Den ekstra hånd - top Antenneforeningen Vejen - topannonce Frøs Sparekasse - jan-mar 2023 Skjern Bank - rigtig størrelse

For at skabe mulighed for nyt skolebyggeri og idræts- og kulturhus skal politikerne i kommunens økonomiudvalg i gang med at se på både lokalplan og tillæg til kommuneplanen.

 

(læs mere under annoncen)

Kvickly - ny

(tryk på annoncen og se mere om varehuset)

 

 

Det er Gjerndrup Friskole og Gjerndrup Idræts- og Kulturhus, der går med store planer, men det er ikke muligt i de eksisterende lokalplaner.

Derfor sættes der nu gang i lokalplan 306, der officielt hedder »offentlige formål ved Gjerndrup Friskole«.

»Den eksisterende lokalplan for skolen ønskes ændret, så der blandt andet kan opføres en undervisningsbygning og et idræts- og kulturhus vest for de nuværende bygninger. I den eksisterende lokalplan er der mulighed for at opføre nye bygninger øst for skolen. En udvidelse mod øst er imidlertid uhensigtsmæssig, idet skoleområdet vil blive gennemskåret af en grusvej til Surhavevej 29. Derfor ønskes denne lokalplan aflyst og erstattet af en ny lokalplan«, lyder det til politikerne.

»Formålet med projektet er dels at sikre et godt undervisningsmiljø på skolen, dels at give mulighed for, at Gjerndrup by kan opføre et idræts- og kulturhus i tæt tilknytning til skolen. Idræts- og kulturhuset skal fungere selvstændigt med egen parkering og samtidig være et aktivt bindeled mellem by og skole, hvor skolen vil leje sig ind i bygningen efter behov i forbindelse med undervisning, f.eks. idræt og husgerning«, lyder det videre.

Projektet indeholder følgende elementer:

Ny undervisningsbygning
Nyt idræts- og kulturhus
Ny pedel- og sløjdbygning samt cykelskur
Ændring af vejadgang, så der bliver bedre muligheder for »Kiss and Ride«
Anlæg af nye boldbaner og multibane
Mulighed for opstilling af bålhus og shelters
Nedrivning af eksisterende værksted og pavillon mv.

Den eksisterende lokalplan omfatter et areal på ca. 3 ha. Det nye lokalplanområde vil omfatte et tilsvarende areal.

Udvidelsen ligger i landzone i det åbne land, og der skal derfor også udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

Vejen Kommune har i forbindelse med budgetlægningen for 2018 og 2019 fået et ønske om at få kommunal medfinansering til idræts- og kulturhuset.

Budgetønsket er ikke prioriteret som et anlægstilskud fra hverken fagudvalget eller byrådet.

(Arkivfotos: LLN Press©)

 

gjerndrup friskole 2

 

 

 

Fremtiden for Landbogården i Brørup er måske talte.

 

(læs mere under annoncen)

Fanø - ferie hele året

(tryk på annoncen og se muligheden for leje)

 

 

I hvert fald er kommunen klar med et udkast til en lokalplan for området, og på sigt er planen tilsyneladende at fjerne den tidligere administrationsbygning for landbruget.

»For at sikre det økonomiske grundlag for det samlede projekt skal lokalplanen give mulighed for, at den tidligere Landbogård bevares i projektets tidlige fase«, lyder det til politikerne, der i næste uge skal behandle sagen i udvalget  for teknik og miljø.

Ellers er målet klart:

»Lokalplanen er udarbejdet efter konkret henvendelse fra ejerne af den tidligere Landbogården i Brørup. Ejerne ønsker at opføre ny tæt-lav bebyggelse på hele området«, lyder det, og der er ikke taget stilling til, hvordan byggeriet skal se ud, som du kan se på tegning fra udkastet til lokalplanen herunder.

»For at sikre robust planlægning giver lokalplanen mulighed for at gennemføre et projekt med tæt-lav bebyggelse, men også at området eventuelt vil kunne laves som parcelhusområde med åben-lav bebyggelse.«

Lokalplanen skal nu behandles politisk og derefter sendes ud i offentlig høring i fire uger.

(Fotos: LLN Press©)

 

landbogården 2landbogården 2landbogården 2

 

 

KK Partner A/S i Brørup har problemer - store problemer.

De er dog af den positive slags.

 

(læs mere under annoncen)

Ide Centret

 

Firmaet har udvidet kraftigt det seneste år, og der er ganske enkelt ikke plads i de eksisterende lokaler.

Foreløbig er der investeret i en pavillon, der står ud mod parkeringspladsen bag firmaet, men det er ikke holdbart i længden - det er en nødløsning.

- I løbet af 2019 skal vi finde en ny lokation, lød det fra ejerne, Lars Wagner og Esben Kjær, ved eftermiddagens nytårskur i firmaet.

Der er allerede søgt efter forskellige muligheder, og der har også været kontakt til kommunen, men endnu er der ikke noget på plads.

- Vi ønsker at blive i Brørup, noterede Esben Kjær.

KK Partner A/S har oplevet en stor vækst og har i dag 24 personer på lønningslisten, og dem var der ros til.

- Vores vækst gør, at vi er nød til at gøre noget omkring pladsen, lød det videre.

Der har været nogle kontakter, men fremtiden tegner lys, så der skal findes lokaler, der kan holde i mere end et par år, og de er ikke dukket op endnu.

I efteråret har firmaet været på indkøb. 1. oktober overtog Brørup-firmaet AV-afdelingen hos Bella Vita i Kolding, og 1. december overtog de Antenne Teknik Fredericia.

Siden nytårskuren for et år siden har firmaet fået el-autorisation - mere præcist 7. marts - og der er siden blevet ansat seks elektrikere og to lærlinge, og der ventes at skulle ansættes yderligere 4-5 teknikere i år.

Yderligere har firmaet ansat en bogholder og en afdelingsleder.

Trods investeringer i årets løb har den øgede omsætning også sikret firmaet et overskud.

(Fotos: LLN Press)

 

kk partner 4kk partner 4kk partner 4kk partner 4

 

Husdyrauktionen i Brørup har gjort status over det forgange år, og det er et positivt resultat.

 

(læs mere under annoncen)

CS Pølsemageri - smørrebrød

Tryk på annoncen og læs mere om C.S. Pølsemageri

 

- Husdyrauktionen har i 2018 oplevet en betydelig fremgang i antallet af omsatte dyr, fortæller auktionens formand, Jørgen Bruun.

Der blev i årets løb omsat godt 2400 kreaturer, hvilket er 20 procent flere end året før.

- Stigningen skyldes hovedsageligt ændrede salmonella-regler, hvor begrænsning af omsætning af dyr nu er målrettet den enkelte besætning fremfor begrænsninger i et område. Tidligere regler betød, at besætninger i flere østjyske kommuner samt hele Fyn var forhindret i at benytte Husdyrauktionen til køb og salg af kreaturer, forklarer Jørgen Bruun.

Han glæder sig over den positive udvikling, om end der er langt til tidligere tiders store omsætning.

- For år tilbage omsatte vi på Husdyrauktionen mange køer af malkerace. Udviklingen i malkebesætningerne har gjort, at der nu hovedsageligt omsættes kreaturer af kødkvægsrace samt kalve til opfedning. Vi ser specielt en stigning i omsætning af kvægracer, der er velegnet til naturpleje, fortæller Jørgen Bruun til migogvejen.

Mange landmænd med naturarealer benytter sig af muligheden for at erhverve sig kreaturer netop til pleje af eng og naturarealer.

Der afholdes auktion over kreaturer hver fredag klokken 12.00 i auktionshallerne.

Kræmmermarkedet omkring auktionshallerne samt den indendørs basar er samtidig et godt aktivt for husdyrauktionen.

- På grund af det gode sommervejr har det ligeledes oplevet en positiv udvikling med mange besøgende og mange stadeholdere, lyder det fra en tilfreds formand.

(Arkivfoto: LLN Press©)

 

 

 

 

Politiets røde blitz havde en forholdsvis stille opgave i dag.

 

(læs mere under annoncen)

Fanø - ferie hele året

 

ATK-bilen havde fundet en plads på Kongeåvej ved Foldingbro, og kun to gange måtte blitzen fotografere.

Den højeste fart blev målt til 96 km/t.

»Tak fordi I passer på hinanden«, skriver politiet på sin Twitter-profil.

(Genrefoto: LLN Press©)

 

 

 

 

En taxa kørte midt på natten galt.

 

(læs mere under aktuelle fotos)

JA Energibyg

 

Det skete på Kongeåvej mellem Foldingbro og Sønderskov, hvor den kvindelige fører mistede herredømmet over bilen.

Den endte i rabatten, men hun fik den drejet op, inden den ramte de store træer.

Dermed ramte bilen alene mindre træer og skubbede et regnvandsdæksel af.

Brandvæsen, ambulance, paramediciner og politi blev tilkaldt, og kvinden blev efterfølgende kørt til sygehuset med forskellige kvæstelser.

(Fotos: LLN Press©)

 

fuh kongeåvej 3fuh kongeåvej 1

Penge er ikke noget, der hænger på træerne, og politikerne har været nødsaget til at finde en række besparelser i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019.

 

(læs mere under annoncen)

Skaarups Auto

 

Her er bibliotekerne ikke gået ram forbi.

Det betyder, at den betjente åbningstid om lørdagen på bibliotekerne i Brørup, Holsted og Rødding nedlægges.

Som bruger kan du dog stadig bruge selvbetjeningstilbuddet om lørdagen, og er der der brug for hjælp, kan man benytte den betjente åbningstid om lørdagen på Vejen Bibliotek.

Holsted Bibliotek har nu åbent om fredagen fra kl. 10-13.

(Foto: LLN Press©)

 

 

Det skal da ikke være nogen hemmelighed, at jeg nyder tanken om genbrug og nyder tanken om, at det er unødvendigt at skifte noget ud, når det stadig kan bruges.

 

(læs flere tanker under annoncen)

Toyota - aygo

 

Jeg undrer mig alligevel en smule, når jeg tager et kig forbi biblioket i Brørup og ikke mindst ved indgangen med det fine skilt.

Der står helt rigtigt »bibliotek« på skiltet, men hvad fanger mit trolde-blik ved siden af bogstaverne.

Er det ikke et nydeligt billede af det gamle kommunevåben for Brørup Kommune, som ved indgangen til 2007 - altså for en del dage, måneder og år siden - blev en del af Vejen Kommune.

Fint nok at bevare sådan et skilt, for er der grund til at skifte det, når det stadig har sin helt rigtige betydning - at vise vej til biblioteket.

Der er bare lige et lille men - er det i det hele taget tilladt.

»Skjoldene for de 4 kommuner, Brørup, Holsted, Rødding og Vejen, der blev sammenlagt pr. 1. januar 2007, er historisk registreret i Patent- og Varemærkestyrelsen. Beskyttelsen indebærer, at de gamle kommunevåben kun kan anvendes til museumsrelaterede formål«, skriver Vejen Kommune på sin hjemmeside.

Er biblioteket i Brørup virkelig så gammelt, at det kan betegnes som museumsrelateret - åbenbart...

(Foto: LLN Press©)

 

 

bibliotek brørup kommunevåben

 

 

»migogvejen.dk« har skrevet om samarbejdet med trolden og tidligere bragt nogle af troldens tanker:

http://migogvejen.dk/vejen/1396-trolde-tanker-1

http://migogvejen.dk/vejen/1394-trolde-tanker

 

 

 

Vi er i gang med årets længste dag - i hvert fald for børnene, der venter med spænding på julegaverne.

 

(læs mere under annoncen)

Nørregaard biler - bund

 

Det fik brandfolkene i Brørup til at invitere alle interesserede ind på Falck-stationen.

Det var et tilbud, mange tog imod, og det var ikke kun børnene, der havde stor interesse for brandbilerne og andre køretøjer i garagerne - det havde også forældrene.

Der var naturligvis også en lækkerbidsken til gæsterne, og børnene fik brændt nogle timer af forud for juleaften og gaver.

(Fotos: LLN Press©)

 

 

falck juleaftensdag 5falck juleaftensdag 5falck juleaftensdag 5falck juleaftensdag 5

 

 

Det er ikke tilladt at klunse på kommunens genbrugspladser, og det vil det heller ikke være fremover, men snart vil det alligevel være muligt at få fingre i nogle af de ting, andre borgere ønsker at komme af med på genbrugspladsen.

 

(læs mere under annoncen)

Nørregaard biler - bund

 

Som en forsøgsordning vil der i et år være muligt at købe nogle af de ting, der ender på genbrugspladsen.

I første omgang gælder det kun genbrugspladsen i Brørup, men på sigt kan det udvides.

Både den kommende, nye genbrugsplads i Vejen og pladsen i Rødding er med i overvejelserne, når ordningen skal evalueres.

Det bliver dog ikke sådan, at medarbejderne på genbrugspladsen står klar ved kassen - langt fra.

- Vi er fem genbrugsbutikker, der har lavet en aftale med kommunen om på skift at aftage tingene til salg i vores butikker, fortæller Harry Sørensen (billedet).

Han er formand for »Fællesforeningen for Direkte Genbrug i Vejen Kommune«, som organisationen så mundret hedder.

- Der stilles et lokale til rådighed på pladsen, hvor tingene til os kan genbruges, og vi sørger så for at få det tømt på skift hver femte uge, forklarer Harry Sørensen.

Helt konkret bliver det om onsdagen, at den enkelte genbrugsbutik skal sørge for at tømme det knap 50 kvadratmeter store lager, der stilles til rådighed i Brørup. De skal samtidig sørge for, at der tømmes løbende, hvis der er behov for det.

Fra starten er der fem genbrugsbutikker, der sørger for at tømme lageret. Det er KFUMs Soldatermission i Bække, KFUMs Soldatermission i Jels, Røde Kors i Brørup, Kirkens Korshær i Vejen og Vejen Gardens Støtteforening.

I skrivende stund er det ikke afgjort, hvornår ordningen starter. Det ventes at ske i slutningen af januar.

- Jeg glæder mig over aftalen, for vi skal være om os efter ting til butikkerne, for vi kan godt mærke, at mange forsøger at sælge de gode ting via nettet, inden de kommer til os, noterer Harry Sørensen overfor »migogvejen«.

Han suppleres af formanden for kommunens udvalg for teknik og miljø:

- Det er noget, vi har arbejdet på i lang tid, så det er dejligt, det nu er lykkedes at få på plads, siger Vagn Sørensen.

(Foto: LLN Press©)

 

 

harry sørensen 1

 

 

 

 

dagens nyheder i din mailbox

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du dagens nyheder sendt til din mailbox.

nyhedsbrev luft

-->