eller dårlig økonomi.

Mentorer mødes på fast basis med den ledige og opbygger et personligt og tillidsfuldt forhold, der gør det muligt at rokke ved langvarige og komplekse udfordringer.

»Det kan være opløftende og betydningsfuldt at møde en person, som har lyst til at være sammen med dig, bare fordi du er den, du er. Den frivillige mentorrelation er præget af lyst, engagement og mening - både for mentorer og mentees« lyder det videre.

Onsdag 2. maj byder BUC i Brørup alle interesserede velkommen til et informationsmøde om det nye mentortilbud.

(Foto: Vejen Kommune)

 

dagens nyheder i din mailbox

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du dagens nyheder sendt til din mailbox.

nyhedsbrev luft

-->