Den ekstra hånd - top Frøs Sparekasse - jan-mar 2023 Skjern Bank - rigtig størrelse Antenneforeningen Vejen - topannonce

Et stort ønske fra Nørbølling Lokalråd går nu i opfyldelse. Det gælder oprydning af området ved den nu lukkede skole i Nørbølling.

Vejen Kommunes økonomiudvalg har sagt ja til, at der bruges 170.000 kroner plus moms til at fjerne trådhegnet foran bygningerne, etablere et beplantningsbælte mod naboen Nørbøllingvej 28 og rydde op i legeområdet. Der afsættes samtidig penge til vedligehold af området.

I forbindelse med de årlige møder med lokalrådene er Nørbølling Lokalråd fremkommet med ønskerne:

• At alt trådhegn omkring kursuscentret fjernes, idet hegnet virker skæmmende for området.
• At der etableres 3-rækket beplantningsbælte mod naboen Nørbøllingvej 28 for at danne en naturlig afgrænsning.
• At gammelt legepladsområde (bag kursuscentret) oprenses for asfaltbelægninger, betonfundamenter, træ- og jern m.v.
• At der udlægges muld og sås græs i gammelt legepladsområde.
• At buske og træer rundt om kursuscentret beskæres og udtyndes.

Vejen Kommune bruger i dag stedet til kursuscenter.

Den endelige beslutning om oprydningen ventes truffet i byrådet tirsdag.

 

dagens nyheder i din mailbox

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du dagens nyheder sendt til din mailbox.

nyhedsbrev luft

-->