Holsted

Der var tidlig julestemning ved dagens optog i Glejbjerg.

 

(læs mere under annoncen)

Toyota - aygo

(tryk på annoncen og få inspiration til din næste bil)

 

 

Traktoren »Rudolf« trak vognen pyntet op til den store julefest med juletræ og glade festdeltagere.

Yderligere bød optoget på en lang række veteranbiler - små og store og i alle farver.

Også en gammel Bedford var med sammen med knallerter og hestene, der var klar til dagens ringridning.

(Fotos: LLN Press©)

 

migogvejen.dk / LLN Press havde videokameraet fremme ved optoget:

https://www.facebook.com/migogvejen/videos/367593207274029/?eid=ARCVR44yHVgCuSrTqbisMg1RZO1II8G6rlccqks5Boys84nogk0zjKGwpXS3w1xutA1KuxNo6flwUcF9

 

 

optog glejbjerg 10optog glejbjerg 10optog glejbjerg 10optog glejbjerg 10optog glejbjerg 10optog glejbjerg 10optog glejbjerg 10optog glejbjerg 10optog glejbjerg 10

 

Hvad skal en gammel fodboldbane bruges til.

Måske til hunde.

 

(læs mere under annoncen)

KK Partner

(tryk på annoncen, hvis du er træt af langsomt internet)

 

 

- Ikke en hundeskov, men bare et indhegnet område.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Holsted Lokalråd.

- Rådet har fra flere sider modtaget ønske om at få indhegnet den gamle boldbane bag Allégade i Holsted By. Ønsket kommer, da flere gerne vil kunne lufte deres hund uden snor og evt. mødes med andre hundeluftere, så man kunne lade hundene lege sammen i det indhegnede område, lyder det i pressemeddelelsen.

Der behøver ikke at blive plantet træer, og området ligger som et grønt område, der allerede i dag bruges af hundeluftere.

Lokalrådet er gået videre med ønsket og har rejst det over for kommunen på det årlige dialogmøde, som har været afholdt med kommunens økonomiudvalg.

- Et sådant hegn et ikke helt billigt, så kommunen har skrevet det ind som et ønske til de kommende budgetforhandlinger, lyder det videre.

Holsted Lokalråd stod i samarbejde med kommunen for anlægget af hundeskoven i anlægget i Holsted St. for nogle år siden.

(Fotos: LLN Press©)

 

 allegade 02

Det er ferietid, men det forhindrer ikke Glejbjerg i at afvikle årets byfest.

 

(læs mere under annoncen)

Vejen Gymnasium og HF

(tryk på annoncen og læs mere om uddannelserne)

 

 

Det trækker altid mange mennesker, og det var også tilfældet torsdag aften.

Her blev der budt på cykelløb, og blandt deltagerne i »tour de pedal« var en specialbygget cykel med indbyggede drikkevarer, men de fleste valgte nu den almindelige model.

Aftenens »sildeprolog« bød på en 40 km lang cykeltur, hvor det var racercyklerne, der blev sendt af sted.

(Fotos: LLN Press©)

 

 

migogvejen/LLN Press havde videoen i gang ved cykelløbet:

https://www.facebook.com/migogvejen/videos/2416069701770201/?eid=ARDOEKPy0FMLPqWAZOfibASw96AGankNpu3OaKtEQ_iCIjFGW0YxyceDFbpUvdLNqI_ewWHZDwnFnx4e

 

cykelløb glejbjerg 6cykelløb glejbjerg 6cykelløb glejbjerg 6cykelløb glejbjerg 6cykelløb glejbjerg 6

 

Hvem siger, en rød snor ved en officiel åbning absolut skal klippes på midten.

I hvert fald ikke Vagn Sørensen (V), formand for kommunens udvalg for teknik og miljø.

 

(læs mere under annoncen)

Franks Tøj

(tryk på knappen og få inspiration til både tøj, fodtøj og vin)

 

 

Han klippede snoren ved eftermiddagens officielle åbning af de nye vandløb ved Glejbjerg, hvor den røde snor var placeret over åen.

Vandet er ikke dybt, men for dybt til sportssko, så Vagn Sørensen holdt sig på kanten, da han klippede snoren.

Det gjorde han i overværelse af næsten 150 interesserede borgere ikke alene fra Glejbjerg-området, men fordelt rundt i kommunen.

Arrangementet var et tilbud om at komme ned og se resultatet af det 4,2 millioner kroner dyre genoprettelsesprojekt, hvor der bl.a. er fjernet fire stemmeværk.

- Har det så virket, lød Vagn Sørensens spørgsmål.

- Ja, ifølge sportsfiskerne viser tællingerne, at der nu er kommet mange flere fisk, fortalte Vagn Sørensen til de mange gæster, inden han klippede snoren - uden at gå i vandet.

(Fotos: LLN Press©)

 

migogvejen har tidligere skrevet om projektet med en række fakta om investeringen:

http://migogvejen.dk/holsted/2119-fra-dambrug-til-vandlob

 

vandløb 6vandløb 6vandløb 6vandløb 6vandløb 6

 

Fire nedlagte dambrug er omdannet til smukke vandløb, og det kommer dyrelivet til at nyde godt af.

 

(læs mere under annoncen)

KK Partner

(tryk på annoncen og søg hjælp, hvis du bøvler med internettet)

 

 

Store og små gravemaskiner har ydet deres til, at fire spærringer ved de nedlagte dambrug i og omkring Glejbjerg er fjernet, og de små åløb er slynget og genskabt.

Det betyder, at der nu er skabt fri passage for laks, ørred og andre fisk og smådyr i Nørrebæk og Terpling Å.

- Vi havde fået en opgave af staten med at fjerne spærringer ved fire nedlagte dambrug i Glejbjerg-området. Opgaven er blevet løst på bedste vis i samarbejde med lodsejerne. Resultatet er blevet et vandløb, hvor fiskene nu frit kan svømme hele vejen fra Vadehavet op gennem Sneum Å og til vandløbene omkring Glejbjerg. Det har stor betydning for biodiversiteten i vandløbet. Samtidig er der den sidegevinst, at de nedlagte dambrugsområder er blevet genskabt som fine naturområder, siger Vagn Sørensen (V), formand for udvalget for Teknik og Miljø, i en pressemeddelelse.

Projekterne er en del af statens vandplaner, og alle interesserede borgere er inviteret med til indvielsen af vandprojektet. Det er en unik mulighed for at se projekterne tæt på, da arealerne ikke er offentlige og derfor ikke tilgængelige udover ved indvielsen.

Det foregår onsdag 26. juni fra klokken 17, og her kan man se nærmere på livet i åen.

Det er velkomst og indvielse ved udvalgsformand Vagn Sørensen, og herefter er der mulighed for at se en demonstration af elfiskeri v/ Sydvestjysk Sportsfiskerforening.

Der vil desuden være rundvisning og fortælling om projektet v/ Vejen Kommune.

Der serveres pølser, øl og vand og alle er velkomne! Sted: Åbrinken 12, 6752 Glejbjerg - det tidligere Glejbjerg Fiskeri.

Fakta:
Samlet har fjernelsen af de fire spærringer kostet ca. 4,2 mio. kroner.
Pengene er blevet brugt på nedbrydning af stemmeværker og dambrugsbygninger, renovering af dambrugsarealerne og genslyngning af vandløbene, så de i dag ligner de naturlige vandløb de var, før man rettede dem ud og anlagde vandmøller og senere dambrug.
Projekterne finansieres af EU's Hav- og Fiskerifond samt Miljø- og Fødevareministeriet.

(Foto: Vejen Kommune)

 

 

 

 

 

Kreaturerne i området stod stille og kiggede på, da der tirsdag aften var arrangeret naturvandring på deres hjemmebane.

Og køerne havde mange at kigge på.

 

(læs mere under annoncen)

Myreekspressen

(tryk på annoncen, hvis du er træt af myrer inde eller ude)

 

 

Flere end 30 naturinteresserede var på plads ved kirkegården i Holsted, da naturvandringen i Holsted Ådal startede.

17-18 hektar i området er hegnet ind til dyrene, der er på plads og tager sig af naturplejen og bl.a. bekæmper pil.

Som lodsejer er der forskellige muligheder for at søge tilskud til indhegning af naturområder.

To landmænd har dyr gående i området vest for Holsted og er en del af Holsted Koklapperlaug, hvor 30 familier er medlemmer.

»Naturplejen holder landskabet åbent og kommer sjældne planter som orkidéer til gavn«, lyder det fra Vejen Kommune.

Holsted Ådal er et såkaldt Natura 2000 område (et netværk af fine naturområder i EU), hvor kommunen har udarbejdet en handleplan for at igangsætte naturplejeprojekter.

»Siden 2010 er flere afgræsningsprojekter startet i ådalen med engagerede lodsejere og dyreholdere. Et af de projekter, der har kørt i længst tid, er i området vest for Holsted, hvor Holsted Koklapperlaug har dyr gående. Det er et vellykket projekt, lyder det fra kommunen, og der findes gode støtteordninger fra staten til at sætte gang i denne type projekter.

Formålet med naturplejen og arbejdet med Natura 2000-områderne helt generelt er at bevare og forbedre biodiversiteten.

(Fotos: LLN Press©)

 

 

naturvandring 7naturvandring 7naturvandring 7naturvandring 7naturvandring 7naturvandring 7

Folk er vilde med at komme ud og se, hvad der sker i landbruget.

 

(læs mere under annoncen)

Nørregaard biler - bund

(tryk på annoncen og se udvalget af biler i salgsafdelingen)

 

 

Det oplevede de økologiske mælkeproducenter ved deres økodag tidligere på året, og mange valgte at lade søndagsturen gå til Klelund ved Hovborg.

Her var der endnu en gang åbent hus på Hovborgvej 69 i forbindelse med »Sofari«, og både mange børn og voksne kiggede forbi hos Stenager Øko-gris og Økogrisen, der til sammen har 800 økologiske søer gående på friland.

På gården var der lejlighed til at høre om produktionen, se nogle af grisene og prøve nogle af de forskellige aktiviteter til børnene.

På den modsatte side af vejen var der lejlighed til at få en køretur og komme ud og se nogle af søerne og smågrisene på markerne.

- Det er godt besøgt, noterede Nicolaj Pedersen, da migogvejen kiggede forbi.

Han kunne samtidig glæde sig over, at det kedelige vejr søndag morgen blev erstattet af tørvejr og ind imellem sol, og det var naturligvis med til at trække flere gæster ud på landet, hvor der var rig lejlighed til at se grisene hygge sig på græsmarkerne.

(Fotos: LLN Press©)

 

 

sofari 10sofari 10sofari 10sofari 10sofari 10sofari 10sofari 10sofari 10sofari 10

 

De seneste uger har to pædagog-studerende arbejdet i Åparken i Holsted.

Her har de kigget på, hvordan et øget samarbejdet i hele organisationen kan være til gavn for både beboere og personale.

 

(læs mere under annoncen)

Martinsen - ny

(tryk på annoncen, hvis du har brug for revision og rådgivning)

 

 

Karoline Vagtborg Fogtmann og Louise Madsen havde ingen erfaring med, hvad der egentlig foregår på et plejehjem, før de for nogle måneder siden for første gang trådte ind af døren på Åparken i Holsted.

Der var en lille snert af fordomme inden første besøg, men nu er de to blevet så bidt af mulighederne på stedet, at de har valgt at komme tilbage og skrive deres bachelor i pædagogik med udgangspunkt i Åparken, lyder det i en pressemeddelelse fra Vejen Kommune.

I først omgang har de brugt de seneste uger på en større opgave. Her har de kigget på, hvordan man i højere grad kan udnytte hinandens kompetencer og lære af hinanden og af de udfordringer, man som personale på et plejecenter nogle gange står i.

- Det handler om at arbejde sammen. Arbejder vi ved siden af hinanden, eller giver vi hinanden noget og gør det sammen. Relationer er det vigtigste her, og vi vil gerne gøre medarbejderne bevidste om, hvad det er de gør, når de møder en borger, siger Karoline Vagtborg Fogtmann.

Louise Madsen supplerer:

- På den måde bliver de bevidste om, hvad der skal til, når der opstår en situation, hvor de bliver udfordret i mødet med borgeren.

De to læser til pædagog på UC Syd i Kolding og mangler godt et år af uddannelsen.

Opgaven har resulteret i en flyer med fem gode råd til personalet i deres møde med borgeren.

- På den her måde gør vi det ubevidste bevidst. Når man står i en situation, hvor relationen måske ikke lykkes, så har man en værktøjskasse, man kan dykke ned i, siger Bettina Rimdal, områdeleder for Holsted-Glejbjerg hjemmepleje.

Sedlerne bliver hængt op forskellige steder, men ifølge Bettina Rimdal kan de også bruges til for eksempel teammøder, i et nyhedsbrev eller som et fokusområde i en periode.

De to studerende vender efter planen tilbage til Åparken, hvor de vil arbejde videre med emnet i deres afsluttende opgave på studiet, lyder det i pressemeddelelsen.

Aktivitetsmedarbejder på Åparken, Kirsten Lund Hansen (t.v.), er en af dem, der får gavn af de studerendes arbejde. På billedet er det Louise Madsen i midten og Karoline Vagtborg Fogtmann til højre.

(Foto: Vejen Kommune)

Politiet har været ude at lede efter en bil, der pludselig forsvandt. »Tysk kvinde meldte sin bil stjålet på Bjøvlund rasteplads. Politi afsted for at lede efter bilen. Kvinden havde nøglen i lommen, så lidt en gåde, hvad der var sket. Efter lidt tid blev bilen dog fundet mellem træer på stedet. Husk håndbremsen«, lyder opfordringen fra politiets vagtchef på Twitter efter besøget på rastepladsen på motorvejen.

 

* * *

 

En borger i Jels har fået stjålet sin fine veteranbil, fortæller politiet. En sort Volvo PV 444 årg. 1955 med historiske nummerplader. Stjålet fra lørdag til søndag.

 

park rock 2019

 

Så ser det endelig ud til at ske noget omkring den nedlagte Grindstedbane - Banedanmark er klar til at sælge den.

Ideen er at lave en natursti på strækningen.

 

(læs mere under annoncen)

Vejen Gymnasium og HF

(tryk på annoncen og læs mere om uddannelserne)

 

 

Det er flere år siden, der er kørt tog på den nu tilgroede bane, og det kommer heller ikke til at ske igen.

Banedanmark er nu klar til at sælge banen til de implicerede kommuner, Vejen, Esbjerg, Billund og Varde kommuner.

De har modtaget et tilbud om at overtage banetraceen, der er beliggende i de respektive kommuner.

Banedanmark har fastsat salgsprisen til 0,00 kr., og der er knyttet en række betingelser for overtagelsen.

Nogle af arealerne, som overdrages til Vejen Kommune, er for tiden udlejet til tredje part.

Der er nedsat en politisk følgegruppe, der har været involveret i dialogen med Banedanmark om processen med overtagelsen. Varde Kommune, der fungerer som sekretær for følgegruppen, vil indkalde gruppen til møde snarest muligt, så Banedanmark kan få en fælles kommunal tilbagemelding. Banedanmark ønsker, at kommunerne skal overtage arealet pr. 1. maj 2019.

Banestrækningen er 39 km lang, hvoraf de 6,5 km er i Vejen Kommune omkring Glejbjerg.

På strækningen er der tre overskæringer på offentlig vej, en sporbærende bro over Fåborgvej og to sporbærende broer over Terpling Å og Åstrup Bæk. Desuden er der sandsynligvis nogle vandløbskrydsninger, som Banedanmark ikke har registreret.

I dag afholdes drift og vedligeholdelsesudgifter af Banedanmark.

Banetracéets beliggenhed giver en mulighed for at etablere en sti, der binder Vejen Kommune sammen med nabokommunerne mod syd og nord, og det giver en unik mulighed for at formidle jernbanens historie og betydning for udviklingen i området.

»Hvis Vejen Kommune overtager arealet i 2019, skal der afsættes midler til tilsyn, drift og vedligeholdelse af broer og bygværker, og i budget 2020 bør der afsættes midler til udarbejdelse af projektplan og eventuelle projekter for anvendelse af banestrækningen som rekreativ sti. Der er generelt stor lokal interesse for, at arealet kan anvendes til rekreative formål«, lyder det i udspillet til de kommunale politikere her i kommunen.

Ved overtagelse af arealet i 2019 skal der afsættes 50.000 kr. til tilsyn, drift og vedligeholdelse af broer og bygværker.

I budget 2020 skal der afsættes 200.000 kr. til udarbejdelse af projektplan og eventuelle projektor til anvendelse af banestrækningen til rekreative formål.

(Foto: LLN Press)

 

migogvejen skrev tidligere om overkørslerne i Glejbjerg:

http://migogvejen.dk/holsted/1016-skinnerne-er-vaek

 

 

Vejen Høreforening, der dækker hele kommunen, inviterede fredag aften på tur.

 

(læs mere under annoncen)

 Vejen Kommune - bund

(tryk på annoncen og følg nogle af aktiviteterne i Vejen Kommune)

 

 

Målet var Det gamle rådhus i Ribe.

- Det var en spændende aften, hvor Bent Christensen fortalte levende om historien om den gamle rådhus, fortæller foreningens formand, Hans Chr. Schack,

25 personer hørte fortællingen om det gamle hus:

- Vi fik en rundvisning i råhuset, og vi havde selvfølgelig mobil teleslynge og skrivetolke med, noterer Hans Chr. Schack.

(Fotos: Hans Chr. Schack)

 

ribe rådhus 2

 

Landsbyerne og ikke mindst fremtidens muligheder i landsbyerne har lørdag været i fokus i Aktivitetscentret i Hovborg.

Her stod Hærvejsklyngen og Landdistrikternes Fællesråd bag et fælles event - en slags landsbyernes folkemøde.

 

(læs mere under annoncen)

Nørregaard biler - bund

(tryk på annoncen og se, hvad der holder i firmaets salgsafdeling)

 

 

- Det handler om livet i fremtidens landsbyer, lød det fra formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

Han noterer, at der i øjeblikket er mere fokus på landdistrikterne, men det handler om yderligere at påvirke politikerne til at give distrikterne endnu bedre rammer.

Steffen Damsgaard gjorde det samtidig klart, at landsbyerne og deres ildsjæle selv skal være med til at sørge for udviklingen.

Rundt i Aktivitetshuset var der forskellige stande, der fortalte om landsbyerne og deres muligheder, og også udendørs var der aktiviteter.

På »tingstedet« var der forskellige indlæg og mulighed for diskussion med forskellige indlægsholder.

Samtidig var der mulighed for at se den film, Hærvejsklyngen har fået lavet om de fem byer i klyngen, Gesten, Bække, Gjerndrup, Lindknud og Hovborg.

Dagen igennem var der rig lejlighed til at mærke, hvad der sker i byerne, men vejret holdt mange hjemme i haverne. De mange ildsjæle arbejder dog videre.

(Fotos: LLN Press©)

 

steffen damsgaard 1hærvejsklyngen 10hærvejsklyngen 10hærvejsklyngen 10hærvejsklyngen 10hærvejsklyngen 10hærvejsklyngen 10

 

En stort ønske om en ny beboerbus er gået i opfyldelse for plejecentrene i Vejen Kommunes Område Vest.

 

(læs mere under annoncen)

Vejen IC - nytårsforsæt 2019

 

Næsten som ved et fornemt besøg triller bussen helt op foran indgangen til Plejecentret Blomsterengen i Holsted.

Men ved dette besøg stiger der ikke fornemme gæster ud af bussen, det er nemlig bussen selv, der er årsag til virakken.

Den helt nye beboerbus i Område Vest er leveret, klar til brug, og det har de ventet på i spænding.

Bussen har længe været et ønske hos alle de tre plejecentre, som skal deles om det nye køretøj.

Ved leveringen fik personalet og de frivillige demonstreret de mange funktioner, som bussen byder på, og en god indretning for personalet har ifølge områdeleder Bettina Rimdal været vigtig.

- Det har været en lang proces at finde den helt rigtige bus med den helt rigtige indretning. Jeg håber, at bussen får rigtig mange gode kilometer i hjulene. Tillykke med den nye bus, lød det ifølge en pressemeddelelse.

Bussen er indkøbt for plejecentrenes egne midler, og ifølge Bettina Rimdal er de penge givet godt ud

- Det er så vigtigt at gense steder og se nye steder. Hvis jeg skal bruge så mange penge på noget, så er det her det helt rigtige at bruge dem på, fastslår områdelederen.

Bussen skal deles mellem plejecentrene Blomsterengen, Åparken og Åstruplund.

Centrene har bussen en uge ad gangen, men kan sagtens bytte indbyrdes, hvis der er brug for det.

Bussens mange funktioner blev demonstreret af Lone Nyrup fra Handicare, da bussen blev leveret.

(Fotos: Privat)

bus 1

 

Der var mere røg end ild, da brandfolkene fredag aften var i aktion.

 

(læs mere under annoncen)

Danske Bank - flexlife

(tryk på annoncen og læs om lånemuligheder)

 

 

Der var konstateret røg i det meste af husets underetage på Vesterbyvej 4 i Tobøl.

Derfor blev der slået alarm, men brandfolkene kunne konstatere, at der ikke var uønsket ild.

Det var tilsyneladende brændeovnen, der havde slået tilbage og fyldt rummet med røg.

Brandfolkene fik derfor luftet ud, hvorefter folk fra skadeservice tog over med hensyn til rengøring.

(Fotos: LLN Press©)

 

 

 

 

 

 

migogvejen har opdateret listen over brandudrykninger i kommunen:

http://migogvejen.dk/210-hvad-korte-brandbilerne-efter

En person har sidst på eftermiddagen mistet livet ved en togpåkørsel ved Tirslund mellem Holsted og Brørup.

Politiet fortæller nu, det er en 53-årig mand fra Vejen-området, og de pårørende er underrettet.

 

(læs mere under annoncen)

Troels Ravn - valg

(tryk på annoncen og læs mere om politikeren)

 

Det betyder, at togdriften er indstillet og erstattet af busser.

Beredskabet i form af ambulance, brandvæsen, læge og flere politipatruljer har deltaget i aktionen.

Den omkomne blev dog dræbt på stedet af toget, der stadig holder på strækningen.

Det tager typisk 500-600 meter, inden en lokofører kan få et tog bragt til standsning.

Et vidne hørte inden påkørslen, at toget havde hornet i bund.

(Fotos: LLN Press©)

 

togpåkørsel 4togpåkørsel 4togpåkørsel 4

Ventetiden på en ambulance ved et færdselsuheld på motorvejen ved Holsted lørdag eftermiddag var sekunder.

Redderne i ambulancen var faktisk vidner til uheldet.

 

(læs mere under annoncen)

Vejen for dig - tank selv

(tryk på annoncen og læs mere om de smarte gavekort)

 

- Vi havde haft en privat sygetur, da vi på vejen hjem var vidner til færdselsuheldet, fortæller indehaveren af »European Ambulance Service ApS«, Bjarne Christoffersen, Rødding, til migogvejen

Dermed var førstehjælpen hurtig på plads, og selv om Bjarne Christoffersen til daglig kører for Ambulance Syd, var det en opgave for en akut ambulance.

- Vi ringede 112 og fik motorvejen spærret, til regionens ambulance kunne tage over, fortsætter Bjarne Christoffersen.

Brandvæsenet blev kaldt ud, og det var brandfolkene fra Bramming, der kørte ind i kommunen, da de er hurtigere fremme end kollegerne fra Brørup, der første skulle ud og vende.

Ifølge politiet kom en person lettere til skade ved uheldet.

 

 

 

 

fuh motorvejen bjarne 3fuh motorvejen bjarne 3

 

 

Hvad enten det gælder sygdom, færdselsuheld, fødsel eller andet, føles ventetiden på ambulancen altid lang.

Og nogle steder er den faktisk meget lang.

 

(læs mere under annoncen)

Nørregaard biler - bund

(tryk på annoncen for at se på biler)

 

 

Flere steder i kommunen tager det i gennemsnit mere end 12 minutter, inden ambulancen når frem til adressen.

Tallene gøres nu op på postnummer, og ifølge en opgørelse fra Region Syd må beboere i disse områder vente længst på ambulancen:

6682 Hovborg - 14,8 minutter

6630 Rødding - 12,1 minutter

6670 Holsted - 12,2 minutter

6690 Gørding - 21,3 minutter (dog kun een udrykning)

6752 Glejbjerg - 13,9 minutter

(Genrefoto: LLN Press)

 

 

 

 

 

 

Region Syddanmark styrker lægedækningen med ni nye såkaldte ydernumre.

Det skal komme borgerne i bl.a. Holsted og Vejen til gode.

 

(læs mere under annoncen)

JA Energibyg

 


- Alle syddanskere skal kunne føle sig sikre på, at de har adgang til en læge, lyder det i en pressemeddelelse fra Region Syddanmark.

Derfor opruster Region Syddanmark lægedækningen i Nyborg, Kolding, Odense, Vejen og Holsted. I alt ni ydernumre er sat til salg med frist 1. maj 2019.

De ekstra ydernumre skal sikre borgernes adgang til en læge i områderne.

Formanden for Udvalget for det nære sundhedsvæsen Bo Libergren (V) er opmærksom på, at lægedækningen bliver påvirket af forskellige faktorer:

- At vi generelt er godt med på lægedækningen i regionen, må ikke blive en sovepude. Situationen er nogle steder alvorlig, og derfor er det vigtigt, at vi handler nu, så vi sikrer, at alle borgere fortsat har adgang til en læge. Behovet varierer afhængigt af områderne – og dét forsøger vi at lave løsninger, der kan imødekomme.

I Holsted har byens eneste lægepraksis flere patienter, end den er beregnet til. Det betyder, at praksissen kan lukke for tilgang af nye patienter, hvis lægerne ønsker det.

I Vejen har blot én ud af syv lægepraksisser åbent for nye patienter.

Bo Libergren ser derfor et behov for at opruste lægedækningen, før situationen spidser til:

- Når lægedækningen er så presset, som den er i Holsted og Vejen, så er der behov for, at vi handler. Få læger skal stoppe eller gå på pension, før problemer med lægedækningen risikerer at vokse os over ørerne. Det kan resultere i, at borgere i eksempelvis Vejen og Holsted skal køre langt for at komme til læge. Den situation ser jeg gerne, vi styrer uden om.

(Genrefoto: LLN Press©)

 

 

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kiggede onsdag aften forbi.

 

(læs mere under annoncen)

Kvickly - ny

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Mere præcist var det Aktivitetshuset i Hovborg, der dannede rammen om statsministerens besøg, og mange ønskede at »møde« ham.

250 gæster var på plads, da han - et kvarter efter tidsplanen - gik på for at tale om Venstres udspil til en sundhedsreform, der bl.a. betyder lukning af regionerne.

Forsinkelsen skyldtes, at adskillige medier var på plads, og Lars Løkke Rasmussen lagde ud med et tv-interview med TV Syd.

Derefter kom han - og det lokale folketingsmedlem Anni Matthiesen (V) - på scenen.

Anni Matthiesen fortalte mere generelt om politik, inden Lars Løkke Rasmussen holdt et langt og forholdsvist detaljeret indlæg om planerne, inden han svarede på spørgsmål.

- Det er godt, men ikke godt nok, nød statsministerens overordnede beskrivelse af det danske sundhedsvæsen anno 2019.

Det var Venstre i Vejen kommune og Venstre i Billund Kommune, der havde inviteret statsministeren - et besøg, der også krævede politiets tilstedeværelse i Hovborg.

(Fotos: LLN Press©)

 

lars løkke 7lars løkke 5lars løkke 2lars løkke 2lars løkke 2anni matthiesen 1egon fræhr 19 02

 Blandt aftenens gæster var de tre Venstre-borgmestre fra Vejen, Billund og Esbjerg Kommuner, Egon Fræhr, Ib Kristensen og Jesper Frost Rasmussen.