Vejen
LLN Press - dronefoto

Fundet af stor vandsalamander i området ved Vejen Idrætscenter får nu direkte indflydelse på den nye lokalplan, der skal skabe muligheden for udvidelsen af centrets bygninger og aktiviteter.

 

(læs mere under annoncen)

Gadeberg Begravelsesforretning

(gælder det hjælp af en bedemand, så tryk på annoncen)

 

 

Det er en nabo, der har gjort kommunen opmærksom på, at disse dyr findes i området, og det har kommunale undersøgelser bekræftet, og derfor er der behov for ændring af lokalplanforslaget.

Stor vandsalamander er nemlig en EU-beskyttet dyreart - en bilag VI-art.

»På den baggrund har der været behov for at tilpasse lokalplanforslaget med udlæggelse at et areal til levesteder for bilag IV-arter samt at lave en fornyet miljøscreening af det tilpassede lokalplanforslag«, lyder det fra forvaltningen i Vejen Kommune.

Punktet er til behandling på mødet hos udvalget for teknik og miljø på tirsdag, og forvaltningen foreslår, at der reserveres et areal til disse dyr.

»…ved realiseringen af planen ændres der ikke på vandhuller, sten- og jorddiger eller andre potentielle levesteder for padder eller krybdyr. Med indførelse af 15 meter bræmmer omkring digerne sikres ledelinjerne for flagermusene og spredningskorridorer for stor vandsalamander.

I forbindelse med realiseringen af planen skal det sikres, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV. I planen nedlægges ingen vandhuller, der kunne være ynglelokalitet for stor vandsalamander. Arealer, der inddrages til anden anvendelse end den nuværende (f.eks. byggeri), skal vurderes i forhold til, om de er egnede som rasteområde for stor vandsalamander. Hvis det er tilfældet, skal der forud etableres supplerende biotoper, hvis det ikke kan godtgøres, at den økologiske funktionalitet er opretholdt«, lyder indstillingen.

»Tiltag, der styrker bestanden af stor vandsalamander i området, kan være f.eks. gravning af nye søer, ekstensivering af arealer omkring ynglevandhuller, korridor af uudnyttet areal, hvor der kan ske en naturlig opvækst af løvtræer, der forbinder ynglevandhul med skoven, eller etablering af skjulesteder på land f.eks. stenbunker og brændestakke, som stor vandsalamander kan gemme sig under. Det er vigtigt, at vandhullet ikke skygges af træer«, lyder det videre.

Naboen har også gjort opmærksom på flagermus i området, og det føjes nu også ind i lokalplanen.

»Hvis der nedrives gamle bygninger, skal det undersøges, om det er opholdssted for flagermus«, er udkastet til en revidering af lokalplanen, der efterfølgende skal sendes ud en ny høring - denne gang i fire uger.

(Arkivdronefoto: LLN Press©)

 

 

migogvejen har tidligere skrevet om udkastet til lokalplanen, der udlægger området til rekreative formål med generel anvendelse til sports- og fritidsanlæg:

http://migogvejen.dk/vejen/2047-klar-til-byggeri

 

 

Så er det besluttet, hvornår de nye vestvendte ramper ved motorvejsafkørsel 67 - Vejen Ø - åbner, og afkørslen fra Kolding genåbner.

 

(læs mere under annoncen)

Vejen Business College - 2019

(vil du vide mere om uddannelserne, så tryk på annoncen)

 

 

 

Som tidligere omtalt på migogvejen - http://migogvejen.dk/vejen/2530-nye-planer-for-ramper - er arbejdet gået hurtigere end ventet, og ramperne åbner 23. november.

- Hvis vind og vejr tillader det, åbner de nye motorvejsramper 23. november. Den tidligere åbning betyder dog, at afkørslen ved Vejen Ø vil være spærret lidt længere end først beregnet, lyder det nu i en pressemeddelelse fra Vejen Kommune.

- Vi er glade for, at vi inden længe kan tage de nye ramper i brug. Ramperne har jo længe været et ønske fra især erhvervslivet i Vejen, men også fra borgerne, konstaterer borgmester Egon Fræhr, der har sat kryds i kalenderen for snoreklipning lørdag 23. november.

For at åbne det samlede anlæg to uger tidligere end ventet, bliver det nødvendigt at spærre afkørslen ved Vejen Ø to uger længere end først udmeldt, som tidligere fortalt.

En af dem, der glæder sig til at tage de nye ramper i brug er Jakob Wiborg Hansen, direktør i transportvirksomheden K Hansen Transport A/S.

- Som infrastruktur-afhængig virksomhed i Vejen kommune er det en rigtig positiv begivenhed, at vi får tilføjet de manglende til-/frakørsler til motorvejsnettet ved Vejen Ø. At de så endda åbner før tid, er kun desto mere glædeligt. Vi har omkring 200 på- og afkørsler dagligt, så alene den tidsfaktor, vi slipper for ved at kunne køre direkte til vores virksomhedsadresse, er stor. Derudover får vi mindre tung trafik gennem byområdet, hvilket er til fælles glæde, fastslår Jakob Wiborg Hansen i pressemeddelelsen.

Den nye motorvejsafkørsel udformes som en sløjferampe og bliver tilsluttet den eksisterende rundkørsel syd for motorvejen. Nord for motorvejen bliver der etableret en ny rundkørsel, hvor både den eksisterende motorvejsafkørsel og den nye motorvejstilkørsel bliver tilsluttet. Både rundkørsler og ramper udformes, så der kan køres med modulvogntog, og den sydlige rundkørsel vil fortsat være klar til en evt. senere omfartsvej øst for Vejen.

Ramperne ventes at aflaste trafikken på Asbovej, Esbjergvej, Præstevænget og Gestenvej. De nye motorvejsramper ventes fortsat at forbedre tilgængeligheden til den østlige del af Vejen og at understøtte den eksisterende planlagte erhvervs- og byudvikling i Vejen Øst.

(Fotos: LLN Press©)

 

migogvejen fortalte for fire uger siden om den fremrykkede plan for åbningen:

http://migogvejen.dk/vejen/2530-nye-planer-for-ramper

 

motorvej ramper 19 02motorvej ramper 19 02

 

 

 

Området får en ny køreskole.

 

(læs mere under annoncen)

Vejen Gymnasium og HF

 

Det er 53-årige Jan Quvang, der har valgt at gå egne veje og etablere en køreskole i Vejen, hvor han i forvejen er godt kendt.

- Jeg har kørt hos en køreskole i Vejen det seneste år efter at have taget uddannelsen som kørelærer, fortæller Jan Quvang til migogvejen.

Nu glæder han sig til at få egen virksomhed, hvor han er klar til at sikre både unge og ældre kørekortet til personbil, og kørslen kommer til at foregå i en Ford Focus ST Line.

Teorien foregår i lokaler på Brodal på Gestenvej 41 i udkanten.

Officielt starter »Quvang Køreskole« 1. november, hvorefter det første teorihold starter tirsdagen efter, og han glæder sig.

- Jeg nyder dialogen med eleverne og lægger vægt på humor og smil, forklarer Jan Quvang.

Da han valgte at tage uddannelsen som kørelærer, var planen også, at han på et tidspunkt ville have sit eget, og han er på ingen måde ukendt med at have foden under eget bord eller rettere i egen bil.

- Jeg har stort set altid været selvstændig og vil fortsat være taxa- og limousinevognmand, fortæller Jan Quvang om firmaet, der har udgangspunkt i Lunderskov.

(Foto: LLN Press©)

 

 

Den holdt pænt af vejen, men det var ikke ligefrem det smarteste sted at parkere en lastbil.

 

(læs mere under annoncen)

CS Pølsemageri - smørrebrød

(ønsker du inspiration til maden, så tryk på annoncen)

 

 

En lastbilchauffør kom i eftermiddag på afveje, da han kørte ad Kongeåvej mellem Foldingbro og Skodborghuskrydset.

Omkring Skibelund kørte lastbilen stille og roligt ned i grøften, hvor den holdt på alle hjulene.

Der blev efterfølgende rekvireret hjælp til at få den fri, men det blev en længere opgave.

Fra starten var det ventet, at en enkelt unimog var tilstrækkeligt til at få den op, men det lykkedes ikke.

Der var frygt for, at traileren ville tippe, så derfor måtte der rekvireres en bil mere til at holde igen, hvorefter den kunne trækkes stille og roligt op.

Arbejdet med oprydningen påvirkede trafikken. Først var den ene vognbane spærret, mens der var helt spærret. da vogntoget skulle trækkes det sidste stykke op.

(Fotos: LLN Press©)

 

 

 

fuh kongeåvej 13fuh kongeåvej 13fuh kongeåvej 13fuh kongeåvej 13fuh kongeåvej 13

 

 

Det nye budget for Vejen Kommune afsætter penge til en ny rundkørsel.

 

(læs mere under annoncen)

Ide Centret

 

 

Det gælder lyskrydset Præstevænget/Gestenvej/Koldingvej/Fuglesangsalle i Vejen, der i forvejen er registreret som en sort plet.

- Når ramperne ved motorvejen er færdige, vil det øge trafikken i krydset, og derfor er der afsat penge til en rundkørsel, fortæller formanden for kommunens udvalg for teknik og miljø, Vagn Sørensen, til migogvejen.

Han - og byrådet - har derfor valgt at afsætte penge til en forbedring af forholdene i krydset.

Udgangspunktet er etablering af en rundkørsel, men Vagn Sørensen gør det samtidig klart, at der faktisk kan være en anden løsning:

- Analyser skal vise, om der er andre muligheder i krydset - måske en såkaldt intelligent lyskryds, noterer Vagn Sørensen.

(Foto: LLN Press©)

 

 

migogvejen har tidligere omtalt de sorte pletter i kommunen:

http://migogvejen.dk/vejen/1574-de-sorte-pletter

Det er ikke uden grund, hvis vi føler, der kommer meget regn i området.

 

(læs mere under annoncen)

Vejen Business College - 2019

 

 

Vi er faktisk det sted i landet, der ifølge DMI har fået mest regn. Faktisk mere, end der normalt ville komme i hele måneden.

- Der er faldet temmelig varierede mængder regn over landet. Men mest ekstremt i Vejen, hvor der er faldet 49 millimeter. Her plejer gennemsnittet at ligge på 94 millimeter på en hél måned, siger vagtchefen ved DMI til Danmarks Radio.

De fleste steder har vandet trukket sig lidt tilbage, men på både parkeringspladser og marker og langs vandløb - bl.a. Kongeåen - er der masser af vand.

(Foto: LLN Press©)

 

 

 

Fredagens kraftige regn påvirkede mange mennesker og huse.

 

(læs mere under annoncen)

Fanø - ferie hele året

 

 

Beboerne på Estrupvej i Askov oplevede endnu en gang, at afløbene ikke kan følge med, når det regner meget, og vandet vælter ud fra markerne.

På Estrupvej 12 stod vandet højt i haven og truede med at komme over vindueshøjde, og der blev slået alarm til politiet.

Samtidig blev der taget kontakt til naboen, entreprenør Frisesdahl, der hurtigt kom med en pumpe og fik noget af vandet pumpet ud af haven.

Der var dog også andre huse, der havde problemer og fik vand ind.

Samtidig var vejen flere steder oversvømmet - og vand er naturligvis dejligt for børn at gå og hoppe i.

(Fotos: LLN Press©)

 

 

estrupvej 19 05estrupvej 19 05estrupvej 19 05estrupvej 19 05

 

Regnen sætter for alvor sit præg på trafikken, og det er med at passe på.

 

(læs mere under annoncen)

Gadeberg Auto ApS

 

 

Dagens regn har givet store problemer adskillige steder i kommunen på både veje, marker og ved huse.

Der ligger således masser af vand på vejen i krydset Boulevarden/Vejenvej i Vejen.

migogvejen var en tur forbi, og som billederne viser, var der stor forskel på, hvor hurtigt der blev kørt gennem vandet.

(Fotos: LLN Press©)

 

oversvømmet 19 02oversvømmet 19 02

 

Eleverne i 2.g på Vejen Gymnasium & HF er nu kommet med deres bud på, hvordan verden kan blive et bedre sted at være.

 

(læs mere under annoncen)

Tove Klose

 

 

Det skete i eftermiddag, hvor de 130 elever på årgangen præsenterede ugens resultater for hinanden.

Resultater, der alle tager udgangspunkt i FNs 17 verdensmål, som kan ses nederst.

- De har arbejdet med forskellige af målene og kommet med deres bud på løsninger og vel at mærke løsninger, der kan føres fra teori og ud i praksis og altså er realiserbare, fortæller lærer Morten Bech til migogvejen.

Det sædvanlige skema har den forgangne uge været lagt på hylden for at arbejde på tværs af klasserne i et såkaldt flerfagligt forløb.

I dag blev det så præsenteret for årgangens andre elever, og projektet er bl.a. lavet for at forberede eleverne på arbejdet med studieretningsprojektet i 3.g.

Eleverne har været vidt omkring med mulige forbedringer både globalt og lokalt.

Der kom bl.a. et bud på, hvordan man kan få unge til at flytte tilbage til provinsen med udgangspunkt i Vejen kommune. En af metoderne er bl.a. mere kultur.

Konklusionen, som politikerne måske kan tænke over, lyder således:

»Vi kan konkludere, at provinsbyerne skal have mere kultur, så de unge kan udfolde sig, og det vil vi skabe ved at lave flere arrangementer. Vi vil lægge vægt på, at der skal både være plads til børn, unge, voksne og gamle«. 

(Fotos: LLN Press©) 

 

 

verdensmål 19 04verdensmål 19 04verdensmål 19 04verdensmål 19 04

 

Verdensmål 1: Afskaf fattigdom
Vi skal afskaffe alle former for fattigdom i verden

Verdensmål 2: Stop sult
Vi skal stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug

Verdensmål 3: Sundhed og trivsel
Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene
Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder

Verdensmål 6: Rent vand og sanitet
Vi skal sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle

Verdensmål 7: Bæredygtig energi
Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Verdensmål 9: Industri Innovation og infrastruktur
Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Verdensmål 10: Mindre ulighed
Vi skal reducere ulighed i og mellem lande

Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

Verdensmål 13: Klimaindsats
Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Verdensmål 14: Livet i havet
Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer

Verdensmål 15: Livet på land
Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet

Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer

Verdensmål 17: Partnerskaber for handling
Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene

 

 

Traditionen tro er skoleeleverne gået på efterårsferie efter en omgang motion.

 

(læs mere under annoncen)

Vejen Gymnasium og HF

 

 

Trods vejret har eleverne været ude og bevæge sig.

migogvejen mødte eleverne fra 3.-6. klasse på Grønvangskolen på en løbetur - for nogle gåtur - i det fugtige vejr.

Det skete som afslutning på dagens aktivitetsdag.

(Fotos: LLN Press©)

 

motionsdag skolernes 19 03motionsdag skolernes 19 03

 

Interessen for aftenens borgermøde var stor.

 

(læs mere under annoncen)

Fanø - ferie hele året

 

 

Der var i forvejen stillet mange stole op i festsalen på Askov Højskole, men det rakte ikke.

Flere stole blev fundet frem, og der var også fyldt langs væggene, da Askovs fremtid var til debat.

- Jeg havde på forhånd håbet på, at der ville komme 300, sagde Else Flansmose, formand for Askov Bylaug, til migogvejen, mens der stadig kom folk ind.

Helt derop kom hun dog ikke, men det var tæt på.

Flere end 275 lyttede med, da der blev drøftet udstykning, cykelstier, trafik og manglen på plads i børnehave og skole, ligesom der blev givet en orientering om status for Skovgårdsvej.

Her kom der ingen dato for en genåbning af den savnede vej.

(Foto: LLN Press©)

 

 

Traditionen tro danner den store hal hos Gamst Maskinstation i efteråret rammen om en indendørs traktortræk.

 

(læs mere under annoncen)

Skaarups Auto

 

 

Det skete så lørdag, hvor tilskuerne havde lejlighed til både at se, høre og lugte, hvad et indendørs traktortræk byder på.

Der var som altid masser af røg, og de larmende traktorer påvirkede hørelsen, men det var primært børnene, der i dagens anledning var forsynet med høreværn.

Traktorer i mange størrelser og med et forskelligt antal hestekræfter blev spændt for slæden med et formål - hvem kunne trække længst.

Efterfølgende var der tid til uddeling af præmier, og dagen sluttede af med fest.

Tilskuermæssigt var der ikke så mange gæster, som der plejer at være.

(Fotos: LLN Press©)

 

 

traktortræk gamst 19 01traktortræk gamst 19 01traktortræk gamst 19 01traktortræk gamst 19 01traktortræk gamst 19 01traktortræk gamst 19 01traktortræk gamst 19 01traktortræk gamst 19 01

For niende gang har forsamlingshuset i Gesten i weekenden dannet rammen om et LAN-party.

 

(læs mere under annoncen)

CS Pølsemageri - smørrebrød

 

 

- Vi har op mod 40 deltagere, og de hygger sig virkelig, lyder det fra Claus Grynderup, som migogvejen træffer i forsamlingshuset lørdag.

Sammen med Carsten Matzon trækker han i trådene, men de er ikke alene.

- Der er mad med i prisen, så de også får noget sundt og ikke kun lever af slik. I middags fik de lasagne, og i aften får de kylling, fortalte Claus Grunderup og noterede, at deltagerne dermed ikke nøjes med chips og slik.

I modsætning til andre steder afvikles LAN-partyet i Gesten over tre dage med to overnatninger, hvor dyner og puder ikke benyttes så meget den første nat. Nogle er der dog kun den ene dag.

- Hvis du kun kører med en overnatning, kommer deltagerne den ene dag og går hjem den næste. Med den her model får de et større fællesskab, lyder det fra arrangørerne.

Spillet kombineret med socialt samvær byder også på konkurrencer og præmier.

Der er sat dato på det tiende LAN-party i forsamlingshuset i Gesten. Det afvikles i dagene 27.-29. december.

(Fotos: LLN Press©)

 

lan party gesten 19 05lan party gesten 19 05lan party gesten 19 05lan party gesten 19 05

Det har været en historisk uge i Vejen kommune.

Både kommunens nye bibliotek og nye rådhus er blevet indviet.

 

(læs mere under annoncen)

Kvickly - ny

 

 

Lørdag klippede borgmester Egon Fræhr (V) snoren som tegn på den officielle åbning af rådhuset, der blev taget i brug i mandags.

- Det er ikke hver dag, vi indvier et rådhus, lød det i talen fra borgmesteren til de mange fremmødte.

De havde taget ophold på Rådhuspladsen foran rådhuset og lyttet til Vejen Garden den kølige formiddag.

Skønsmæssigt 600 gæstede arrangementet og herunder besøgte rådhuset.

- Sikke et hus. Er det ikke flot, spurgte borgmesteren gæsterne.

Han fortalte samtidig kort om historien bag rådhuset, som har været behandlet i flere byråd, inden det nu er i brug.

- Der er kælet for detaljerne, og huset giver gode betingelser for medarbejderne, påpegede borgmesteren.

(Fotos: LLN Press©)

 

rådhus indvielse 19 01rådhus indvielse 19 01rådhus indvielse 19 01rådhus indvielse 19 01rådhus indvielse 19 01rådhus indvielse 19 01rådhus indvielse 19 01rådhus indvielse 19 01rådhus indvielse 19 01rådhus indvielse 19 01

 

 

Kan de tomme fabrikshaller på Andstvej blive rammen om en ny købmandsbutik i Gesten.

- Måske, lyder svaret.

 

(læs mere under annoncen)

Nørregaard biler - bund

 

 

Tidligere i dag kunne migogvejen fortælle, at fabriksbygningerne på Andstvej i Gesten er sat til salg af selskabets ejer, Haahr Agro Handel A/S.

Det er ikke gået forbi købmand Allan Piihl Haagensens opmærksomhed, og muligheden for at etablere en ny købmandsbutik afvises ikke.

- I sidste ende handler det om økonomi. Hvad vil det koste at ændre lokalerne, så de opfylder kravene til en ny købmandsbutik, lyder det fra købmanden.

Han tør ikke i skrivende stund vurdere, hvordan mulighederne for etablering af en købmandsbutik på adressen er.

- Det er umuligt umiddelbart at vurdere, hvad det vil koste at bygge dem om og indrette hallerne til købmandsbutik, men der er ingen tvivl om, at det bliver et større beløb.

- Nu skal bygningssagkyndige regne på det, og jeg tør ikke sige, hvornår der evt. kan ligge et svar, noterer Allan Piihl Haagensen overfor migogvejen.

Han fortæller samtidig, at der er blevet lavet en aftale med ejerens direktør, Carsten Haahr, om, at selskabet bag en ny købmandsbutik i en periode har bygningen på hånden for at kunne etablere en købmandsbutik.

- Efter muligheden med etablering af en ny butik ved Gestenvej er skrottet, er det her den rigtige placering, for her vil der også være mulighed for et tankanlæg, der vil være synligt fra Gestenvej, forklarer Allan Piihl Haagensen.

Undersøgelser viser, at en ny butik i Gesten i sig selv kan forudse en omsætning på 14 millioner kroner, men med et tankanlæg vil omsætningen i butikken øges til 18 millioner kroner.

Økonomien vil under alle omstændigheder blive det afgørende punkt, og Allan Piihl Haagensen erkender, at han er meget spændt.

- Vi skal formentlig selv stille med en tredjedel af beløbet for at kunne få resten finansieret. Vi har tilsagn om 2,3 millioner kroner, og vi håber så på 400.000-500.000 kroner fra fonde, så samlet må det i hvert fald ikke koste mere end ni millioner kroner, forklarer købmanden.

Alene inventar vil koste omkring 2,5 millioner kroner, og der skal bruges 750.000 kroner for at få tankanlægget til byen. Dertil kommer køb af bygningerne, renoveringen af dem og nedrivningen af stuehuset, hvor tankanlægget i givet fald skal placeres.

Nu regnes der på tingene, og Allan Piihl Haagensen venter med spænding ligesom de fleste andre i området.

(Fotos: LLN Press©)

 

 

migogvejen har tidligere i dag skrevet om, at hallerne er sat til salg:

http://migogvejen.dk/vejen/2576-haller-til-salg

 

migogvejen har skrevet en del artikler om ønsket om og indsamlingen til en ny købmandsbutik i Gesten:

 

http://migogvejen.dk/vejen/2310-kobmand-gar-nye-veje

http://migogvejen.dk/vejen/1659-kobmanden-fik-banko

http://migogvejen.dk/vejen/1653-kobmand-melder-udsolgt

http://migogvejen.dk/vejen/1557-to-millioner-er-naet

http://migogvejen.dk/vejen/1535-savner-flere-anparter

http://migogvejen.dk/vejen/1518-naermer-sig-malstregen

http://migogvejen.dk/vejen/1484-millionen-er-naet

http://migogvejen.dk/vejen/1459-udkorsel-er-afgorende

http://migogvejen.dk/vejen/1456-mange-kober-anparter

http://migogvejen.dk/vejen/1452-lukning-koster-dyrt

http://migogvejen.dk/vejen/1451-tegninger-er-klar

http://migogvejen.dk/vejen/1450-kobmanden-trak-folk

I Vejen kan ledige borgere forvente at være ledige i kortere tid end de fleste andre steder i landet.

Målt på, hvor stor en del af deres ledighed, de bruger i aktivering, er Vejen også helt i top.

 

(læs mere under annoncen)

KK Partner

 

 

 

Vejen Kommunes jobcenter er blandt landets bedste, når det handler om, at arbejdsløse borgere får den mest optimale indsats fra jobcentrets side til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Det viser et nyt jobcenterindeks, som Fagbevægelsens Hovedorganisation står bag, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Her er der målt på konkrete indsatsområder. Blandt andet er der målt på, hvor lange de enkelte aktiveringsforløb er, og på hvor høj aktiveringsgraden er, det vil sige den andel af ledigheden, hvor den ledige er i aktivering.

Jobcentret i Vejen klarer sig tredjebedst af alle jobcentre i Danmark.

- Samfundet stiller store krav til kommunernes indsats på det her område. Det er meget positivt med sådan en måling, der tydeliggør, at vores medarbejdere ved Jobcentret i Vejen yder et rigtig flot stykke arbejde hele vejen rundt. Jeg er meget tilfreds med indsatsen, som kommer vores arbejdsløse borgere til gavn, men jo også betyder, at vi sparer penge på længere sigt, siger formanden for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, Frank Schmidt-Hansen, i pressemeddelelsen.

I målingen har Jobcentret i Vejen en aktiveringsgrad på 31,5 procent.

Det er 6,4 procentpoint højere end landsgennemsnittet.

Samtidigt har Jobcentret et gennemsnitligt ledighedsforløb på 34,5 uger, hvilket er 3,5 uger mindre end landsgennemsnittet.

- Vi er som nævnt glade for den flotte placering, ikke mindst fordi det betyder, at vores borgere i høj grad kommer ud af ledigheden og tilbage på arbejdsmarkedet. Men jeg ved også, at medarbejderne i jobcentret ikke hviler på laurbærrene. Målet er at bevare den flotte placering til gavn for både borgere, virksomheder og kommunens økonomi, konstaterer Frank Schmidt-Hansen.

Indekset er udarbejdet af Fagbevægelsens Hovedorganisation. Den nyeste måling gælder for 4. kvartal 2018.

(Arkivfoto: LLN Press©)

 

Til salg-skiltene er i dag stillet op foran de to fabrikshaller på Andstvej 15 i Gesten.

 

(læs mere under annoncen)

MCSyd

 

 

Dermed sættes der et punktum for en historie i Gesten.

- I 1960-erne og starten af 1970-erne var der 25-30 arbejdspladser på daværende Gesten Silofabrik, fortæller Carsten Haahr.

Han er direktør for Haahr Agro Handel A/S, og sammen med ejeren, Ellen Appel Haahr, er det besluttet nu at sætte de 1200 kvadratmeter haller til salg.

- Siden 1992 har vi ikke brugt lokalerne selv. De har i flere omgange været lejet ud, men har også stået tomme. Nu har vi så besluttet at sætte dem til salg, forklarer Carsten Haahr, der selv driver virksomhed fra en anden adresse i byen.

Det var hans nu afdøde far, Ivar Haahr, der tilbage i 1964 købte et stykke landbrugsjord for at kunne opføre den første hal, der i starten af 1970-erne blev suppleret af hal nummer to.

For mange folk i Gesten minder bygningen netop om den periode, hvor der var mange arbejdspladser på adressen.

- I årenes løb er bygningerne flere gange blevet renoveret. Der er bl.a. kommet en ny facade i stedet for gasbetonen, forklarer Carsten Haahr til migogvejen.

(Fotos: LLN Press©)

 

carsten haahr 19 02

 

 

 

Forberedelserne til næste uges emneuge på Askov/Malt Skole fik brandvæsenet på hjul.

Røg aktiverede skolens ABA-alarm, og derfor skulle brandfolkene af sted med horn og blå blink gennem Askov.

De kunne dog hurtigt returnere igen uden at være kommet i aktion.

(Foto: LLN Press)

 

Fanø - ferie hele året

 

Medarbejderne indtog mandag kommunens nye rådhus i Vejen.

 

(læs mere under annoncen)

Gadeberg Begravelsesforretning

 

 

Hverdagen er stille og roligt ved at indfinde sig i de nye, moderne omgivelser.

Lørdag formiddag inviterer Vejen Kommune alle interesserede indenfor til et åbent hus arrangement.

Det sker i forbindelse med den officielle indvielse af rådhuset lørdag kl. 9.30, hvor der efterfølgende er lejlighed til at se byggeriet også indenfor.

(Fotos: LLN Press©)

 

rådhus aften 19 02rådhus aften 19 02