Debat
Vejen Vinduespudsning - top migogvejen - Her er plads til din annonce - top migogvejen - læses gratis

Under overskriften »Brandmand reddede kommunens informationsaften« skriver en af områdets mange frivillige, Henning Knudsen, Askov:

 

Vejen Kommune havde torsdag indbudt til et offentligt fyraftensarrangement for alle kommunens frivillige ildsjæle.

Hele 75 deltagere havde taget imod invitationen for at høre om nye regler for offentlige arrangementers afholdelse.

Alle var formodentlig mødt op med en tro på, at - om end der var kommet nye regler – så skulle der tales om fællesskab, det vigtige i det brændstof, som er så vigtig for, at kommunen kan fastholde sine frivillige entusiaster. En tro på, at der ville blive informeret om den støtte, kommunen kunne tilbyde de mange initiativer i eventuelle ændringer.

Kom man med den – måske naive – forhåbning, blev man i den grad skuffet!

En letforståelig og meningsfuld indføring i, hvordan kommunen i et samarbejde med de frivillige ville klare de nye reglementer, skulle man lede længe efter.

Tværtimod følte man sig alt for ofte hensat til et sted i det tidligere DDR.

Et ord som skrankepaveri er ikke fejlanvendt.

En byggesagkyndig, der tilsyneladende så/ser det som sin fornemmeste opgave at udlægge lovteksterne så bureaukratisk som overhovedet mulig.

Og konkrete svar var en mangelvare.

Motivationsfaktoren er en helt afgørende faktor, når vi taler om at fastholde, men også rekruttere frivillige i en frivillighedskultur, der i disse år er under hårdt pres.

Desværre kan man frygte, at rigtig mange af Vejen kommunes frivillige ikke-lønnede foreningsledere/medlemmer gik hjem med en noget anden overbevisning efter Vejen Kommunes orienteringsmøde torsdag aften.

En del gik allerede efter første afdeling, hvilket er beklageligt, for efter pausen formåede Arne Christensen fra TrekantBrand på en forholdsvis let facon at gøre tingene jordnære og overskuelige.

Det blev gjort med klar, tydelig og hørlig røst og med brug af enkle, korte og præcise PowerPoints.

Han fik forklaret, at det trods alt ikke behøver at være så besværligt at være frivillig, og at det fortsat skal være sjovt og givende at være ildsjæl.

Her blev udtrykt respekt for den frivillige indsats og den kultur, hvor anerkendelse og positive attituder prioriteres højt.

Der er næppe tvivl om, at får vi brug for et godt råd om et arrangement, så benytter vi næppe kontakten til Vejen Kommunes Teknik & Miljø!

 

 

migogvejen har tidligere omtalt mødet:

http://migogvejen.dk/vejen/3166-en-fest-kraever-tilladelse

 

 

I kølvandet på regeringens beslutning om at flytte arbejdspladser i Ankestyrelsen fra Ringsted til København kalder det lokale Folketingsmedlem, Anni Matthiesen (V), nu social- og indenrigsministeren i et åbent samråd i Udvalget for Landdistrikter og Øer.

Her skal ministeren forklare, hvordan flytningen af Ankestyrelsen hænger sammen med Socialdemokratiets valgløfte om at skabe mere nærhed og aktivitet i hele landet.

Socialdemokratiet støttede den tidligere regering, da der blev flyttet statslige arbejdspladser fra København og ud i landet. Derudover snakkede partiet om endnu mere udflytning af statslige arbejdspladser.

Derfor undrer Venstres ordfører sig mildest talt over Socialdemokratiets ageren:

- Det er jo helt ude i skoven, når regeringen begynder at flytte statslige arbejdspladser retur til København. Socialdemokraterne har ellers lovet danskerne, at de nok skulle bakke op om den udflytning, som vi i Venstre stod i spidsen for og satte i gang i 2015, siger Anni Matthiesen fra Venstre.

- Når man skal flytte så mange statslige arbejdspladser, så kræver det både vilje og tålmodighed. Det er kort sagt et langt sejt træk, som der skal til. Den socialdemokratiske regering har desværre ikke viljen til at stå ved sine ord, og derfor ser vi nu, at der er ministre, som lader sig overtale til at rykke arbejdspladser tilbage til København. Det er ærgerligt og endnu et eksempel på et løftebrud fra regeringens side”, lyder det fra Anni Matthiesen (V).

Baggrund ifølge debatindlæg fra Anni Matthiesen:

»19. december 2019 orienterede Astrid Krag, social- og indenrigsministeren, Folketingets Social- og Indenrigsudvalg om, at regeringen har besluttet at omstrukturere Ankestyrelsen og flytte afdelingens ca. 20 årsværk i Ringsted til København.

Socialdemokratiet gik til valg på et nærhedsudspil, hvor partiet støttede den tidligere regerings udflytning af statslige arbejdspladser.

I udspillet skiver Socialdemokratiet følgende: »De sidste par år har regeringen flyttet statslige arbejdspladser til provinsen. Det er fornuftigt. Det støtter Socialdemokratiet, fordi det kan være med til at skabe aktivitet i hele landet«.

Ankestyrelsen hører under Social- og Indenrigsministeriet og afgør klager, koordinerer praksis og laver undersøgelser på social- og beskæftigelsesområdet.«

 

 

Debatindlæg fra folketingsmedlem, Troels Ravn (S):

Vi skal bevare VUC i Vejen

Socialdemokratiet vil afsætte en pulje på 50 millioner kroner til at hjælpe lukningstruede VUC’er i landdistriktsområderne. Det kan blandt andet komme VUC i Vejen til gavn.

I sidste uge kom det frem, at VUC til sommer lukker i otte byer, blandt andet Grindsted.

Og at yderligere 13 VUC’er er lukningstruede på grund af en presset økonomi, blandt andet VUC i Vejen.

Derfor er det nu, der skal handles.

Rigtig mange af vores VUC’er er pressede økonomisk. Og det ser desværre kun ud til at blive værre de kommende år.

Derfor vil vi have regeringens grønthøsterbesparelser fjernet. Og vi vil afsætte 50 millioner kroner til at hjælpe de lukningstruede VUC’er i landdistrikterne.

Et dugfrisk svar fra Undervisningsministeriet viser, at VUC Vest, som Vejen hører under, fra 2019 til 2022 samlet skal spare næsten 19 millioner kroner.

Det skyldes det såkaldte omprioriteringsbidrag, som betyder, at uddannelserne hvert år skal skære to procent af deres budget.

Regeringen har indtil nu afvist Socialdemokratiets forslag om at droppe omprioriteringsbidraget.

Jeg har selv besøgt VUC i Vejen adskillige gange og set det store arbejde, de udfører.

De løfter en kæmpe opgave med at løfte unge og voksne, så de kan blive opkvalificeret og få fodfæste på arbejdsmarkedet. Så det betyder rigtig meget for Vejen, at vi også fremover har et VUC.

Vi har bestemt ikke brug for endnu mere centralisering af vores uddannelser.

Puljen på 50 millioner kroner afsættes over fire år og tildeles efter ansøgning fra institutionerne på baggrund af objektive kriterier.

Link til svar fra Finansministeriet om besparelser på VUC 2019-2022:

https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/unu/spm/183/svar/1554186/2011681/index.htm

 

 

 

Under overskriften »Vejstriden: Må jeg ikke byde på en kop kaffe?«, skriver Ole Blædel, Planetparken 13 i Jels:

 

Kære Martin Lund Madsen og Egon Fræhr

Jeg er klar over, at I begge to står på jeres ret.

Jeg er også godt klar over, at det hele efterhånden er kørt op i en spids.

Men uanset hvem af jer, der mener, at I har mest ret, så er det i sidste ende mine penge, som skatteborger i Vejen Kommune, der kommer i klemme i den her sag, og det er jeg faktisk ved at være lidt træt af.

Derudover er der en masse mennesker i Askov, der bliver holdt som gidsler lige for tiden. De er formentligt også ved at være noget trætte af det hele.

Jeg er ikke i tvivl om, hvem af jer to, jeg holder med, men det er faktisk ret underordnet efterhånden.

Derfor: Må jeg ikke invitere jer på en kop kaffe hjemme hos mig?

Jeg bor i Jels, og dermed er det også mine skattekroner, der er på spil.

Kom til mig, så er der ingen af jer, der skal tabe ansigt ved at møde op hos modparten.

Jeg aner intet om juraen i hele sagen, men jeg ved en del om at snakke med mennesker.

Derfor ved jeg også, at en kop kaffe mange gange kan åbne den dør, der virker allermest lukket.

Jeg vil garantere jer, at der ikke kommer andre end mig, og måske min familie, til dette møde, og jeg lover, at hvad vi snakker om, det bliver mellem os.

Så hvad siger I? Skal vi ikke til at komme videre?

I skal være så velkommen i hvert fald.

(Foto: Privatfoto)

 

 

Af folketingsmedlem Troels Ravn (S), Dalgårdsvej 124, Vejen:

Tillykke til Vejen Kommune

Koden er knækket, der er grund til at kippe med flaget og ønske til lykke.

Ifølge Fagbladet 3F har Vejen Kommune den største andel af unge, der vælger en erhvervsuddannelse. Hver tredje ung i Vejen bliver faglært.

Jeg mener, der virkelig er grund til at glæde sig over, at mange unge nu får en god erhvervsuddannelse.

Der er nemlig tale om uddannelser af høj kvalitet, der er rigtig gode udsigter til at få job, og der er gode muligheder for at bygge ovenpå uddannelsen, hvis den unge sidenhen får lyst til det.

Jeg håber, at mange politikere og kommuner vil se mod Vejen og lade sig inspirere.

Der er udviklet gode samarbejder mellem folkeskoler og virksomheder, og UdviklingVejen har udviklet undervisningsforløb med erhvervsskoler og virksomheder. Jeg er ikke i tvivl om, at man har opnået noget helt centralt i Vejen, nemlig at de unge mennesker får solid viden og erfaringer og et godt grundlag, når de skal vælge uddannelse.

Den særlige indsats med erhvervs-studieretninger i kommunens 10. klasser har også stor betydning.

Og i forhold til debatten om 10. klassernes placering, så mener jeg, at resultaterne fra Vejen er med til at underbygge, at det vil være hovedløst partout at flytte 10. årgang fra folkeskolen til erhvervsskolerne, som partiet Venstre har foreslået det.

Folkeskolen gør det generelt godt – også når det handler om at få elever videre på erhvervsuddannelserne.

Ja, faktisk så viser nye tal, at der på landsplan kommer flere elever i gang med en erhvervsuddannelse fra folkeskolens 10. klasse i forhold til elever, der går i 10. klasse på en erhvervsskole.

(Arkivfoto: LLN Press)

 

 

»Det Rummelige Arbejdsmarked - hvordan får vi alle med?«

Sådan lyder spørgsmålet ved et debatarrangement på Markedsrestaurationen i Brørup onsdag 19. september.

LO Vest er bekymret over, at ledigheden stadig er forholdsvis høj samtidig med, at flere brancher melder om udfordringer med at få ledige stillinger besat.

»Vi vil gerne have de sidste i ledighedskøen med på opsvinget – kvalificere dem til de ledige job eller være med til at tilpasse jobbene til de muligheder, den enkelte ledige har«, lyder det i en pressemeddelelse.

LO har derfor inviteret Folketingsmedlem Troels Ravn (S) og lokale »vidner«, som de kalder det til at deltage i debatten.

Det er repræsentanter fra Vejen Jobcenter, en virksomhedsleder, borgere i støttejob, en socialrådgiver fra FOA og en tillidsrepræsentant.

- Vi har aldrig haft så mange hænder på arbejdsmarkedet som nu. Vi har dog stadig en forholdsvis høj arbejdsløshed, og samtidig er det en lang række brancher, der taler om mangel på kvalificeret arbejdskraft, lyder det fra Troels Ravn.

- Det må ikke resultere i, at arbejdsgiverne får øgede muligheder for at hente arbejdskraft fra EU-landene i Østeuropa eller fra lande udenfor EU. Vi skal i stedet fokuserer på den forholdsvise store gruppe af ledige, vi trods alt stadig har og se på mulighederne for at kvalificere dem til de ledige job, der er, og samtidig tilpasse jobbene til de muligheder den enkelte ledige har. Det vil være en win-win-situation for alle - borgeren, arbejdsgiverne, kommunen - ja, hele samfundet, påpeger Troels Ravn. 

- Hvorfor sker det så ikke, når vi taler om mangel på arbejdskraft. Hvordan flytter vi fokus til den gruppe, og hvilke redskaber skal bringes i anvendelse for at sikre den gruppes tilbagevenden til arbejdsmarkedet, spørger Troels RAvn forud for arrangementet, der er åbent for alle.

(Arkivfoto: LLN Press)

 

møddinlokale troelsravn

dagens nyheder i din mailbox

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du dagens nyheder sendt til din mailbox.

nyhedsbrev luft