Erhverv
LLN Press - dronefoto

Medlemmerne af brancheorganisationen ITD har vurderet infrastrukturen i alle landets kommuner, og Vejen Kommune er netop kåret som landets bedste til transport.

 

(læs mere under annoncen)

Nørregaard biler - bund

 

 

Hvad skal der til for at man som kommune kan kalde sig Danmarks bedste til Transport?

Brancheorganisationen ITD har gennem en analyse fundet svaret på det spørgsmål. Her har man vurderet på en række parametre, blandt andet kommunernes investering i det lokale vejnet, lokale faciliteter som parkering og rastepladser, veje til modulvogntog samt tilstedeværelsen af strategier for udvikling af transportområdet og hensyn til erhvervet i lokalplaner.

Alle områder hvor Vejen Kommune scorer højt, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

- I Vejen Kommune er vi stolte af, at valget faldt på os. Det betyder, at den fokus, vi har på infrastrukturen, og ikke mindst at de store investeringer, som vi har lavet de sidste mange år, betaler sig, lød det fra borgmester i Vejen Kommune, Egon Fræhr, da han modtog prisen.

Han fastslår, at det kan være en stor udfordring løbende at vedligeholde og udbygge et vejnet, når det som i Vejen Kommune er på 1300 kilometer, men Byrådet har prioriteret at skabe gode forhold for godstransporten.


- Dels fordi ordentlige tilkørselsforhold for lastbiler er vigtige for vores virksomheder og dermed for hele erhvervsudviklingen i kommunen og dels, fordi transporterhvervet i sig selv er en væsentlig del af kommunens erhvervsliv med 2000 arbejdspladser. Vi ved jo, at alle leverancer skal distribueres hurtigt og sikkert afsted fra A til B. Tidsfaktoren er i dag lig med kvalitet, fastslår Egon Fræhr.

Prisen blev overrakt onsdag aften ved ITD´s medlemsmøde, hvor Egon Fræhr deltog og takkede for prisen.

Og selvom prisen er baseret på de nuværende forhold, så har Vejen Kommune mange flere planer om løbende at udbygge vejnettet og sikre, at kommunen bevarer sin position som attraktiv placering for de mange nuværende transportvirksomheder, men også for, at flere virksomheder i fremtiden vælger at placere deres aktiviteter i Vejen.

- Vi har netop lagt budgetforslag frem til at omdanne et meget trafikeret og nuværende lysreguleret kryds i Vejen til en rundkørsel samt til en opgradering af Kærvej ved Brørup, hvor en lang række lastbiler og busser dagligt kører til og fra et stort laboratorium samt flere transportvirksomheder.

 

Fakta:
Vejen Kommune har investeret langt over 400 mio. kr. i vedligeholdelse og udvikling af infrastruktur de seneste fem år. Pengene er blandt andet brugt på en generel udbygning af vejnettet og på etablering af rundkørsler til de store modulvogntog.

  

erhvervskommune 19 02

Egon Fræhr modtog på vegne af Vejen Kommune prisen som årets Transportkommune, da ITD holdt medlemsmøde. ITD´s formand, Christian Sørensen Madsen, overrakte prisen. Her understregede han blandt andet i sin tale, at investeringer i infrastruktur fortsat står højt på dagsordenen i Vejen, og at det er et af de elementer, der bliver arbejdet videre med i den kommende Vækststrategi.

 

To store røggasventilatorer er nu på vej fra Holsted til Letland.

 

(læs mere under annoncen)

KK Partner

(er du træt af langsomt internet - tryk på annoncen og få hjælp)

 

 

 

Det er BarkerBille, der står som afsender fra produktionen i Holsted.

Hvert år leverer BarkerBille et stort antal ventilatorer til røggas.

- Disse to ventilatorer er netop blevet testet og sendt af sted. De er udstyret med 250 kW-motorer og skal bruges på et kraftvarmeværk i Letland til en 2 x 20 megawatt biobrændselskedel. Når de er installeret, vil de suge mere end 100.000 kubikmeter røggas i timen ved et tryk på 5.500 Pa., skriver BarkerBille i en pressemeddelelse.

En essentiel del af produktionsprocessen er FAT-testen (Factory Acceptance Test), som alle ventilatorer hos BarkerBille gennemgår.

Ved den test måles vibrationer, og det sikres, at ventilatoren er afbalanceret og kører optimalt, inden den afsendes.

(Fotos: PR-fotos)

 

barker bille 19 03barker bille 19 03

 

Vejen Kommune fastholder sin placering som en af landets bedste til erhvervsvenlighed.

I DI's årlige erhvervsklimaundersøgelse går Vejen Kommune frem fra en 14. til en 13. plads.

Især dialogen med Vejen Kommune og jobcentret er virksomhederne begejstrede for, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

 

(læs mere under annoncen)

Martinsen - ny

(har du brug for revision eller rådgivning, så tryk på annoncen)

 

 

Vejen Kommunes erhvervsvenlighed overfor virksomhederne er igen i år høj.

En fremgang på en enkelt plads og rigtigt flotte vurderinger på langt de fleste parametre glæder borgmester Egon Fræhr (V):

- Målet om at komme tilbage i top 10 er ikke helt nået, men vi er bestemt på rette vej. Jeg glæder mig over, at vi går frem på otte ud af ni parametre, og at de områder, vi har haft som indsatsområder, er lykkedes. Sammen med virksomhederne udarbejder vi nu Vækststrategi 2025, og den skal sikre, at vi når vores mål, siger han i pressemeddelelsen.

Et markant fokusområde har været at øge dialogen mellem kommunen og virksomhederne. Det er blandt andet sket gennem afvikling af dialogmøder og inddragelse af virksomhederne i arbejdet med planstrategien. Derudover har både borgmester, øvrige politikere og embedsmænd besøgt en lang række virksomheder.

- Jeg sætter pris på at komme ud og besøge vores virksomheder. Her har vi en god dialog om virksomhedernes ønsker og behov. Dialogen har været et massivt indsatsområde, og det er godt at se, at virksomhederne får noget ud af det, siger Egon Fræhr.

Også på emnet »arbejdskraft« klarer Vejen Kommune sig rigtigt godt.

Virksomhederne er blevet spurgt, hvor tilfredse de er med kommunens indsats og jobcentrenes samarbejde med virksomhederne. Her placerer Vejen Kommune sig på en andenplads.

- Vores jobcenter har samlet set ydet en stor indsats, og vi har et rigtigt godt og bredt samarbejde med både små og mellemstore virksomheder. Den høje prioritering af det område fortsætter vi med i den kommende vækststrategi. Vi ved, hvor vigtigt det her område er for vores virksomheder, fastslår udvalgsformand for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, Frank Schmidt-Hansen (K) i pressemeddelelsen.

Kigger man på det parameter, der handler om brugen af private leverandører, så klarer Vejen Kommune sig også her markant bedre end sidste år.

- Forbedringen er udtryk for en målrettet indsats fra kommunen, hvor vi især har haft fokus på at styrke kommunens udbudsprocesser overfor private leverandører. Jeg er derfor glad for at se, at vi nu vurderes som landets sjettebedste på det område, noterer Egon Fræhr.

(Arkivfoto: LLN Press©)


Fakta:
I undersøgelsen er virksomhederne også blevet spurgt om, hvor tilfredse de generelt er med erhvervsvenligheden i kommunen. Her svarer over 70 procent, at de er meget tilfredse.
Cirka 80 procent af virksomhederne vil anbefale andre virksomheder at etablere sig i Vejen Kommune. Det er pænt over landsgennemsnittet, som ligger på omkring 70.

 

- Et fyrtårn for hele branchen.

Sådan lød beskrivelsen fra Henrik Høegh, formand for Biogasbranchen, ved eftermiddagens indvielse af Linkogas i Lintrup.

 

(læs mere under annoncen)

Tove Klose

 

 

Næsten 300 personer lyttede med ved den officielle indvielse af den store tilbygning til 115 millioner kroner, der bl.a. omfatter en linje til økologisk gylle.

Linkogas blev en realitet i 1989, og siden har formanden, Aksel Buchholt, og bestyrelsen vist en stor kampgejst for at holde gang i produktionen.

- Det er Danmarks største, landmandsejede biogasanlæg, og der har altid siddet en landmand for bordenden, og sådan skal det også være fremover, påpegede formanden i sin tale.

En talerække, der også omfattede Pernille Stenstrup Christiansen, Danske Bank, der stod for den officielle indvielse ved at trække i snoren og sende balloner ned over gæsterne.

Der var også taler fra folketingsmedlem Anni Matthiesen (V), borgmester Egon Fræhr (V) og projektleder Jesper Andersen.

Med udvidelsen af anlægget forstærker Linkogas klimaindsatsen og øger produktionen af bæredygtig danskproduceret gødning, som det hedder i en pressemeddelelse.

»Klimadebatten har for tiden skarpt fokus på fødevareproduktionen og ikke mindst kødets klimaaftryk. I Lintrup nøjes de ikke med at snakke om problemerne. Her har landmændene taget sagen i egen hånd og indviede i dag en stor udvidelse af biogasanlægget Linkogas«, lyder det videre.

– Med udvidelsen kan vi se frem til, at Linkogas sparer klimaet for en udledning af drivhusgasser, der svarer til 35.000 tons CO2 eller 5400 danskeres gennemsnitlige CO2-udledning om året. Dermed er landmændene
i området allerede godt i gang med at reducere udledningen fra deres husdyrproduktion, og samtidig producerer de en klimavenlig gas, der erstatter fossile brændstoffer, sagde Pernille Stenstrup Christiansen, landechef for landbrug i Danske Bank.

Bestyrelsesformand Aksel Buchholt sagde, at en stor indsats for at opbygge viden om biogasproduktion har lagt grunden for mange års positiv udvikling på Linkogas.

– Da vi begyndte for 30 år siden, troede vi, at hvis vi gjorde det på én måde, så ville vi få produceret gas – og hvis vi gjorde noget andet, kunne vi få styr på nogle tekniske udfordringer. Men det var ved at tage livet af Linkogas. Heldigvis fandt vi i tide ud af, at vi ikke bare skulle tro, men måtte skaffe den fornødne viden.

Efter udvidelsen behandler Linkogas årligt 600.000 tons biomasse, hvoraf de 90 procent er husdyrgødning. Biomassen bliver afgasset i biogasanlægget, hvorefter den bliver anvendt som bæredygtig gødning i landbruget. Biogassen pumpes ind i gasnettet, hvor den primært erstatter fossil naturgas.

Fra Anni Matthiesen var der stor ros til den stærke vilje og vedholdenhed, som landmandsgruppen med Aksel Buchholt i spidsen har mønstret i mange år.

– Vi politikere kan sætte rammerne for udviklingen, men uden initiativrige mennesker som jer kommer Danmark ingen vegne, så tak for indsatsen. I kan være stolte af det, sagde Anni Matthiesen bl.a.

Formand for Biogasbranchen, Henrik Høegh, der også er tidligere fødevareminister, slog fast, at Linkogas er et godt eksempel på biogassens store potentiale.

– Linkogas er med sit gode eksempel et vigtigt fyrtårn for branchen. Fra at have en række vanskeligheder i starten udviklede anlægget sig til at være et af de teknisk og økonomisk mest veldrevne biogasanlæg i landet. Det har givet mange troen på, at biogas er det rigtige at satse på, sagde Henrik Høegh.

Udvidelsen på Linkogas medvirker til, at Danmark i 2020 kommer op på, at 20 procent af husdyrgødningen får fjernet klimagasser i biogasanlæggene, og at den klimavenlige biogas har erstattet 20 procent af den fossile naturgas i gasnettet.

(Fotos: LLN Press©)

 

linkogas 19 01linkogas 19 01linkogas 19 01linkogas 19 01linkogas 19 01linkogas 19 01linkogas 19 01linkogas 19 01linkogas 19 01linkogas 19 01linkogas 19 01

 

Lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed.

 

(læs mere under annoncen)

Ide Centret

 

 

Det var nøgleordene, da der i eftermiddag blev talt databeskyttelsesforordning hos edb-firmaet Zispa i Vejen.

Repræsentanter fra kommuner og virksomheder deltog i et daglangt program med tre indlæg om bl.a. det at holde på en hemmelighed i it-universet.

Steen Pedersen, BDO, sluttede med den GDPR-ordning, der blev indført 25. maj 2018, og som stadig er en kilde til bekymring mange steder.

Han kom med eksempler på, hvordan ordningen skal bruges og fortalte også om virksomheder, der har fået store bøder for ikke at have styr på den.

(Fotos: LLN Press©)

 

zispa 19 06zispa 19 06zispa 19 06zispa 19 06zispa 19 06zispa 19 06

 

Frøs Sparekasse er klar med halvårsregnskabet for første halvår af 2019.

 

(læs mere under annoncen)

Nørregaard biler - bund

(gælder det biler, så tryk på annoncen og se, hvad der holder i salgsafdelingen)

 

 

 

- Vi har haft et tilfredsstillende første halvår med et resultat før skat på 34,8 mio. kr. Blandt hovedårsagerne til resultatet findes flere forretninger, øget udlån og mange nye kunder, lyder det fra sparekassen.

- I løbet af første halvår har vi budt velkommen til mere end 2000 nye kunder – det er 33 procent flere end samme periode sidste år. Den store tilgang af kunder skyldes bl.a. vores stærke tilbud i forbindelse med køb af bolig eller nybyggeri. Her betaler boligkøbere ikke rente på deres boliglån det første år. Og dét er altså et tilbud, mange syd- og sønderjyder vælger til, lyder det videre.

Tallene skal selvfølgelig også ses på baggrund af åbningen af den nye filial i Brørup (billedet).

Perioden har samtidig budt på stor konverteringsaktivitet, hvor kunderne nyder godt af den meget lave rente på realkreditlån. Det har påvirket gebyrindtægterne positivt og medvirket til et højt aktivitetsniveau i sparekassen.

- Vi står stærkt. Vi har fair priser, engagerer os lokalt, og så ligger vi os i selen, hver gang vi rådgiver vores kunder. Når så mange nye kunder vælger os til – ja, så ser jeg det som en blåstempling af den måde, vi driver forretning på. Samtidig har vi konstant fokus på at tilpasse og udvikle vores løsninger til erhvervslivet, og vi ser fremgang i erhvervsforretningen, hvor flere større virksomheder vælger os som deres samarbejdspartner. Dét er meget glædeligt, siger Henning Dam, adm. direktør, i sparekassens nyhedsbrev.

 

Fakta om halvårsresultatet ifølge Frøs Sparekasse:

  • Resultat for 1. halvår 2019 lander på 34,8 mio. kr.
  • Rente- og gebyrindtægter er steget med 5,5% til 135 mio kr.
  • Indlån inkl. puljer er vokset med 6,5%, mens udlånet vokset med 4,5%.
  • Nedskrivninger udgør 4,4 mio. kr. mod sidste års tilbageførsel på 11,1 mio. kr.
  • Stigning i kapitalprocent på 17,6% mod 14,4% i samme periode sidste år.
  • Ny afdeling i Brørup med 11 lokale rådgivere.
  • Opprioritering i Kolding i de nye lokaler.

(Arkivfoto: LLN Press©)

 

Så begynder byggeriet ved MC Syd i Sdr. Hygum for alvor at vise sig frem.

 

(læs mere under annoncen)

Vejen Kommune - bund

(følg med i aktiviteterne hos kommunen ved at trykke på annoncen)

 

 

Spærrene til byggeriet er nu oppe, og der har været tid til at holde rejsegilde.

Hele byggeriet ventes færdigt i november og derefter klar til at blive taget i brug.

Byggeriet er 545 kvadratmeter i grundplan og på omkring 300 kvadratmeter på første sal, hvor der også vil være udstilling af motorcykler.

(Foto: LLN Press©)

 

 

migogvejen har tidligere skrevet om byggeriet:

http://migogvejen.dk/rodding/2214-mere-plads-til-motorcyklerne

 

KK Partner A/S med hovedsæde i Brørup åbner ny afdeling.

 

(læs mere under annoncen)

Toyota - aygo

(tryk på annoncen, når det gælder valget af ny bil)

 

 

KK Partner A/S oplever stor efterspørgsel på elinstallationer, automation, CTS, IT og AV i Trekantområdet, og det får nu virksomheden til at åbne en ny afdeling i Kolding.

- Som en del af vores vision og strategi om at kunne servicere vores kunder hurtigt og effektivt – samt være en lokal samarbejdspartner – starter vi her. 1. august en afdeling i Kolding, siger Lars Wagner, som sammen med Esben Kjær er indehaver af KK Partner, der har 30 ansatte.

Som afdelingsleder i KK Partner Kolding har man ansat Glenn Normand.

- Glenn har stor erfaring på det tekniske område og med ledelse, og det passer rigtig godt ind i vores kultur og strategi. Han er kendt i Koldingområdet, og han har en stor berøringsflade inden for service og vedligehold hos erhvervs- og industrikunder, forklarer Lars Wagner med henvisning til, at den nye afdelingsleder har 15 års erfaring på området.

KK Partners nye afdeling ligger på H.C. Ørsteds Vej 16 i Kolding, hvorfra medarbejderne hurtigt kan nå rundt til kunder i hele Trekantområdet.

På billedet er fra venstre Esben Kjær, Lars Wagner, Glenn Normand og Jakob Korsager.

 

 

Det tunge materiel var kørt på plads fra morgenstunden.

 

(læs mere under annoncen)

Skaarups Auto

(tryk på annoncen, hvis det gælder din bil)

 

 

Den 105 meter høje skorsten ved det tidligere Arovit på Park Alle i Vejen skulle ned.

Store kraner var på plads for at løfte områdets vartegn ned i sektioner efter at have stået på pladsen en snes år.

Den nederste del vil dog senere blive fjernet af mindre maskiner.

(Fotos/dronefotos: LLN Press)

 

 

LLN Press/migogvejen havde også videoen i gang ved arbejdet med skorstenen:

https://www.facebook.com/migogvejen/videos/869346256765887/?eid=ARDIFNPbnVdQBWjlrMRRH6l5NAre84HF_IhvGpDjuIzaQCPAUC5wDL6__xCj3xqL72hzCif4Of8zut2s

 

 

skorsten 12skorsten 12skorsten 12skorsten 12skorsten 12skorsten 12skorsten 12

 

De seneste dages sol har for alvor sendt landmændene i marken.

 

(læs mere under annoncen)

Skaarups Auto

 

Det første korn er modent og skal i hus, og netop udsigten til regn de kommende dage betyder ekstra aktivitet.

Hvert år er det spændende, hvad høsten byder på, men udbyttet tegner godt.

Nogle steder tales der om lidt små kerner, men samlet tegner høsten god, hvis ellers det tørre vejr vender tilbage.

På billedet er der gang i høsten af vinterhvede på en mark ved Skodborg.

(Fotos: LLN Press©)

 

 

høst 2

 

Efter sommerferien tager tømrerfirmaet Jessen i Rødding fat på et nyt projekt, der ventes at tage ikke mindre end tre år.

 

(læs mere under annoncen)

KK Partner

 

- Vi har fået en stor opgave med renovering af syv blokke i Horsens, fortæller tømrermester Brian Jessen til migogvejen.

Han vandt projektet i en indbudt licitation for et firma, han i øjeblikket arbejder for i Vejle, hvor Rødding-virksomheden er et år henne i et projekt, der tager to et halvt år og omfatter 350 lejligheder.

- Vi er i dag 30 ansatte og herunder seks lærlinge, men projektet i Horsens betyder, at vi skal ansætte yderligere 4-5 medarbejdere helst fra Horsens-området, lyder det videre fra Brian Jessen.

- I Horsens skal vi renovere 234 lejligheder og lave en ny top på blokkene, og det indebærer 120 kviste og faktisk 2900 indvendige døre, forklarer tømrermesteren.

Projektet i Horsens betyder, at Brian Jessen har ansat yderligere en byggeleder. Det er Martin Suurballe (t.v.), der supplerer Henning Beyer (t.h.) og Brian Jessen selv.

Også lokalt har Rødding-tømreren og medarbejderen travlt, men de er også klar til at hjælpe med små opgaver.

(Foto: LLN Press©)

 

 

Sommeren og varmen er over os.

Det er også myrerne.

 

(læs mere under annoncen)

Skaarups Auto

(tryk på annoncen og se, hvor du får hjælp til bilen)

 

 

Den milde vinter gav ideelle forhold for småkryb, og det kan ses i bede og mellem fliser - myrerne er aktive.

Der er dog også myrer, der stadig holder til inde til gene for beboerne.

Samlet er det de færreste, der er begejstret for myrer. Især ikke inde, men heller ikke ude, og det mærker Thomas Viborg, MyreExpressen, i Vejen i øjeblikket.

- Jeg får rigtig mange opkald fra folk, der vil have hjælp i kampen mod myrerne, fortæller Thomas Viborg til migogvejen.

»MyreExpressen Vejen« er ansvarlig for området Askov, Brørup, Billund, Bække og Vejen, og der er travlt her i varmen.

Det er også højsæson for hvepse, og her er Thomas Viborg også klar til at rykke ud og hjælpe med at fjerne hvepse-boer.

https://www.myreexpressen.dk/myreexpressen-vejen

(Arkivfotos: LLN Press©)

 

 

thomas viborg 2

 

Vejen Kommune scorer igen højt i Dansk Byggeris undersøgelse af erhvervsvenlighed og er tilbage i top 10 som en af de mest erhvervsvenlige kommuner i landet.

Årets placering er nummer otte i undersøgelsen.

 

(læs mere under annoncen)

Ide Centret

 

Igen i år er det de jyske kommuner, der ligger i top i Dansk byggeris undersøgelse, hvor tre af Trekantområdets kommuner ligger placeret i top 10.

For Vejen Kommunes vedkommende bruges undersøgelsen som et af flere målepunkter for om de indsatser, der er arbejdet med i de senere år, har båret frugt

Vejen Kommunes borgmester, Egon Fræhr (V), glæder sig over at være tilbage i top 10 og hæfter sig ved, at Vejen Kommune er gået frem på rigtig mange faktorer i analysen. En af de temaer, hvor Vejen Kommune scorer højt, er »Arbejdsmarked og uddannelse«.

- Det er vigtigt for byrådet, at mange af vores unge mennesker tager en erhvervsuddannelse, og at vi dermed kan være med til at sikre, at vores lokale virksomheder har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Pt. tager 32,4 procent en erhvervsrettet ungdomsuddannelse. Det er en af de højeste andele i landet, og det er en vigtig målsætning for byrådet. Vi har taget en række initiativer, som skaber et godt samarbejde mellem skolerne og erhvervslivet. Blandt andet skal alle elever i udskolingen hvert være i kontakt med en virksomhed. Det kan være i form af erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og projekter sammen med virksomhederne, siger Egon Fræhr i en pressemeddelelse.

Årets rangering er positiv læsning set med Vejen Kommune briller. Der er fremgang på vigtige parametre såsom konkurrenceudsættelse og udbud.

- Jeg vil gerne fremhæve sagsbehandlingstiden, hvor vi er rykket frem fra nummer 42 til 18 i 2019 analysen. Det betyder meget for vores virksomheder, at vi er hurtige og yder en kompetent sagsbehandling, og det er et fokuspunkt for os, at erhvervslivet oplever os som en kvalificeret samarbejdspartner og ikke kun en myndighed, siger Egon Fræhr videre.

 

Fakta
Dansk byggeri undersøger en gang årligt kommunernes erhvervsvenlighed i form af et overblik over de kommunale rammevilkår for virksomhederne. Analysen omfatter samtlige kommuner i landet.
Sidste år fik Vejen Kommune en placering som nummer 14.

(Genrefoto fra første spadestik hos Aldis nye butik i Vejen: LLN Press©) 

 

 

 

Endnu en fugtig vinter har givet algerne gode levevilkår, og de pynter ikke på boligen og kan også give skader.

 

(læs mere under annoncen)

Vejen Kommune - bund

(tryk på annoncen og se, hvad der rører sig hos Vejen Kommune)

 

 

- Der er rigtig mange, der ønsker at gøre noget i kampen mod algerne, fortæller Hans Christian Christesen.

Han og firmaet, Vejen Vinduespudsning, tilbyder ud over rene vinduer også en indsats mod alger på både tage, facader og fliser.

- Når dit tag er angrebet af alger og ser gammelt og kedeligt ud, hjælper det at få det behandlet for alger. Det fjerner selv de grimmeste belægninger og får tagstenene til at se næsten helt nye ud, forklarer Hans Christian Christesen.

Han fortæller, at alger på sigt kan være skadeligt for taget, så det er en god ide at få det taget i opløbet.

(Fotos: LLN Press©)

 

 

alger 2

 


Vejen-virksomhed har investeret 10 millioner kroner i nye maskiner.

 

(læs mere under annoncen)

Toyota - aygo

 (tryk på annoncen og bliv inspireret til dit næste bilkøb)

 

 

- Vi bliver rost for at være ret fleksible, og vi har et mangeårigt samarbejde med mange af vores kunder. Selvfølgelig skal vi levere til aftale tid og pris, men gør vi det, så er der ikke anledning til at kigge på andre leverandører.

Sådan siger Mogens Schelde, den ene af tre ejere af virksomheden Cimpro A/S i Vejen, i en pressemeddelelse fra Vejen Kommune.

Borgmester Egon Fræhr (V) og udviklingschef Peer M. Rexen var på virksomhedsbesøg, og her kunne Ole Schelde og Mogens Schelde blandt andet fortælle om en stor loyalitet hos de tyske kunder, som er det primære marked for virksomheden.

Cimpro A/S har eksisteret siden 1988, hvor Ole og Poul-Erik Scheldes fædre - Brdr. Schelde - grundlagde virksomheden som søsterselskab.

Dengang var kerneopgaven at producere kranudstyr, men det ændrede sig, da de fik øjnene op for CNC bearbejdningsmaskiner og tiltagende forespørgsler fra kunder omkring lønarbejde. Virksomheden er i dag underleverandør af spåntagende bearbejdning til danske og især udenlandske industrivirksomheder.

- Vi leverer primært til Tyskland, hvorfra vores produkter bliver sendt ud til hele verden. En af vores store kunder producerer krumtapaksler til motorer, og dem leverer vi dele til. Vores primære kunder er i motorindustrien, og lige nu vokser den industri alle steder, så vi har travlt, siger Mogens Schelde.

Han forklarer, at motorindustrien er meget lukket, og det betyder, at den bedste anbefaling man kan få er fra kunde til kunde.

- Det har vi oplevet mange gange. Det er svært at komme ind i Tyskland og især hos de store virksomheder. Godkendelsesprocessen er lang og vanskelig, men er du først inde, er blevet godkendt og lever op til det, du skal, så udvikles samarbejdet bare mere og mere. Vi oplever ikke, at de tyske kunder »shopper« rundt i markedet i samme grad som andre kunder.

Noget af det, som borgmester og udviklingschef gerne ville høre mere om, var de ansattes uddannelsesniveau.

- Vi har ikke altid let ved at skaffe arbejdskraft. Hvis du kommer her som industritekniker, tager det et års tid at lære vores måde at gøre det på, siger Ole Schelde, og Mogens Schelde supplerer:

- Vi har stor succes med at bruge Jobcentret, det fungerer rigtig godt. De laver et opslag, som vi så sørger for at dele på forskellige platforme. Vi bliver ikke bombarderet med ansøgninger, men dem vi får, de er relevante.
Han så gerne, at der var en større omtale af faget generelt, så det bliver mere attraktivt at søge ind i branchen.

Cimpro A/S regner med at omsætte for 36 millioner kroner i 2019. Virksomheden har for nyligt investeret 10 millioner kroner i nye maskiner.

(Foto: Vejen Kommune)

 

 

 

 

Flere end 130 medarbejdere mister deres job på COOPs lager i Vejen.

 

Zero - sommer

 

Medarbejderne er i dag blevet orienteret om, at afdelingen lukker senest med udgangen af september.

- Det kan jeg bekræfte, fortæller Nicolaj Boysen - COOPs logistikdirektør.

Dermed slutter noget af en epoke, og fremover skal brugser og Fakta-butikker i stedet modtage varer fra afdelingerne i Odense og Aalborg.

Nogle af medarbejderne bliver tilbudt arbejde på lageret i Odense, og ifølge vores oplysninger er der fundet en ny bruger af lokalerne.

(Foto: LLN Press©)

COOP har netop udsendt en pressemeddelelse:

Vejen Distributionscenter bliver en del af Odense Distributionscenter pr. 1. oktober.

Lageret, som Coop etablerede i 1963, har stået for distribution af dagligvarer til fakta, Kvickly, SuperBrugsen og Dagli´Brugsen i Sønderjylland, Midtjylland og Fyn.

Fremover skal de primært have varerne fra Odense.

- Vi har et supermoderne og højteknologisk center i Odense, hvor vi har mere kapacitet, end vi udnytter i dag. Derfor vil det være væsentligt mere økonomisk fornuftigt at distribuere varerne derfra fremover, siger supply chain direktør Nicolaj Boysen, Coop.

Der er 137 medarbejdere ansat i Vejen. Heraf er 94 fastansatte lagerarbejdere, som alle tilbydes job i Odense. Desuden tilbydes alle en særlig bonus, hvis de bliver i job frem til centrets lukning.

- Det er mange medarbejdere, der har arbejdet dygtigt og loyalt i rigtig mange år for os. Derfor vil vi gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at de får mulighed for at fortsætte hos os. Og hvis ikke de ønsker det, at de kommer videre på en ordentlig måde, siger Nicolaj Boysen.

Sidste år gennemførte Coop lukning af ca. 80 butikker, der gav underskud uden udsigt til at vende udviklingen. Derfor er der også behov for mindre lagerkapacitet.

De fleste opgaver, der er løst i Vejen, bliver flyttet til Odense, men en række butikker i Midtjylland vil i stedet få varer fra Coops lager i Aalborg.

Vejen Distributionscenter er på 33.300 kvm.

Coop har indgået aftale om udlejning af bygningerne til ekstern lejer.

Herefter vil Coop have egne lagre i Aarhus (Hasselager), Aalborg, Odense, Albertslund, Brøndby og Rønne.

 

 

Det er gået stærkt hos KK Partner i Brørup det seneste år.

 

(læs mere under annoncen)

Vejen Gymnasium og HF

(tryk på annoncen og læs mere om uddannelserne)

 

 

- Medarbejder nr. 26 starter her til maj, så vi har fordoblet antal af medarbejdere i løbet af det seneste år, fortæller indehaverne, Lars Wagner og Esben Kjær, til migogvejen.

Det giver selvsagt pladsmangel på adressen på Søndergade, hvor der foreløbig er stillet en pavillon op, men det rækker ikke.

Derfor arbejdes der aktivt med at finde en løsning.

- Vi leder stadig efter noget andet, og i øjeblikket arbejder vi med tre steder, fortæller Lars Wagner.

Endnu vil de ikke afsløre, hvad der arbejdes på, men tre steder er inde i billedet for at finde tilstrækkeligt med plads til både medarbejdere og biler.

- Det skulle gerne være på plads inden ferien, lyder det, og virksomheden er på vej til at vokse yderligere.

- Vi laver både små og store opgaver for erhverv og industri og får mere og mere på Sjælland, forklarer Lars Wagner.

Ud over de store el-kunder har KK Partner også mange kabelkunder.

(Foto: LLN Press)

 

 

migogvejen har tidligere skrevet om KK Partner:

http://migogvejen.dk/nyheder/erhverv/1813-fra-butik-til-showroom

http://migogvejen.dk/brorup/1457-klar-til-at-flytte

 

 

 

Louis Poulsen kan om få år fejre 150 års jubilæum. De tidløse lamper bliver produceret i Vejen, hvor virksomheden har hovedkontor. Det og meget mere fortalte virksomhedens CEO, Søren Mygind Eskildsen om, da borgmester Egon Fræhr og kommunaldirektør Ole Slot var på besøg. (Foto: Vejen Kommune)

 

 

 

Louis Poulsen sælger belysning i hele verden, og selvom konkurrencen er hård, er interessen for det stærke brand fortsat massiv.

 

(læs mere under annoncen)

Myreekspressen

(tryk på annoncen og søg hjælp, hvis du er generet af myrer)

 

 

Velfærden er stor, og rigtigt mange borgere jorden rundt er købestærke. De har råd til at prioritere design og brand, og det mærker Vejen-virksomheden Louis Poulsen.

Det kunne Søren Mygind Eskildsen, direktør hos Louis Poulsen, fortælle da borgmester Egon Fræhr (V) og kommunaldirektør Ole Slot var på virksomhedsbesøg.

- Skandinavien fylder meget, men i Kina buldrer det frem. Mange kinesere har mange penge og har råd til vores produkter, og iscenesættelse i udlandet kræver noget specielt, konstaterer direktøren i en pressemeddelelse.

Virksomheden Louis Poulsen har gennem de seneste år haft flere forskellige ejere, men er nu ifølge Søren Mygind Eriksen landet det helt rigtige sted.

I en konstellation med andre design-virksomheder, som betyder, at udsynet til det internationale marked hele tiden vokser.

Men også mange danskere køber fortsat de ikoniske lamper, hvoraf flere af de gamle Poul Henningsen-modeller har fået et re-design og er blevet populære igen.

Virksomheden har, som så mange andre, ind imellem udfordringer med at skaffe den fornødne arbejdskraft.

- Vi kan ikke altid få jobbene besat med de kompetencer, vi gerne vil, og så kræver det opkvalificering. Samtidigt er det vigtigt, at vi hele tiden holder os konkurrencedygtige, for at det er økonomisk forsvarligt at fortsætte produktionen i Danmark, lyder det videre.

 

 

- I er er virksomhed, der har gjort en forskel.

Sådan lød det fra formanden for Udvalget for arbejdsmarked og integration i Vejen Kommune, Frank Schmidt-Hansen (K), ved formiddagens overrækkelse af Virksomhedsprisen 2018.

 

Martinsen - ny

(tryk på annoncen, hvis du har brug for hjælp til revison eller rådgivning)

 

 

Overrækkelsen skete i butikken hos Netto i Brørup, der var udpeget til årets prismodtager i konkurrence med SuperBrugsen i Brørup og dampvaskeriet i Vejen.

- I udvalget for arbejdsmarked og integration tror vi på, at en tilknytning til arbejdsmarkedet er vigtigt for det gode hverdagsliv. Og vi har et ønske om, at alle borgere i Vejen Kommune får mulighed for at udnytte deres kompetencer og kvalifikationer. Vi tror på, at alle har noget at bidrage med, og det blot gælder om at finde det rette sted, hvor de ressourcer kan komme i anvendelse, lød det videre fra Frank Schmidt-Hansen.

- Det kan vi ikke klare alene. Der har vi brug for kommunens virksomheder - store som små. For det er ude hos jer, at unge skal uddannes. Det er hos jer, medarbejdere skal fastholdes, når de bliver syge. Det er hos jer, at ledige skal finde fodfæste og blive i stand til at varetage et arbejde og opnå en ansættelse, der er med til at skabe en meningsfuld tilværelse for den enkelte, fortsatte Frank Schmidt-Hansen, , der repræsenterede udvalget sammen med Henning Aaskov (V).

Nogle mennesker møder udfordringer i livet, der gør det vanskeligt for dem at holde fast i uddannelse og arbejde - og mister troen på, at noget kan lykkes.

- Her har I vist vejen for flere mennesker, der har brug for et ståsted og har brug for nogen, der tror på, at lige netop de kan bidrage på jeres arbejdsplads. Her har I skabt en virksomhed, hvor der er plads til udvikling af den enkeltes kompetencer, hvor alle medarbejdere spiller en vigtig rolle, og hvor leder og souschef går foran og skaber et godt arbejdsmiljø med ansvar til alle og opgaver, der passer til den enkeltes kvalifikationer, sagde Frank Schmidt-Hansen.

Hæderen i Netto blev modtaget af butikschef Marianne Madsen og souschef Katja Julius, der står i spidsen for en butik med 26 medarbejdere, hvor de fem er ansat på særlige vilkår.

Ud over hæder og diplom var der 10.000 kroner til  brug for et arrangement for medarbejderne.

(Fotos: LLN Press©)

 

migogvejen skrev tidligere på ugen om virksomhedsprisen og kandidaterne:

http://migogvejen.dk/vejen/1805-kamp-om-prisen

 

 

netto 4netto 4netto 4