Vejen
Vejen Vinduespudsning - top migogvejen - Her er plads til din annonce - top migogvejen - læses gratis

Børn i alle aldre slog til, da der blev holdt fastelavnsfest i Andst.

 

(læs mere under annoncen)

Kvickly - ny

(se de seneste tilbud i Kvickly ved at trykke på annoncen)

 

 

 

Igen i år oplevede spejderne stor interesse blandt både børn og voksne.

Efter at have delt godteposer ud til børnene kunne der gøres status.

115 børn deltog i arrangementet.

(Fotos: LLN Press)

 

 

migogvejen/LLN Press havde også videoen i gang i Andst:

https://www.facebook.com/migogvejen/videos/596158670933773/?eid=ARA9slGhK1lahC91Kl8i0fIxRSP-S_29ZjQ8DESNdRk11d_CSonZqcweST8Q13HJ54JtY01h3WXLqGMJ

 

 

 

fastelavn andst 20 11fastelavn andst 20 11fastelavn andst 20 11fastelavn andst 20 11fastelavn andst 20 11fastelavn andst 20 11fastelavn andst 20 11fastelavn andst 20 11fastelavn andst 20 11fastelavn andst 20 11

 

Der blev trænet flittigt på Sløjdscenen i Askov søndag.

 

(læs mere under annoncen)

Gadeberg Auto ApS

(overvejer du køb af bil, så tryk på annoncen fra Gadeberg Auto)

 

 

Der blev arbejdet hårdt med replikker og scenegang kombineret med mange gode grin i forbindelse med den kommende forestilling, »Cabaret Komikken«.

- Selvom der har været gang i holdet siden efteråret, kommer de gode og glade reaktioner spontant, lyder det fra Sløjdscenen.

Cabaretten opføres den kommende weekend.

(Fotos: Per Kjær)

 

komik askov 20 10 prkomik askov 20 10 prkomik askov 20 10 prkomik askov 20 10 prkomik askov 20 10 prkomik askov 20 10 prkomik askov 20 10 prkomik askov 20 10 prkomik askov 20 10 pr

​Bække Skoles Pædagogiske Lærings Center (PLC) blev indviet i oktober.

Hvad der førhen var et traditionelt skolebibliotek, er nu blevet skolens centrum, og de nye rammer er en gevinst både fagligt og socialt, lyder det i en pressemeddelelse fra Vejen Kommune.

 

(læs mere under annoncen)

KK Partner

(gælder det internet eller computere, så tryk på annonden)

 

 

De fysiske rammer har betydning for, hvordan vi trives, og hvordan vi lærer.

På Bække Skole har man i det nye pædagogiske læringscenter fokus på både rammer og indhold. Her mødes elever og arbejder i grupper, og de oplever, at andre arbejder, og at der er forskellige muligheder for undervisning og læring.

- Vi rummer alle mulige læringsmidler både fysisk og digitalt. Udover at være et fysisk sted er PLC også et begreb. Alle vores vejlederfunktioner er samlet her, siger Linda Thyssen (t.h.), der er lærer på Bække Skole, og som står i spidsen for det pædagogiske læringscenter.

Overskriften på projektet har været »Sæt PLC i spil«, og da arbejdet med at planlægge indholdet i det nye læringscenter gik i gang, begyndte arbejdet med at tænke faglighed på en anden måde også.

- Det er blevet lettere at dele viden. Vejen er kortere til, at der kan ske noget andet. Hvis der for eksempel er problemer i matematik, så er det blevet nemmere at sige det, så en kollega måske kan sætte ind på nye måder. Det er lovligt at være endt i en blindgyde med et barn og have brug for andre øjne, forklarer skoleleder Maj-Britt Halle (t.v.) i pressemeddelelsen.

 

Kommunens højeste gennemsnit

Skolen har formået at løfte elevernes karaktergennemsnit mere end forventet, når man ser på den sociale løfteevne, altså hvilken karakter man forventer af eleverne ud fra deres sociale baggrund. Det betyder, at eleverne på Bække Skole forlader folkeskolen med kommunens højeste gennemsnit, skriver Vejen Kommune.

Den udvikling har været undervejs gennem flere år, men både lærere og ledelse er ikke i tvivl om, at det nye læringscenter kan være med til at understøtte det høje faglige niveau.

- Vi har fået et kæmpe løft på de fysiske rammer. Vores pædagogiske læringscenter har også skabt en bedre sammenhængskraft. Her ser man hinanden arbejde og er i gang, man smitter hinanden og får mødt hinanden, mener Maj-Britt Halle.

Læringscentret har også været med til at skabe større vidensdeling blandt lærerne.

- Jeg sidder ikke længere med en viden, som jeg ikke får delt med nogen. Vi er gode til at dele, vi bidrager alle til at løfte, konstaterer Lina Thyssen, og tilføjer, at lærerne for eksempel holder minikurser for hinanden og bruger konsulenter til hele tiden at blive bedre og udvikle sig.

Medarbejderne er enige om, at Bække Skole, fordi det er en lille skole, har muligheden for at være én skole og skabe aktiviteter på tværs af alle klassetrin. Det nye læringscenter har trukket skolen sammen og skabt bedre rammer til socialt samvær. Og selvom det sociale er i højsædet, så er kravene til elevernes faglige præstationer stadig høje.

- Vi er ikke en hyggeskole. Vi vil lave den bedste skole med det formål en skole har. Når vi giver slip på vores elever, skal de have de bedste forudsætninger for at komme videre i livet. De skal kunne vælge den ungdomsuddannelse, de allerhelst vil, fastslår Maj-Britt Halle.

(Foto: PR-foto fra Vejen Kommune)

 

Fakta:
Bække Skole har 253 elever. De fleste årgange har et spor, enkelte årgange har to.
Der er ansat 23 lærere.
Skolen har blandt andet tradition for temauge, trivselsdage og læringsfestival for personalet.
Eleverne får i 7. klasse udleveret en computer, som er deres arbejdsredskab, frem til de forlader skolen i 9. klasse.
Skolen har et tæt samarbejde med Gesten Børnecenter for at skabe optimale vilkår for overgangen fra 6. til 7. klasse, hvor en del elever kommer til Bække Skole fra Gesten Børnecenter.

 

En del af visionen for Rotary er at udføre velgørenhedsarbejde, og i Vejen Rotary Klub har man besluttet, at støtten skal komme lokalområdet til gavn.

 

(læs mere under annoncen)

Martinsen - ny

(gælder det rådgivning eller revision, så tryk på annoncen fra Martinsen)

 

 

 

Et andet vigtigt indsatsområde er udveksling af unge mennesker, hvor Vejen Rotary Klub hvert år sender en ung fra lokalområdet på et udvekslingsophold under ordnede forhold og altid i samarbejde med lokale Rotary-klubber i de lande, den unge kommer til.

Samtidig forpligter Vejen-klubben sig til at modtage et ungt menneske fra et andet land og i samarbejde med den lokale Rotary-klub og koordineret via Rotary Internationale Ungdoms program.

I år har Vejen Rotary således haft besøg af Beatriz fra Brasilien, der har besøgt Vejen-klubben for at fortælle om sit ophold i Danmark, inden hun snart rejser hjem igen.

Hun har i den tid, hun har været i Vejen, boet hos tre forskellige værtsfamilier og gået i skole på Vejen Gymnasium.

Vejen Rotary har lige nu også en ung ude, og efter sommerferien sendes endnu en afsted.

- Vejen Rotary har for flere år siden valgt, at klubbens arbejde med velgørenhed skal komme lokalområdet til nytte, og hen over vinteren har klubben blandt støttet HUSET med hjælp til et juleaftensarrangement, IFS noget særligt har fået et beløb til hjælp i opstartsfasen af en idrætsforening, der henvender sig til personer, der er psykisk sårbare, og endelig har klubben besluttet at støtte en sommerlejr for udfordrede unge mellem 12-16 år.

Sommerlejren arrangeres i et samarbejde mellem Ungdomsskolen, Vejen Kommune og Red Barnets lokalafdeling.

(Foto: Privatfoto)

 

 Søndag blev der virkelig uddelt tæsk.

 

(læs mere under annoncen)

Nørregaard biler - bund

(kigger du efter bil, så tryk på annoncen fra Nørregaard Biler)

 

 

 

Masser af tønder blev slået i stykker rundt i området.

I Hærvejshallen var det Bække Kirke og Bække Sportsforening, der samlede mange børn og voksne til den traditionelle tøndeslagning.

Rundt i hallen fik fem tønder tæsk, og naturligvis bød arrangementet også på fastelavnsboller.

(Fotos: LLN Press©)

 

 

migogvejen/LLN Press havde også videokameraet i brug:

https://www.facebook.com/migogvejen/videos/231727601189197/UzpfSTE1NTMxMDE3MjU6Vks6MjUzMDc0NDIxMDUxNjI0MA/

 

fastelavn bække 20 07fastelavn bække 20 07fastelavn bække 20 07fastelavn bække 20 07fastelavn bække 20 07fastelavn bække 20 07

 

Der var skiftet adresse for årets fastelavnsarrangement i Askov.

 

(læs mere under annoncen)

Vejen IC - Ole Olsen

 

 

I stedet for Sløjdscenen var det hallen ved skolen, der dannede rammen om arrangementet.

- Vi har haft lidt svært ved at samle børn, så derfor har vi flyttet det herned, lød det fra Ditte Straarup fra arrangørerne, Askov Bylaug.

Hun var også tilfreds med deltagelsen, hvor der blev slået til fire tønder - tre til børnene og en til de voksne.

(Fotos: LLN Press©)

 

migogvejen/LLN Press havde videoen i gang ved arrangementet i Askov:

https://www.facebook.com/migogvejen/videos/2993253814040855/?eid=ARCu26r_JBqROKGqVjHbn3MX2gWL-wAEAzrtGa0NNVTPqzt0D3YNXP5NqZ3-p31HCNgSJhGzC7TShwd8

 

 

fastelavn askov 20 09fastelavn askov 20 09fastelavn askov 20 09fastelavn askov 20 09fastelavn askov 20 09fastelavn askov 20 09fastelavn askov 20 09fastelavn askov 20 09

 

Torsdagens fyraftensmøde for frivillige ledere i kommunens foreninger var ved at give mange af de 75 deltagere (flere) grå hår på hovedet.

Det handlede om regler og tilladelser i forbindelse med offentlige arrangementer.

 

(læs mere under annoncen)

KK Partner

(gælder det internet, så tryk på annoncen fra KK Partner)

 

 

 

- Det her kan være med til at ødelægge masser af de aktiviteter, vi har rundt i de små samfund, lød det således fra Børge Jensen, Sdr. Hygum, i første halvleg af arrangementet.

En del af administrationen af reglerne er nu overtaget af Vejen Kommune i stedet for beredskabet, og Birgit Hansen og Morten Gottschalk fra forvaltningen fortalte om regler og ansøgninger.

En gennemgang, der gav mange negative røster hos deltagerne. Kan det virkelig være rigtigt, at det hele skal være så besværligt og dyrt. Flere ting kræver i dag byggetilladelser og dermed udgifter for foreningen/arrangøren.

I anden halvleg kom TrekantBrand og politiet på banen.

- Tidligere var det os, der stod for det, og I kan godt høre, at vi er noget nemmere at have med at gøre end byggefolket, lød det fra Arne Christensen fra TrekantBrand.

Et fælles mål for alle arrangementer er, at ingen personer kommer til skade.

- Vi er samarbejdsvillige og ikke modspillere. Vi kommer ud som samarbejdspartnere. Ingen myndighed vil gøre det umuligt at gennemføre et arrangement. Det skal blot være sikkert og forsvarligt, lød det med klar røst fra Arne Christensen.

Han fornemmede godt, at der i den 75 personers store forsamling var stor skepsis for nye regler og den nye administration af den efter fremlæggelsen af regler og paragraffer.

- Bliv nu inde i kampen. I er der i forvejen, noterede Arne Christensen og opfordrede til fortsat at afvikle de forskellige arrangementer rundt i kommunen.

Der skal søges om mange ting, men det hele kan gøres via »NET-forvaltning«, hvor der så også er krav til indholdet af ansøgningen. Det hele handler om sikkerhed, som er kommet ekstra i fokus efter en dødsulykke ved en cirkusforestilling.

Også politiet deltog i det velbesøgte arrangement:

- Uden politiets tilladelse er det ligegyldigt med byggetilladelsen fra kommunen, så sørg for at få søgt i god tid, lød det fra politiassessor Poul Fischer.

Politiet skal have ansøgningen mindst otte uger før afviklingen af arrangementet, men også ansøgningen til politiet sker via computeren på »NET-forvaltning«.

- Jo flere oplysninger, vi får med fra starten, jo hurtigere kan vi behandle en sag, noterede Morten Gottschalk.

(Fotos: LLN Press©)

 

fyraftensmøde 20 04

Birthe Hansen og Morten Gottschalk fra den kommunale forvaltning fortalte om reglerne og ansøgningerne. (Foto: LLN Press©)

 

fyraftensmøde 20 04

Politiassessor Poul Fischer opfordrede til, at der søges tidligt. Allerede efter festen året før ved man, hvornår det gentages i år. (Foto: LLN Press©)

 

fyraftensmøde 20 04

Skal der holdes fest, kan der søges om det hele via »NET-forvaltning«. (Foto: LLN Press©)

 

Der arbejdes i øjeblikket med ideer til, hvordan de trafikale forhold i det lysregulerede kryds, Præstevænget/Koldingvej og Gestenvej/Fuglesangsalle, i Vejen kan forbedres.

 

(læs mere under annoncen)

Vejen IC - nytårsforsæt 2019

(se centrets mange tilbud ved at trykke på annoncen)

 

 

 

Ideen om at ændre krydset til en rundkørsel skydes nu ned af den kommunale forvaltning.

»For at løse de trafiksikkerhedsmæssige problemer foreslog Teknik og Miljø oprindeligt, at krydset ombygges til en rundkørsel. Det har imidlertid vist sig, at trafikmængden i krydset er så stor, at afviklingen i en rundkørsel vil blive problematisk med tiden«, lyder det nu fra forvaltningen til politikerne i Udvalget for teknik og miljø.

Et rådgivende ingeniørfirma har set på krydset og svaret lyder:

»Analysen viser, at en rundkørsel ikke kan afvikle fremtidens trafik i eftermiddagsspidstimen på acceptabel vis. Det eksisterende signalanlæg kan derimod afvikle den fremtidige trafik acceptabelt. Signalanlægget kan således afvikle den fremtidige trafik med en middelforsinkelse på 33 og 28 sekunder i hhv. morgen- og eftermiddagsspidstimen. Ved ombygning til rundkørsel mindskes middelforsinkelsen til 29 sekunder i morgenspidstimen, men øges til 107 sekunder i eftermiddagsspidstimen«, lyder forklaringen.

I stedet lyder forslaget på at lave en opgradering af lysreguleringen til et såkaldt intelligent lyskryds med radardetektering.

Der skal så ske samtidig med en ombygning af krydset, så det bliver muligt for modulvogntog at komme til og fra motorvejen via Gestenvej og ikke skulle via Præstevænget og ud til den anden afkørsel.

Flere uheld i krydset har også betydet, at det er registreret som en sort plet.

Medlemmerne i Udvalget for teknik og miljø skal behandle sagen på sit møde i næste uge.

(Arkivfoto: LLN Press©)

 

 

Byggeriet ved kunstmuseet i Vejen er for alvor blevet synligt.

 

(læs mere under annoncen)

Kvickly - ny

 

 

Spærrene på den store tilbygning er rejst, og traditionen tro er det markeret med et rejsegilde.

Et halvt hundrede deltog i rejsegildet i bygningen, der skal huse udstilling i flere plan og samtidig være magasin.

Byggeri og renovering af de eksisterende bygninger ventes færdigt om et års tid.

(Fotos: LLN Press©)

 

vejen kunstmuseum 20 02vejen kunstmuseum 20 02

 

En ulv er i dag set flere steder i området.

 

(læs mere under annoncen)

CS Pølsemageri - smørrebrød

 

 

Ingen har dog fået taget et foto, som fortæller tydeligt om dyret.

migogvejen har fået tilsendt et foto, men ulven er desværre for langt væk.

- En stor oplevelse for os, lyder det fra læseren, der samtidig erkender, at nogle vil tvivle på rigtigheden.

- Når man ikke selv har set den, er man jo helt naturligt tvivlende, men den var bare så fin, og der gik jo lidt tid, inden vi fik gang i kameraet, fortæller læseren videre.

På Facebook fortæller en anden om ulven, der blev set ved motorvejen ved Vejen, og en anden har set den mellem Andst og Vejen.

»Det var virkelig en oplevelse at se det store dyr helt tæt på«, skriver en mand på Facebook-siden »ulvetracking Danmark«, hvor en anden betegner den som stor - måske en fuldvoksen han.

(Genrefoto og altså IKKE den ulv, der er set ved Vejen/Andst: LLN Press©)

 

 

Musik, kaffe og hygge.

 

(læs mere under annoncen)

Troldestudiet

 

 

 

Det er meget rammende overskriften for eftermiddagens arrangement på Kærdalen i Vejen.

Gruppen af frivillige inviterede endnu en gang til fest for beboere, pårørende og diverse gæster.

De havde hyret det lille 4-mands band »Musette«, som kom med sanghæfter og musikinstrumenter, så sangstemmerne blev rørt, og der blev vugget i takt til musikken, mens »Musette« gav den hele armen.

Der var mange kendte sange, så der var ingen undskyldninger for ikke at synge med.

I kaffepausen blev der spillet amerikansk lotteri, og da den spænding var udløst, tog musikerne fat igen.

- Det blev en dejlig eftermiddag med musik, kaffe, lotteri og hygge. Tusind tak til de frivillige, der igen lagde mange kræfter i for at underholde beboere og gæster, lyder det fra stedet.

(Fotos: Privatfotos)

 

 

kærdalen 20 02 pr

 

Gennem de seneste år har LAG Vejen-Billund uddelt millioner af kroner til forskellige projekter, og flere tilskud er på vej.

Det gælder blot om at søge.

 

(læs mere under annoncen)

Gadeberg Begravelsesforretning

 

 

 

Har du brug for midler til dit udviklingsprojekt. Så er det ved at være sidste udkald, hvis du ønsker at benytte dig af muligheden for at søge tilskud via LAG Vejen-Billund i denne omgang, lyder det i en pressemeddelelse fra LAG Vejen-Billund.

- Vi har mange gode eksempler på virksomheder og foreninger, som har modtaget tilskud til deres udviklingsprojekt. I alt har 34 projekter modtaget tilskud i løbet af årene 2015-2019. Heraf har vi uddelt 4,6 mio. kr. til erhvervsrettede projekter og 1,7 mio. kr. til almennyttige projekter, fortæller koordinator Merethe Juul, som er foreningens kontaktperson.

I januar uddelte LAG Vejen-Billund de første midler til projekter i år. I den runde kom begge projekter fra Vejen Kommune:

Estrup Hovedgaard ved Vejen opnåede et tilskud på 213.155,25 til projektet »Toiletfaciliteter til B&B samt events«.

Wellings Landsbymuseum i Lintrup fik tilsagn fra bestyrelsen om et tilskud på 128.391,50 til projektet »Isolering og varme i Wellings Landsbymuseum«.  Et projekt, som der er blevet givet tilskud til under puljen til grønne, bæredygtige projekter.

Til ansøgningsfristen i april har LAG Vejen-Billund 1,5 mio. kr. til rådighed. Heraf er de 1,1 mio. kr. øremærket den normale indsats, og de resterende midler er øremærket grønne, bæredygtige projekter. Det kan være

- Projekter, som frembringer grønne løsninger
- Projekter, som fremmer klima- og miljøtiltag
- Projekter, som fremmer cirkulær økonomi
- Projekter, som skaber øget/ny adgang til natur, nye naturoplevelser og/eller naturbevarende tiltag
- Projekter, som understøtter bæredygtig turisme

- For os har det aldrig været et spørgsmål, om projektet kom fra Billund Kommune eller Vejen Kommune, siger formand Børge Jensen, Sdr. Hygum, og fortsætter:

- Vi lægger stor vægt på, at projekterne bliver en realitet iht. LEADER metoden og bottom-up principperne og selvfølgelig, at projekterne opfylder vores overordnede vision om at skabe vækst for erhverv og turisme i landdistrikterne, siger han i pressemeddelelsen.

Visionen er også at skabe gode rammer i landdistrikterne ved udnyttelse af områdets natur- og kulturressourcer med henblik på at fastholde befolkningen og tiltrække nye tilflyttere i landdistrikterne.

For at komme i betragtning skal projektet falde ind under ét af følgende indsatsområder:

- Fastholdelse og etablering af arbejdspladser igennem etablering og videreudvikling af mikrovirksomheder.
- Styrkelse af samarbejdet mellem erhvervs- og turismeaktører igennem nationale og internationale samarbejdsprojekter.
- Skabelse af attraktive faciliteter og igangsætte aktiviteter i landdistrikterne til glæde for borgere og turister.

Ansøgningsfristen i denne runde er 27. april.

(Arkivfoto fra Wellings Landsbymuseum: Ole Olesen Sørensen©)

 

lag tilskud skema

 

 

Alle generationer var i formiddag repræsenteret i Vejen Hallen.

 

(læs mere under annoncen)

Kvickly - ny

 

 

 

Traditionen tro bød Vejen Gymnastikforening indenfor til en omgang »gymnastik for bedsteforældre og børnebørn« i vinterferien, og interessen var stor.

Omkring 125 deltagere i alle aldre var på plads til arrangementet, hvor der blev budt på mange forskellige aktiviteter.

Der var naturligvis fælles opvarmning, og så var der ellers mulighed for leg med redskaber, boldspil og sanglege.

Og en kop kaffe kunne der også blive til, mens børnene foretrak saftevand.

(Fotos: LLN Press©)

 

 

migogvejen/LLN Press havde også videokameraet i gang ved arrangementet:

 https://www.facebook.com/migogvejen/videos/1384802231690955/?eid=ARBXX5fb2C93j3qNGwp_dB7ZRZoXz017mKpFownMj5JfZsz1DaEK1Beh6wFlUCIvA11D0MkpBDFYPinT

https://www.facebook.com/migogvejen/videos/197157904978925/?eid=ARDuPDNNrIsiaMnAY2y02iuN_9c_wzXzyMN8-BYMekQ-Ivg4rLKHlrwHX7tyHzq9OXBmEjBxucWDeyvm

 

gymnastik bedsteforældre 20 12gymnastik bedsteforældre 20 12gymnastik bedsteforældre 20 12gymnastik bedsteforældre 20 12gymnastik bedsteforældre 20 12gymnastik bedsteforældre 20 12gymnastik bedsteforældre 20 12gymnastik bedsteforældre 20 12gymnastik bedsteforældre 20 12gymnastik bedsteforældre 20 12gymnastik bedsteforældre 20 12

 

 

Genforeningen er nu også nået til lygtepælene.

 

(læs mere under annoncen)

CS Pølsemageri - smørrebrød

(gælder det inspiration eller tilbud til middagen, så tryk på annoncen)

 

 

 

Rundt i en række lygtepæle hænger bannere med digte i forbindelse med genforeningen.

Digte, der naturligvis er hængt op i anledning af 100-året for genforeningen.

Spændende læsning, men lettest at læse, når man er gående eller cyklende.

(Fotos: LLN Press©)

 

genforening digte 20 06genforening digte 20 06genforening digte 20 06genforening digte 20 06genforening digte 20 06

 

 

Dagen i dag er historisk - en vigtig dag i den danske historie.

Det er 10. februar, som er datoen for den måske vigtigste folkeafstemning i landets historie.

 

(læs mere under annoncen)

MCSyd

(hvis det gælder motorcykler, så tryk på annoncen fra MC Syd)

 

 

 

For nøjagtig 100 år siden blev der stemt om genforeningen. Om det, vi i dag kender som Sønderjylland - tidligere Nordslesvig - igen skulle være en del af Danmark.

Og svaret blev som bekendt ja.

Det markeres mange steder i lokalområdet, og hvad er mere naturligt end at markere det på Genforenings- og Grænsemuseet ved Christiansfeld, der også præsenterer ting her fra området.

Det skete ved et arrangement i formiddag, hvor det også blev pointeret, at det er 100-året for afstemningen og ikke 100-året for genforeningen. Det er først en realitet i juli.

- Vi oplever i øjeblikket en stor interesse for museet, og det er folk fra hele landet, der gerne vil besøge os. Allerede nu er der bestilt tid til 132 busgrupper i år, fortalte museets formand, Kaj G. Nielsen.

I den anledning præsenterede museet en ny 20 minutter lang video, der fortæller om museet, og som gæsterne kan se.

Arrangementet i formiddag var ellers fokuseret på udgivelsen af bogværket, Genforeningen 1920, i to bind af forfatter Steffen Riis.

- Etr fantastisk værk, lød det fra Daniel Klestrup Bjærge, Vamdrup, der er lokalformand for DanmarksSamfundet, der står bag bogudgivelsen sammen med Kolding Kommune.

Steffen Riis fortalte om tilblivelsen af sine bøger og havde en helt speciel gave med til museet. Han havde holdt foredrag om genforeningen på Sjælland, hvor han faldt i snak med en af tilhørerne.

Det endte med, at Steffen Riis fik overrakt et banner, han skulle overdrage til museet. Et banner, der for 100 år siden hang på væggen i Broager.

(Fotos: LLN Press©)

 

 

migogvejen har tidligere omtalt Steffen Riis' arbejde med værket:

http://migogvejen.dk/rodding/1862-kongen-pa-besog

http://migogvejen.dk/nyheder/navne/1861-fra-postkort-til-bogvaerk

 

genforening christiansfeld 20 12

Mange steder fejres 100-året for folkeafstemningen om genforeningen - her på Genforenings- og Grænsemuseet. (Foto: LLN Press©)

 

genforening christiansfeld 20 12

Arrangementet startede med flaghejsning foran museet. (Foto: LLN Press©)

 

genforening christiansfeld 20 12

Formanden, Kaj G. Nielsen, oplever her i jubilæumsåret en stor interesse for Genforenings- og Grønsemuseet. (Foto: LLN Press©)

 

genforening christiansfeld 20 12

Lokalformand for Danmarks-Samfundet, Daniel Klestrup Bjærge, Vamdrup, roste de to bøger, der nu er i handlen. (Foto: LLN Press©)

 

genforening christiansfeld 20 12

Mange deltog ved formiddagens arrangement på genforenings- og grænsemuseet, hvor bogværket blev præsenteret. (Foto: LLN Press©)

 

genforening christiansfeld 20 12

Viceborgmester i Kolding Kommune, Søren Rasmussen (O), glædede sig over, at kommunen kunne støtte værket. (Foto: LLN Press©)

 

genforening christiansfeld 20 12

Steffen Riis har skrevet et værk på 590 sider med 950 billeder. (Foto: LLN Press©)

 

genforening christiansfeld 20 12

Steffen Riis skrev de første linjer til værket i januar 2015 - nu er bøgerne klar. (Foto: LLN Press©)

 

genforening christiansfeld 20 12

Steffen Riis havde et 100 år gammelt banner med til museets formand, Kaj G. Nielsen. (Foto: LLN Press©)

 

genforening christiansfeld 20 12

Historisker og foredragsholder Jørn Buch mener, vi kun har fået Nordslesvig og ikke hele Sønderjylland tilbage til Danmark. (Foto: LLN Press©)

 

genforening christiansfeld 20 12

Bente Ibenfeldt sørgede for musikken ved arrangementet. (Foto: LLN Press©)

 

genforening christiansfeld 20 12

Daniel Klestrup Bjærge og forfatter Steffen Riis med de to bind af værket, Genforeningen 1920. (Foto: LLN Press©)

 

 

 

Mandag er det 100 år siden afstemningen om genforeningen fandt sted, og interessen for at markere den historiske dag er stor.

 

(læs mere under annoncen)

Vejen Gymnasium og HF

(vil du vide mere om skolens uddannelser, så tryk på annoncen)

 

 

Flere steder i kommunen har der i dag været holdt genforeningsarrangementer med pæn deltagelse, og det fortsætter i morgen.

150 børn og voksne deltog søndag eftermiddag i arrangementet i Askov, hvor hver tredje samtidig deltog i den historiske vandring ned mod Kongeåen.

Højskoleforstander Rikke Holm bød velkommen og glædede sig over, at der var styr på det hele - undtagen vejret.

Der blev sunget sange, og forfatter Pernille Juhl fortalte om sin nye bog om H.P. Hanssen, der var hovedarkitekt bag genforeningen i 1920.

Tanker, han bl.a. arbejdede med som 18-årig i sin tid på Askov Højskole, inden han bosatte sig i Tyskland for at arbejde for danskerne.

Linda Klitmøller fortalte noget om bl.a. afstemningen.

Askov Højskole, Askov Bylaug, Museet på Sønderskov og Styregruppen for Kongeåstien stod bag arrangementet.

(Fotos: LLN Press©)

 

migogvejen har skrevet yderligere en artikel om arrangementet:

http://migogvejen.dk/vejen/3124-trodsede-stormen

 

pernille juhl 20 01

Pernille Juhl

 

linda klitmøller 20 01

Linda Klitmøller

 

Et halvt hundrede børn og voksne trodsede vejret, da der søndag blev budt på »historisk vandring«.

 

(læs mere under annoncen)

Martinsen - ny

(hvis det gælder rådgivning eller revision, så tryk på annoncen)

 

 

 

- Det er et helt autentisk vejr, lød det inden afgangen fra historiker Linda Klitmøller.

Arrangementet skulle markere 100-året for afstemningen om genforeningen af Danmark i 1920.

Det skete i et elendigt vejr, og det passede perfekt til dagens arrangement, der blev afviklet dagen før afstemningsdagen 10. februar.

For 100 år siden vandrede elever fra højskolen og sløjdskolen i Askov spontant ned til grænsen, og den tur skulle gentages i dag.

Det blev den dog ikke helt, for af sikkerhedsmæssige årsager foregik noget af turen i bus ned til Kongeåen, der tidligere skilte Danmark og Tyskland.

Som for 100 år siden var i dag opstillet en æresport i regn og storm.

(Fotos: LLN Press©)

 

 

migogvejen/LLN Press havde også videoen i gang ved starten på marchen:

https://www.facebook.com/migogvejen/videos/622148248345294/?eid=ARAOk2KhObAIrHouH48QeUcF35HFzgUXGDsfBvwmOEdadqxWHCt7C9BZNE3O6PD7m_QK3NdDOvRz1dDn

migogvejen har skrevet yderligere en artikel om arrangtementet:

http://migogvejen.dk/vejen/3125-historisk-dag

 

genforening askov 20 02

 

 

Søndagens kraftige storm præger området.

 

(læs mere under annoncen)

Troldestudiet

 

 

Løse ting flyver, og træer knækker.

Her søndag eftermiddag er Jyllandsgade i Vejen helt spærret af et væltet træ, mens der på Esbjergvej mellem Vejen og Brørup ligger et træ ud over kørebanen.

Her er det dog muligt at komme forbi.

(Fotos: LLN Press©)

 

træ væltet 20 02

 

 

Flere skal have øjnene op for de mange muligheder, der er i skoleskoven i udkanten af Vejen.

 

(læs mere under annoncen)

 Vejen IC - nytårsforsæt 2019

 

 

 

Det mener Viora Kjærgård.

- Skoleskoven er et fantastisk sted. Det er synd, det ikke bruges mere, lyder det fra Viora Kjærgård, der betegner sig selv som tilflytter.

- Det er et sted, hvor der er masser af muligheder og lejlighed til at komme væk fra hverdagens stress og jag, påpeger Viora Kjærgård.

Hun er klar til at være tovholder for en øget aktivitet i skolen. Det skal mere præcist ske en gang om måneden søndag eftermiddag - der står faktisk et arrangement på programmet i eftermiddag.

Hun mener, skoleskoven bruges for lidt. Det er et naturskønt område med masser af muligheder.

Af mulige aktiviteter nævner hun grillmad, boldspil og andre oplevelser - og måske fjerne evt. affald, der ligger og flyder.

- Det er ting, vi i fællesskab skal finde ud af, men jeg vil gerne være tovholder, for i dag bruges skoleskoven for lidt, understreger Viora Kjærgård overfor migogvejen.

(Arkivfoto: LLN Press©)

 

 

dagens nyheder i din mailbox

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du dagens nyheder sendt til din mailbox.

nyhedsbrev luft