Brørup
Vejen Vinduespudsning - top migogvejen - Her er plads til din annonce - top migogvejen - læses gratis

Mandag aften og lidt af natten blev der arbejdet ved vandværket i Brørup.

Der skulle lægges store rør ned til opbevaring af vand, og ved middagstid så det sådan ud.

(Fotos: LLN Press©)

 

migogvejen/LLN Press var i aftes forbi arbejdet:

http://migogvejen.dk/brorup/3183-flyvende-vandbeholdere

 

vandrør brørup 07

 

Den store kran er i aften kørt i stilling i regnen i Brørup.

 

(læs mere under annoncen)

Tove Klose

 

 

 

Fire store vandrør på hver otte tons skal løftes på plads ved vandværket.

Et arbejde, der betyder en spærring af en del af Nørregade i Brørup i aften- og nattetimerne.

- Vi er i gang med en 8,1 millioner kroner stor udvidelse af vandværket midt i byen til erstatning for værket i den sydlige del af byen, fortæller driftsleder Arne Schmidt, mens det første af rørene er ved at komme på plads.

Aftenens opgave består i at lægge fire 19 meter lange rør ned i det store hul. Rør, der efterfølgende samles to og to og i alt skal rumme 660 kubikmeter drikkevand.

Beholderne ventes fyldt med vand inden sommerferien.

(Fotos: LLN Press©)

 

migogvejen/LLN Press havde også videoen i gang i mørke og regn:

 

 

vandrør brørup 06vandrør brørup 06vandrør brørup 06vandrør brørup 06vandrør brørup 06

 

Kærvej er trafikfarlig for alle skoleelever.

 

(læs mere under annoncen)

Gadeberg Begravelsesforretning

 

 

Så klar lyder afgørelsen fra kommunen efter at have besigtiget vejen sammen med Syd- og Sønderjyllands Politi, og byrådet siger nu ja til at sende elever på vejen i skole med taxa.

Et enigt byråd sagde ja til at bruge 34.000 kr. på at transportere børnene til Brørupskolen med taxa.

- Det kan ikke vente, til vejen bliver opgraderet, lød det fra borgmester Egon Fræhr (V) på byrådsmødet.

Netop i år er der sat penge af til at gøre vejen mere sikker i form af en sideudvidelse.

- Vejen har altid været smal, og det er usammenhængende, at vejen pludselig er farlig, lød det fra byrådets løsgænger, Anni Grimm.

Hun erkendte samtidig, at beløbet ikke var så stort.

- Nu bestemmer vi jo ikke selv, hvornår nogle forældre henvender sig omkring en vej, men vi har jo tradition for at følge, hvad politiet indstiller, og selvom vejen bliver opgraderet, er det jo ikke sikkert, at den efterfølgende ikke er trafikfarlig, var meldingen fra Claus Kulmbach (V).

Derfor skal vejen vurderes igen på det tidspunkt.

Det er forældre fra Kærvej, der har ønsket at få en skolevejsvurdering af Kærvej på strækningen fra hovedvejen til Ladelundvej.

Børnene på 10 og 12 år skal cykle ad Kærvej til Brørupskolen, og vejen er smal, og kanterne er grusbelagt og vurderes farligt for børnene, når de bliver presset ud i gruset.

Kærvej er kun 4,2 meter bred, og rabatterne er meget opkørte, og der er meget tung trafik på vejen, hvor der i gennemsnit er 1245 biler i døgnet, hvoraf de 164 er lastbiler.

Der er ingen bus, der betjener Kærvej.

Det er ikke muligt at ændre den lokale rute til at køre ad Kærvej, da det vil betyde, at eleverne fra Hovborg og Lindknud ikke kan komme videre fra Brørup til ungdomsuddannelse i Vejen om morgenen, da bussen ikke vil nå ind til Brørup og nå korrespondancen til Vejen.

Såfremt ruten skal betjene Kærvej om eftermiddagen, vil eleverne fra hovedsagelig Hovborg få transporttid væsentlig over 60 minutter om dagen.

(Fotos: LLN Press©)

 

kærvej 20 01

 

 

Ideen om flere byggerier i Gjerndrup er kommet et skridt videre.

 

(læs mere under annoncen)

Zero - krudtsalg 2

 

 

 

Kommunens udvalg for teknik og miljø har sagt ja til at sende forslag til lokalplan 306 og tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017 - offentligt formål ved Gjerndrup Friskole - i offentlig høring.

Formelt skal den dog forbi både økonomiudvalg og byråd, inden det sker.

Forslag til lokalplan 306 og kommuneplantillæg 10 er udarbejdet efter anmodning fra Gjerndrup Friskole og Gjerndrup Idræts- og Kulturhus.

Baggrunden er et ønske om udvidelse af friskolen og etablering af et Idræts- og Kulturhus i tilknytning til friskolen.

Formålet med lokalplanen er at give den planmæssige mulighed for gennemførelse af projektet og sikre, at projektet indpasses i de nære omgivelser og landskabet.

Herudover laves der en planlægningsmæssig oprydning, hvor en tidligere planlagt udvidelse øst for friskolen fjernes.

Det aktuelle projekt udvider friskolen og giver mulighed for idræts- og kulturhuset på arealet vest for friskolen.

Der gives mulighed for at etablere to nye overkørsler til Surhavevej til betjening af det nye idræts- og kulturhus.

Ind- og udkørslerne placeres minimum 90 m fra svinget på Surhavevej af hensyn til oversigtsforhold.

Trafikken på Surhavevej vurderes ikke at blive så stor, at der vil forekomme problemer med trafikafviklingen.

Skolens parkeringsplads, i det nordøstlige hjørne af lokalplanområdet, forbliver som den er i dag, men trafiksikkerheden forbedres med skiltning.

Planen udlægger tre byggefelter, et til skolebygningen, et til idræts- og kulturhus og et til pedel/lager/værksted.

Byggefelt et til skolebygningen placeres sådan, at den nye skolebygning vil danne den fjerde længe i det gårdmiljø, som skolebygningerne danner. For dette byggefelt er der fastsat bestemmelser, som sikrer, at bygningen vil harmonere med de øvrige skolebygninger.

Byggefelt to til Idræts- og kulturhuset placeres tilbagetrukket fra Surhavevej, men således at bygningen vil få en facade, der orienterer sig mod Surhavevej og parkeringsarealet placeres foran byggefeltet.  

Der fastlægges desuden et princip for at sikre en glidende overgang mellem landsbymiljøet i den nordlige del af området, hvor byggefelterne placeres, og det åbne landskab mod syd, hvor der fastsættes bestemmelser for at aktivitetsbaner m.m. skal udføres i naturlige materialer og afskærmes af spredt beplantning.

Planen vurderes ikke at være omfattet af kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelse af planen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

Forslagene skal i offentlig høring i fire uger.

 

 

gjerndrup friskole kort

Illustration fra lokalplanforslaget.

 

 

Der er her i dagene mellem jul og nytår opstået en intern kamp mellem byerne i Hærvejsklyngen - en LAN-kamp.

 

(læs mere under annoncen)

Nørregaard biler - bund

 

 

 

Hærvejsklyngen består af områderne Gesten, Bække, Lindknud, Gjerndrup og Hovborg, og et af tiltagene er e-sport kombineret med bevægelse.

migogvejen lagde lørdag vejen forbi Lindknud Hallen, der har samlet 37 unge fra Lindknud og Hovborg i alderen 8-15 år til LAN-hygge - og dyst mod Gesten.

Også i Gesten er der LAN-party i forsamlingshuset, og de to steder har flere interne kampe mod hinanden.

Ved besøget i Lindknud lød det dog erkendende, at første styrkeprøve var vundet af spillerne fra Gesten.

Arrangementet er dog andet end bykamp - og computerspil for den sags skyld.

Hvis du har en formodning om, at computerspillere sidder i deres egen lille »osteklokken« og alene har fokus på spillet, tager du grusomt fejl - der snakkes flittigt.

- Der er rigtig meget socialt samvær i sådan et arrangement, og der gælder på tværs af aldersgrupperne, forklarer Thomas Matthesen, formand for Hovborg UIF, der sammen med Lindknud GU og Hærvejsklyngen står for arrangementet.

37 børn er meldt til, og det er tydeligt, at de hygger sig ikke alene ved computeren.

- Vi bruger hallen, og børnene har også behov for fysisk aktivitet, fortsætter Thomas Matthesen.

I Lindknud er LAN-partiet i gang i tidsrummet lørdag 10.00 til søndag 14.30, hvor deltagerne fra 10 år og opefter må sove i hallen i Lindknud.

I Gesten er de i gang over tre dage.

Hærvejsklyngen har modtaget 250.000 kroner fra Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje til ting som e-sport og fysisk aktivitet.

(Fotos: LLN Press©)

 

lan party lindknud 19 05lan party lindknud 19 05lan party lindknud 19 05lan party lindknud 19 05

 

Falck-stationerne i Brørup og Vejen inviterede i formiddag til åbent hus.

 

(læs mere under annoncen)

Franks Tøj

 

 

 

Børnene har svært ved at få tiden til at gå, og et kig ind i en brandbil er altid populært hos børnene.

Med besøgene gik lidt af dagen.

Samtidig fortalte lederen af brandstationen i Vejen, Allan Holbek Hansen, om sit ønske rent brandmæssigt.

- Vi kan godt bruge et par ekstra brandmænd, noterede Allan Holbek Hansen overfor migogvejen.

(Fotos: LLN Press©)

 

falck åbent hus 19 05falck åbent hus 19 05falck åbent hus 19 05falck åbent hus 19 05

 

Vi nærmer os julen, og der er mange ting, der skal forberedes.

På Bækkevej i Lindknud er kanen med rensdyret kørt frem på taget, og julemanden er på vej op ad væggen til sit køretøj.

Dette motiv blev det 20. på årets julekalender på migogvejen.

I morgen kan du se endnu et bud på julebelysningen rundt i kommunen, og vi fortsætter naturligvis helt til jul.

Herunder kan du se billeder fra de andre adresser, der foreløbig har været med på 2019-julekalenderen på migogvejen.

(Fotos: LLN Press/LPL-Foto m.fl.©)

 

http://migogvejen.dk/vejen/2902-19-december

 

http://migogvejen.dk/brorup/2896-18-december

 

 

http://migogvejen.dk/rodding/2893-17-december

 

http://migogvejen.dk/vejen/2888-16-december

 

 

http://migogvejen.dk/holsted/2883-15-december

 

 http://migogvejen.dk/holsted/2881-14-december

 

http://migogvejen.dk/brorup/2879-13-december 

 

http://migogvejen.dk/vejen/2875-12-december

 

http://migogvejen.dk/vejen/2868-11-december

 

http://migogvejen.dk/rodding/2865-10-december

 

http://migogvejen.dk/rodding/2862-9-december

 

http://migogvejen.dk/rodding/2856-8-december

 

http://migogvejen.dk/brorup/2851-7-december

 

http://migogvejen.dk/vejen/2850-6-december

 

http://migogvejen.dk/rodding/2844-5-december

 

http://migogvejen.dk/vejen/2841-4-december

 

http://migogvejen.dk/vejen/2835-3-december

 

http://migogvejen.dk/brorup/2830-2-december

 

 http://migogvejen.dk/vejen/2823-1-december

 

LLN Press/migogvejen

 

Dagene i december går hurtigt.

Vi er allerede henne ved låge nummer 18, og dermed har vi nu bragt billeder af julebelysning 18 forskellige steder i kommunen.

I dag er det fra Rahbæks Alle i Brørup.

I morgen kan du se endnu et bud på julepynten rundt i kommunen, og vi fortsætter naturligvis helt til jul.

Herunder kan du se alle de øvrige billeder, der foreløbig har været med på 2019-julekalenderen på migogvejen.

(Fotos: LLN Press/LPL-Foto m.fl.©)

 

 

http://migogvejen.dk/rodding/2893-17-december

 

http://migogvejen.dk/vejen/2888-16-december

 

 

http://migogvejen.dk/holsted/2883-15-december

 

 http://migogvejen.dk/holsted/2881-14-december

 

http://migogvejen.dk/brorup/2879-13-december 

 

http://migogvejen.dk/vejen/2875-12-december

 

http://migogvejen.dk/vejen/2868-11-december

 

http://migogvejen.dk/rodding/2865-10-december

 

http://migogvejen.dk/rodding/2862-9-december

 

http://migogvejen.dk/rodding/2856-8-december

 

http://migogvejen.dk/brorup/2851-7-december

 

http://migogvejen.dk/vejen/2850-6-december

 

http://migogvejen.dk/rodding/2844-5-december

 

http://migogvejen.dk/vejen/2841-4-december

 

http://migogvejen.dk/vejen/2835-3-december

 

http://migogvejen.dk/brorup/2830-2-december

 

 http://migogvejen.dk/vejen/2823-1-december

 

LLN Press/migogvejen

Så kan vi åbne låge nummer 13 i årets julekalender.

I dag kan vi se, at julen også er kommet til Brørup Bio.

Hvad der kommer de næste dage, er ikke afgjort endnu, men du kan jo altid følge med ved at kigge ind på migogvejen.dk.

Du er også velkommen til at sende fotos af julebelysning til de kommende dage.

Send foto af dit, naboens eller anden julebelysning til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Det kommer så op på migogvejen og kan ses både lokalt og rundt i hele verden.

Du er også velkommen til at fortælle om en adresse, hvor der er gjort lidt ekstra ud af juleudsmykningen.

(Foto: LPL-Foto)

 

migogvejens julekalender 2019:

http://migogvejen.dk/brorup/2879-13-december 

http://migogvejen.dk/vejen/2875-12-december

http://migogvejen.dk/vejen/2868-11-december

http://migogvejen.dk/rodding/2865-10-december

http://migogvejen.dk/rodding/2862-9-december

http://migogvejen.dk/rodding/2856-8-december

http://migogvejen.dk/brorup/2851-7-december

http://migogvejen.dk/vejen/2850-6-december

http://migogvejen.dk/rodding/2844-5-december

http://migogvejen.dk/vejen/2841-4-december

http://migogvejen.dk/vejen/2835-3-december

http://migogvejen.dk/brorup/2830-2-december

http://migogvejen.dk/vejen/2823-1-december

LLN Press/migogvejen

 

 

 

Elever fra Gjerndrup Friskole kom onsdag til Christiansborg med sang, julekort og en lille drille-hilsen.

 

(læs mere under annoncen)

Vejen Business College - 2019

 

 

 

De kørte den lange vej fra Gjerndrup til Christiansborg i en bus med skoleleder Kirsten Thomsen i spidsen for et stort selskab af elever fra Gjerndrup Friskole, lærere, medlemmer af bestyrelsen og borgere fra landsbyen med tilknytning til skolen.

Flere end 70 mennesker var de.

De medbragte et stort julekort – 180 cm. X 140 cm, som var udsmykket med tegninger, hilsener og fortællinger om en god friskole, hvor børnene er glade og lærer en masse.

Modtageren af kortet var det lokale folketingsmedlem, Troels Ravn (S).

- Det er altid godt at få besøg, men besøget fra Gjerndrup Friskole på Borgen var med glade børn, et flot julekort og en hjemmekomponeret sang om at kæmpe og være i et stærkt fællesskab, specielt festligt. Og så fik jeg også overbragt nogle klare budskaber om, at vi på Christiansborg skal værne om landets friskoler, fortæller Troels Ravn til migogvejen.

Troels Ravn deltog i den seneste valgkamp i et valgmøde på Gjerndrup Friskole, hvor friskolernes økonomi og forslaget om besparelser blev debatteret.

Derfor var der også en lille drillehilsen med til både Troels Ravn og statsminister Mette Frederiksen om, at nu må regeringen ikke igen finde et spareforslag frem mod friskolerne.

- Det var rigtig fint, at friskolens besøg også gav mig lejlighed til at fortælle om Finansloven for 2020. Jeg er tilfreds med, at friskolerne ikke bliver udsat for besparelser, og jeg er tilfreds med, at der er fundet penge til et løft af folkeskolen. I landdistrikterne, hvor mange folkeskoler er lukkede, har friskolerne en særlig værdi, og det er godt, børn og forældre har et alternativ til folkeskolen, understreger Troels Ravn.

(Foto: PR-foto)

 

Så må vi åbne den syvende låge i årets julekalender.

Her har migogvejen været en tur på Surhavevej i Gjerndrup, hvor julemanden har fundet sin kane frem og er en del af juleudsmykningen.

Vi bringer selvfølgelig et nyt foto i morgen, men hvorfra...? Det kan du være med til at bestemme.

Send foto af dit, naboens eller anden julebelysning til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., som vi så lægger op, så vi i fællesskab kan nyde lysene.

Du er også velkommen til at fortælle om en adresse, hvor der er gjort lidt ekstra ud af juleudsmykningen.

(Foto: LLN Press©)

 

migogvejens julekalender 2019:

 http://migogvejen.dk/brorup/2851-7-december

 http://migogvejen.dk/vejen/2850-6-december

 http://migogvejen.dk/rodding/2844-5-december

 http://migogvejen.dk/vejen/2841-4-december

 http://migogvejen.dk/vejen/2835-3-december

 http://migogvejen.dk/brorup/2830-2-december

http://migogvejen.dk/vejen/2823-1-december

LLN Press/migogvejen

 

Årets handicappris i Vejen Kommune er i aften blevet overrakt.

 

(læs mere under annoncen)

Tove Klose

 

 

Den glade modtager var Netto i Brørup, der har ansat ikke færre end otte fleksjobbere i butikken.

I kamp med Lykkeligaholdet Troldekids og Hans Chr. Schack valgte handicaprådet butikken i Brørup med leder Marianne Madsen i spidsen.

- Jeg lægger vægt på at hjælpe borgere, der har det svært. Jeg ser mange, der ikke får hjælp, og jeg kan se, hvordan dem jeg har ansat, de udvikler sig og vokser med opgaven, sagde Marianne Madsen tidligere i en pressemeddelelse.

(Foto: LLN Press©)

 

migogvejen har tidligere omtalt valget af Netto som prismodtager:

http://migogvejen.dk/brorup/2752-netto-far-ny-pris

 

 

 

 

White Christmas, Glade jul, Når du ser et stjerneskud og så fællesnumret »Dejlig er jorden«.

 

(læs mere under annoncen)

Zero - krudtsalg 1

 

 

 

Det var noget af det, gæsterne ved Vejen Gardens julekoncert i Brørup oplevede onsdag aften.

Koncerten i Brørup var gardens første af tre, hvor det de næste to uger gælder Holsted og Vejen.

I år har garden valgt at dele koncerten i to, så der også er tid til en kop kaffe/te til gæsterne, mens garden har tid til et sceneskifte.

(Fotos: LLN Press©)

 

 

vejen garden julekoncert 19 05vejen garden julekoncert 19 05vejen garden julekoncert 19 05vejen garden julekoncert 19 05

 

 

Fredslyset er kommet til Brørup.

 

(læs mere under annoncen)

Franks Tøj

 

 


Sct. Georgs Gilderne bragte fredslyset fra spejderhuset i Brørup og hen til Johanneskirken.

Et optog igennem Brørup by, hvor de gjorde holdt foran Sct. Georges Gården i Brørup, hvor de sang en salme for beboerne.

Ved Johanneskirken blev fredslyset modtaget og bragt ind i kirken, hvor der efterfølgende blev afholdt gudstjeneste, og første lys i advent blev tændt.

Efter gudstjenesten, blev der serveret risengrød i konfirmandstuen.

Fredslyset er en flamme, som evigt brænder i fødselskirken i Betlehem.

Hvert år bliver et lys tændt ved flammen, som fragtes til Wien, hvorefter den bliver fordelt ud, og Sct. Georges medlemmer bringer flammen til Danmark.

Fredslyset bliver bragt med et budskab.

I år var budskabet »Det lys vi skal tænde for fred består af ord – af samtale – det er det stærkest våben mod dem, der søger at grave grøfter og skabe konflikter mellem mennesker.«

(Fotos: Ole Olesen Sørensen©)

 

fakkel 19 01fakkel 19 01fakkel 19 01fakkel 19 01fakkel 19 01fakkel 19 01

 

 

Så nåede vi til decembers anden dag.

migogvejen præsenterer her et foto af det meget synlige og karakteristiske »juletræ« i Foldingbro.

Vi håber at kunne bringe fotos med julelys rundt fra kommunen indtil jul, og vi ønsker din hjælp.

Send foto af dit, naboens eller anden julebelysning til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., som jeg så lægger op, så vi i fællesskab kan se, hvad der lyser op i julemåneden.

Du er også velkommen til at fortælle om en adresse, hvor der er gjort lidt ekstra ud af julelyset.

(Foto: LLN Press©)

 

migogvejens julekalender 2019:

 http://migogvejen.dk/brorup/2830-2-december

http://migogvejen.dk/vejen/2823-1-december

 

LLN Press/migogvejen

Som de børn råbte, kunne end ikke julemanden sove.

 

(læs mere under annoncen)

Fanø - ferie hele året

 

 

 

Søndag sørgede de mange børn for at råbe julemanden op fra stationen i Brørup.

I samlet flok gik turen derfra til juletræet på Torvet, hvor der blev danset om træet.

Derefter var der tid for uddeling af de mange godteposer.

(Fotos: LLN Press©)

 

jul brørup 19 21jul brørup 19 21jul brørup 19 21jul brørup 19 21jul brørup 19 21jul brørup 19 21jul brørup 19 21jul brørup 19 21jul brørup 19 21jul brørup 19 21jul brørup 19 21jul brørup 19 21jul brørup 19 21jul brørup 19 21jul brørup 19 21jul brørup 19 21jul brørup 19 21

 

 

Så er julen også kommet ind i busserne.

 

(læs mere under annoncen)

Tove Klose

 

 

Det er sket takket være eleverne i 1.B og 3.B på Brørupskolen på Byagervej i Brørup.

De har fredag pyntet to busser med egenproduceret pynt.

- Det samme er sket og vil ske flere steder i Sydtrafiks område. Det er både skoler, børnehaver og vuggestuer, der kan melde sig til at pynte en bus, fortæller kommunikationskonsulent Louise Christine Rasmussen fra Sydtrafik til migogvejen.

(Fotos: Privatfotos) 

 

buspynt 4buspynt 4buspynt 4

 

 

Så er julen kommet til Brørup.

 

(læs mere under annoncen)

Franks Tøj

 

 

Det længere nærede ønske om nyt julebelysning er opfyldt.

Et par hundrede tusinde kroner er investeret i julebelysningen, der i aften er tændt og lyser op gennem byen og vil gøre det til efter jul.

Bag projektet står Brørup Handelsstandsforening.

(Fotos: LLN Press©)

 

 

julebelysning brørup 19 02

Den nye julebelysning i Brørup er på vej op.

 

(læs mere under annoncen)

MCSyd

(gælder det motorcykler, så tryk på annoncen)

 

 

En julebelysning, der ligner det julelys, der var oppe i de gode gamle dage.

Det er Brørup Handelsstandsforening, der har taget initiativ til de nye guirlander, der tændes ved et arrangement næste weekend.

Inden den tid skal de på plads, og det arbejde kan ikke undgå at genere trafikken gennem hovedgaden, men på sigt bliver det utvivlsomt et flot syn.

(Fotos: LLN Press©)

 

jul brørup 19 03jul brørup 19 03

 

 

Arbejdet med at ændret Byagervej i Brørup til til en 2 minus 1 vej med indsnævringer og en hævet flade ved indkørslen til skolen er nu færdigt.

 

(læs mere under annoncen)

Tove Klose

(gælder det en tandlæge, så tryk på annoncen)

 

 

 

Det har længe været et ønske fra Brørup Skole, at de eksisterende forhold for cyklister ved Brørup Hallerne forlænges frem til Brørup Skole.

Kun på strækningen mellem Stadionvej og Brørup Hallerne har der indtil nu været cykelbaner, men det er der nu ændret på.

Nu fortsætter cykelbanerne som en 2 minus 1 vej mellem Brørup Hallerne og Tuesbølvej, og samtidig er der etableret et sikret krydsningspunkt ud for Brørup Skole samt hastighedsdæmpende tiltag pr. 150 m på 2 minus 1 vejen.

- Det har længe været et stort ønske fra forældrene i Brørup at få forbedret trafiksikkerheden på Byagervej. Det er derfor superfedt, at vi nu har fået synliggjort elevernes krydsning med den røde asfalt og også har fået forlænget cykelstierne, siger leder af indskolingen på Brørup Skole, Jesper Skou Bendixen, i en pressemeddelelse.

Særligt om morgenen har det ifølge afdelingslederen været utrygt for de mange små og store cyklende skolebørn at færdes på Byagervej.

Projektet er udført efter ønske fra Brørup Skole og er også medtaget i Vejen Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2019-2022.

- Cykelfaciliteterne skulle gerne få cyklisterne til at føle sig langt mere trygge og forhåbentlig også få endnu flere til at cykle til og fra skole. Vi vil rigtig gerne lave flere 2 minus 1 veje rundt i kommunen og skal jo også til næste år i gang med 2 minus 1 vejen mellem Vejen og Andst. 2 minus 1 veje er langt billigere at anlægge end dobbeltrettede cykelstier, og man får dermed flere kilometer »cykelsti« for pengene, fastslår formanden for udvalget for Teknik og Miljø, Vagn Sørensen (V).

Samtidig viser en ny dansk undersøgelse, at 2 minus 1 vejene reducerer antallet af ulykker med 29 procent (Fra Vejen Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2019-2022).

En tælling foretaget i 2017 viser, at der på hverdage i snit kører omkring 1.300 biler på Byagervej.

Gennemsnitshastigheden er i 40 km/t-zonen ud for skolen målt til 36,8 km/t. Det er dog også konstateret, at 15 procent af bilerne kører med hastigheder omkring de 50 km/t.

Der er dog ikke registreret uheld på strækningen i perioden 2014-2018.

(Fotos: LLN Press©)

 

Fakta:

På en 2 minus 1 vej er der kun ét spor for bilisterne, selvom der er trafik i begge retninger. Vejtypen anlægges derfor kun på veje med begrænset trafik.
Det, der gør vejen mere tryg at færdes på, er, at kantbanerne er ekstra brede, så der er bedre plads til cyklister og fodgængere. Kantbanerne kan også bruges som vigeareal, når to biler møder hinanden, men bilisten vil skulle sænke hastigheden, hvis der er bløde trafikanter på kantbanen.
Gode råd til bilister på en 2 minus 1 vej:
Kør på midten af vejen og træk kun ud på kantbanen, hvis der er modkørende bilister. Sæt farten ned, så du kan nå at reagere i god tid på modkørende. Vær opmærksom på cyklister og fodgængere - især hvis du skal passere en modkørende bilist.
Kør på kantbanen, som du ville køre på enhver anden vej, men vær opmærksom på, at du skal dele området med andre trafikanter. Sæt farten ned, hvis du skal passere en fodgænger, der går på kantbanen.

 

byagervej 19 03byagervej 19 03

 

dagens nyheder i din mailbox

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du dagens nyheder sendt til din mailbox.

nyhedsbrev luft