Brørup
migogvejen - Her er plads til din annonce - top

Der bliver ikke mulighed for at få sig en svalende dukkert i Brørup Svømmebad i sommer.

 

(læs videre under annoncen)

Vejen BC bund

(Vejen BC fortæller mere om sig selv ved at trykke på annoncen)

 

 

Coronaen lukker også svømmebadet.

For første gang siden åbningen i 1955 bliver der ikke åbnet for badning i sommer.

- Efter mange overvejelser har vi besluttet, at svømmebadet ikke åbner i denne sæson, skriver Brørup Svømmebad på sin Facebook-profil.

Det er der mange årsager til, lyder det videre:

- Det er ikke muligt at give det samme frirum, som man er vant til, og det vil kræve en del ekstra personale. Da det vil kræve ekstra kapacitet til ekstra rengøring flere gange om dagen, der skal kunne opretholdes god afstand, både på gang/område for at komme ind, ved kiosken og ved bassiner. Vi må heller ikke åbne for vores omklædningsrum, og netop det at kunne klæde om og tage bad er en rigtig vigtig del af vores drift for at overholde Miljøministeriets krav om adgang til offentlige svømmebade, lyder det videre.

Der stilles også mange krav omkring opmærkninger, rengøring og information, herunder opmærkede opholdsarealer, hvor der maksimalt må sidde 10 personer.

- Vi føler derfor desværre ikke, at vi forsvarligt kan åbne svømmebadet. Håber på at se jer i sæson 2021. God sommer, er meldingen til de brugere, der må undvære sommerens plask i Brørup Svømmebad.

(Fotos: LLN Press©)

 

brørup svømmebad 20 02

 

 

I løbet af omkring tre kvarter var strømmen tilbage efter aftenens nedbrud.

 

(læs videre under annoncen)

377x300 Knudsen Porte ny

(Knudsen-Porte er klar til hjælp med porten - tryk på annoncen)

 

 

 

Der måtte dog ledes lidt for at finde fejlen, der ramte brugere i Brørup-, Holsted- og Føvling-området.

Teknikeren var dog ikke alene om at løse problemet. Han sikrede strømmen til kunderne.

Brandfolk fra både Brørup og Vejen tog sig til gengæld af den brand, der opstod i en transformatorstation på Foldingbrovej ved Tirslund.

Der blev bl.a. brugt skum til arbejdet, hvor der efterfølgende måtte tømmes 300-400 liter olie ud af anlægget.

Årsagen til branden er ikke opklaret, men det handler naturligvis om en el-fejl.

(Fotos: LLN Press©)

 

migogvejen skrev i aftes om strømsvigten:

https://migogvejen.dk/brorup/3572-strommen-er-vaek

 

brand transformator rp 20 02brand transformator rp 20 03brand transformator rp 20 04

 

Så er der problemer med strømmen i Brørup- og Holsted-området.

 

(læs videre under annoncen)

 Tove Klose NY

(tandlæge Tove Klose er klar, når det gælder tænder - tryk på annoncen og se mere)

 

 

 

Ifølge Norlys er 120 kunder i øjeblikket ramt af strømafbrydelse.

Det gælder i Brørup Damgårdvej, Foldingbrovej, Gl. Kirkevej, Smedevej, Tingvej, Tirslundvej, Vælding Bjergvej og Ålundvej.

I Holsted er det området Foldingbrovej, Fredensgade, Ribevej, Strebelvej, Sønder Tirslundvej, Vestre Tirslundvej og Ålundvej.

- Vi arbejder på at lokalisere fejlen og forventer, strømmen er tilbage inden for to timer, lyder det i udbyderens driftsinformation.

(Genrefoto: LLN Press)

 

Der er fortsat restriktioner på plejecentrene i området, men nogle har svært ved at respektere det.

 

(læs videre under annoncen)

Toyota Aygo

(gælder det biler, så tryk på annoncen fra Toyota Louis Lund)

 

 

 

En gradvis genåbning af samfundet er i fuld gang, men på plejecentrene er der stadig besøgsforbud.

Det gælder også i Vejen Kommune, hvor chef for ældre og rehabilitering, Kirsten Dyrholm Hansen, appellerer til, at de pårørende overholder de gældende retningslinjer, lyder det i en pressemeddelelse.

- Vi forstår godt frustrationen blandt de pårørende, som gerne vil besøge deres ældre familiemedlemmer. Men der er altså stadig besøgsforbud og retningslinjer, som skal overholdes. Rigtigt mange pårørende har stor forståelse for og efterlever til punkt og prikke retningslinjer og aftaler, men der er også nogle, som måske ikke lige tænker over det og måske uforvarende kommer til at overtræde forbuddet. Jeg vil derfor appellere til, at de fortsat husker på, at der er besøgsforbud, og at medarbejderen i den forbindelse har et ansvar for at håndhæve dette. Det har indimellem været en udfordrende opgave for medarbejdere at skulle kontrollere og påtale brud på regler og aftaler, siger hun.

Kirsten Dyrholm Hansen forklarer, at man på plejecentrene i Vejen Kommune gør alt, hvad man kan for at understøtte en fortsat kontakt mellem beboere og pårørende blandt andet ved at give mulighed for, at nære pårørende kan gå en tur med deres mor, far eller ægtefælle og give gode muligheder for at mødes udendørs.

Hun understreger, at alle plejecentre følger retningslinjerne, som er udstukket af Sundhedsstyrelsen og KL, og at det gælder om at passe på beboerne og give medarbejderne rimelige arbejdsvilkår.

- Men det er klart, at vi forstår frustrationen, og vi længes også efter mere normale tilstande. Men vi må være tålmodige allermest af hensyn til vore udsatte ældre borgere, fastslår Kirsten Dyrholm Hansen, der også glæder sig til, at de frivillige igen kan komme på plejecentrene og til at se borgere i aktivitetscentrene igen.

(Genrefoto fra åbning af Lundtoft: LLN Press)

 

I løbet af kort tid vil endnu en multibane kunne tages i brug.

 

(læs videre under annoncen)

cs nørregade

(spændende ideer til de kommende dage ved at trykke på annoncen)

 

 

 

Det første oprydnings- og jordarbejde til en multibane bag Brørup Hallerne er gennemført, hvorefter selve arbejdet med banen kan starte.

Anlægsarbejdet har måttet vente i adskillige måneder på den endelige tilladelse.

Multibanen har dog tidligere været stillet op i området. Brørup Hallerne købte den ved auktionen på Assersbølgaard.

(Foto: LLN Press©)

 

 

Så er arbejdet med lokalplan og kommuneplan for et nyt byggeri afsluttet.

 

(læs videre under annoncen)

Tove Klose bundannonce

(tryk på annoncen fra Tove Klose, hvis det gælder en tandlæge)

 

 

 

Det gælder lokalplan 305 og kommuneplantillæg ni, der handler om byggeri af boliger på grunden, der tidligere husede TBS på Søndergade i Brørup.

Uden kommentarer sagde byrådet på skypemødet god for planerne, der har været i høring.

Her har bl.a. naboerne på Søndergade 62 klaget over, at de vil få ny nabobebyggelse i tre etager og udtrykker ønske om at få et højt hegn i skel og på altaner mod syd, så de ikke bliver generet af indblik fra de nye boliger.

»Der vil dog ikke blive tale om tre etagers bygninger i området. Etageantallet er blevet reduceret siden den indledende »Indkaldelse af ideer og forslag« udført i november 2018, og lokalplanen giver alene mulighed for byggeri i to etager med en maks. højde på 8,5 m«, lyder det i beslutningen.

Anmodningen om hegn i skel mod naboer eller på altaner gives videre til bygherre.

(Arkivfoto: LLN Press©)

 

 

Området får nu to nye såkaldte 2 minus 1 veje.

Slots- og Kulturstyrelsen uddeler hvert år op til tre millioner kroner, der går til at redde arkæologiske spor og fortidsminder, som er i fare for at forsvinde.

I år får otte kulturhistoriske museer midler fra puljen - bl.a. Museet på Sønderskov.

 

(læs videre under annoncen)

377x300 Knudsen Porte ny

(læs mere om mulighederne ved at trykke på annoncen fra Knudsen-Porte)

 

 

 


Året rundt er arkæologiske fund, lokaliteter og fortidsminder i Danmark i fare for at gå til grunde på grund af vejr og vind, skybrud, stormflod, erosion eller dyrkning af jorden.

- I sådanne tilfælde har de kulturhistoriske museer, som står for arkæologiske udgravninger, bevarelse og formidling af vores fælles kulturarv, mulighed for at søge midler hos Slots- og Kulturstyrelsen, så de kan udgrave fund og registrere og indsamle viden, der ellers ville gå tabt, skriver Slots- og Kulturstyrelsen i en pressemeddelelse.

I år er der søgt om midler fra danske museer til 14 forskellige lokaliteter, som Slots- og Kulturstyrelsen i samråd den Arkæologiske Arbejdsgruppe, der rådgiver styrelsen om blandt andet prioriteringer af tilskud til arkæologiske undersøgelser, har vurderet.

Enhedschef Dorte Veien Christiansen, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

- I Slots- og Kulturstyrelsen har vi i vores bevilling mulighed for at afsætte midler til hurtig udrykning, når vores fælles kulturarv er truet. Det er nogle meget interessante lokaliteter, vi kommer til undsætning i år, hvor museerne vil sikre fund, der fortæller vigtige historier om vores fælles fortid.

Samlet set ansøgte museerne i 2020 om midler for i alt 7,1 millioner kroner, hvor Slots- og Kulturstyrelsen har tilldelt de otte udvalgte lokaliteter i alt tre millioner kroner.

De otte lokaliteter, der bliver afdækket i år, er fordelt på følgende museer, Nordjyllands Historiske Museum, Museum Østjylland, Viborg Museum, Museum Thy, Museum Vestsjælland, Museum Sydøstdanmark, Sydvestjyske Museer og Museet på Sønderskov.

- Vi får tilskud til 2-3 ugers undersøgelse af nogle hegn ved Fæsted, hvor guldskatten blev fundet, fortæller Lars Grundvad fra Museet på Sønderskov til migogvejen.

(Arkivfoto: LLN Press©)

 

Der må også slagtes i Brørup i morgen - St. Bededag - og det sker med baggrund i virus-sagen.

 

(læs videre under annoncen)

cs-nørregade.jpg

(tryk på annoncen og få inspiration til maden)

 

 

 

»Med baggrund i den ekstraordinære situation med nationale tiltag mod spredning af covid-19 har miljøministeren 29. marts 2020 givet Miljøstyrelsen mulighed for midlertidigt at dispensere fra bestemte krav til godkendelsesprocessen, herunder længden af høringsfrister i godkendelsesbekendtgørelsen og støjgrænserne. Som følge af denne dispensation har Miljøstyrelsen meddelt Tican Fresh Meat, A/S, Brørup, Markedsvej 9, 6650 Brørup, miljøgodkendelse til ekstraordinær drift af slagteriet store bededag, fredag 8. maj 2020«, lyder det fra Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke medfører krav om at gennemføre en miljøvurdering.

Det fremgår af ansøgningen, at slagteriet ønsker at være i ordinær drift svarende til en hverdag.

Det indebærer, at slagteriet ikke vil kunne overholde de gældende grænseværdier for støj på helligdage, og derfor ønsker en lempelse af støjgrænserne de pågældende dage. Det ansøgte omfatter ikke udvidelse af slagteriets kapacitet, som er 36.000 svin per uge.

Ansøgningen er begrundet i, at medarbejdermangel på grund af sygdom eller medarbejderes hjemrejse til hjemlande som følge af Covid19 kan give problemer med opretholdelse af slagtekapaciteten inden for den normale driftstid. For at forebygge dette ønsker Tican Fresh Meat A/S, Brørup, at inddrage store bededag som ordinær slagtedag, og det er der altså givet tilladelse til.

»Ekstraordinær drift på en helligdag vil medføre øget påvirkning i omgivelserne med lugt og støj på tidspunkter, hvor der normalt ikke vil forekomme gener. Dette vil kunne genere naboerne. Miljøministeren har med brev af 29. marts 2020 givet Miljøstyrelsen mulighed for at dispensere for støjgrænserne i de tidsrum, hvor slagterierne ikke med fuld drift kan overholde gældende støjgrænser, fx aftener, lørdag eftermiddag/aften og søn og helligdage«, lyder det i afgørelsen, som Vejen Kommune ifølge afgørelsen ikke har haft bemærkninger til.

(Arkivfoto: LLN Press©)

.

 

Forsamlingsforbuddet betyder, at de traditionelle 1. maj-møder ikke bliver til noget i år.

 

(læs mere under annoncen)

Vejen BC - 2020

(læs mere om Vejen BC ved at trykke på annoncen)

 

 

 

Det ærgrer det lokale folketingsmedlem, Troels Ravn (S).

- I år er 1. maj arrangementerne desværre aflyst, og jeg kommer ikke på Markedsrestaurationen og møder de mange glade 1. maj deltagere, men jeg holder online møder, fortæller Troels Ravn til migogvejen.

Sundhedskrisen tvinger politikerne til at tænke kreativt for at få deres budskaber ud i forbindelse med fejringen af 1. maj på fredag. Skatteordfører for Socialdemokratiet, Troels Ravn, afholder derfor sine kamptaler digitalt i år.

På fredag lægger han en tale på sin Facebook-profil, som alle kan gå ind og høre.

- 1. maj er en vigtig dag, som selvfølgelig skal markeres – Corona eller ej. Mit budskab i talen vil især være, at vi skal huske fællesskabet i denne svære tid. Vi er sammen, men hver for sig, siger Troels Ravn.

I fjor besøgte han Troldkærsskolen i Jels på 1. maj, hvor han holdt en tale for skolens elever.

Skolen er et uddannelses-, arbejds- og botilbud for unge med særlige behov.

Besøget gik så godt, at Troels Ravn også i år skulle fejre 1. maj på skolen. I stedet har han sendt en særlig tale til Troldkærsskolen, som vil blive vist til dens elever på fredag.

(Arkivfoto: LLN Press©)

 

 

 

Så er der igen åben for de ugentlige markeder i Brørup - dog ikke i fuldt omfang.

 

(læs mere under annoncen)

Kvickly - ny

(tryk på Kvicklys annonce og se de seneste tilbud)

 

 

 

Starten lød fredag, og der blev fulgt i statsminister Mette Frederiksens (S) ånd.

Vi skal have en stille genåbning, og det blev der.

Kun en halv snes stande var på plads, og der var heller ikke mange gæster.

Det undrede dog ikke - det tager tid at få gang i markedet igen, men flere ventes at komme på fredag.

Og både i dag og senere følges myndighedernes anbefalinger, og foreløbig er der kun liv udendørs.

Både de indendørs markeder og auktionen er fortsat lukket.

(Fotos: LLN Press©)

 

marked brørup 20 04marked brørup 20 03marked brørup 20 01

 

Brørup Marked åbner langsomt op igen.

 

(læs mere under annoncen)

KK Partner

(gælder det hjælp til internet, så tryk på annoncen fra KK Partner)

 

 

 

- Efter dialog med myndighederne åbner Brørup Marked for torvehandel på fredag og efterfølgende fredage, fortæller formanden for Brørup Marked og Husdyrauktion, Jørgen Bruun, til migogvejen.

Fra starten gælder følgende:

- Der tillades salg af fødevarer og udplantningsblomster
- Stadepladserne etableres således, at der er en tom stadeplads imellem de handlende
- Der laves 2-meter-markeringsstriber på asfalten
- De handlende sørger selv for hygiejne herunder håndsprit
- Indendørs stadepladser forbliver foreløbig lukkede
- Aktionen over dyr forbliver nedlukket indtil videre

Brørup Marked forventer i løbet af forsommeren at kunne åbne for flere stadeholdere.

- Det er vigtigt, at såvel stadeholdere som gæster på markedsområdet overholder sundhedsmyndighedernes retningslinjer, påpeger Jørgen Bruun.

(Arkivfoto: LLN Press©)

 

Mange plejehjemsbeboere får ekstra glæde af dronning Margrethes 80 års fødselsdag.

 

(læs mere under annoncen)

Imerco

(se mere ved at trykke på Imercos annonce)

 

 

 

 

Beboerne må ikke få besøg udefra i disse corona-tider, og dronningen har direkte opfordret til at give blomster til de ældre i stedet for at give dem til dronningen.

Det udsagn tog Mette Müller fra »Flowers by Mette« i Brørup til sig og foreslog en indsamling, og den har Brørup-borgerne været med på.

- Der er givet 5500 kroner, så det har virkelig været en succes, og vi har fået så mange penge, at jeg kommer med blomster igen om 14 dage, fortæller Mette Müller, da vi møder hende ved plejehjemmet Lundtoft i Brørup, hvor Birgitte Muurholm tager imod.

Her skal der afleveres buketter til at pynte i fællesrummene, men der er også en buket til alle medarbejdere.

- Der er kommet så meget ind, at jeg nu fortsætter med blomster til Birkely i Askov, fortæller blomsterhandleren, der har travlt i øjeblikket.

(Fotos: LLN Press©)

 

 

lundtoft blomster 20 01

 

Påskelørdag plejer at være en af de helt store dage på markedspladsen i Brørup.

 

(læs mere under annoncen)

Vejen for dig - genåbner bund

(mange butikker åbner igen efter påske - læs mere ved at trykke på annoncen)

 

 

 

Sådan blev det ikke i år.

Pladsen er lukket ned i forbindelse med covid-19.

Det står i strid modsætning til påskelørdag i fjor, hvor tusinder strømmede til.

Et skønt vejr betød, at det var oplagt for både kræmmere og gæster at besøge markedspladsen og dyreauktionen.

I dag var der stort set mennesketomt på den lukkede markedsplads.

(Fotos: LLN Press©)

 

 

markedspladsen brørup 20 01

Markedspladsen i Brørup påskelørdag 2020. (Foto: LLN Press©)

 

markedsplads drone 2019

Markedspladsen i Brørup påskelørdag 2019. (Dronefoto: LLN Press)

 

Der er nu mulighed for at bygge et nyt graverhus ved Folding Kirke.

 

(læs mere under annoncen)

Toyota - aygo

(tryk på annoncen fra Toyota Louis Lund, hvis det gælder en ny bil)

 

 

 

Vejen Kommune har givet de nødvendige tilladelser, landzonetilladelse og dispensation efter fortidsbeskyttelseslinjen.

»Det eksisterende graverhus ligger for foden af en stor gravhøj lige ved kirken. Menighedsrådet ønsker tidssvarende forhold for mandskab og maskiner, og at der bliver bedre indsigt til gravhøjen »Kirkehøj«, der ligger flot lige ved siden af kirken. Det nye graverhus ønskes opført bag kirken mellem nogle træer«, lyder det i tilladelsen.

Ifølge tilladelsen skal det nye graverhus være 217 kvadratmeter.

(Foto/dronefoto: LLN Press©)

 

folding kirke tegningfolding kirke graverhus

Ifølge tilladelsen skal det gamle graverhus rives ned. (Foto: LLN Press©)

 

Udbruddet af Covid-19 betyder, at slagteriet i Brørup arbejder i påsken.

 

(læs mere under annoncen)

MCSyd

(tryk på annoncen fra MC Syd, hvis det gælder motorcykler)

 

 

 

Det er i hvert fald det, slagteriet ønsker, og som Miljøstyrelsen vil give tilladelse til.

Slagteriet, Tican Fresh Meat A/S, har søgt om tilladelse til en ekstraordinær drift skærtorsdag og langfredag i stil med almindelig drift på en hverdag.

Det vil sige med slagtning af op til 36.000 grise om ugen i forhold til den aktuelle miljøgodkendelse.

»Årsagen til ønske om produktion er primært at bibeholde udenlandske medarbejdere i Danmark. Af frygt for, at medarbejdere tager hjem i forbindelse med den forlængede weekend. Med risiko for, at medarbejdere tager til øvrige europæiske lande med efterfølgende karantæne i hjemlandet og/eller når de måtte returnere til Danmark. Hvilket i så fald vil betyde, at det bliver kritisk at få medarbejdere nok til at opretholde den nødvendige slagtning. Dertil er der også grise nok i systemet til at slagte de pågældende dage«, skriver slagteriet i ansøgningen.

Miljøstyrelsen har sit udkast til en miljøgodkendelse om ekstraordinær drift i påsken sagt ja.

»Med godkendelsen lemper Miljøstyrelsen desuden midlertidigt de gældende støjgrænser for søndage- og helligdage i vilkår F1, som i stedet erstattes af støjgrænserne for drift på hverdage i samme vilkår«, står der i udkastet til godkendelsen.

Eventuelle bemærkninger skal sendes til Miljøstyrelsen 7. april.

(Foto: LLN Press©)

 

I løbet af de kommende uger kommer der flere fartmålere op rundt i kommunen.

 

(læs mere under annoncen)

Vejen Gymnasium og HF

(læs mere om uddannelserne ved at trykke på annoncen)

 

 

 

Det er fartdisplays, der typisk står ved indkørsel til byerne og fortæller dig om din fart.

- Erfaringen med dem er, at folk tager farten af, lyder det fra projekt- og trafiksikkerhedskoordinator ved Vejen Kommune, Anders Pedersen.

Det kan være, at bilisten bag ved kan se, hvor hurtigt man kører ind i en by, og tænk sig, hvis det nu er faderen til sønnens bedste kammerat.

- Der kommer nu fartdisplays op på Lintrupvej i Lintrup i begge ender af byen, og der kommer op på Faurskovvej ved indkørslen til Lindknud og på Nørregade i Holsted, hvor det er en 2 minus 1 vej, fortæller Anders Pedersen til migogvejen.

(Foto: LLN Press©)

 

Vejen Kommune genåbner tirsdag de tre genbrugspladser i Brørup, Rødding og Vejen, men der lukkes ind i hold.

 

(læs mere under annoncen)

Tove Klose

(gælder det en tandlæge, så tryk på annoncen fra Tove Klose)

 

 

 

- Det er glædeligt, at vi nu har mulighed for at efterkomme ønsket om at åbne genbrugspladserne. Borgerne kan nu komme af med det affald og genbrug, som opstår i hjemmene efter rengøring, oprydning og småprojekterne derhjemme, som der er tradition for her i forårstiden, siger Peter Hansen, chef i afdelingen for Teknik & Miljø i Vejen Kommune i en pressemeddelelse.

Da borgerne ikke har haft mulighed for at komme på genbrugspladserne siden 14. marts, forventes det, at der kommer mange.

Der kan derfor opstå kø ved genbrugspladserne, og man skal nok forvente at væbne sig med tålmodighed, hvis der er kø.

For at gøre besøget på genbrugspladsen så hurtigt som muligt skal man pakke og sortere materialerne så godt som muligt hjemmefra og efter, hvordan containerne er opstillet på den enkelte genbrugsplads.

Holder man i kø ved pladserne, skal man blive i bilen, indtil det bliver ens tur til at komme ind på pladsen. Hvis man kan vente nogle dage med at komme på genbrugspladsen, kan man overveje det, så det største pres og ventetid er overstået.

Du kan læse åbningstiderne på genbrugspladsen, samt hvordan containerne er opstillet på den enkelte genbrugsplads på dette link https://vejen.dk/borger/natur-miljoe-og-energi/affald-og-genbrug/genbrugspladser/

Genbrugspladserne åbnes med de normale åbningstider. Der vil være adgangskontrol på pladserne, og der vil maksimalt være mulighed for fem biler på pladsen ad gangen.

Den begrænsning er lavet for at sikre, at der ikke opstår risiko for smitte borgerne imellem og for at sikre medarbejderne på pladserne.

Alle medarbejdere vil bære handsker, og det vil vi opfordre alle, der kommer på pladserne, til også at gøre.

På pladserne skal man holde afstand til hinanden og følge medarbejdernes anvisninger.

Herved kommer besøget på genbrugspladsen til at være så sikkert og smidigt som muligt.

- Vi glæder os til at se jer på genbrugspladserne, og lad os alle passe på os selv og hinanden, lyder opfordringen.

(Dronefoto: LLN Press©)

 

 

Mange arbejder i øjeblikket hjemmefra - det gør også nogle af spejderne.

 

(læs mere under annoncen)

Tove Klose

(gælder det en tandlæge, så tryk på annoncen fra Tove Klose)

 

 

 

De blå spejdere i Brørup, Nørbølling Gruppen, må ligesom så mange andre ikke mødes i denne tid.

Derfor har lederne besluttet at give deres medlemmer muligheden for at tage mærket »hjemnespejd«.

- Der bliver lagt opgaver op løbende på vores hjemmeside, som er inddelt i aldersgrupper. Man skal så have løst mindst 10 opgaver. Spejderen skriver det i et afkrydsningsskema, som man afleverer til sin leder, når vi ses igen, og her får spejderen udleveret sit mærke, fortæller Majbritt Rygaard Nielsen til migogvejen.

- Vi tænkte, at spejderne har brug for lidt at bruge tiden på nu, hvor hverdagen er lidt anderledes, lyder det videre.

En del af opgaverne løses udendørs i haven eller skoven.

Der lægges op til, at de løses alene eller med hjælp fra forældre eller søskende.

Opgaver kunne være at finde forårstegn i haven/skoven, gåtur på 5 km, fold en kop af papir, samle affald i skoven, ringe til en ven, bygge da Vinci bro med tændstikker eller lave et bål i haven.

- Vi håber, at rigtig mange spejdere får glæde af forløbet og kan give lidt glæde og adspredelse i hverdagen, noterer Majbritt Rygaard Nielsen.

(Illustration: DDS-spejderne i Brørup)

 

Selvom eleverne ikke er i skole, har de stadig et skema, de skal følge hjemme.

 

(læs mere under annoncen)

Nørregaard biler - bund

(tryk på annoncen fra Nørregaard Biler og se, hvad der holder i salgsafdelingen)

 

 

 

I hvert fald de flere end 140 elever fra Gjerndrup Friskole, der ikke kan komme i skole i øjeblikket.

Hver uge står der idræt på skemaet, og i denne uge foregår det med bevægelse i naturen - og ikke bare en traditionel gå- eller løbetur.

De kombinerer idrætstimerne med en samfundsopgave - opsamling af affald flere steder i kommunen.

- Fredagen efter, Mette Frederiksen meldte ud, at skolerne skulle lukke, var jeg frustreret og tog en cykeltur i området. Her så jeg, hvor meget affald, der egentlig ligger, fortæller lærer Helle Andersen til migogvejen.

Det gav hende ideen til, at denne uges idrætstimer skal bruges til en tur i naturen med en pose til at samle affald - og der er meget af det.

Eleverne sender efterfølgende et billede af resultatet.

- Der var et par forældre, der var skeptiske, men jeg kontaktede hotlinjen omkring coronasmitte og fik at vide, at det kunne man roligt gøre, hvis ellers man overholder de udstukne regler og altså ikke samles hele klassen, og så efterfølgende får vasket hænder, forklarer Helle Andersen.

Det er faktisk kun i denne uge, at det skal samles affald i idrætstimerne, men Helle Andersen skønner, at flere vil fortsætte, når de er ude i naturen til glæde for os alle.

- Vi har elever fra det meste af kommunen, så der er mange steder, der bliver ryddet op, noterer Helle Andersen.

(Fotos: Gjerndrup Friskole)

 

 

gjerndrup william tilde

Caroline 1. klasse samler affald sammen med sine to små søstre på og omkring Risgårdvej i Gjerndrup.

 

gjerndrup william tilde

Elias og Tilde er søskende og har været ved Vestkysten for at samle affald - der var heldigvis ikke så meget.

gjerndrup william tilde

 

gjerndrup william tilde

Josefine 4. kl. samlede affald sammen med sin lillesøster Victoria, der starter som Frøsnapper på skolen 1. april. De samlede på Vejlevej i Gjerndrup.

 

gjerndrup william tilde

Kristiane fra Foldingbro brugte sin fødselsdag på at samle skrald. Hun skrev: Hej Helle: Jeg har gået fra, hvor jeg bor og op til rastepladsen - på hver side af vejen. Jeg har samlet 11 kg.

 

gjerndrup william tilde

Laura V. samlede skrald i Vejen.

 

gjerndrup william tilde

Vi har gået en tur hjemmefra og op til Brørup Gl. Kirke ad Tirslundvej og Damgaardsvej, hvor vi fik samlet tre affaldssække på i alt 25 kg. + en stor pakke pap, som i våd tilstand vejer ca 50 kg, tænker ikke den ville veje så meget i tør tilstand. Mvh Anton 3. kl, Gustav 7. kl & William 9. kl.

 

gjerndrup william tilde

Tilde fra 1. klasse og William fra 4. klasse har samlet skrald på Tingvej, og der var både en lydpotte til en udstødning og en gammel styrthjelm.

 

 

dagens nyheder i din mailbox

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du dagens nyheder sendt til din mailbox.

nyhedsbrev luft